Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE 4) Beata Misiek Publiczne Przedszkole nr 2 im. „Jarzębinka” w Ostrowie Wielkopolskim Publiczne Przedszkole nr 2 im. „Jarzębinka” w Ostrowie Wielkopolskim mieści się w nowym budynku, bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 6. Organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Ostrów Wielkopolski. Placówka usytuowana jest na peryferiach miasta, z dużym placem zabaw, wyposażonym w atrakcyjny sprzęt. Walorem placówki jest otoczenie przyrodnicze, sprzyjające realizacji treści ekologicznych. Przedszkole ma możliwości organizowania imprez w plenerze dla rodzin i społeczności lokalnej. Dzieci biorą aktywny udział w konkursach oraz imprezach miejskich. Liczba nauczycielek, które ukończyły udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 3 osoby w pierwszym roku Projektu i 9 w drugim roku + Pani Dyrektor Przedszkola.

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola” -Wypracowanie nowych pomysłów współpracy Przedszkola z rodzicami - do końca maja 2015 r.; - Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycielek w zakresie komunikacji interpersonalnej w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami - do końca maja 2015 r. 16.09.201331.08.2014 „Budowa koncepcji pracy szkoły/przedszkola” ˗ Wypracowanie koncepcji pracy Przedszkola opartej na specyfice Przedszkola i współpracy całej społeczności przedszkolnej - do końca maja 2014 r., ˗ Opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących wspólnemu wypracowywaniu koncepcji pracy – do końca maja 2014 r., ˗ Wypracowanie sposobów informowania o koncepcji pracy Przedszkola – do końca czerwca 2014 r., Cele szczegółowe:

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog pomysłów do opracowania dokumentu koncepcji pracy Przedszkola. 2.Pomysły na innowacje w pracy Przedszkola. 3.Scenariusz zajęcia otwartego promującego koncepcję pracy Przedszkola wśród rodziców dzieci przedszkolnych. 4.Forma graficzna koncepcji pracy Przedszkola. 5.Materiały do Ewaluacji Koncepcji pracy Przedszkola. 1.Zbiór zabaw pomagających nauczycielkom w niwelowaniu zachowań agresywnych, radzeniu sobie z nadpobudliwością dzieci oraz z emocjami. 2.Opracowanie przez nauczycielki katalogu pomysłów aktywizowania rodziców do współpracy z Przedszkolem.

4 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE 4) Beata Misiek Publiczne Przedszkole nr 14 „Maluszek” w Ostrowie Wielkopolskim Publiczne Przedszkole nr 14 „Maluszek” w Ostrowie Wielkopolskim istnieje od 1984 roku. Organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Ostrów Wielkopolski. Placówka usytuowana jest z dala od miejskiego zgiełku, otoczona dużym placem zabaw, wyposażona w atrakcyjne zaplecze dydaktyczne (zabawki, sprzęt sportowy, księgozbiór, płytoteka, kostiumy i rekwizyty). Przedszkole znane jest z organizacji imprez w plenerze dla rodzin, społeczności lokalnej, ostrowskich przedszkoli. Dzieci z „Maluszka” reprezentują Przedszkole na wielu konkursach, przeglądach, festiwalach, olimpiadach na szczeblu miasta, powiatu i województwa, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Liczba nauczycielek, którzy ukończyły udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 12 osób + Pani Dyrektor Przedszkola.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - Poszerzenie wiedzy nauczycielek poprzez warsztaty i konsultacje zbiorowe na temat technik uczenia się i metod motywujących do zabawy i nauki - do końca kwietnia 2015 r. -Opracowanie i przybliżanie dzieciom przez nauczycielki poprzez zabawę oraz elementy pracy technik i metod skutecznego uczenia się - do końca maja 2015r. -Wprowadzanie przy różnych okazjach czynników motywujących dzieci do podejmowania działań - do końca maja 2015 r. 16.09.201331.08.2014 „Budowa koncepcji pracy szkoły/przedszkola” ˗ Wypracowanie koncepcji pracy Przedszkola opartej na specyfice Przedszkola i współpracy całej społeczności przedszkolnej - do końca maja 2014, ˗ Opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących wspólnemu wypracowywaniu koncepcji pracy – do końca maja 2014, ˗ Stworzenie warunków do spójnego działania osobom odpowiedzialnym za budowę koncepcji pracy Przedszkola – do końca czerwca 2014, Cele szczegółowe:

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog pomysłów do opracowania dokumentu koncepcji pracy Przedszkola. 2.Pomysły na innowacje w pracy Przedszkola. 3.Graficzne opracowanie przez nauczycielki koncepcji pracy Przedszkola w formie przystępnej dla rodziców. 4.Materiały do Ewaluacji Koncepcji pracy Przedszkola. 1.Opracowany przez nauczycielki katalog metod skutecznego uczenia się oraz motywowania dzieci do aktywności. 2.Konspekty zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w celu zaprezentowania nowych umiejętności dzieci. 3.Wnioski z obserwacji dokonywane przez nauczycielki przy różnych okazjach pomocne do dalszej pracy Przedszkola.

