Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADA SPOŁECZNA Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej II POSIEDZENIE Bielsko-Biała, 9 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADA SPOŁECZNA Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej II POSIEDZENIE Bielsko-Biała, 9 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 RADA SPOŁECZNA Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej II POSIEDZENIE Bielsko-Biała, 9 listopada 2010 r.

2 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ośrodek wiedzy, innowacji i kompetencji

3 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej TEMATYKA WYSTĄPIENIA 1 Realizacja inwestycji w ATH 2 Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta 3 Strategia ATH – kierunki badań naukowych 4 Droga do uniwersytetu

4 1 Realizacja inwestycji w ATH

5 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii Rozbudowa budynku CBudowa windy zewnętrznej przy budynku AWykończenie i wyposażenie budynku L

6 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii

7 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii Rozbudowa budynku C. Projekt Nowoczesna uczelnia poprawa warunków kształcenia w ATH, wartość 11,5 mln zł Projekt Nowoczesna uczelnia poprawa warunków kształcenia w ATH, wartość 11,5 mln zł Środki w ramach RPO dla województwa śląskiego Zakończenie inwestycji październik 2012 Budynek dla Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku

8 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii Budowa windy zewnętrznej. Projekt Sprężyna kariery, wartość 4 mln 730 tys. zł Projekt Sprężyna kariery, wartość 4 mln 730 tys. zł Środki w ramach POKL Koszt budowy windy ok. 413 tys. zł Koszt budowy windy ok. 413 tys. zł Zakończenie prac II połowa grudnia br. Zakończenie prac II połowa grudnia br.

9 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii

10 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii

11 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii Nowe sale audytoryjne. Najnowocześniejszy obiekt dydaktyczny ATH Środki na wykończenie i wyposażenie z MNiSzW oraz RPO Nowe 4 sale amfiteatralne na 120 i 130 osób Nowe 4 sale amfiteatralne na 120 i 130 osób Do wykończenia sala na 300 osób, pomieszczenia dla biblioteki i ACI

12 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii Łączna kwota projektów realizowanych w Akademii: Projekty realizowane w ramach POKL 37 mln zł Projekty realizowane w ramach RPO 15 mln zł

13 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii Obecny widok Kampusu

14 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii Wizja zagospodarowania Kampusu kompleks sportowo- rekreacyjny dydaktyka, laboratoria, administracja dydaktyka, laboratoria rektorat

15 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii

16 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii

17 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 1.Bieżące inwestycje realizowane w Akademii

18 2 Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta

19 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 2. Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta Liczba zarejestrowanych bezrobotnych źródło WUP Katowice, październik 2010

20 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 2. Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta Wskaźnik stopy bezrobocia źródło WUP Katowice, październik 2010

21 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 2. Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta Zarejestrowani bezrobotni absolwenci szkół wyższych źródło WUP Katowice, rok 2009

22 17 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 2. Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta Kierunki kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej automatyka i robotykazarządzanie mechanika i budowa maszynfilologia polska zarządzanie i inżynieria produkcjifilologia (słowiańska, hiszpańska, angielska) informatykapedagogika włókiennictwopielęgniarstwo inżynieria środowiskaratownictwo medyczne ochrona środowiskatransport stosunki międzynarodowebudownictwo socjologia od roku akademickiego 2010/2011

23 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 2. Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta Status kierunków zamawianych w ATH posiadają kierunki: Stypendia dla najlepszych studentów nawet do 1 000 zł w ramach tych kierunków. mechanika i budowa maszyn automatyka i robotyka informatyka inżynieria środowiska

24 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 2. Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta Przegląd i dostosowanie kierunków kształcenia odbywa się na podstawie: informacji od dyrektorów szkół średnichinformacji od absolwentów ATHmonitorowania sytuacji na rynku pracypopytu regionuwskaźników demograficznychwyników rekrutacji z lat ubiegłych

