Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpady komunalne pod kontrolą, od wytworzenia do termicznego przekształcenia Dr inż. Krzysztof Czajka GOSPODARKA ODPADAMI – OCHRONA ŚRODOWISKA ZESPÓŁ EKSPERTÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpady komunalne pod kontrolą, od wytworzenia do termicznego przekształcenia Dr inż. Krzysztof Czajka GOSPODARKA ODPADAMI – OCHRONA ŚRODOWISKA ZESPÓŁ EKSPERTÓW."— Zapis prezentacji:

1 Odpady komunalne pod kontrolą, od wytworzenia do termicznego przekształcenia Dr inż. Krzysztof Czajka GOSPODARKA ODPADAMI – OCHRONA ŚRODOWISKA ZESPÓŁ EKSPERTÓW KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA AKCJĘ EDUKACYJNO-INFORMACYJNĄ „ ODPADY POD KONTROLĄ ” Warszawa, 16 – 17 stycznia 2014 r.

2 1.Wytwarzanie, segregowanie, sortowanie i przekształcanie odpadów komunalnych, w ujęciu systemowym. 2.Właściwości fizykochemiczne zmieszanych odpadów komunalnych. 3.Właściwości paliwowe zmieszanych odpadów komunalnych. 4.Spalarnia odpadów elementem znaczącej redukcji objętości, zajmowanej przez odpady na składowisku. 5.Segregacja i sortowanie, istotne elementy dla optymalnego, termicznego przekształcania odpadów. 6.Tło geochemiczne w edukacji ekologicznej 7.Podsumowanie Plan prezentacji

3 Wytwarzanie, segregowanie, sortowanie i przekształcanie odpadów komunalnych Tak obecnie wyglądają wytwarzane zmieszane odpady komunalne

4 Podstawowe rozwiązania systemowe, Art. 35. pkt 6

5 Właściwości fizykochemiczne zmieszanych odpadów komunalnych, zmienność oznaczonych parametrów Analizy –laboratorium akredytowane

6 Zmienność zawartości oznaczanych frakcji rodzajowych, w zmieszanych odpadach komunalnych, w okresie letnim i jesienno zimowym (liczba próbek – 115). Właściwości fizykochemiczne zmieszanych odpadów komunalnych

7 Wartości opałowe zmieszanych odpadów komunalnych, przeznaczanych do składowania, stan roboczy Badania zamówiło Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

8 Zależność pomiędzy wilgotnością a wartością opałową

9 Właściwości paliwowe zmieszanych odpadów komunalnych. Wyniki z prób przemysłowych przesiewania w sitach bębnowych Firmy Doppstadt, każdorazowo około 20 Mg zmieszanych odpadów komunalnych; sita dostarczyła Firma ARCON SERWIS

10 Właściwości paliwowe zmieszanych odpadów komunalnych.

11 Zeszklenie zmieszanych odpadów komunalnych, po ich termicznym przekształcaniu, w temperaturach 500 i 1100 stopni Celsjusza

12 Spalarnia odpadów elementem znaczącej redukcji objętości, zajmowanej przez odpady na składowisku

13 Spalarnia odpadów komunalnych w La Coruna (Hiszpania) Segregacja i magazynowanie odpadów Spalarnia odpadów elementem znaczącej redukcji objętości, zajmowanej przez odpady na składowisku.

14 Spalarnia odpadów komunalnych w La Coruna (Hiszpania) Magazyn odpadów – frakcja palna

15 Spalarnia odpadów komunalnych w La Coruna (Hiszpania) Magazyn odpadów – frakcja palna

16 Spalarnia odpadów elementem znaczącej redukcji objętości, zajmowanej przez odpady na składowisku. Teren pod budowę etapu III składowiska Składowisko odpadów komunalnych Barycz – 1998 rok Eksploatacja etapu II i zakończony etap I

17 Magazyn kompostu, z instalacji MBP

18 Segregacja i sortowanie odpadów, istotne elementy dla optymalnego, termicznego przekształcania odpadów

19 Schemat sortowni odpadów z 1999 roku

20 Schemat „mobilnej” sortowni odpadów 2012 rok Segregacja i sortowanie odpadów, istotne elementy dla optymalnego, termicznego przekształcania odpadów