7 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE 4) Beata Misiek Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju jest placówką prowadzoną przez Gminę Sośnie. Szkoła Podstawowa ma bardzo dobre warunki lokalowe (brakuje jedynie sali gimnastycznej), posiada dobrze wyposażone pracownie do zajęć z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele/nauczycielki to doświadczona kadra pedagogiczna. Nauczycielki starają się motywować uczniów do pracy: dyplomy za udział w różnych przedsięwzięciach, pochwały uczniów na forum szkoły, informacje o sukcesach w gazetce szkolnej i na stronach internetowych, nagroda pieniężna dla najlepszego absolwenta, statuetka sowy oraz dofinansowanie do wycieczki z Rady Rodziców za najlepiej zdany egzamin końcowy. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 2 osoby w pierwszym roku Projektu i 6 w drugim roku + Pani Dyrektor Szkoły.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” ˗ poszerzenie przez nauczycieli/nauczycielki wiedzy na temat „bezpiecznej szkoły” - do końca maja 2015 r.; ˗ na lekcjach wychowawczych pilotażowe wprowadzenie zestawu norm/zasad szkolnych – do końca maja 2015 r.; ˗ nabycie nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów klasowych i dialogu z rodzicami - do końca maja 2015 r. 16.09.201331.08.2014 „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” ˗ poszerzenie kompetencji nauczycielek/nauczycieli w zakresie technik skutecznego uczenia się oraz metod aktywnych – do końca maja 2014, ˗ wypracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących uczniów do nauki – do końca marca 2014, ˗ przeprowadzenie z uczniami zajęć dotyczących poznawania technik skutecznego uczenia się – do końca kwietnia 2014, Cele szczegółowe:

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog metod aktywizujących i motywujących uczniów do nauki. 2.Katalog skutecznych technik uczenia się. 3.Konspekt przykładowej lekcji otwartej z zastosowaniem wybranych metod aktywizujących oraz wskazującej uczniom techniki skutecznego uczenia się. 1.Przykład pilotażowego wprowadzenia na lekcjach wychowawczych zestawu norm/zasad szkolnych. 2.Katalog nagród i konsekwencji, zestawu norm/zasad szkolnych” 3.Materiały pomocne do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej szkoły.

10 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE 4) Beata Misiek Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieszynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieszynie jest placówką prowadzoną przez Gminę Sośnie. Szkoła Podstawowa Szkoła ma dobre warunki lokalowe, ale brakuje sali gimnastycznej. Nauczycielki i nauczyciele pracują zespołowo, pomagają sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów i na bieżąco analizują efekty swojej pracy. Włączają się w liczne projekty, indywidualizują zadania, motywują uczniów do podejmowania wysiłków (np. nagrody dla uczniów za wkład pracy, raz w miesiącu dzień logicznego myślenia, pisanie przez dzieci listów do rodziców, na które rodzice dają odpowiedź). Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, organizuje wieczornice w Sali wiejskiej oraz liczne wycieczki. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 2 osoby w pierwszym roku Projektu i 9 w drugim roku + Pani Dyrektor Szkoły

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” -uzyskanie przez nauczycielki i nauczycieli wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji z uczniem (w tym z uczniem zdolnym), zespołem klasowym oraz z rodzicami - poprzez warsztaty prowadzone przez eksperta zewnętrznego - do końca marca 2015, -po konsultacjach z ekspertem zewnętrznym wykorzystanie w praktyce nowych, skutecznych form oddziaływań wychowawczych na uczniów - do końca kwietnia 2015, -rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie uczenia wychowanków rozpoznawania, nazywania uczuć i radzenia sobie z uczuciami niewygodnymi - do końca maja 2015. 16.09.201331.08.2014 „ Ocenianie kształtujące” ˗ uzyskanie przez nauczycielki i nauczycieli wiedzy i umiejętności na temat metod oceniania kształtującego – do końca maja 2014, ˗ poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu uczniów– do końca kwietnia 2014, ˗ wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w celu motywowania uczniów do nauki – do końca czerwca 2014, Cele szczegółowe:

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Wypracowanie przez nauczycielki i nauczycieli po 5 scenariuszy lekcji zaplanowanych według oceniania kształtującego. 2.3 lekcje koleżeńskie w zakresie zastosowania oceniania kształtującego. 3.Materiały teoretyczne do poszerzenia wiedzy na temat OK. 1.Materiały przydatne do skutecznej komunikacji z uczniem (w tym z uczniem zdolnym), zespołem klasowym oraz z rodzicami. 2.Portfolio „Ja i mój wychowanek” – strategie oddziaływań w sytuacjach trudnych wychowawczo. 3.Materiały pomocne do wprowadzenia innowacji w szkole.

