Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga do Organizacji Fraktalnej Społecznościowej Organizacji Gospodarczej Wojtek Luciejewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga do Organizacji Fraktalnej Społecznościowej Organizacji Gospodarczej Wojtek Luciejewski."— Zapis prezentacji:

1 Droga do Organizacji Fraktalnej Społecznościowej Organizacji Gospodarczej Wojtek Luciejewski

2 Obecna rzeczywistość udowadnia tę konieczność. Kapitalizm wyraźnie się przeżywa. Intensywny rozwój technologii powoduje radykalną zmianę roli ludzi w pracy. Na szczęście dzięki Internetowi rośnie ich wiedza, świadomość i obszar wolności. Pojawia się nowe myślenie, wkracza Nowa Ekonomia, gdyż ludzie w coraz większej masie popierają zrównoważony rozwój i dbanie o ekologię. Trzymanie się paradygmatów z minionej epoki stanowi jednak barierę w dostosowywaniu się do tej nowej sytuacji. Ta prezentacja składa się z 2 części. W pierwszej pokazujemy ostatnie inicjatywy organizacyjne oraz podstawy filozoficzne nowego podejścia a w drugiej możliwość ich praktycznego zastosowania (Społecznościowa Organizacja Gospodarcza). Kilkanaście lat temu opublikowałem w Internecie tekst „Primum non Prodigere”. Omawiałem w nim różne metodyki zarządzania, a w tym zalety i słabości Lean Management, tej najbardziej innowacyjnej metodyki w tamtym czasie. Przewidywałem już wtedy konieczność nowego i szerszego spojrzenia na organizację w XXI wieku.

3 Populacja (w mln) Pierwsza rewolucja agrarna Pierwsze prace irygacyjne Pierwsze miasta Początek metalurgii Początek pisma Początek matematyki Projekt genomu Człowiek na Księżycu Szybkie komputery Komputery osobiste Energia jądrowa Odkrycie DNA Penicylina Wynalazek samochodu Wynalazek telefonu Elektryfikacja Wojna z malarią Wynalazek samolotu Odkrycie Ameryki Czarna ospa Szczyt Rzymu Szczyt Grecji Odkrycie bakterii Początek kolei Wynalazek silnika elektrycznego Początek Rewolucji Przemysłowej Początek drugiej rewolucji agrarnej Czas (w latach) Rozwój technologii, transformacje kulturalne i polityczne kryzysy Początek garncarstwa Wynalazek pługa

4

5 Ludzie a zmiany

6 I jeszcze jedno…

7 Powrót do korzeni

8 Osiągnięcia nauki – porządek

9 Osiągnięcia nauki – nowy „porządek”

10 1850 1900 19502000 Wybrane kroki rozwoju myśli Ralph Waldo Emerson – filozof, lider ruchu transcendentalizmu Jules Henri Poincaré – prekursor teorii względności i chaosu, twórca filozoficznego kierunku, konwencjonalizmu Georg Cantor - – twórca teorii mnogości, rozwijał koncepcję Absolutnej Nieskończoności, którą utożsamiał z Bogiem Stephen William Hawking – brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyk. Wacław Sierpiński – doktor filozofii, jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej, konstruktor pierwszego fraktala Albert Einstein – jeden z największych fizyków teoretyków, twórca szczególnej i ogólnej teorii względności Benoît B. Mandelbrot – uznany za twórcę fraktali i geometrii fraktalnej Hans-Jürgen Warnecke – niemiecki naukowiec, prezydent Fraunhofer Institute, inicjator przedsiębiorstwa fraktalnego Włodzimierz Sedlak – polski ksiądz, twórca polskiej szkoły bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia Edward Norton Lorenz – amerykański matematyk i meteorolog, twórca teorii chaosu Dee Ward Hock– twórca VISA Intrnational, pierwszej chaordycznej organizacji John Boyd– półkownik pilot, twórca pętli OODA i teorii energii zdolności manewrowej (Energy Manoverability) Peter F. Drucker – ekspert ds. zarządzania, bywał nazywany ojcem założycielem zarządzania lub papieżem zarządzania Karol Darwin– jeden z najważniejszych XIX- wiecznych biologów, autor teorii ewolucji Charles F. Haanel – ojciec osobistego rozwoju, autor The Master Key System, twórca Master Key Institute Arne Naess – filozof norweski, twórca platformy Głębokiej Ekologii (The Deep Ecology)

11 Karol Darwin

12 Prawa dżungli

13 Ralph Waldo Emerson

14 Jules Henri Poincare

15 Georg Cantor

16 Charles F. Haanel

17 Uważaj!!!

18 Nie myśl …?

19 Wacław Sierpiński

20 Trójkąt Sierpińskiego Przez podzielenie boków trójkąta równobocznego na połowy i połączenie liniami otrzymujemy mniejszy podobny trójkąt. Takie działania możemy kontynuować w nieskończoność i zawsze otrzymamy podobne trójkąty.