25 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 2. Kierunki kształcenia i sylwetka absolwenta Wiedza i umiejętności absolwenta ATH Europa Region, Polska wiedza kierunkowa i specjalnościowa doświadczenie nabyte w ramach Erasmusa, Sokratesa, etc. znajomość struktur instytucji europejskich znajomość języków obcych wiedza teoretyczna i praktyczna umiejętności specjalistyczne w danym kierunku znajomość lokalnego i regionalnego rynku pracy praktyki w przedsiębiorstwach konkurencyjność ze studentami uczelni zagranicznych znajomość języków obcych

26 3 Strategia ATH – kierunki badań naukowych

27 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 3. Strategia ATH – kierunki badań naukowych Założenia strategii ATH wobec badań naukowych: 1. intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania 2. określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych 2. określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych 3. wsparcie badań prowadzonych we współpracy z gospodarką, zastosowanie wyników badań w praktyce 4. rozwój współpracy międzyuczelnianej w zakresie badań naukowych 4. rozwój współpracy międzyuczelnianej w zakresie badań naukowych 5. zachęcanie przedsiębiorstw do korzystania z wyników badań naukowych 5. zachęcanie przedsiębiorstw do korzystania z wyników badań naukowych 6. podejmowanie działań na rzecz wzrostu gospodarczego Bielska-Białej i regionu 6. podejmowanie działań na rzecz wzrostu gospodarczego Bielska-Białej i regionu

28 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 3. Strategia ATH – kierunki badań naukowych Wydział Budowy Maszyn i Informatyki  badania doświadczalne wytrzymałości i bezpieczeństwa części maszyn.  projektowanie, programowanie i wizualizacja systemów sterowania maszyn i procesów.  wzorcowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (akredytacja PCA).  ekspertyzy uszkodzeń i napraw silników.  badania i diagnostyka silników spalinowych; pomiary wibroakustyczne.  bilans cieplny urządzeń i instalacji.

29 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 3. Strategia ATH – kierunki badań naukowych Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku  badania termoplastycznych tworzyw sztucznych.  badania analityczne dotyczące struktury i właściwości materiałów polimerowych.  badania w zakresie oceny właściwości geotekstyliów oraz materiałów filtracyjnych.  analizy fizykochemiczne wód, ścieków, osadów i innych prób stałych.  analizy zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.  badania mikrobiologiczne.

30 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 3. Strategia ATH – kierunki badań naukowych Wydział Zarządzania i Informatyki  badania rynku pracy – subregion Podbeskidzia, rynek transgraniczny, kobiety i niepełnosprawni na rynku pracy.  turystyka szansą rozwoju i modernizacji gmin wiejskich i górskich w regionie Podbeskidzia.  kierunki rozwoju miast Podbeskidzia.  marketing, reklama i public relations, uwarunkowania konkurencyjności, społeczna odpowiedzialność w biznesie – przedsiębiorstwa, region Podbeskidzia.  zarządzanie logistyką miejską w miastach Podbeskidzia.

31 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 3. Strategia ATH – kierunki badań naukowych Wydział Humanistyczno- Społeczny  badania w dziedzinie filologii obcych, w szczególności: języki specjalistyczne, języki biznesu, mutacje językowe (hiszpański, angielski, czeski, słowacki, słoweński, chorwacki, rosyjski i serbski).  badania w zakresie przygotowania pedagogicznego.  badania w zakresie logopedii i neurologopedii.  badania w zakresie polonistyki i kultury multimedialnej.

32 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 3. Strategia ATH – kierunki badań naukowych Wydział Nauk o Zdrowiu  ocena zagrożeń zdrowotnych stanowiska pracy w zakładzie produkcyjno/przemysłowym.  ocena stanu zdrowia populacji pracowników w zakładzie pracy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.  współpraca z zakładami pracy dotycząca kształcenia pracowników w zakresie: udzielania pierwszej pomocy, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym XXI wieku.

33 4 Droga do uniwersytetu

34 Rada Społeczna Akademii Techniczno-Humanistycznej 4. Droga do uniwersytetu identyfikacja prawa; miejsce ATH w świetle prawa ATH uprawnienia dr i dr hab. potrzebne zmiany Uniwersytet

35 RADA SPOŁECZNA Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej II POSIEDZENIE Bielsko-Biała, 9 listopada 2010 r.


Pobierz ppt "RADA SPOŁECZNA Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej II POSIEDZENIE Bielsko-Biała, 9 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google