Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Oświaty Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Oświaty Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Oświaty Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2011

2 Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2011 przeprowadzono remonty: sanitariatów dachów, pomieszczeń szkolnych ( w tym dla dzieci 6 letnich ), poprawiające bazę sportową w placówkach, boisk szkolnych, placów gier i zabaw, dziedzińców szkolnych (w tym likwidacja barier architektonicznych). Ważniejsze remonty i modernizacje

3 Remonty bieżące § 4270 remonty bieżące Plan 2011Wykonanie 2011Plan 2012 SZKOŁY PODSTAWOWE3 612 000,003 440 825,453 231 900,00 PRZEDSZKOLA2 100 000,002 098 190,411 710 000,00 PRZEDSZKOLA SPECJALNE18 000,00 17 100,00 GIMNAZJA1 080 000,001 079 873,791 026 000,00 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE90 000,0089 241,9185 500,00 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE930 000,00929 819,13855 000,00 SZKOŁY ZAWODOWE1 070 000,001069 704,61855 000,00 SZKOŁY ARTYSTYCZNE135 000,00134 876,24128 500,00 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE90 000,00 85 500,00 PCEUIP90 000,0089 948,1385 500,00 OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE135 000,00 128 250,00 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE90 000,0089 999,9785 500,00 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO90 000,00 85 500,00 INTERNATY I BURSY SZKOLNE72 000,0071 955,4668 400,00 9 602 000,009 427 435,108 447 400,00

4 Inwestycje i remonty W roku 2011 w budżecie miasta Poznania na inwestycje i remonty w szkołach placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 36 448 926 zł (plan roku 2012 – 22 328 701 zł ). Wydatki majątkowePlan 2011Wykonanie 2011Plan 2012 inwestycje 10 250 000,005 541 863,445 900 000,00 program "Orlik 2012" 2 600 000,002 516 347,750,00 termorenowacja 2 650 000,002 648 371,372 550 000 modernizacje boisk 0,00 500 000,00 Granty 1 148 050,001 148 049,981 071 553,00 place zabaw (w tym Radosna Szkoła) 2 390 074,002 263 626,79600 000 siłownie zewnętrzne, ścianki itp. 201 939,00201 837,60420 950,00 zakupy inwestycyjne 304 920,00294 230,66250 000,00 wyposażenie inwestycyjne Zespołu Szkół na Strzeszynie 3 000 000,002 999 967,390,00 projekty unijne 3 651 943,001 439 728,902 588 798,00 modernizacje 650 000,00649 144,340,00 26 846 926,0019 703 168,2213 881 301,00

5 Inwestycje Szkoła i Gimnazjum Strzeszyn

6 Ważniejsze remonty i modernizacje Remontami bieżącymi objęto blisko 200 placówek oświatowych. Natomiast w pozostałych wykonywano zadania o charakterze majątkowym w tym: termorenowację, modernizacje budynków, modernizacje placów zabaw. Na remonty bieżące we wszystkich typach placówek wydatkowano środki w wysokości ogółem 9 427 435,10 zł.

7 Remonty poprawiające bazę sportową: Szkoła Podstawowa nr 15 na os. J.III Sobieskiego – remont sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa nr 25 przy ul. Prądzyńskiego – remont bloku sportowego Szkoła Podstawowa nr 66 na os.Przyjaźni – remont boiska do koszykówki Szkoła Podstawowa nr 88 przy ul. Swobody – remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 przy ul. Cegielskiego – remont stolarki w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcące XX na os. Zwycięstwa – remont sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcące V przy ul. Zmartwychwstańców – remont sali gimnastycznej

8 Modernizacja sali gimnastycznej LO XX

9 Sala gimnastyczna w Zwspole Szkół nr 1

10 Kontynuacja modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 przy ul. Głuszyna. W roku 2010 ocieplono budynek oraz przebudowano wejście. Nakłady poniesione na realizację w roku 2010 – 150 000 zł Liceum Ogólnokształcące Nr 1 przy ul. Bukowskiej – przeprowadzono kompleksową modernizację budynku sali gimnastycznej wraz z renowacją elewacji. Nakłady poniesione na realizację w roku 2010 – 1 000 000 zł Ważniejsze remonty i modernizacje

11 OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODERNIZACJA ROKU 2010 Wyróżnienie za Modernizację i renowację sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Bukowska 16 dla inwestora Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań dla wykonawcy Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Domanieccy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Sobotecka 10 60-161 Poznań

12 Modernizacja i renowacja sali gimnastycznej LO I

13 Budowa boisk w ramach programu „ORLIK 2012” Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego Opracowano dokumentację techniczną. W drodze przetargu publicznego wyłoniono wykonawcę zadania. Rozpoczęcie robót - wrzesień 2011, zakończenie – grudzień 2011 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 na Os. Wichrowe Wzgórze Opracowano dokumentację techniczną. W drodze przetargu publicznego wyłoniono wykonawcę zadania. Rozpoczęcie robót - wrzesień 2011, zakończenie – grudzień 2011