21 Albert Einstein

22 Edward Norton Lorenz

23 Włodzimierz Sedlak

24 Dee Ward Hock

25 John Boyd

26 „To tak jakby poruszali się na zwolnionych obrotach” —Boyd opisujący działanie wewnątrz pętli O-O-D-A przeciwnika. Gdy projektujesz, planujesz nową strategię to zachowaj minimalną szybkość pętli OODA, gdy walczysz (z konkurencją) utrzymuj maksymalną szybkość. Pętla O-O-D-A Zauważcie jak orientacja kształtuje obserwację, kształtuje decyzję, kształtuje akcję i w odpowiedzi jest kształtowana reakcją i innymi fenomenami dochodzącymi do naszego wizjera wyczuwania czy obserwacji. Zauważcie także, że cała pętla (nie tylko orientacja) jest ciągłym, wielostronnym, implicytnym procesem przewidywania, zrozumienia, korelacji i odrzucenia. Według Johna Boyda implicytna (opierająca się o genetyczną spuściznę, tradycje kulturalne i poprzednie doświadczenia) komunikacja przyspiesza podejmowanie decyzji i rozpoczęcie działań. Akcja (Test) Akcja Obserwacje Obserwacja Decyzje (Hipotezy) Decyzja Rozwijająca się interakcja z otoczeniem Implicytne przewodnictwo i kontrola Sprzężenie zwrotne Implicytne przewodnictwo i kontrola Rozwijająca się interakcja z otoczeniem Tradycje kulturalne Dziedzictwo genetyczne Nowe informacje Poprzednie doświadczenia Analizy i syntezy Orientacja Sprzężenie zwrotne Zmieniające się okoliczności Informacje z zewnątrz

27 Cel – przeżycie na naszych warunkach

28

29

30 John Boyd i prawo ewolucji A więc organizacja jako żywy organizm musi również, jak inne organizmy, podlegać prawom przyrody - rodzić się, rozwijać, walczyć o przetrwanie, przekształcać się i umierać.

31 W biznesie jak na wojnie

32 Benoit B. Mandelbrot

33 Przykład iteracji fraktala Mandelbrota Wzór: z(n+1) = [z(n)] 2 + c Kolejne przybliżenia odkrywają inne, ale ciągle podobne kreacje

34 Peter F. Drucker

35 Hans-Jürgen Warnecke

36 Fraktal jest samodzielnie działającą jednostką przedsiębiorstwa, której cele i produktywność mogą być jednoznacznie opisane. – Fraktale są samopodobne, każdy wykonuje usługi. – Fraktale same się organizują. W procesie dynamicznym fraktale rozpoznają i formułują swoje cele, jak również wewnętrzne i zewnętrzne stosunki. Fraktale reorganizują (restrukturyzują) się, powstają na nowo i ulegają rozkładowi. System celów, który wynika z celów fraktali, jest niesprzeczny i musi służyć osiągnięciu celów przedsiębiorstwa. Fraktale są powiązane w sieć za pomocą wydajnego systemu informacyjnego i komunikacyjnego. Same określają rodzaj i obszar swego dostępu do danych. Produktywność fraktali jest ciągle mierzona i oceniana. Fraktale mają cechy systemów inteligentnych i reagują adaptacyjnie na każdorazowe wpływy otoczenia. Hans-Jürgen Warnecke

37 Arne Naess

38 Stephen William Hawking

39 Zen i Taoism Wygranie bez walki jest najkorzystniejsze – prawdopodobnie najbardziej znany cytat Sun Tzu.

40 Złożone Systemy Przystosowawcze (Complex Adaptive Systems)

41

42

43

44 Stan równowagi Bifurkacja Chaos Ustrój sprzyjający zmianom - „Krawędź chaosu”. Sprzyjanie systemom samoorganizującym Sprzyjanie Złożonym Systemom Przystosowawczym (Complex Adaptive Systems) Bifurkacja Ma zastosowanie do funkcjonalnej konstrukcji lub programowego zamierzenia Organizacje zdolne do ewolucji i adaptacji Monostabilność: ewolucja niemożliwa „Krawędź chaosu” - tu mogą wydarzać się interesujące rzeczy Według Dr. Linda Beckerman, Director of Systems Engineering, the ASSET Group, SAIC Rewolucja przemysłowa Rewolucja informacyjna / wiedzy Rewolucja agrarna Rewolucja świadomości?

