Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO PRACY w ELBREWERY S.A. -D-DOKONANIA -P-PLANY ELBLĄG 5.10.2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO PRACY w ELBREWERY S.A. -D-DOKONANIA -P-PLANY ELBLĄG 5.10.2004."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO PRACY w ELBREWERY S.A. -D-DOKONANIA -P-PLANY ELBLĄG 5.10.2004

2 SPIS TREŚCI Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w Elbrewery S.A. Główne zobowiązania Zobowiązania szczegółowe Ocena ryzyka zawodowego System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wdrożenie SZ BHP Utrzymanie SZ BHP Doskonalenie SZ BHP Narzędzia wspomagające SZ BHP Osiągnięcia za lata 2003-2004 Plany i zamierzenia w zakresie bhp na lata 2004-2005

3 POLITYKA JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA i BHP w ELBREWERY S.A. GŁÓWNE ZOBOWIĄZANIA : 1.współtworzenie Systemu Zarządzania przy aktywnym współudziale pracowników 2.spełnienie wymagań ciągłego doskonalenia ZSZ 3.spełnienie przepisów prawnych, wymogów Grupy Żywiec i Koncernu Heinekena w zakresie bhp, ochrony środowiska i jakości

4 ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE : 1.wyeliminowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz awarii mających wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie 2. zarządzanie ryzykiem zawodowym 3. nadzór nad podwykonawcami 4. stała poprawa stanu bhp przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy technicznej i organizacyjnej w celu minimalizacji narażenia pracowników na hałas, zapylenie oraz na zagrożenia związane z transportem wewnętrznym 5. bezpieczeństwo innych osób przebywających na terenie 6. stosowanie procesów zapewniających bezpieczeństwo pracy

5 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 1. DOKUMENTY WIĄŻĄCE : Procedury Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Browaru 2. TOK POSTĘPOWANIA : ocena ryzyka przez Komisję w składzie: kierownik działu, pracownik działu, SIP sprawdzenie oceny przez Specjalistę ds. BHP zatwierdzenie arkusza oceny przez Dyrektora Browaru zapoznanie pracownika z oceną ryzyka i podpisanie przez niego informacji o ryzyku przechowywanie arkuszy oceny i informacji o ryzyku u kierownika i w dziale bhp 3. DANE STATYSTYCZNE : oceniono 70 stanowisk pracy oceną objęto 256 pracowników

6 SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP w ELBREWERY S.A. ETAP I - WDROŻENIE SZ BHP 14.12.2001Informacja o planach przystąpienia do wdrożenia SZ BHP 02.2002Decyzja Najwyższego Kierownictwa o wdrożeniu SZ BHP wg PN-N-18001:1999 22-23.02.2002Przegląd wstępny zakładu i dokumentacji 7-8.03.2002Szkolenie pracowników biorących udział we wdrażaniu systemu - 37 osób 11.03.2002Powołanie Pełnomocnika ds. SZ BHP 03-09.2002Tworzenie lub uzupełnienie istniejącej dokumentacji systemowej : 35 osób 34 procedury 12 zarządzeń

7 1-14.10.2002Audity wewnętrzne 31 obszarów 26 auditorów 14 niezgodności 24.10.2002Audit zewnętrzny – rekomendacja do auditu certyfikującego 2-4.12.2002Audit certyfikujący SZ BHP wg PN-N-18001 : 1999 20.12.2002Wręczenie certyfikatu ZSZ Jakością, Ochroną Środowiska i BHP - jako pierwszy browar w Grupie Żywiec SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP w ELBREWERY S.A.

8 ETAP II UTRZYMANIE SZ BHP 14-25.04.2003Audity wewnętrzne : - 30 obszarów - 28 auditorów - 4 niezgodności 11-12.09.2003Audit zewnętrzny - bez uwag SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP w ELBREWERY S.A.

