Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji Wytwarzanie, segregowanie, sortowanie i przekształcanie odpadów komunalnych, w ujęciu systemowym. Właściwości fizykochemiczne zmieszanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji Wytwarzanie, segregowanie, sortowanie i przekształcanie odpadów komunalnych, w ujęciu systemowym. Właściwości fizykochemiczne zmieszanych."— Zapis prezentacji:

0 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA AKCJĘ EDUKACYJNO-INFORMACYJNĄ „ODPADY POD KONTROLĄ”
Warszawa, 16 – 17 stycznia 2014 r. Odpady komunalne pod kontrolą, od wytworzenia do termicznego przekształcenia Dr inż. Krzysztof Czajka GOSPODARKA ODPADAMI – OCHRONA ŚRODOWISKA ZESPÓŁ EKSPERTÓW

1 Plan prezentacji Wytwarzanie, segregowanie, sortowanie i przekształcanie odpadów komunalnych, w ujęciu systemowym. Właściwości fizykochemiczne zmieszanych odpadów komunalnych. Właściwości paliwowe zmieszanych odpadów komunalnych. Spalarnia odpadów elementem znaczącej redukcji objętości, zajmowanej przez odpady na składowisku. Segregacja i sortowanie, istotne elementy dla optymalnego, termicznego przekształcania odpadów. Tło geochemiczne w edukacji ekologicznej Podsumowanie

2 Wytwarzanie, segregowanie, sortowanie i przekształcanie odpadów komunalnych
Tak obecnie wyglądają wytwarzane zmieszane odpady komunalne

3 Podstawowe rozwiązania systemowe,
Art. 35. pkt 6

4 Właściwości fizykochemiczne zmieszanych odpadów komunalnych,
zmienność oznaczonych parametrów Analizy –laboratorium akredytowane

5 Właściwości fizykochemiczne zmieszanych odpadów komunalnych
Zmienność zawartości oznaczanych frakcji rodzajowych, w zmieszanych odpadach komunalnych, w okresie letnim i jesienno zimowym (liczba próbek – 115).

6 Wartości opałowe zmieszanych odpadów komunalnych, przeznaczanych do składowania, stan roboczy
Badania zamówiło Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

7 Zależność pomiędzy wilgotnością a wartością opałową

8 Właściwości paliwowe zmieszanych odpadów komunalnych.
Wyniki z prób przemysłowych przesiewania w sitach bębnowych Firmy Doppstadt, każdorazowo około 20 Mg zmieszanych odpadów komunalnych; sita dostarczyła Firma ARCON SERWIS

9 Właściwości paliwowe zmieszanych odpadów komunalnych.

10 Zeszklenie zmieszanych odpadów komunalnych, po ich termicznym przekształcaniu, w temperaturach 500 i 1100 stopni Celsjusza

11 Spalarnia odpadów elementem znaczącej redukcji objętości, zajmowanej przez odpady na składowisku

12 Spalarnia odpadów komunalnych w La Coruna (Hiszpania)
Spalarnia odpadów elementem znaczącej redukcji objętości, zajmowanej przez odpady na składowisku. Spalarnia odpadów komunalnych w La Coruna (Hiszpania) Segregacja i magazynowanie odpadów

13 Spalarnia odpadów komunalnych w La Coruna (Hiszpania)
Magazyn odpadów – frakcja palna

14 Spalarnia odpadów komunalnych w La Coruna (Hiszpania)
Magazyn odpadów – frakcja palna

15 Składowisko odpadów komunalnych Barycz – 1998 rok
Spalarnia odpadów elementem znaczącej redukcji objętości, zajmowanej przez odpady na składowisku. Składowisko odpadów komunalnych Barycz – 1998 rok Teren pod budowę etapu III składowiska Eksploatacja etapu II i zakończony etap I

16 Magazyn kompostu, z instalacji MBP

17 Segregacja i sortowanie odpadów, istotne elementy dla optymalnego, termicznego przekształcania odpadów

18 Segregacja i sortowanie odpadów, istotne elementy dla optymalnego, termicznego przekształcania odpadów Schemat sortowni odpadów z 1999 roku