45 Rynek – stan ciągłej nierównowagi?

46

47 Według „Organizacja na krawędzi chaosu”, Piotr Nestorowicz, 2001

48 Pejzaż możliwości Ten krajobraz zmienia się w funkcji czasu – szczyty obniżają się, znikają a pojawiają się nowe i rosną. Praktyka pokazuje, że by wspiąć się na inny wierzchołek trzeba niestety wpierw zejść w dolinę. Tim Mannon, prezydent oddziału drukarek Hewlett Packard stwierdził kiedyś: „Największym pojedynczym zagrożeniem dla naszego biznesu jest pozostanie o jeden rok za długo w tym poprzednim biznesie, który przyniósł nam sukces”.

49 Być chaotycznym czy nieżywym?

50 Nowe podziały klasowe

51 Nowa fala w nauce Fritjof Capra – doktor fizyki teoretycznej, teoretyk systemów żywych, rzecznik odejścia od kartezjańskiego myślenia liniowego i redukcjonizmu w nauce. Autor „The Tao of Physics”, „The Web of Life” oraz współautor filmu „Mindwalk”. Rupert Sheldrake – doktor biochemii, filozof. Twórca hipotez pola morfogenetycznego i rezonansu morficznego. Badacz telepatii. Krytyk "systemu wierzeń" współczesnej nauki, które jego zdaniem przestawiane są generalnie jako dogmaty, m.in. w szkolnictwie, i wstrzymują postęp naukowy. Bruce Lipton – doktor biologii. Jeden z pionierów badań komórek macierzystych. Autor „The Biology of Belief”, lider połączenia nauki i ducha. Odrzuca determinizm genetyczny udowadniając możliwość kontroli genów przez środowisko i osobisty umysł. Dean Radin – inżynier, doktor psychologii edukacji. Autor „The Conscious Universe”, „Entangled Minds”, „Noetic Universe”. Metodami statystycznymi udowadnia istnienie zjawisk paranormalnych Prezydent Towarzystwa Parapsychologicznego. David Bohm – najwybitniejszy fizyk teoretyczny, filozof fizyki. Autor „Wholeness And The Implicate Order”, gdzie konfrontuje mechanikę kwantową z nowym obrazem świata, którego cechami są całościowość, zmienność i niepodzielność. Bohm wskazuje na teorię kwantową jako drogowskaz do poznania nowego porządku. Ten „ukryty porządek” Bohm porównuje z hologramem, w którym we wszystkich jego pojedynczych elementach odbija się niejako cały układ. Ci uczeni, jak i wielu innych wyzwolonych z mechanistycznego paradygmatu Kartezjusza, z różnych punktów widzenia dokonują próby ponownego połączenia materii i ducha, czyli lepszego zrozumienia wszechświata i nas w nim. Nassim Haramein – niezależny badacz w dziedzinach geometrii, fizyki, chemii, biologii, archeologii i religii. Autor koncepcji jednolitego pola łączącego makro-teorię względności i mikro- teorię kwantową. Prowadzi również badania nad permakulturą i świadomością.

52 Czy organizacja jest maszyną?

53

54 a człowiek zasobem materialnym?

55

56

57 Organizacja „maszynowa” ciągle w dobrej formie

58

59

60 Rozwój metodyk zarządzania 1850190019502000 Eli Whitney – zamienność części Konwencje rysunkowe, tolerancje, rozwój nowoczesnych maszyn Frederick Taylor – standaryzacja pracy, konflikt pracownicy – kierownictwo, studia norm czasowych Framk Gilbreth – wyznawca tayloryzmu, studia ruchów, początki ergonomii Lilian Gilbreth – zastosowanie filmu do studiów pracy, humanitaryzm Henry Ford – linie montażowe, przepływ produkcji, strategia Edwards Deming, Joseph Juran – Statystyczna Kontrola Jakości, TQM Taichi Ohno, Shigeo Shingo – Just In Time, Toyota Production System, World Class Manufacturing James Womack – Lean Manufacturing, Lean Enterprise Eliahu Goldratt – Theory of Constraints

61 Kwintesencja Lean

62 Strumień Wartości Przykład procesu produkcyjnego WysyłkaMontaż IMontaż IISpawanie II Wykrawanie Spawanie I Dostęp. – 85%Dostęp. – 100% Prasy C/W – 1sekC/W – 38sekC/W – 45sekC/W – 61sekC/W – 39sek C/U – 1godz.C/U – 10min C/U – 0 27 000 sek.2 zmiany Magazyn 1 sekunda38 sekund45 sekund61 sekund39 sekund4,5 dnia7,6 dnia1,8 dnia2,6 dnia2 dni5 dni C/R – 23,5 dnia CDW – 184 sek. Zarządzanie produkcją MRP Pętla przeróbek Linia IILinia ISpawalnia Punkt kontroli jakości Hurtownia Klient Stalownia Dostawca Prognoza 30/90 dni Zamówienie dzienne Prognoza 30/90 dni Zamówienie tygodniowe Plan tygodniowy Plan dziennych dostaw Dzienna dostawa Wtorek i czwartek