9 20.05.2004Szkolenie auditorów wewnętrznych i osób odpowiedzialnych za obszary auditowane oraz tworzących dokumentację systemową / 53 osoby / wg : PN-N-18001 : 2004 OHSAS 18001 05-06.20041. Analiza działań przystosowawczych istniejącego systemu do wymogów nowych norm 2. Opracowanie „Planu dostosowawczego na 2004 rok istniejącego SZ BHP wg normy PN-N-18001:1999 do wymagań norm: PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001” 30 zadań ETAP III DOSKONALENIE SZ BHP SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP w ELBREWERY S.A.

10 06-08.2004Aktualizacja istniejącej dokumentacji systemowej zgodnie z planem dostosowawczym :zrealizowano 22 zadania do realizacji w terminie 31.12.2004 pozostało 8 zadań 23.08-4.09.2004 Audity wewnętrzne : 23 obszary 25 auditorów 2 niezgodności 16-17.09.2004Audit zewnętrzny / bez uwag / :kontrolny wg PN-N-8001:2004certyfikujący wg OHSAS 18001 ETAP III DOSKONALENIE SZ BHP SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP w ELBREWERY S.A.

11 ETAP IV NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE SZ BHP 1.KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA Komunikacja elektroniczna przy pomocy aplikacji „ Poczta LOTUS” 2. PUBLIKACJE Informator „ Aspekty bezpieczeństwa człowieka w EB” Ulotka „ Informacja o zasadach bezpiecznego przebywania na terenie firmy” SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP w ELBREWERY S.A.

12 2003 rok 1. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 2003 rok „ I miejsce na szczeblu ogólnopolskim w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 50 osób 2. List gratulacyjny od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla Pana Romana Korzeniowskiego - laureata konkursu „Pracodawca –organizator pracy bezpiecznej” 3. Dyplom Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy dla Grażyny Niedzielskiej z okazji 50 lat służby bezpieczeństwa pracy 4. Uzyskanie pozytywnych ocen po przeprowadzonych auditach: - weryfikacyjnym za lata 2000-2002 wykonanym przez Firmę KPMG,wynajętą przez Heinekena - kontrolnym SZ BHP wg PN-N-18001:1999 5. Wydanie : ulotki „Informacja o zasadach bezpiecznego przebywania na terenie firmy” uaktualnionego informatora „ ABC w EB” OSIĄGNIĘCIA w zakresie BHP w latach 2003-2004 2004 rok 1. Wyróżnienie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy 2. Uzyskanie pozytywnej oceny z auditu certyfikującego SZ BHP wg normy OHSAS 18001 oraz PN-N-18001:2004

13 PLANY, CELE SZCZEGÓŁOWE I OGÓLNE NA LATA 2004-2005 1.Modernizacja przyjęcia, magazynowania, transportu i dozowania surowców do produkcji w magazynie i w warzelni. 2.Opracowanie logistyki transportu kołowego i ruchu pieszego na terenie zakładu. 3.Zakup sprzętu ucieczkowego dla pracowników w działach gdzie przebiega instalacja z amoniakiem. 4.Wymiana wózków ręcznego prowadzenia oraz wózków widłowych z napędem silnikowym. 5.Modernizacja wentylacji w maszynowni chłodniczej oraz hali piwa KEG. 6.Szkolenie pracowników w zakresie bhp oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 7.Modernizacja: instalacji elektrycznej umożliwiająca wyłączenie budynków spod napięcia na portierni oświetlenia terenu zakładu 8.Przegląd maszyn i urządzeń w celu dostosowania ich do obowiązujących wymagań. 9.Zakup indywidualnych mierników gazów. 10.Utrzymanie i dalsze doskonalenie SZ BHP. Uwaga: Na w/w przedsięwzięcia są zapewnione środki finansowe. W w/w planach nie ujęto zadań na lata 2005-2007, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.

14 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO PRACY w ELBREWERY S.A. -D-DOKONANIA -P-PLANY ELBLĄG 5.10.2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google