Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże"— Zapis prezentacji:

1 Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże
Kraków, r.

2 Cementownia Górażdże – widok ogólny

3 Cementownia Górażdże – piec obrotowy nr 1

4 Technologia produkcji cementu

5 Instalacja pieca obrotowego Miejsca dozowania paliw alternatywnych
Rozdrobnione odpady Rozdrobnione odpady Pył węglowy Pył węglowy Całe opony

6 Temperatura spalin 1800 ÷ 2000 oC
Piec obrotowy – palnik główny Temperatura spalin 1800 ÷ 2000 oC Temperatura klinkieru 1450 oC

7 Walory ekologiczne pieców obrotowych – I
Zawartość chloru w paliwie alternatywnym do 1,0 % powyżej 1,0 % Czas przebywania gazów w temperaturze ponad 850 0C ponad C Wartość rzeczywista Wymagania prawne Piec nr 1 11,0 s 2,0 s 7,4 s Piec nr 2 10,0 s Górażdże Cement S.A.: stosują paliwa alternatywne o zawartości chloru poniżej 1,0 % piece obrotowe – czas występowania temperatur wyższych niż 850 oC jest 5 krotnie dłuższy a temperatur wyższych niż 1100 oC jest o ponad 3,5 krotnie dłuższy niż wymagany prawem

8 Walory ekologiczne pieców obrotowych – II
Wysoka temperatura gazów – do 2000O C Przebywanie gazów ponad 7 sekund w temperaturze powyżej 1100 OC Odzysk energii z odpadów – brak odpadów wtórnych po spaleniu odpadów Duża stabilność termiczna Naturalne środowisko alkaliczne Ochrona nieodnawialnych paliw naturalnych Wykorzystanie pracujących już urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania dużych ilości odpadów palnych Wydłużenie czasu eksploatacji składowisk – zmniejszenie terenów na składowanie odpadów Zmniejszenie emisji w skali globalnej

9 Zakład cementowy vs. spalarnia odpadów

10 Uwarunkowania ochrony środowiska
Górażdże Cement S.A. w obszarze paliw alternatywnych stosuje: ciągły monitoring emisji badania dostaw odpadów – kontrola w oparciu o laboratoria zewnętrzne oraz o laboratorium własne wewnętrzne procedury postępowania z odpadami uregulowane systemem ISO 14001

11 Historia współspalania odpadów
Cementownia Górażdże Historia współspalania odpadów piętnastoletnie doświadczenia we współspalaniu odpadów 1992r. – test współspalania całych opon 1997r. – rozpoczęto współspalanie całych opon 2002r. – rozpoczęto współspalanie rozdrobnionych odpadów

12 Cementownia Górażdże – paliwa alternatywne
Pozwolenie zintegrowane pozwolenie obowiązuje do r. paliwa alternatywne – odpady inne niż niebezpieczne do ton/rok piec obrotowy nr 1 do 48% ekwiwalentu cieplnego z odpadów piec obrotowy nr 2 do 45% ekwiwalentu cieplnego z odpadów Podstawowe rodzaje paliw alternatywnych: Całe opony Rozdrobnione odpady (granulacja do 40 mm) należące do następujących grup: guma, tworzywa sztuczne, tekstylia, papier, drewno.

13 Paliwa alternatywne – parametry
Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Średnie zmierzone wartości Wartości dopuszczalne Wartość opałowa [kJ/kg] 20 331 21 858 15 000 Zawartość wilgoci [%] 12,6 14,16 25,0 Zawartość popiołu 14,5 13,5 20,0 Zawartość siarki 0,48 0,4 0,5 Parametry paliw opracowano na podstawie danych za osiem miesięcy 2007r.

14 Paliwa alternatywne – ekwiwalent energetyczny [%]
Europa – 2004r. Paliwa alternatywne – ekwiwalent energetyczny [%] Dane z CEMBUREAU

15 Cementownia Górażdże lata 1997 – 2006
Paliwa alternatywne – ekwiwalent energetyczny [%]

16 163 625 128 217 291 842 Cementownia Górażdże lata 1997 – 2006
Ilości wpółspalonych paliw alternatywnych [Mg] Rodzaj paliwa [Mg] Całe opony Paliwa kawałkowe Paliwa alternatywne razem

17 Emisja odniesiona do standardu emisyjnego
Cementownia Górażdże lata 1997 – 2006 Emisja w czasie współspalania odpadów W czasie pomiarów ekwiwalent energetyczny z odpadów wyniósł 47,9% Emisja zmierzona Standard emisyjny Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz. U. Nr 260/2005 Emisja odniesiona do standardu emisyjnego [mg/m3u] dla 10% O2 [%] pył 4,0 30,0 13,3 SO2 5,5 50,0 11,0 NOx 569,0 800,0 71,1 CO 832,0 2000,0 41,6 HCl 1,3 10,0 13,0 HF 0,2 1,0 20,0 Węgiel organiczny 2,3 23,0 Cd + Tl 0,0003 0,05 0,6 Hg 0,00032 0,64 Suma metali: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,004 0,5 0,8 [ng/m3u] dla 10% O2 PCDD/F 0,005 0,1 5,0

18 Wnioski Piece obrotowe Górażdże Cement S.A. spełniają wszystkie wymagania dotyczące możliwości współspalania odpadów Wyniki pomiarów emisji potwierdzają, że nie ma znaczących różnic pomiędzy emisją ze spalania samego węgla i współspalania odpadów

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Odzysk energetyczny odpadów w piecach Cementowni Górażdże"

Podobne prezentacje


Reklamy Google