63 Globalny Kaizen Całkowite zarządzanie przepływem Całkowite zarządzanie przepływem Całkowite zarządzanie jakością Całkowite zarządzanie jakością Całkowite Utrzymanie produktywności Całkowite Utrzymanie produktywności Systemy wspierajace Systemy wspierajace Przywództwo Uczestnictwo ludzi Uczestnictwo ludzi Zero wad Pełne zaangażowanie pracowników Przepływ procesu Efektywność wyposażenia Wsparcie Lean Diagnoza stanu obecnego Poprawianie osiągów przedsiębiorstwa przez poprawę jego systemów Podróż KAIZEN, która wprowadzi przedsiębiorstwo do klasy światowej Eliminacja strat Budowa solidnego fundamentu przez zasady Kaizen Budowa solidnego fundamentu przez zasady Kaizen Eliminacja marnotrawstwa

64 Globalny Kaizen Flow Kaizen (Usprawnienia Strumienia Wartości) Process Kaizen (Eliminacja Marnotrawstwa) Wszyscy pracownicy Kierownictwo Przeciętnie już w pierwszym roku działania osiąga się kilkuprocentowe obniżenie kosztu przez likwidację Marnotrawstwa, co w dużych organizacjach sięga milionów zł. Program Ciągłego Usprawniania nazywany Kaizen to bardzo ważny element życia organizacji. Aktywizuje pracowników przez gratyfikacje finansowe oraz daje poczucie satysfakcji i odpowiedzialności za dobro firmy a więc społeczności. Komórka usprawniania jest w wyjątkowo komfortowej sytuacji, gdyż daje wyliczalne efekty ekonomiczne. Zakres działania takiej komórki nie może jednak się tylko ograniczyć do działań przynoszących wprost efekty ekonomiczne. Działania poprawiające warunki BHP, ergonomię, atmosferę pracy oraz współpracę ze środowiskiem są równie ważne a może nawet ważniejsze w długiej perspektywie.

65 Słabości Lean Management

66 Teoria Ograniczeń

67

68

69 By poprawić wyniki organizacji poprzez TOC należy realizować poniższą formułę: Maksymalizuj Przerób (Throughput) zmniejszając Zapasy (Inventory) i Koszt Operacyjny (Operating Expense) Te mierniki są kluczem do relacji między lokalnymi decyzjami, a wynikami całego systemu. Goldratt uważa, że skala ważności wszystkich możliwości usprawnień systemu winna być uszeregowana według efektu jaki usprawnienia te mają na te trzy mierniki, w szczególności na Throughput, którego limitem wielkości mógłby być tylko wymiar rynku. Teoria Ograniczeń

70 Słabość Teorii Ograniczeń

71 Gospodarka sieciowa

72

73 Nowe zasady gospodarki

74

75 Uczyć się od Natury

76

77 Samoorganizacja u ptaków i ryb. Czy to jest może wpływ pola morfogenetycznego na ich zachowania społecznościowe?

78 A co z ludźmi? Eksperyment przeprowadzony przez Lorena Carpentera w 1991 roku wykazał to samo. W dużej sali zebrano kilkuset ludzi, bez żadnych instrukcji, wyposażając ich tylko w dwukolorowe łopatki. Przy pomocy kamery i programu komputerowego każda łopatka jest lokalizowana i rozróżniony jest jej kolor. Wszyscy mogą w ten sposób zobaczyć siebie na ekranie. Rozpoczyna się gra w ping ponga. Większa ilość czerwonych łopatek daje ruch rakietki w górę a zielone powodują ruch w dół. Im większa ta ilość tym szybszy ruch rakietki. Uczestnicy włączyli się entuzjastycznie i gra niezależnie od zmiennej szybkości piłeczki przebiegała normalnie. To samo przeprowadzono skutecznie z symulatorem lotu. Jak to możliwe, że ludzie bez jakiegokolwiek rodzaju hierarchii czy struktury kontrolnej może skutecznie uczestniczyć we wspólnych działaniach?

