Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Iwona Harnik 24.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Iwona Harnik 24."— Zapis prezentacji:

1 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007

2 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Przedsiębiorczość = ? Samorealizacja ? Sukces ? Pieniądze ? Realizacja Marzeń ? Alternatywa etatu ? Zamiast poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy, można założyć własną firmę! Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed nami możliwości prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w Polsce, ale i w innym wybranym kraju Unii. DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ?

3 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Rozwijanie postaw przedsiębiorczych Na obecnym rynku pracy, coraz trudniej młodym osobom o znalezienie intratnego zajęcia. Warto pomyśleć o własnej działalności? Jak to zrobić??????  Szkolenia (grupowe i indywidualne)  Doradztwo ( specjalistyczne)  Wsparcie finansowe (dotacje, pożyczki)

4 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Przedsiębiorczość akademicka Można ją rozumieć jako aktywne postawy środowiska akademickiego celu komercjalizacji dorobku naukowego we współpracy z otoczeniem. Środki finansowe UE wspierają taką przedsiębiorczość akademicką poprzez:  finansowanie tworzenia narzędzi dla rozwijania w innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych  likwidowania barier i hamulców komercjalizacji wyników badań naukowych  kreowanie centrów transferu wiedzy i technologii  budowanie partnerstw oraz promocję współpracy nauki z władzami oraz przedsiębiorcami

5 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Po co się szkolić ? Celem szkoleń jest przekazanie informacji ułatwiających założenie własnego przedsiębiorstwa. Masz pomysł, koncepcję na własny interes ? To początek ! Jednak musisz odpowiedzieć sobie na różne pytania, np.:  W jakim sektorze gospodarki startować?  Jak wybrać pomysł na własny biznes ?  Jak uzyskać finanse na realizację pomysłu ?  Czy pracować samemu czy nie ?  Jak opracować strategię marketingową ?  Jak napisać Biznes Plan ?  Co myśli klient ?

6 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Biznes plan - niezbędny dokument przedsiębiorcy Biznesplan pozwala opisać pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony, sprawdza jego realność, pozwala także zorientować się jak i co czynić by osiągnąć wyznaczony sobie cel.  (przykładowe wzory biznes planu)

7 Wsparcia rozwoju przedsiębiorczości Dobre praktyki Promocja przedsiębiorczości:  Realizacja projektów  Doradztwo i szkolenia  Kreowanie nowych firm  Dotacje inwestycyjne i pomostowe  Pośrednictwo pracy, staży i praktyk  Inne Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Departamentu ds. Rozwoju Rynku Pracy WSPÓŁPRACA WEWNĄTRZ REGIONALNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA (KRAJOWA I ZAGRANICZNA ) DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ?

8 Obecnie realizowane projekty:  System wsparcia kobiet na małopolskim rynku pracy Działania projektowe skierowane do kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych założeniem własnej firmy. Do dnia 15 marca 2007 roku w szkoleniu „Rozpoczęcie działalności gospodarczej” wzięło udział 223 kobiety. Powstało 20 nowych firm.  Aktywny student Działania projektowe skierowane do małopolskich studentów w tym, zainteresowanych założeniem własnej firmy. Powstało 5 firm.  Akademia przedsiębiorczości Działania projektowe umożliwiające kreowanie firm socjalnych oraz tworzenie mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne dzięki dotacji inwestycyjnej i pomostowej. Powstało 5 mikroprzedsiębiorstw. www.marr.pl Departamentu ds. Rozwoju Rynku Pracy DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ?

9 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Departament Instrumentów Finansowych Finansowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości:  Poręczenia kredytowe - Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych  Pożyczki - Małopolski Fundusz Pożyczkowy Statystyka : W 2006 roku udzielono na wsparcie przedsiębiorczości 22 pożyczki - na rozpoczęcie działalności 46 pożyczek na rozwój działalności gospodarczej 4 pożyczki na rozpoczęcie działalności 26 pożyczek na tworzenie nowych miejsc pracy DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ?

10 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Specjalistyczne szkolenia:  Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży specjalnych szkół zawodowych (szkolenia dla nauczycieli przedsiębiorczości) Przedsiębiorczość w turystyce i rolnictwie :  Wsparcie powstawania i rozwoju gospodarstw ekologicznych, stworzenie unikalnych produktów regionalnych, promowanie produktów tradycyjnych Statystyka: Od początku realizacji projektów (2004 rok) wsparciem objęto 459 osób, w tym 18 nauczycieli, 285 rolników. DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ?

11 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Strefa Inwestycyjna Kraków Południe (SIKP) Działalność związana z zagospodarowaniem terenów po zlikwidowanych Krakowskich Zakładach Sodowych 28,6 ha terenów 150 mln USD nakładów inwestycyjnych 2000 miejsc pracy DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ?

12 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Strefa Inwestycyjna Kraków Południe (SIKP)

13 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Kolonia Przemysłowa „Nad Drwiną” (KPD) przed przejęciem przez MARR S.A. …kilka lat później DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ?

14 DLACZEGO WARTO ZAŁADAC FIRMĘ ? Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Fundusze Strukturalne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2004-2006 (ZPORR) :  Promocja przedsiębiorczości - Działanie 2.5 Kreowanie postaw przedsiębiorczych poprzez doradztwo i szkolenia, dotacje inwestycyjne ( do 20 tyś. zł oraz pomoc pomostowa 700 zł miesięcznie )  Mikroprzesiębiorstwa - Działanie 3.4 Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców ( do 200 tyś. zł 50% kosztów) oraz dotacje inwestycyjne (do 20 tyś zł wydatków kwalifikowanych 55% Kraków, 65% gminy ) Wsparcie finansowe dla nowych przedsiębiorców

15 MARR S.A. – wsparcie przedsiębiorczości Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie i realizowanie działań wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego między innymi w obszarach:  SAMORZĄD  INWESTYCJE  MAJĄTEK  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  WSPÓŁPRACA  INNOWACJE MARR S.A. posiada certyfikat jakości ISO 9001 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl

16 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Wsparcie przedsiębiorczości - plany  Kreowanie postaw przedsiębiorczych  Tworzenie programów szkoleniowo -edukacyjnych  Promocja samozatrudnienia  Tworzenie warunków dla rozwoju firm typu start-up, spin- off, spin-out i firm socjalnych  Realizacja projektów wdrażających innowacyjne rozwiązania na rynku pracy ( projekty: Biznes społeczny, e-Przedsiębiorczość )  Tworzenie trwałych miejsc pracy, organizacja staży, praktyk oraz promowanie elastycznych form zatrudnienia (praca zdalna)  Rozwój specjalistycznego doradztwa, instrumentów finansowych oraz innych form wsparcia biznesu

17 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Dziękuję za uwagę ! Kontakt: MARR S.A. ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków tel.: 12/ 617 66 00 www.marr.pl


Pobierz ppt "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMĘ ? Iwona Harnik 24."

Podobne prezentacje


Reklamy Google