Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 r.

2 W 2014 r. ogłoszono 5 konkursów ofert na realizację zadań publicznych - 2 konkursy wspierające realizację zadania publicznego, - 3 konkursy na powierzenie realizacji zadania publicznego.

3

4 I KONKURS- ogłoszony 5.12.2013r. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i pozagminnym” Okres realizacji: 02.01.2014r. do 31.12.2014r. Kwota dofinansowania: 125 000,00 zł

5 Stowarzyszenie Klub Sportowy Wełna Umowa nr 9/ROiSO/2014 z dnia 02.01.2014r., Kwota dofinansowania 125 000,00 zł., Środki własne 14 638,53 zł. Wartość zadania 139 638,53 zł. Sprawozdania z realizacji zadania zostało złożone w terminie (30.01.2015r. ) i było zgodne z zapisami umowy

6 Cele: Krzewienie kultury fizycznej, dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, Promowanie zdrowego stylu życia, Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, zespole, drużynie.

7 Festyn „ Wełna dzieciom”

8 Letni obóz Trampkarzy

9 Wigilia KS Wełna

10 Efekty realizacji zadania: Zajęcia z zakresu kultury fizycznej, Rozwój sportu amatorskiego, Ponad 1000 godzin zajęć treningowych, Uczestnictwo w zawodach sportowych, Atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego, Przystąpienie do klubu ponad 120 osób.

11 Sukcesy Grupa „SENIORZY”- awans do IV ligi (13 zwycięstw,1 remis, 1 porażka)- 4 miejsce, Grupa „JUNIORZY” – 3 miejsce liga okręgowa, Grupa „TRAMPKARZE STARSI”- 3 miejsce liga okręgowa, Grupa „MŁODZIKI”- 2 miejsce liga okręgowa, Grupa „ ORLIKI”- 2 miejsce liga okręgowa, Grupa „ŻAKI”- 1 miejsce liga okręgowa.

12 II KONKURS- ogłoszony 5.12.2013r. „Ochrona i promocji zdrowia- zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej” Okres realizacji: 04.01.2014 r. do 30.04.2014r. Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.

13 Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa Umowa nr 10/ROiSO/2014 z dnia 04.01.2014r., Kwota dofinansowania 20 000,00 zł., Środki własne 75 846,75 zł., Wartość zadania 95 846,75 zł., Sprawozdania z realizacji zadania zostało złożone w terminie (28.05.2014r.) i było zgodne z zapisami umowy.

14 Cele: Zapewnienie specjalistycznej opieki chorym w terminalnym stadium choroby nowotworowej, Wsparcie dla rodzin chorych (pomoc psychologa, nauka prawidłowej opieki nad chorym).

15 Efekty realizacji zadania: Z terenu gminy Skoki pod opieką Hospicjum znajdowało się 23 chorych, 13 chorych w hospicjum domowym, 10 chorych w hospicjum stacjonarnym.

16 POWIERZENIE

17 III KONKURS- ogłoszony 13.03.2014r. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” Okres realizacji: 01.05.2014r. do 31.12.2014r. Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

18 Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Umowa nr ROiSO/56/2014 z dnia 02.05.2014r. Kwota dofinansowania 5 000,00 zł. Sprawozdania z realizacji zadania zostało złożone w terminie (19.12.2014r.) i było zgodne z zapisami umowy. UKS Olimpijczyk przy SP w Skokach Umowa nr ROiSO/55/2014 z dnia 02.05.2014r. Kwota dofinansowania 5 000,00 zł. Sprawozdania z realizacji zadania zostało złożone w terminie (21.07.2014r.) i było zgodne z zapisami umowy

19 Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Cele: Upowszechnianie kultury fizycznej, Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród uczestników Zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu, Rozwijanie pożądanych zachowań i postaw uczniów.

20 Sposób realizacji zadania Treningi z piłki nożnej, Zajęcia sportowo- rekreacyjne (mini siatkówka, mini koszykówka, aerobik- Fit mama- fit córka), Zajęcia z zakresu profilaktyki.

21

22 Efekty realizacji zadania: Zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży Udoskonalenie umiejętności technicznych z zakresu gier zespołowych, Atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego Zrealizowano 62,5 godziny zajęć, Projektem zostało objętych 41 uczniów.

23 UKS Olimpijczyk Cele: Terapia poprzez sport, Zachęcanie do aktywnego trybu życia jako alternatywa dla uzależnień, Propagowanie zdrowego stylu życia, Kształtowanie postawy szacunku wobec kolegów i rywali sportowych, Ćwiczenia koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

24 Sposób realizacji zadania Zajęcia sportowo- rekreacyjne (piłka nożna, piłka siatkowa, szachy i warcaby, koszykówka), Zajęcia muzyczno-taneczne, Zajęcia z zakresu profilaktyki.

25

26 Efekty realizacji zadania: Zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, Udoskonalenie umiejętności technicznych z zakresu gier zespołowych, 77 godzin zajęć, Projektem zostało objętych 90 uczniów.

27 IV KONKURS- ogłoszony 13.03.2014r. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z gminy Skoki” Okres realizacji: 30.06.2014 r. do 31.08.2014r. Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.

28 Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA Umowa nr ROiSO/64/2014 z dnia 22.05.2014r., Kwota dofinansowania 20 000,00 zł., Sprawozdania z realizacji zadania zostało złożone w terminie (25.09.2014r.) i było zgodne z zapisami umowy.

29 Cele: Zajęcia integracyjne- rozwój umiejętności pracy zespołowej, Gry i zabawy, Wycieczki krajoznawcze, Zajęcia sportowe, Propagowanie zdrowego stylu życia i zasad prawidłowego odżywiania się.

30 Sposób realizacji zadania Zorganizowanie kolonii w Domu wczasów dziecięcych w Bardzie, Piesze wędrówki po górach, Wycieczki do: Kłodzka, Wambierzyc, kopalni złota w Złotym Stoku, Ząbkowic Śląskich, parku zdrojowego w Polanicy Zdrój, Zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy, Aktywność fizyczna m.in. Basen, Integracja przy ognisku.

31 Letni wypoczynek w Kotlinie Kłodzkiej

32 Efekty realizacji zadania: Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i komunikowania swoich potrzeb, Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, Pogłębienie wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa, Projektem zostało objętych 25 dzieci.

33 V KONKURS- ogłoszony 11.07.2014r. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów” Okres realizacji: 08.09.2014r. do 19.12.2014r. Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł.

34 Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA Umowa nr ROiSO/64/2014 z dnia 22.05.2014r., Kwota dofinansowania 14 665,00 zł., Sprawozdania z realizacji zadania zostało złożone w terminie (08.01.2015r.) i było zgodne z zapisami umowy.

35 Cele: Dbałość o kondycję psychiczną, fizyczną oraz integrację społeczną, Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób w wieku emerytalnym, Poznanie zakątków terenu Gminy Skoki, Propagowanie zdrowego stylu życia i zasad prawidłowego odżywiania się.

36 Sposób realizacji zadania Zajęcia gimnastyczne z elementami baletu, stretchingu, aerobiku, yogi i pilates, Piesze wycieczki Nordic Walking, Indywidulane konsultacje z dietetykiem.

37

38 Efekty realizacji zadania: Projektem objęto 50 osób, Zagospodarowanie czasu wolnego osób w wieku 50 plus, Podniesienie kondycji psychicznej i fizycznej seniorów, Poprawa złych nawyków żywieniowych.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google