79 Czy natura jest fraktalna?

80 Przykłady fraktalnych zachowań

81 Śnieg we Wrocławiu - Jest zima, głęboki śnieg. Mały samochód chcący skręcić w prawo musiał przekroczyć szyny tramwajowe i zawiesił się na podwoziu. Inne samochody skręcające w tym samym kierunku zablokowały ulicę. Często, w takich przypadkach, nierozsądni kierowcy trąbią bezmyślnie siedząc w cieple. Tym razem wysiedli i wypchnęli delikwenta na równą drogę i w ten sposób zlikwidowali „korek” pomagając jemu i sobie. Trzęsienie Ziemi – Haiti - Do marca 2010 przeżyliśmy 3 trzęsienia ziemi (Haiti, Chile, Turkey). Od rządów i organizacji popłynęły słowa sympatii i obietnice pomocy, ale prawdziwa pomoc zrodziła się sama. Ludzie wiedzieli co należy zrobić by pomóc poszkodowanym a liderzy pojawili się spontanicznie. Katastrofa kolejowa koło Szczekocina - Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce, w katastrofie kolejowej koło Szczekocina. Ludność miejscowa zareagowała spontanicznie ratując wiele istnień ludzkich. Skrzyżowania dróg bez znaków drogowych - W kilku miastach europejskich (w Polsce także) z głównych skrzyżowań usunięto wszystkie znaki drogowe pozostawiając tylko regułę prawej strony. Ilość stłuczek i groźnych wypadków zmalała znacznie. Udowadnia to, że potrzebujemy niewiele kontroli by istnieć i rozwijać się jako społeczność. Przykłady fraktalnych zachowań

82 Organizacja „ludzka”

83 Proces ewolucji – biologia, gospodarka Ssaki naczelne Firma chaordyczna (fraktalna) Wysokie zorganizowanie (fraktale) Wysoka elastyczność Optimum wysiłku Wpływ na środowisko Organiczne zgranie poszczególnych funkcji Kręgowce Firma ukierunkowana na przepływ Dobre struktury Elastyczność, umiarkowana adaptowalność Zcentralizowany przepływ materiału i informacji Najlepszą drogą do przewidywania przyszłości jest jej wykreowanie - Peter F. Drucker Wielokomórkowce Firma funkcjonalna Wysoka wydajność Ociężałość, nieruchawość Problemy dopasowania Sukces tylko w małej niszy Manufaktura Jednokomórkowce Niska wydajność Niewymagający Wąski obszar działania Warsztat rzemieślniczy

84 Biznesy w biznesie

85 Techniki cyfrowe w biznesie

86

87 Osiągnięcia nauk ścisłych i społecznych jak i doświadczenia biznesu pozwalają na sformułowanie wspólnych spostrzeżeń:

88 Natura i ewolucja są lepszymi wzorami dla naszego dynamicznego i nieprzewidywalnego świata niż wydajne, ale nieelastyczne maszyny, które nadawały kształt instytucjom w epoce industrialnej.

89 Zcentralizowana kontrola jest archaiczna i samoograniczająca Różnorodność i nowatorstwo kwitną wtedy, gdy władza i informacja są w wysokim stopniu zdecentralizowane.

90 Współzawodnictwo i współpraca, wolność i kontrola, indywidualność i społeczność nie są przeciwnościami nie do pogodzenia Największą korzyść otrzymujemy, gdy są one harmonijnie połączone bez straty ich charakterystycznych mocnych stron.

91 Prawdziwe społeczności powstają na bazie etyki a nie siły oraz poprzez ich wspólne przekonania, cele i tożsamość.

92 Projekt Chaordyczny Zasady organizacyjne

93 Według “The Chaordic Organization: Out of Control and Into Order” by Dee Hock, Founder and CEO Emeritus of VISA International

94 Organizacje Emergentne* Otwarte Wielocentrowe i samoorganizujące się Konstytucyjne Zdecentralizowane Fraktalne Pełnomocne Zamknięte Zorientowane na odgórne centralne sterowanie Korporacyjne Scentralizowane Podzielone na departamenty Kontrolowane Systemy konwencjonalneSystemy Emergentne Na podstawie “The Chaordic Organization: Out of Control and Into Order” by Dee Hock, Founder and CEO Emeritus of VISA International *Emergentyzm – teoria opracowana na początku XX wieku przez angielskich filozofów i biologów, głosząca, że świat podlega nieustannemu rozwojowi, podczas którego powstają wciąż nowe, wyższe jakości.