13 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE 4) Beata Misiek Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” w Ostrowie Wielkopolskim Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” w Ostrowie Wielkopolskim istnieje od 1 września 2003 roku. Jest prowadzona przez Spółdzielnię Oświatową „Edukator”. Nauczycielki i nauczyciele to dobrze wykształcona i przygotowana do pracy kadra pedagogiczna, poszukująca ciągle nowych pomysłów do pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Szkoła bierze udział w licznych projektach, uczniowie osiągają sukcesy w nauce. W środowisku lokalnym szkoła „Edukator” ceniona jest za działania o charakterze artystycznym, za ukierunkowywanie uczniów w procesie wychowawczo-dydaktycznym na podejmowanie przez nich decyzji oraz za działania na rzecz kreatywnego i samodzielnego myślenia. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 6 osób w pierwszym roku Projektu i 28 w drugim roku + Pani Dyrektor Szkoły

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” -nauczycielki i nauczyciele znają techniki uczenia się i metody motywujące ucznia do nauki. - do końca maja 2015r., -opracowanie katalogu metod skutecznego uczenia się dla uczniów kl. I-III i IV-VI - do końca marca 2015r., -opracowanie katalogu komunikatów motywujących i wspierających uczniów w nauce- do końca maja 2015r., -nauczyciele znają inteligencje wielorakie, na ich podstawie określają profil inteligencji ucznia i jego sposoby uczenia się - do końca maja 2015r. 16.09.201331.08.2014 „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” -nauczycielki i nauczyciele znają i stosują metody i techniki nabywania przez uczniów umiejętności prospołecznych – do końca kwietnia 2014, -opracowanie katalogu przydatnych pytań stosowanych w komunikowaniu się z uczniami (pytania refleksyjne, pytania o rzeczywistość, pytania o możliwości, pytania pobudzające motywację itp.) - do końca maja 2014, -opracowanie katalogu komunikatów motywujących i wspierających uczniów - do końca czerwca 2014. Cele szczegółowe:

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Opracowany przez nauczycielki i nauczycieli katalog przydatnych pytań stosowanych w komunikowaniu się z uczniami. 2.Opracowany przez Zespół Zadaniowy katalog komunikatów motywujących i wspierających uczniów 3.Przeprowadzona lekcja wychowawcza koleżeńska – dot. przekazywania uczniom wartości. 4.Materiały dostępne dla wszystkich na temat kształtowania postaw uczniowskich. 1.Opracowany przez nauczycielki i nauczycieli katalog przydatnych metod uczenia się dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (I – III) oraz klas IV-VI. 2.Opracowany przez Zespół Zadaniowy katalog komunikatów motywujących uczniów do nauki i aktywności. 3.Przeprowadzone lekcje wychowawcze koleżeńskie – dot. przekazywania uczniom metod skutecznego uczenia się. 4.Opracowania: - katalog metod motywujących ucznia do nauki (klasy I- III i IV-VI), - katalog komunikatów motywujących ucznia do nauki, - materiały do scenariuszy lekcji, - materiały do wykorzystania na spotkania z rodzicami.

