Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

technik hotelarstwa przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia kwalifikacje: 1. Planowanie i realizacja usług w recepcji 2. Obsługa gości w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "technik hotelarstwa przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia kwalifikacje: 1. Planowanie i realizacja usług w recepcji 2. Obsługa gości w."— Zapis prezentacji:

1

2

3 technik hotelarstwa przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia kwalifikacje: 1. Planowanie i realizacja usług w recepcji 2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

4 technik hotelarstwa Technikum przygotowuje uczniów do pracy we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich oraz w administracji samorządowej na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa, jak również w nowoczesnych bazach noclegowych (hostele, promy, zajazdy). W trakcie nauki uczniowie poznają oprogramowanie komputerowe wspomagające obsługę gości hotelowych, wykorzystywane w recepcjach hotelowych. W nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych uczą się przygotowywania śniadań, a w sali konsumpcyjnej obsługi gości oraz podawania posiłków.

5 technik obsługi turystycznej przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia kwalifikacje: 1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych

6 technik obsługi turystycznej Technikum przygotowuje absolwenta do pracy w branży turystycznej (biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej); organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z turystyką. Uczeń poznaje geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych, uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych i profesjonalnej obsługi klienta (również w języku angielskim).

7 technik informatyk przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka kwalifikacje: 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2. Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych 3. Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

8 technik informatyk W trakcie nauki uczeń poznaje zasady budowy sprzętu komputerowego, teoretyczne podstawy działania systemów informatycznych, administruje sieciowymi systemami operacyjnymi, projektuje i zarządza siecią komputerową. Poznaje także zasady programowania i budowy stron internetowych oraz administrowania systemami bazodanowymi. Absolwent otrzymuje wykształcenie potrzebne do samodzielnej pracy na stanowiskach informatycznych jak i do kontynuacji nauki w postaci form doskonalenia zawodowego również na studiach informatycznych. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach komputerowych, gdzie każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stanowisku oraz w nowocześnie wyposażonym laboratorium sieciowym.

9 technik ekonomista przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia kwalifikacje: 1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 2. Prowadzenie rachunkowości

10 technik ekonomista Technikum przygotowuje uczniów do podjęcia pracy w służbach finansowo-księgowych szczebla średniego. Uczniowie poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, sporządzają listy płac, deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe. Ewidencjonują operacje gospodarcze na kontach księgowych, sporządzają bilanse, tworzą biznesplany i analizy statystyczne. W trakcie nauki wykorzystują oprogramowanie komputerowe wspomagające ewidencję finansowo-księgową, programy do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, a także do obliczeń statystycznych.

11 technik żywienia i usług gastronomicznych przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia kwalifikacje: 1. Sporządzanie potraw i napojów 2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12 technik żywienia i usług gastronomicznych Uczniowie nabywają praktyczne umiejętności przygotowywania potraw oraz poznają zasady przechowywania żywności. Ponadto uczą się sporządzać jadłospisy, karty menu, obliczać wartość odżywczą posiłków oraz przygotowywać ofertę usług gastronomicznych. Zajęcia związane z produkcją gastronomiczną odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych.

13 kucharz Kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów Praktyka: 1 dzień w tygodniu w klasie 2-giej oraz 2 dni w 3-ciej. Uczniowie nabywają praktyczne umiejętności przygotowywania potraw oraz poznają zasady przechowywania żywności. Zajęcia związane z produkcją gastronomiczną odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych, a praktyki zawodowe uczniowie realizują w restauracjach i karczmach na terenie Podhala. Szkoła kieruje uczniów na praktyki zawodowe!

14 kucharz Możliwość kontynuacji nauki: na kursie, po potwierdzeniu kwalifikacji: organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz zdobyciu wykształcenia średniego - można uzyskać tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych.

15 sprzedawca Kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży Praktyka: 1 dzień w tygodniu w klasie 2-giej oraz 2 dni w 3-ciej. Uczniowie są przygotowywani do profesjonalnej obsługi klienta i realizacji transakcji kupna-sprzedaży oraz poznają zasady przyjmowania i magazynowania towarów. W trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe w sklepach i hurtowniach. Szkoła kieruje uczniów na praktyki zawodowe!

16 sprzedawca Możliwość kontynuacji nauki: na kursie, po zdobyciu wykształcenia średniego oraz po potwierdzeniu kwalifikacji: prowadzenie działalności handlowej - można uzyskać tytuł technik handlowiec lub po potwierdzeniu kwalifikacji: prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej - można uzyskać tytuł technik księgarstwa.

17 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Kwalifikacja: Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie Praktyka: 1 dzień w tygodniu w klasie 1-szej oraz 2 dni w 2-giej i 3-ciej. Uczniowie są przygotowywani do wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości, przygotowaniem i porządkowaniem obiektów hotelarskich oraz ich otoczenia. W trakcie nauki odbywają praktyki hotelach i pensjonatach na terenie Podhala. Szkoła kieruje uczniów na praktyki zawodowe!

18 W ramach CKU prowadzimy kursy skierowane do osób dorosłych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. W przyszłości będziemy prowadzić kursy dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskania tytułu technika.

19 Uczestniczymy projekcie systemowym Województwa Małopolskiego współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Uczniowie biorą udział w kursach oraz w zajęciach pozalekcyjnych związanych z kierunkami kształcenia. ekonomiczne gastronomiczne informatyczne turystyczne handlowe przygotowujące do matury i studiowania pierwsza pomoc barman

20 Nowe programy nauczania nowe wyzwania edukacyjne nowe potrzeby rynku pracy mogą być realizowane tylko w… wykorzystującej nowoczesne techniki nauczania wyposażonej w nowoczesny sprzęt spełniający nowoczesne standardy.

21 kształcimy w zawodach dających duże możliwości zatrudnienia na bieżąco modernizujemy i rozwijamy bazę dydaktyczną systematycznie wymieniamy sprzęt komputerowy pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym wykorzystujemy nowoczesne techniki dydaktyczne (tablice multimedialne, e-lerning, podcast)

22

23

24

25

26

27

28 Uczniowie biorą udział w: zajęciach sportowych kółkach zainteresowań akcjach charytatywnych konkursach, turniejach i zawodach przedstawieniach teatralnych wycieczkach

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Ul. Partyzantów 1/5 34-500 Zakopane Tel. 18 20 66 846


Pobierz ppt "technik hotelarstwa przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia kwalifikacje: 1. Planowanie i realizacja usług w recepcji 2. Obsługa gości w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google