95 Co przeszkadza?

96 Co należy zrobić

97

98 Holonic Management Organizacja Fraktalna w praktyce

99 Nowe paradygmaty

100

101 Holonic Management - cel

102 Holonic Management Filozofia Filozofia efektywnego działania organizacji: Oferowanie Klientom optymalnej wartości produktów i usług (Najwyższa Jakość, Najniższy Koszt, Najkrótszy Czas Dostawy) uzyskiwane w wyniku unikania i ustawicznego likwidowania Marnotrawstwa i zachowanie jednocześnie pełnej zdolności przystosowawczej do zmian środowiska i rynku. System System zarządzania i informacji oparty na zasadach: mechanizm ustawicznego usprawniania wszystkich procesów biznesowych (Enterprise Kaizen), Upoważnienie Personelu (pracownik obywatelem), Standardowe Warunki Pracy, Just-In-Time/Pull, Jakość u Źródła, Wielostanowiskowość, Praca Zespołowa (biznesy w biznesie), Współzawodnictwo na Bazie Czasu, Wytwarzanie zrównoważone z zapotrzebowaniem, Wizualne Zarządzanie, Przywództwo nie Kierownictwo, Odpowiednia rachunkowość (np. Lean czy TOC). Narzędzia Narzędzia oraz użyteczne sposoby, pojęcia i urządzenia: Ankieta 12 pytań, Indykator Myers-Briggs, Open Space Technology, Matryca Umiejętności, Głęboka Ekologia, Catchball, Muda, Mura, Muri, Lean Promotion Office, Hoshin Kanri, „U” Cells, Jidoka, Heijunka Box, PDCA, One Piece Flow, 5 Why’s, Value Stream Mapping, Computerized Management Systems, Kanban, Kaikaku, SMED, 5S, 4M, 3P, Andon, TPM, A-3 Report, Automatic Line Stop, Poka-Yoke, Takt Time, Milk Run, Cross Dock, Jishuken, EPEI, FIFO, Mistake-Proofing, Final Cost, Yamazumi Board, 20 Keys, A – B Control, Chaku-Chaku, Capital Linearity, Labor Linearity, Change Agent, Sensei, OEE, PFEP, Progress Control Board, 7 Wastes, Waterspider; elements of TQM, Six Sigma, Theory of Constraints, DFT, BPR; Boyd’s loops, 3C, OST, RTSC, etc.

103 Holonic Management

104

105 Zmiana wagi Rozwój techniki pozwala na automatyzację i robotyzację procesów wytwarzania. Trend światowy to przesunięcie wagi zagadnień zarządzania z obszaru wytwarzania do jego przygotowania. Przygotowanie wytwarzania ma kluczowe znaczenie w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Wszystkie czynności związane z zarządzaniem Strumieniem Wartości (kolejne mapowania, stany obecne i projektowanie stanów docelowych) winny się koncentrować głównie na tym obszarze.

106 Bariery do pokonania

107 Wpływ kultury na organizację i odwrotnie KLASYCZNA ARABSKA WATYKAŃSKA LATYNO- AMERYKAŃSKA ROSYJSKA RUCH FEMINISTYCZNY POLSKA KOLONIALNO- AFRYKAŃSKA AMERYKAŃSKA CHIŃSKA WŁOSKA Jacek Kaczmarski - …Jeśli kochasz swoją budę to pokochaj łańcuch swój…

108 Zaczynamy…

109 Zaczynamy… badania Na przykład - Sonda 12 Pytań - Ankieta ta została sformułowana w wyniku wieloletnich doświadczeń Instytutu Gallupa – ponad 20 lat badań, 2500 firm, kilkadziesiąt tysięcy ankietowanych. Okazało się, że odpowiedzi na proste pytania dają szeroką wiedzę w zakresie efektywności zarządzania, takie jak: Ogólne wyniki firmy, Zyskowność, Wydajność, Problem rotacji personelu, ale również umożliwiają ocenę efektywności wszystkich szczebli zarządzania. Uzyskujemy też, odniesioną do poszczególnych zespołów i ich członków, wiedzę w zakresie: Co zyskują poprzez pracę w firmie? Co z siebie dają? Czy są dostrzegani? Czy mają poczucie przynależności? Czy widzą siebie we wspólnym rozwoju?

110 Zaczynamy… edukację Na przykład - Podstawy Finansów – Po co finanse w firmie? Każda organizacja działa, by osiągnąć zysk. Każdy z nas, zakładając firmę miałby na celu zarobienie pieniędzy – nikt nie zakłada interesu z zamiarem poniesienia straty. Gdy jesteśmy pracownikami możemy porównać się do jednoosobowej firmy. Przychodząc codziennie do pracy, ponosząc koszty (dojazdów, wyżywienia, zamieszkania) i poświęcając swój czas oczekujemy, że po zakończeniu miesiąca dostaniemy wynagrodzenie za nasz wysiłek. Co więcej żyjemy z myślą, aby swój zysk powiększać, pomnażać stan posiadania i rozwijać się. Przedsiębiorstwo ma dokładnie ten sam cel.

111 Zaczynamy… komunikację

112 Deklaracja przynależności do społeczności

113 HM i systemy komputerowe

114 Panacea? Komputerowe systemy wspomagające zarządzanie: MRP II – Manufacturing Resources Planning ERP – Enterprise Resources Planning FCS – Finite Capacity Scheduling CRP – Capacity Requirements Planning IMS – Inventory Management System SCM – Supply Chain Management APS – Advanced Planning System CRM – Client Relationship Management Ale również indywidualnie stosowane narzędzia: Kanban 5S ISO 9000 i następne Six Sigma BPR (Business Process Reengineering) itd. itp. Próżnia pozostawiona przez naukę w metodologii zarządzania jest wypełniana przez komputerowe systemy informatyczne, które obiecują załatwić każdy problem organizacyjny. Mało wspomina się o tym, że ich bazą jest XIX – wieczny hierarchiczny typ organizacji a dokładniej pruskie wojsko. Wielu menedżerów w nadziei poprawy sytuacji decyduje się na stosowanie tych „panaceów” wybierając je chaotycznie jak nie przymierzając z „Koła Fortuny”.