16 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE 4) Beata Misiek Publiczne Gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – w 5 osób w pierwszym roku Projektu i 18 w drugim roku + Siostra Dyrektor Szkoły Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim istnieje od 2002 roku w ramach Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek. Placówka jest prowadzona przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, Siostry Salezjanki, Inspektoria Wrocławska. Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe, cieszy się zaufaniem rodziców, którzy wybierają ją dla swoich dzieci ze względu na: wychowanie chrześcijańskie, wysoki poziom nauczania, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz sukcesy edukacyjne, a także rozwijanie zainteresowań poszczególnych uczniów. Nauczycielki i nauczyciele są kadrą bardzo dobrze przygotowaną do pracy pod względem wykształcenia oraz formacji chrześcijańskiej. Sukcesywnie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności oraz wspólnie przeżywają dni formacji duchowej. Gdy pojawia się problem edukacyjny lub wychowawczy, spotykają się i zespołowo przygotowują strategie działania. Uczniowie szkoły wychowywani są w duchu Salezjańskim.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się” -poznanie efektywnych sposobów aktywizowania uczniów w procesach edukacyjnych - do końca kwietnia 2015r., -poznanie technik uczenia się dla aktywnego udziału w procesach edukacyjnych - do połowy maja 2015r., -wyposażenie nauczycielek i nauczycieli w elementy technik Coachingu w zakresie komunikacji z rodzicami i uczniami. - do połowy maja 2015r. 16.09.201331.08.2014 „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” -poznanie zasad profilaktyki i działań pomocowych w kształtowaniu postaw wobec zagrożeń bulimii, anoreksji, depresji edukacyjnych - do końca kwietnia 2014r., -rozwinięcie kompetencji zawodowych na temat jak przezwyciężać u uczniów trudności przy budowaniu pozytywnych postaw - do końca maja 2014r., -opracowanie katalogu skutecznych dla kształtowania postaw komunikatów słownych nauczycielek i nauczycieli kierowanych do uczniów - do końca czerwca 2014r., Cele szczegółowe:

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Wypracowanie 5 scenariuszy lekcji wychowawczych poświęconych kształtowaniu pozytywnych postaw uczniowskich. 2.Wypracowanie katalogu sformułowań, które będą reakcją nauczycielki/nauczyciela na konkretne zachowanie uczniów 3.Materiały dostępne dla wszystkich na temat kształtowania postaw uczniowskich. 1.Wypracowanie 5 scenariuszy lekcji wychowawczych poświęconych wprowadzaniu technik uczenia. 2.Przeprowadzone lekcje wychowawcze koleżeńskie – dot. przekazywania uczniom metod skutecznego uczenia się. 3.Opracowania materiałów do wykorzystania na lekcjach wychowawczych na temat kształtowania

19 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE 4) Beata Misiek Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim istnieje od 2002 roku w ramach Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek. Placówka jest prowadzona przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, Siostry Salezjanki, Inspektoria Wrocławska. Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe. Specyfiką szkoły jest: wychowanie w Duchu Salezjańskim – przekazywane są wartości chrześcijańskie, bogata i elastyczna oferta przedmiotów w zakresie rozszerzonym, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, indywidualizacja nauczania – praca w małych grupach, rodzinna atmosfera, wysoki poziom nauczania, wysoka zdawalność i wysokie wyniki matur w skali kraju, sukcesy absolwentów w dostawaniu się na wybrane prestiżowe uczelnie. Placówka posiada wykwalifikowaną pod względem wykształcenia kierunkowego oraz chętną do podejmowania nowych inicjatyw kadrę pedagogiczną. Nauczycielki i nauczyciele są przygotowani do pracy także od strony formacji chrześcijańskiej. Sukcesywnie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności oraz wspólnie przeżywają dni formacji duchowej. Nauczycielki i nauczyciele zespołowo podejmują strategie działania. Uczniowie szkoły wychowywani są w duchu Salezjańskim, mają wiele ofert indywidualnego rozwoju poprzez udział w kółkach zainteresowań. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – w 3 osób w pierwszym roku Projektu i 8 w drugim roku + Pani Wicedyrektor Szkoły

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - nauczycielki i nauczyciele znają techniki uczenia się i metody motywujące ucznia do nauki - do końca kwietnia 2015r., - zostanie opracowany katalog metod skutecznego uczenia się dla uczniów - do końca maja 2015r., - nauczycielki i nauczyciele zostaną przygotowani do poprowadzenia prelekcji na spotkania z rodzicami o motywowaniu dzieci do nauki – do końca maja 2015r., - nauczycielki i nauczyciele usprawnią umiejętność wykorzystywania na lekcji tablicy multimedialnej - do końca maja 2015r. 16.09.201331.08.2014 „Szkoła promuje wartość edukacji” -pozyskanie nowych pomysłów na promocję szkoły w środowisku – do końca kwietnia 2014r., -nabycie umiejętności tworzenia stron internetowych i posługiwanie się nimi w kontaktach - do końca maja 2014r. Cele szczegółowe:

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Tworzenie strony Internetowej dla kontaktów nauczyciele - uczniowie 2.Prezentacji multimedialne za pomocą programu Prezi. 1.Opracowany przez nauczycielki i nauczycieli katalog przydatnych metod uczenia się. 2.Materiały do opracowania scenariuszy lekcji z nauką technik skutecznego uczenia się. 3.Testy diagnostyczne dla uczniów badające preferencje sensoryczne, dominującą półkulę, profil inteligencji i preferowane style uczenia się. 4.Materiały do wykorzystania na spotkania z rodzicami.


Pobierz ppt "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google