14 Liceum Ogólnokształcące nr 5 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 34 Szkoła Podstawowa nr 51 Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej Ogród Jordanowski nr 2 ZSG-L ZSO Nr 9 Ogółem na terenie Poznania powstało 12 nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „ORLIK 2012”

15 Modernizacja boisk SP 66

16 Modernizacja boisk SP 66

17 Modernizacja i renowacja sali gimnastycznej SP 15

18 Szkoła Podstawowa Nr 13 przy Al. Niepodległości – remont dachu Szkoła Podstawowa Nr 17 na os. B. Chrobrego– remont sanitariatów oraz okien Szkoła Podstawowa Nr 61 przy ul. Szczepankowo – remont pomieszczeń Szkoła Podstawowa Nr 34 na os. B Śmiałego– remont dachu Szkoła Podstawowa Nr 36 przy ul. Słowackiego– remont dachu Szkoła Podstawowa Nr 38 przy ul. Brandstaettera– remont dachu Szkoła Podstawowa Nr 53 przy ul. Głuszyna– remont dachu Szkoła Podstawowa Nr 59 przy ul.Baranowskiej – remont dachu Gimnazjum 25 na os. Tysiąclecia– remont dachu Zespół Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich– remont pomieszczeń i okien Liceum Ogólnokształcące Nr 2 przy ul.Matejki – remont dachu i pomieszczeń Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej przy ul. Jawornickiej – remont dachu Ważniejsze remonty

19 Remonty dachów SP 13

20 Remonty dachów Zespół Szkół Odzieżowych

21 Remonty dachów SP 38

22 Remonty sanitariatów w szkołach SP 65

23 Remonty sal i sanitariatów dla 6 latków SP 48

24 Dodatkowe oddziały przedszkolne Przedszkole 187 W 2012 roku zaplanowano dodatkowo 5 oddziałów

25 Dodatkowe oddziały przedszkolne Przedszkole 187

26 SP 6 Modernizacje placów gier i zabaw Na nowym placu znajdują się urządzenia pod które można wjechać na wózku inwalidzkim. Jest na przykład domek z podjazdem o odpowiednim nachyleniu. Wózkiem można też podjechać pod piaskownicę, ponieważ jest wokół niej utwardzony teren. Plac zabaw jest ogrodzony i monitorowany. Nowoczesne urządzenia do zabawy znajdują się na placu zabaw na osiedlu Rusa - to jeden z pierwszych powstających w 2010 roku, integracyjnych placów zabaw w Poznaniu.

27 Integracyjny plac zabaw SP 25

28 Integracyjny plac zabaw SP 25

29 Realizacja zadań w ramach grantów Zadania ze środków pochodzących z Konkursu Grantowego Prezydenta Miasta Poznania o łącznej wartości 1 148 049,98 zł. wykonywano w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 15-modernizacja boiska, Szkoła Podstawowa nr 62-rozbudowa obiektów sportowych, Szkoła Podstawowa nr 10-modernizacja placu zabaw, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15-modernizacja auli, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 -zagospodarowanie terenu, Przedszkole nr 70-plac zabaw ul. Włodkowica,

30 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego SP 15

31 LO XV Modernizacja stołówki na aulę

32 Ministerstwo Edukacji Narodowej

33 Koszty realizacji programu Na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła” w szkołach podstawowych w 2011 wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 053 795 zł z tego 50 % stanowi dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Budowę placów gier i zabaw wyposażonych w nowe urządzenia zainstalowane na kolorowych i bezpiecznych nawierzchniach zaplanowano w 11 szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 54,Szkoła Podstawowa nr 59, Szkoła Podstawowa nr 61, Szkoła Podstawowa nr 74, Szkoła Podstawowa nr 78, Szkoła Podstawowa nr 83, Szkoła Podstawowa nr 90. W roku 2012 zaplanowano place gier i zabaw w 5 szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr 79,

34 Ogółem na terenie Poznania powstało 20 placów gier i zabaw wyposażonych w nowe urządzenia w ramach programu „Radosna Szkoła” Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 36, Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 48, Szkoła Podstawowa nr 54, Szkoła Podstawowa nr 59, Szkoła Podstawowa nr 61, Szkoła Podstawowa nr 74, Szkoła Podstawowa nr 78, Szkoła Podstawowa nr 83, Szkoła Podstawowa nr 84, Szkoła Podstawowa nr 88, Szkoła Podstawowa nr 90.

35 SP 74 Radosna Szkoła

36 SP 54

37 SP 59 Radosna Szkoła


Pobierz ppt "Wydział Oświaty Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google