Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87 520 22 51 lub 87 520 22 52 zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl

2 Program adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Nauka trwa 4 lata. Program umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej i wszechstronnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Nowoczesne, dobrze wyposażone szkolne laboratorium pozwala na prowadzenie badań zanieczyszczeń powietrza, analizy wód i ścieków, badań laboratoryjnych odpadów i skażenia gleb. Praktyka zawodowa umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zdobycie pewnego doświadczenia zawodowego. Wycieczki przedmiotowe do różnych zakładów przemysłowych, na warsztaty i seminaria pozwalają poszerzyć wiedzę zdobytą w ławce szkolnej. Młodzież uczestniczy w konkursach ogólnopolskich takich jak Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Technik Ochrony Środowiska

3 Profil kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska uwarunkowany jest strukturą aktualnego i przewidywalnego rynku pracy dla absolwentów, a także zachodzącymi przekształceniami gospodarczymi. Technik Ochrony Środowiska

4 Podstawowe zadania technika ochrony środowiska koordynującego pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem oraz ochrony przyrody to: monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania cieków, klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów, sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzenie bada technologicznych w specjalistycznym zakresie. Podstawowe zadania technika ochrony środowiska

5 określania aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka, posługiwania się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, obsługiwania urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej typowych dla techniki ochrony środowiska, określanie parametrów uzdatniania wody, określanie parametrów oczyszczania wody. Technik Ochrony Środowiska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu:

6 ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, zakładach unieszkodliwiania odpadów, pracowniach ochrony środowiska biur projektowych, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Absolwent po ukończeniu czteroletniego technikum oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska i może być zatrudniony w:

7 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87."

Podobne prezentacje


Reklamy Google