19 Segregacja i sortowanie odpadów, istotne elementy dla optymalnego, termicznego przekształcania odpadów Schemat „mobilnej” sortowni odpadów 2012 rok

20 Przykłady urządzeń mobilnej sortowni do zastosowania w instalacjach regionalnych i instalacjach termicznego przekształcania odpadów ROZDRABNIACZ 1 SITA BĘBNOWE ROZDRABNIACZ 2

21 Przykład mobilnej instalacji, do zestawienia w 2014 roku, w Rzędowie, pomiędzy Staszowem i Buskiem Zdrój, województwo świętokrzyskie

22 Tło geochemiczne w edukacji ekologicznej
Argumenty przemawiające za określaniem tła geochemicznego, dla instalacji termicznego przekształcania odpadów i każdej instalacji, gospodarowania odpadami, np. w ZUSOK w Warszawie

23 Podsumowanie Rozpoznanie lokalnego tła geochemicznego, powinno być podstawowym elementem prac, przed rozpoczęciem inwestycji związanej z termicznym przekształcaniem odpadów. Badania takie zostały przeprowadzone przed uruchomieniem spalarni odpadów na Targówku w Warszawie, ze szczególnym rozpoznaniem występowania dioksyn, w gruntach przylegających do tej inwestycji.

24 Analizy chemiczne były wykonane przez zespół pod kierunkiem
Prof. dr hab. inż. Adama Grochowalskiego, próbki z Kopalni Soli Wieliczka (KSW) pobrał autor, miejsca opróbowania w Dolinie Racławki k. Krakowa (kod RA), wraz z datowaniem osadów czwartorzędowych wskazał autorowi Profesor Jacek Rutkowski (AGH)

25 Magurski Park Narodowy
Wyniki analiz zawartości dioksyn i furanów, próbek pobranych na południowy zachód od Krępnej i z osadów dennych zbiornika wodnego w Krępnej Skawina - składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych Wyniki analiz zawartości dioksyn i furanów 25

26 Propozycje dla przewidywanych poziomów tła geochemicznego dioksyn, wynikające z narastających sum zawartości dioksyn 26

27 Dioksyny, były, są i będą – te związki chemiczne, węgla, wodoru i chloru, z reguły kojarzone ze spalaniem czy termicznym przekształcaniem odpadów, są również naturalnym składnikiem środowiska gruntowo – wodnego i mogą być geoindykatorem antropopresji

28 Rtęć i fluor w zmieszanych odpadach komunalnych.
Argument przemawiający za selektywnym zbieraniem lamp – żarówek fluorescencyjnych, również tych energooczszędnych Współczynnik współzależności (korelacji) = 0,93

29

30 …”tam jest cała tablica Mendelejewa”…
POZYTYWNE MYŚLENIE Źródło : Serwis Energetyka i Technika Jądrowa

31 Podsumowanie Termiczne przekształcanie odpadów, jest skutecznym, systemowym rozwiązaniem w gospodarowaniu odpadami w gminach i ich związkach. Rozpoznanie tła geochemicznego może być skutecznym argumentem w edukacji proekologicznej, szczególnie przy budowach spalarni. Przedstawione wyniki analiz zawartości dioksyn i furanów, wskazują, że dioksyny mogą być zarówno produktem naturalnych procesów geologicznych, jak i procesów związanych z działalnością człowieka. Rtęć jest problemem dla środowiska, w tym też dla spalania surowców naturalnych i paliw z odpadów; z tym problemem zawodowa energetyka również ma zamiar uporać się. Segregacja i sortowanie odpadów, przyczyniają się do stabilizowania właściwości opałowych odpadów komunalnych oraz umożliwiają lepsze wykorzystanie potencjału energetycznego tych odpadów, zarówno w spalarniach, jak i w procesach współspalania w energetyce i termicznego przekształcania w pozostałych procesach odzysku energii

32 Dziękując za uwagę, zapraszam do dyskusji, na Podhale i w Tatry też


Pobierz ppt "Plan prezentacji Wytwarzanie, segregowanie, sortowanie i przekształcanie odpadów komunalnych, w ujęciu systemowym. Właściwości fizykochemiczne zmieszanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google