Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEAN MANAGEMENT. Zarządzanie odchudzone – wyszczuplone. Zmiany zakresów działania, struktury majątku, sposobów zarządzania, wielkości zatrudnienia itd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEAN MANAGEMENT. Zarządzanie odchudzone – wyszczuplone. Zmiany zakresów działania, struktury majątku, sposobów zarządzania, wielkości zatrudnienia itd."— Zapis prezentacji:

1 LEAN MANAGEMENT

2 Zarządzanie odchudzone – wyszczuplone. Zmiany zakresów działania, struktury majątku, sposobów zarządzania, wielkości zatrudnienia itd. Zmianie ulegają też zachowania pracowników i kultura organizacji.

3 HISTORIA Fabryki samochodów Henry Ford – 1913 r. (flow production) TOYOTA – 1984 r. Pojęcie „Lean” – 1988 r. (John Krafcik) MIT

4 ZASADY KONCEPCJI działania małymi krokami, usuwanie błędów u źródła, orientację grupową, ciągłe ulepszanie, samo odpowiedzialność, orientację na potrzeby klienta, ograniczenie marnotrawstwa, koncentracja na mocnych stronach firmy i osób, prymat jakości, współpracownicy jako czynnik sukcesu

5 CECHY LM praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy maksymalizacja korzyści klienta uznanie pracowników za najważniejszy element płaska i elastyczna struktura organizacyjna; niski stopień sformalizowania decentralizacji odpowiedzialności i kompetencji stosowanie zasady ciągłej poprawy synchronizacja procesów wytwórczych bezpośredni kontakt z dostawcami włączenie handlowców i klientów w procesy innowacyjne upowszechnienie dostępu do informacji skrócony czas przygotowania produktu i wprowadzania go na rynek.

6 PORÓWNANIE Przedsiębiorstwo zarządzane tradycyjniePrzedsiębiorstwo zarządzane zgodnie z koncepcją lean 1. W dziedzinie produkcji  Zakłady wyspecjalizowane  Zakłady o zmiennym procesie  Ograniczona integracja procesu produkcyjnego (orientacja na procesy cząstkowe)  Wysoka integracja procesu produkcyjnego (orientacja na wykonanie produktu)  Długi czas przezbrajania maszyn  Krótki czas przezbrajania  Długie czasy wykonania (cyklu produkcyjnego) m.in. wskutek dużych serii produkcyjnych  Krótkie czasy cyklu m.in. wskutek małych (nawet jednostkowych) serii  Złożone i mało przejrzyste procesy technologiczne  Uproszczone i bardzo przejrzyste procesy technologiczne 2. W dziedzinie zaopatrzenia i zbytu  Współpraca z wieloma dostawcami sprowadza się głównie do egzekwowana zawartych umów  Długoterminowa współpraca z ograniczoną liczbą bezpośrednich dostawców  Dostawy materiałowe są uzależnione od dostawców i najczęściej wymagają magazyno-wania u producenta  Zakres i termin dostawy jest dokładnie określony przez producenta, a materiały trafiają bezpośrednio na produkcję (zasada just-in-time)  Odbiorcy (handlowcy i klienci) wywierają ograniczony wpływ na procesy wytwarzania i innowacyjne  Odbiorcy są włączani w usprawnianie procesów wytwarzania oraz w procesy innowacyjne 3. W dziedzinie organizacji i kierowania  Rozbudowana hierarchia organizacyjna, wysoka formalizacja i centralizacja  Płaska struktura organizacyjna, mała formalizacja i centralizacja zarządzania  Kierowanie „kontrolujące”  Kierowanie „wspomagające”  Nadmierny podział pracy, praca indywidualna i wysoka specjalizacja pracowników  Łączenie pracy, praca zespołowa, „uniwersalizacja” pracowników i rotacja na stanowiskach  Mały zakres szkolenia i doskonalenia kwalifikacji  Ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji

7 NARZĘDZIA LM DYWESTYCJE VSM - Value Stream Mapping JUST IN TIME Outsourcing TPM SMED KAIZEN 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)

8 CIEKAWOSTKI

9 DZIĘKUJEMY!


Pobierz ppt "LEAN MANAGEMENT. Zarządzanie odchudzone – wyszczuplone. Zmiany zakresów działania, struktury majątku, sposobów zarządzania, wielkości zatrudnienia itd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google