Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. ( ZIT ). Dofinansowanie :ZIT 11,4 mln euro WRPO 8,0 mln euro Beneficjenci :- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, - Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. ( ZIT ). Dofinansowanie :ZIT 11,4 mln euro WRPO 8,0 mln euro Beneficjenci :- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, - Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. ( ZIT )

2 Dofinansowanie :ZIT 11,4 mln euro WRPO 8,0 mln euro Beneficjenci :- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, - Politechnika Poznańska, - Uniwersytet Ekonomiczny, PROJEKT 1. Aglomeracja Poznańska Metropolią Informatyczną. Zwiększenie podaży wysokokwalifikowanych kadr informatycznych na metropolitalnym rynku pracy.

3 PROJEKT 1.

4 3.1. APMI. Wsparcie zakładania nowych firm w obszarach inteligentnych specjalizacji, w szczególności w branży IT, poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości i inne instytucje otoczenia biznesu. 10.3. APMI. Promocja oraz wsparcie pomaturalnego i podyplomowego kształcenia zawodowego z zakresu IT, w tym absolwentów innych kierunków. 10.3bis. APMI. Preorientacja zawodowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz promocja studiów z zakresu IT. PROJEKT 1.

5 PROJEKTY KOMPLEMENTARNE Projekty Kwota dotacji WRPO 2014+ Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz preorientacja zawodowa uczniów kierunku inteligentnych specjalizacji. 6,0 mln euro  Wsparcie studiów podyplomowych nauczycieli matematyki i informatyki. 2,0 mln euro  Wsparcie, we współpracy z uczelniami wyższymi zajęć pozalekcyjnych z matematyki i informatyki dla uczniów szkół średnich. 4,0 mln euro Preorientacja zawodowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kierunku inteligentnych specjalizacji. 2,0 mln euro

6 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania. Smart Metropolis. Promocja inteligentnych specjalizacji. Dofinansowanie:4 mln euro PROJEKT 2. Metropolitalny system promocji gospodarczej.

7 PROJEKT 2. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE WRPO 2014+ Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych dla MŚP. (K) Kwota dotacji: 26,0 mln euro

8 Dofinansowanie:3,5 mln euro PROJEKT 3. Metropolitalny system informacji oraz promocji turystycznej.

9 Dofinansowanie:6,0 mln euro PROJEKT 4. Ochrona i modernizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej.

10 Dofinansowanie: ZIT 109,0 mln euro WRPO 211,5 mln euro POIiŚ 600,0 mln euro PROJEKT 5. Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych.

11 PROJEKT 5.

12

13 PKM. WĘZŁY INTEGRACJI – budowa systemu funkcjonalnych węzłów przesiadkowych Dofinansowanie :109 mln euro Beneficjenci:- gminy na terenie działania PKM, - Powiat Poznański (drogi powiatowe), - Województwo Wielkopolskie (drogi wojewódzkie). budowa sieci ok. 60 funkcjonalnych węzłów przesiadkowych przy liniach kolejowych i tramwajowych wraz z drogami dojazdowymi do nich oraz z parkingami na ok 10.000 samochodów: Miasto Poznań – 9 węzłów przesiadkowych i z parkingami na ok. 3000 miejsc, pozostałe gminy – 51 węzłów przesiadkowych z parkingami na ok. 7.000 miejsc PROJEKT 5.

14 PROJEKTY KOMPLEMENTARNE Projekty Kwota dotacji WRPO 2014+ Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu kolejowego. 127,5 mln euro Zakup ekologicznych autobusów dowożących do węzłów przesiadkowych PKM. 18 mln euro Organizacja i promocja Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 6 mln euro Modernizacja obiektów dworcowych i pokolejowych w województwie wielkopolskim. (K) 60 mln euro PO IiŚ Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego. 200,0 mln euro Odnowa infrastruktury szynowego transportu publicznego Miasta Poznania 400,0 mln euro

15 Dofinansowanie :25 mln euro Beneficjenci:- gminy na terenie działania PKM, - Powiat Poznański (drogi powiatowe), PROJEKT 6. Integracja sieci dróg zarządzanych przez samorząd z drogami S-5 i S-11 oraz z autostradą A-2.

16 Wartostrada pieszo-rowerowa Ścieżki rowerowe. Dofinansowanie :8,5 mln euro PROJEKT 7. Metropolitalny system ścieżek rowerowych.

17 Dofinansowanie :16,0 mln euro PROJEKT 8. Termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej.

18 8.10. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki nowotworów dla osób 50+. 9.7. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej, w tym nowotworowej. Dofinansowanie:7,1 mln euro PROJEKT 9. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej.

19 usługi asystenta rodzinnego, usługi opieki nad osobami zależnymi. Dofinansowanie:6,1 mln euro PROJEKT 10. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

20 PROJEKT 10. PROJEKT KOMPLEMENTARNY WRPO 2014+ Rozbudowa ZOL Mogileńska z filią w Owińskach Kwota dotacji: 9,0 mln euro

21 Harmonogram prac na Strategią ZIT PROJEKTY KOMPLEMENTARNE l.p.zadanieterminwykonuje 1.Przygotowanie projektu Strategii ZIT.9.05.2014. Centrum Badań Metropolitalnych 2. Przekazanie projektu Strategii członkom Stowarzyszenia. 14.05.2014.Biuro Stowarzyszenia 3. Konsultacje społeczne w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i Powiecie. 15.06.2014. Członkowie Stowarzyszenia 4. Przekazanie będącego wynikiem konsultacji stanowiska gmin i Powiatu. 16.06.2014. Członkowie Stowarzyszenia 5. Uzgodnienia Strategii ZIT w ramach Stowarzyszenia. 30.06.2014.Biuro Stowarzyszenia 6.Redakcja wersji końcowej Strategii ZIT.2.07.2014. Centrum Badań Metropolitalnych 7. Przyjęcie ostatecznej wersji projektu Strategii ZIT. 4.07.2014.Zarząd Stowarzyszenia 9. Przekazanie Strategii ZIT do zaopiniowania IZ WRPO 2014+ oraz Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. 7.07.2014.Biuro Stowarzyszenia 10.Przyjęcie Strategii ZIT.5.09.2014.Rada Metropolii


Pobierz ppt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. ( ZIT ). Dofinansowanie :ZIT 11,4 mln euro WRPO 8,0 mln euro Beneficjenci :- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, - Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google