115 Klasyczny system zarządzania wspierany przez większość systemów komputerowych Accounts Receivable Rachunkowość przedsiębiorstwa Księgi zakupów, sprzedaży i główna Controlling Rachunkowość kosztów Rejestr zobowiązań Zgrubny plan wykorzystania zdolności produkcyjnej Zaopatrzenie materiałowe Kontrola realizacji zadań produkcyjnych Kroczący plan produkcji Pomiar efektywności Szczegółowy plan wykorzystania zdolności produkcyjnej Harmonogram spływu wyrobów gotowych Plan potrzeb materiałów i półfabrykatów Kroczący plan sprzedaży (Zamówienia, Prognoza) Strategiczny plan biznesu przedsiębiorstwa Zarządzanie finansowe Baza danych Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Sterowanie wytwarzaniem i zaopatrzeniem materiałowym Zestawienia planistyczne produkcji Zasoby wytwórcze Struktury materiałowe wyrobów Działy funkcyjne Centra robocze Marszruty technologiczne Normatywy kosztowe Produkcja Zlecenia produkcyjne Indeks materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych Dane planistyczne: cykle realizacji, wielkości partii itd. Ewidencja zapasów i planowanych potrzeb

116 Holonic Management wspierany przez system ERP z odpowiednio dobranymi funkcjami Rejestr należności Rachunkowość przedsiębiorstwa Księgi zakupów, sprzedaży i główna Controlling Rachunkowość kosztów Rejestr zobowiązań Kroczący plan sprzedaży (Zamówienia, Prognoza) Strategiczny plan biznesu przedsiębiorstwa Zarządzanie finansowe Baza danych Zarząd Zarządzanie strategiczne Wysyłka Współpraca z klientem Zarządzanie wytwarzaniem i zaopatrzeniem materiałowym Indeks materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych Dane planistyczne: cykle realizacji, wielkości partii itd. Ewidencja zapasów i planowanych potrzeb Zestawienia planistyczne produkcji Zasoby wytwórcze Struktury materiałowe wyrobów Marszruty technologiczne Normatywy kosztowe Kontrola ostateczna Pomiar efektywności Strumień Wartości K l i e n t Kroczący plan produkcji Sprzedaż Techniczne Przygotowanie Produkcji Zaopatrzenie Produkcja Kontrola Jakości Serwis i dokumentacja Produkcja Operatywne zarządzanie wizualne Zlecenia produkcyjne Kontrola realizacji zadań

117 Organizacja fraktalna Serwis Wytwarzanie Konstrukcja,Te chnologia Zaopatrzenie Kontrola Jakości Usługi Prawne Fraktale Wytwórcze (bojowe) Fraktale Wsparcia Fraktale Specjalistyczneal Fraktal Rozpoznania Fraktal Naczelny Sprzedaż MaintenanceInwestycje Zarząd Administracja HR Klient Marketing Wytwarzanie

118 Fraktal Naczelny – wyznacza cele organizacji, mechanizmy działania i kontroli, określa politykę mierników i celów dla pozostałych fraktali, przygotowuje różnorodne strategie odpowiednie do zmiennej sytuacji w Krajobrazie Możliwości (np. Zarząd, Kierownictwo). Fraktal Rozpoznania – zajmuje się obserwacją i studiowaniem Krajobrazu Możliwości (np. Marketing, Sprzedaż). Fraktale Wytwórcze (Bojowe) – realizują cele organizacji (np. Projektowanie, Produkcja, Usługi). Fraktale Wsparcia – wspomagają Fraktale Wytwórcze (np. Technologia, Planowanie, Zakupy, Logistyka, HR). Fraktale Specjalistyczne – posiadające unikalne umiejętności (np. Księgowość, Obsługa Prawna, Informatyka). Wszystkie fraktale wyposażone są w mechanizmy działania i kontroli, mają przydzielone odpowiednie zasoby, realizują ogólne cele organizacji i cele własne (dające wyliczalne przychody), mają prawo do samoorganizacji i zmiany własnych celów, rozliczane są miernikami finansowymi. W Strumieniach Wartości współpracują na zasadzie Klient- Dostawca a z pozostałymi Fraktalami w sieci. Organizacja fraktalna

119 HM – konstytucja Fraktala

120 Strumienie Wartości i Fraktale (podobieństwo w umiejętnościach) Strumień Wartości M Fraktal M1 (Obróbka) Fraktal M2 (Przedmontaż) Fraktal M3 (Montaż ostateczny) Strumień Wartości S Fraktal S1 (Obróbka) Fraktal S2 (Przedmontaż) Fraktal S3 (Montaz ostateczny) Współpraca w Strumieniu na zasadzie Klient – Dostawca. Kooperacja między podobnymi fraktalami w wypadkach fluktuacji zapotrzebowania

