Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA."— Zapis prezentacji:

1 zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Gołdapska Olecko Tel lub zsliz.olecko.pl

2 Technik Ochrony Środowiska
Program adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach  przyrodniczych. Nauka trwa 4 lata. Program umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej i wszechstronnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Nowoczesne, dobrze wyposażone szkolne laboratorium pozwala na prowadzenie badań zanieczyszczeń powietrza, analizy wód i ścieków, badań laboratoryjnych odpadów i skażenia gleb. Praktyka zawodowa umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zdobycie pewnego doświadczenia zawodowego. Wycieczki przedmiotowe do różnych zakładów przemysłowych, na warsztaty i seminaria pozwalają poszerzyć wiedzę zdobytą w „ławce szkolnej”. Młodzież uczestniczy w konkursach ogólnopolskich takich jak „Olimpiada Wiedzy Ekologicznej” .

3 Technik Ochrony Środowiska
Profil kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska uwarunkowany jest strukturą aktualnego i przewidywalnego rynku pracy dla absolwentów, a także zachodzącymi przekształceniami gospodarczymi.

4 Podstawowe zadania technika ochrony środowiska
Podstawowe zadania technika ochrony środowiska koordynującego pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem oraz ochrony przyrody to: monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania cieków, klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów, sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzenie bada technologicznych w specjalistycznym zakresie.

5 Technik Ochrony Środowiska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu:
określania aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka, posługiwania się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, obsługiwania urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej typowych dla techniki ochrony środowiska, określanie parametrów uzdatniania wody, określanie parametrów oczyszczania wody.

6 Absolwent po ukończeniu czteroletniego technikum oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska i może być zatrudniony w: ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, zakładach unieszkodliwiania odpadów, pracowniach ochrony środowiska biur projektowych, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

7 ZAPRASZAMY 


Pobierz ppt "Zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google