21 Przykłady urządzeń mobilnej sortowni do zastosowania w instalacjach regionalnych i instalacjach termicznego przekształcania odpadów SITA BĘBNOWE ROZDRABNIACZ 1 ROZDRABNIACZ 2

22 Przykład mobilnej instalacji, do zestawienia w 2014 roku, w Rzędowie, pomiędzy Staszowem i Buskiem Zdrój, województwo świętokrzyskie

23 Tło geochemiczne w edukacji ekologicznej Argumenty przemawiające za określaniem tła geochemicznego, dla instalacji termicznego przekształcania odpadów i każdej instalacji, gospodarowania odpadami, np. w ZUSOK w Warszawie

24 Rozpoznanie lokalnego tła geochemicznego, powinno być podstawowym elementem prac, przed rozpoczęciem inwestycji związanej z termicznym przekształcaniem odpadów. Badania takie zostały przeprowadzone przed uruchomieniem spalarni odpadów na Targówku w Warszawie, ze szczególnym rozpoznaniem występowania dioksyn, w gruntach przylegających do tej inwestycji. Podsumowanie

25 Analizy chemiczne były wykonane przez zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Adama Grochowalskiego, próbki z Kopalni Soli Wieliczka (KSW) pobrał autor, miejsca opróbowania w Dolinie Racławki k. Krakowa (kod RA), wraz z datowaniem osadów czwartorzędowych wskazał autorowi Profesor Jacek Rutkowski (AGH)

26 Magurski Park Narodowy Wyniki analiz zawartości dioksyn i furanów, próbek pobranych na południowy zachód od Krępnej i z osadów dennych zbiornika wodnego w Krępnej Skawina - składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych Wyniki analiz zawartości dioksyn i furanów

27 Propozycje dla przewidywanych poziomów tła geochemicznego dioksyn, wynikające z narastających sum zawartości dioksyn

28 Dioksyny, były, są i będą – te związki chemiczne, węgla, wodoru i chloru, z reguły kojarzone ze spalaniem czy termicznym przekształcaniem odpadów, są również naturalnym składnikiem środowiska gruntowo – wodnego i mogą być geoindykatorem antropopresji

29 Współczynnik współzależności (korelacji) = 0,93 Rtęć i fluor w zmieszanych odpadach komunalnych. Argument przemawiający za selektywnym zbieraniem lamp – żarówek fluorescencyjnych, również tych energooczszędnych

30

31 Źródło : Serwis Energetyka i Technika Jądrowa http://www.eitj.info/tablica-mendelejewa-inna-niz-wszystkie/ …”tam jest cała tablica Mendelejewa”… POZYTYWNE MYŚLENIE

32 Podsumowanie Termiczne przekształcanie odpadów, jest skutecznym, systemowym rozwiązaniem w gospodarowaniu odpadami w gminach i ich związkach. Rozpoznanie tła geochemicznego może być skutecznym argumentem w edukacji proekologicznej, szczególnie przy budowach spalarni. Przedstawione wyniki analiz zawartości dioksyn i furanów, wskazują, że dioksyny mogą być zarówno produktem naturalnych procesów geologicznych, jak i procesów związanych z działalnością człowieka. Rtęć jest problemem dla środowiska, w tym też dla spalania surowców naturalnych i paliw z odpadów; z tym problemem zawodowa energetyka również ma zamiar uporać się. Segregacja i sortowanie odpadów, przyczyniają się do stabilizowania właściwości opałowych odpadów komunalnych oraz umożliwiają lepsze wykorzystanie potencjału energetycznego tych odpadów, zarówno w spalarniach, jak i w procesach współspalania w energetyce i termicznego przekształcania w pozostałych procesach odzysku energii

33 Dziękując za uwagę, zapraszam do dyskusji, na Podhale i w Tatry też


Pobierz ppt "Odpady komunalne pod kontrolą, od wytworzenia do termicznego przekształcenia Dr inż. Krzysztof Czajka GOSPODARKA ODPADAMI – OCHRONA ŚRODOWISKA ZESPÓŁ EKSPERTÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google