Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik eksploatacji portów i terminali Technik obsługi turystycznej Technik architektury krajobrazu Technik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik eksploatacji portów i terminali Technik obsługi turystycznej Technik architektury krajobrazu Technik."— Zapis prezentacji:

1

2 Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik eksploatacji portów i terminali Technik obsługi turystycznej Technik architektury krajobrazu Technik technologii chemicznej Technik ekonomista Technik technologii żywienia Technik ochrony środowiska Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik analityk Technik spedytor NOWOŚĆ!

3 Nauczymy Cię, jak: - oceniać jakość żywności oraz ją przechowywać, - sporządzać rozmaite potrawy i napoje, - organizować produkcję gastronomiczną, - planować i realizować usługi gastronomiczne.

4 Nauczymy Cię, jak: - obsługiwać pasażerów, - obliczać koszty przeładunku, - korzystać z różnych dokumentów, - obsługiwać ładunki, - magazynować towary, - posługiwać się fachowym słownictwem dotyczącym portów, terminali i lotnisk.

5 Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię, jak: - fachowo obsługiwać turystów, - pracować przy organizacji kongresów, targów czy zjazdów, - współpracować z pilotami, przewodnikami, firmami ubezpieczeniowymi, - rozliczać koszty imprez turystycznych, - posługiwać się biegle językiem angielskim w zakresie usług turystycznych.

6 Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię, jak: - organizować dostawy i sprzedaż towarów, - profesjonalnie obsługiwać klientów, - prowadzić działania reklamowe i marketingowe, - organizować i prowadzić działalność handlową, - zarządzać działalnością handlową firmy.

7 Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię, jak: - planować i prowadzić działalność gospodarczą, - obliczać podatki, - prowadzić rachunkowość, - wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

8 U nas nauczysz się: - jak prowadzić działalność promocyjną i sprzedaż usług hotelarskich, - jakie prace wiążą się z obsługą gości w recepcji, - jak należy przygotować hotel do przyjęcia gości, - jak wygląda przygotowanie i podanie posiłków.

9 Nauczymy Cię, jak: - przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych, - pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych, - wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych, - wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe.

10 Nauczymy Cię, jak: - wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu, - wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni, - rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości, - rozpoznawać gatunki roślin, projektować i pielęgnować tereny zieleni.

11 Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię, jak: - prowadzić i nadzorować procesy produkcyjne, - oceniać jakość produktów i półproduktów, -prowadzić dokumentację produkcji, - wykonywać analizy laboratoryjne.

12 Podstawowe zadania technika ochrony środowiska to : - monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, -określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, - sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi.

13 W trakcie nauki uzyskasz wiedzę z zakresu: - opracowania nowych produktów żywnościowych, - zasad prowadzenia dokumentacji produkcji, - zasad opracowania receptur i instrukcji technologicznych, - zasad kontrolowania jakości surowców i produktów oraz procesów technologicznych.

14 Nauczymy Cię, jak: - planować i organizować prace związane z przewozem ładunków, - prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, - monitorować przebieg procesu transportowego, - spedytować i magazynować przewożone towary.

15

16

17

18

19

20

21

22 Zespół Szkół Ekonomiczno- Chemicznych 32-540 Trzebinia, ul. Krakowska 12 e-mail: zsech@poczta.onet.pl Nasz strona: zsech.edu.pl tel: 32 61 21 185, tel/fax: 32 61 21 300 Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 ZAPRASZAMY!!!


Pobierz ppt "Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik eksploatacji portów i terminali Technik obsługi turystycznej Technik architektury krajobrazu Technik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google