Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże Kraków, 19.11.2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże Kraków, 19.11.2007r."— Zapis prezentacji:

1 Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże Kraków, r.

2 Cementownia Górażdże – widok ogólny

3 Cementownia Górażdże – piec obrotowy nr 1

4 Technologia produkcji cementu

5 Rozdrobnione odpady Pył węglowy Rozdrobnione odpady Całe opony Instalacja pieca obrotowego Miejsca dozowania paliw alternatywnych

6 Temperatura spalin 1800 ÷ 2000 o C Temperatura klinkieru 1450 o C Piec obrotowy – palnik główny

7 Zawartość chloru w paliwie alternatywnym do 1,0 %powyżej 1,0 % Czas przebywania gazów w temperaturze ponad Cponad C Wartość rzeczywista Wymagania prawne Wartość rzeczywista Wymagania prawne Piec nr 111,0 s2,0 s7,4 s2,0 s Piec nr 210,0 s2,0 s7,4 s2,0 s Górażdże Cement S.A.: stosują paliwa alternatywne o zawartości chloru poniżej 1,0 % piece obrotowe – czas występowania temperatur wyższych niż 850 o C jest 5 krotnie dłuższy a temperatur wyższych niż 1100 o C jest o ponad 3,5 krotnie dłuższy niż wymagany prawem Walory ekologiczne pieców obrotowych – I

8 Wysoka temperatura gazów – do 2000 O C Przebywanie gazów ponad 7 sekund w temperaturze powyżej 1100 O C Odzysk energii z odpadów – brak odpadów wtórnych po spaleniu odpadów Duża stabilność termiczna Naturalne środowisko alkaliczne Ochrona nieodnawialnych paliw naturalnych Wykorzystanie pracujących już urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania dużych ilości odpadów palnych Wydłużenie czasu eksploatacji składowisk – zmniejszenie terenów na składowanie odpadów Zmniejszenie emisji w skali globalnej Walory ekologiczne pieców obrotowych – II

9 Zakład cementowy vs. spalarnia odpadów

10 Górażdże Cement S.A. w obszarze paliw alternatywnych stosuje: ciągły monitoring emisji badania dostaw odpadów – kontrola w oparciu o laboratoria zewnętrzne oraz o laboratorium własne wewnętrzne procedury postępowania z odpadami uregulowane systemem ISO Uwarunkowania ochrony środowiska

11 piętnastoletnie doświadczenia we współspalaniu odpadów 1992r. – test współspalania całych opon 1997r. – rozpoczęto współspalanie całych opon 2002r. – rozpoczęto współspalanie rozdrobnionych odpadów Cementownia Górażdże Historia współspalania odpadów

12 Podstawowe rodzaje paliw alternatywnych: Całe opony Rozdrobnione odpady (granulacja do 40 mm) należące do następujących grup: guma, tworzywa sztuczne, tekstylia, papier, drewno. Pozwolenie zintegrowane pozwolenie obowiązuje do r. paliwa alternatywne – odpady inne niż niebezpieczne do ton/rok piec obrotowy nr 1 do 48% ekwiwalentu cieplnego z odpadów piec obrotowy nr 2 do 45% ekwiwalentu cieplnego z odpadów Cementownia Górażdże – paliwa alternatywne

13 Dostawcy krajowiDostawcy zagraniczni Średnie zmierzone wartości Wartości dopuszczalne Wartość opałowa[kJ/kg] Zawartość wilgoci[%]12,614,1625,0 Zawartość popiołu[%]14,513,520,0 Zawartość siarki[%]0,480,40,5 Parametry paliw opracowano na podstawie danych za osiem miesięcy 2007r. Paliwa alternatywne – parametry

14 Dane z CEMBUREAU Europa – 2004r. Paliwa alternatywne – ekwiwalent energetyczny [%]

15 Cementownia Górażdże lata 1997 – 2006 Paliwa alternatywne – ekwiwalent energetyczny [%]

16 Cementownia Górażdże lata 1997 – 2006 Ilości wpółspalonych paliw alternatywnych [Mg] Rodzaj paliwa[Mg] Całe opony Paliwa kawałkowe Paliwa alternatywne razem

17 Emisja zmierzonaStandard emisyjny Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz. U. Nr 260/2005 Emisja odniesiona do standardu emisyjnego [mg/m 3 u ] dla 10% O 2 [%] pył4,030,013,3 SO 2 5,550,011,0 NO x 569,0800,071,1 CO832,02000,041,6 HCl1,310,013,0 HF0,21,020,0 Węgiel organiczny2,310,023,0 Cd + Tl0,00030,050,6 Hg0,000320,050,64 Suma metali: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,0040,50,50,8 [ng/m 3 u ] dla 10% O 2 [%] PCDD/F0,0050,10,15,0 W czasie pomiarów ekwiwalent energetyczny z odpadów wyniósł 47,9% Cementownia Górażdże lata 1997 – 2006 Emisja w czasie współspalania odpadów

18 Piece obrotowe Górażdże Cement S.A. spełniają wszystkie wymagania dotyczące możliwości współspalania odpadów Wyniki pomiarów emisji potwierdzają, że nie ma znaczących różnic pomiędzy emisją ze spalania samego węgla i współspalania odpadów Wnioski

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże Kraków, 19.11.2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google