121 Strumienie Wartości i Fraktale (duże specjalizowane projekty) Strumień Wartości A Fraktal A (Fraktal może dobierać sobie członków i zasoby w zależności od potrzeb projektu włącznie z inżynierami, zaopatrzeniowcami itp.) Strumień wartości B Fraktal B (Fraktal może dobierać sobie członków i zasoby w zależności od potrzeb projektu włącznie z inżynierami, zaopatrzeniowcami itp.) Kooperacja między fraktalami w zakresie dostępnych zasobów (maszyn, pracowników, stosowanej technologii)

122 Fraktal Zaopatrzenia – przykład mierników

123 Fraktal Technicznego Przygotowania Wytwarzania – przykład miernika

124 Odpowiedni system rachunkowości

125 Matryca Umiejętności

126

127 Matryca Umiejętności Przykład Fraktala Wytwórczego Fraktal Montażu Pneumatyki Cel Trudność Tadek Mietek Maria Poldek EwaMonika Prefabrykacja wiązek pneumatycznych 5,0 123451234512345123451234512345 Prefabrykacja zaworów pneumatycznych 5,03,5123451234512345123451234512345 Montaż górnej wiązki pneumatycznej 5,02,5123451234512345123451234512345 Montaż dolnej wiązki tył 5,04,0123451234512345123451234512345 Montaż dolnej wiązki przód 5,03,0123451234512345123451234512345 Montaż centralnego smarowania 5,04,5123451234512345123451234512345 Montaż Pneuboxu 5,03,0123451234512345123451234512345 Montaż akcesoriów 3,53,0123451234512345123451234512345 Montaż szyb 4,54,0123451234512345123451234512345 Znajomość rozwiązań informatycznych 4,0 5,0123451234512345123451234512345 Trudność osiągnięcia umiejętności Posiadane umiejętności – kolor zielony Cel dla zespołu Oczekiwany rozwój Lider umiejętności Umiejętności innych Fraktali Rozwój osobisty

128 Fraktal zespołu konsultantów Cel Trudność Zdzisiek Anita Marek Marcin Zbyszek Wojtek Znajomość Lean Management 5,0 123451234512345123451234512345 Znajomość Theory of Constraints 4,53,5123451234512345123451234512345 Znajomość systemów ERP 4,02,5123451234512345123451234512345 Umiejętność przekazywania wiedzy 5,04,0123451234512345123451234512345 Znajomość systemów zarządzania 5,03,0123451234512345123451234512345 Umiejętność pracy w zespole 5,04,5123451234512345123451234512345 Język angielski 3,53,0123451234512345123451234512345 Znajomość metod rachunkowości 4,03,0123451234512345123451234512345 Znajomość psychologii 4,54,0123451234512345123451234512345 Inteligencja emocjonalno-społeczna 4,0 5,0123451234512345123451234512345 Trudność osiągnięcia umiejętności Posiadane umiejętności – kolor zielony Matryca Umiejętności Przykład Fraktala Specjalistycznego Cel dla zespołu Oczekiwany rozwójLider umiejętności Rozwój osobisty Umiejętności innych Fraktali

129 HM Strumień Wartości Zrównoważenie wewnętrznej fluktuacji zasobów Cel – ustawiczne skracanie cyklu od Zamówienia Klienta do Dostawy Czynności winny być wycenione w PLN. Zespoły, poza swoimi, posiadają umiejętności swojego Dostawcy i Klienta. Mierniki oceny winny motywować do zmniejszania Zespołów i skracania Czasu Taktu. Warunkiem otrzymania premii za utrzymanie Czasu Taktu jest rezygnacja z nadgodzin. Dodatkowa premia powstaje w wyniku likwidowania Marnotrawstwa. Zespół C (obejmuje 2 zmiany) Umiejętności od 16 do 28 Zespół A (obejmuje 2 zmiany) Umiejętności od 1 do 12 Proces Wspierający - Materiał Proces Wspierający - Informacja Proces Wspierający - Narzędzia Zespół B (obejmuje 2 zmiany) Umiejętności od 8 do 20

130 Dlaczego Wizualne Zarządzanie?

131 Informacje są przyjmowane przez człowieka w… w 83% z tego co widzi w 11% z tego co słyszy w 3,5% z tego co wącha w 1,5% z tego co smakuje w 1% z tego co dotyka

132 Dlaczego Wizualne Zarządzanie?

133 Słabości Holonic Management

134 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Droga do Organizacji Fraktalnej Społecznościowej Organizacji Gospodarczej Wojtek Luciejewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google