Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Centrum Literatury Dziecięcej - - Park Rozrywki i Edukacji v Projekt: Władysław Harasimowicz 2013 Uwaga! Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Centrum Literatury Dziecięcej - - Park Rozrywki i Edukacji v Projekt: Władysław Harasimowicz 2013 Uwaga! Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego."— Zapis prezentacji:

1 1. Centrum Literatury Dziecięcej - - Park Rozrywki i Edukacji v Projekt: Władysław Harasimowicz 2013 Uwaga! Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody autora zabronione.

2 Opis skrócony Centrum Literatury Dziecięcej to zadaszony, całoroczny obiekt. Centrum Literatury Dziecięcej, to projekt biznesowy generujący zyski. To projekt samofinansujący się. Centrum Literatury Dziecięcej: - to pomoc naukowa dla szkół podstawowych; - to miejsce w którym skupione będą różnorodne formy aktywności dziecięcej rozwijające wyobraźnię, wrażliwość, empatię.

3 Co to jest Centrum Literatury Dziecięcej CLD to projekt biznesowy polegający na dostarczaniu wiedzy „opakowanej” w dobrą rozrywkę. To „Park rozrywki i edukacji ” Program CLD to uzupełnienie do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego p.t. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. CLD to pomoc naukowa dla szkół podstawowych, posiadająca certyfikat ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. CLD to miejsce wspomagania edukacji dla szkół gminnych.

4 3A. Co oferujemy w Centrum Literatury Dziecięcej? CLD ma być postrzegane przez dzieci jako kraina fantazji, przygody i zabawy. CLD to miejsce w którym będziemy rozbudzać a następnie utrwalać u dzieci potrzebę czytania książek. Centrum Literatury Dziecięcej to miejsce w którym umożliwiamy dzieciom osobisty kontakt z bohaterami książek, a dorosłym powrót do wspomnień z ich dzieciństwa. CLD to miejsce w którym posługując się najnowszymi zdobyczami nauki i techniki będziemy rozbudzać u dzieci zachwyt postaciami z książek, a w ten sposób zaciekawiać treścią książki. „Dzieci się tylko bawią”- zgodnie z tym twierdzeniem, CLD to miejsce dobrej, interesującej zabawy. CLD to sekwencja następujących po sobie dynamicznych i zaskakujących zdarzeń wywołujących u dzieci skupienie, zainteresowanie przechodzące w zachwyt.

5 3. Do kogo skierowana jest oferta? Klientów CLD dzielimy na: - klientów poszukujących wiedzy lub rozrywki - klientów grupowych i indywidualnych. Ten podział determinuje różne sposoby docierania do klientów z ofertą CLD. Nasi klienci: Klasy szkolne od I-IV, dla których program CLD będzie materiałem uzupełniającym do lekcji j. polskiego. Klasy szkolne, które zwiedzając Małopolskę szukają dobrej rozrywki. Rodzice z dziećmi szukający rozrywki alternatywnej do oferowanej w innych centrach rozrywki /wyższy poziom/ Rodzice szukający działań pobudzających rozwój swojego dziecka. Turyści, grupy rodzinne. Zagraniczni turyści.

6 Centrum Literatury Dziecięcej, ścieżki edukacyjne to licencjonowana przez MEN pomoc naukowa dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i nauczycieli przedszkoli. Ścieżki edukacyjne to dynamiczna akcja związana z elementami rywalizacji indywidualnej i zespołowej. CLD dla dzieci to edukacyjna, inspirująca zabawa, ponieważ wszystko z czym się będą spotykać w trakcie pokonywania ścieżki edukacyjnej będzie dostosowane do ich możliwości. W ramach CLD będzie dostępna będzie prezentacja: „Jak się uczy mózg?” Dzięki materiałom pomocniczym dostępnym w CLD dzieci, rodzice, dziadkowie zrozumieją procesy rozwoju intelektualnego i emocjonalnego u dzieci. Ścieżki edukacyjne poświęcone programowaniu, bionice i ekologii / dla 12+/ 4. Funkcje edukacyjne Centrum Literatury Dziecięcej.

7 1. Edukacyjna: tworzenie wzorcowych działań edukacyjnych dla szkół, przedszkoli. Współpraca z NGO. Konkursy dla organizacji pozarządowych. Wspólna realizacja najlepszych pomysłów. Udostępnianie NGO przestrzeni w CLD. W ten sposób będziemy docierać do najlepszych pomysłów. W CLD realizowane będą programy edukacyjne dla rodziców. W CLD odbywać się będą staże i praktyki studentów. 2. Promocyjna: stworzenie marki Centrum nadawanej wartościowym produktom edukacyjnym. 3. Biznesowa: przy CLD powstanie zespół psychologów, pedagogów, projektantów do oceny i testowania: a) produktów dla dzieci. b) gier i programów edukacyjnych dla dzieci. Na bazie krakowskich uczonych powstanie firma świadcząca usługi doradcze dla producentów gier i programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. CLD przyznawać będzie nagrodę w kategorii: książka, ilustracja, gra edukacyjna itp. 4. Rekreacyjna: CLD to przestrzeń czasu wolnego odwiedzana przez mieszkańców Krakowa, małopolski. / dlatego potrzebna duża działka/ 5. Funkcje Centrum Literatury Dziecięcej: 1.Edukacyjna 2. Promocyjna 3.Biznesowa 4.Rekreacyjna

8 6. W jaki sposób dociera oferta do klientów CLD? 1. Oferta dla szkół: Tworzenie specjalnych materiałów informacyjnych dla szkół i przedszkoli. - Przyjazd klasy do CLD jako opcja przy realizacji /w przyszłości/ małopolskiego bonu edukacyjnego. - Na terenie CLD powstaną tanie bursy noclegowe dla tzw. Zielonych Szkół. 2. Akcje promująca Centrum realizowane z innymi firmami, sponsorami. - Kioski multimedialne w centrach handlowych. - Filmy reklamowe i materiały dla biur turystyki przyjazdowej oraz dla biur organizujących szkolne wyjazdy. 3. Strona internetowa a. strona dla dzieci. b. strona dla rodziców. c. strona dla nauczycieli. 4. Utrwalanie kontaktu z osobami, które były klientami CLD. 5. Pamiątki, gadżety, zestawy kolekcjonerskie z bohaterami książek.

9 7. Pomieszczenia w Centrum Literatury Dziecięcej 7.1 Wejście. Każda ścieżka edukacyjna posiada osobne wejście. Ścieżki nie krzyżują się. Każda ścieżka ma wystrój wnętrza dostosowany do wieku, wzrostu i percepcji dzieci. 7.2 Hol. 7.3 Ścieżki Edukacyjne. - Sala z gniazdami edukacyjnymi wiek (1-3) - Świat Bajek. Podróż wagonikiem / sala dużych dekoracji, (4-5) i (6-7) - Świat wartości indywidualnych i społecznych/ sala dużych dekoracji. Podróż wagonikiem (8-9) - Świat przygody, tajemnicy, nauki. Podróż 5D (10-11), 7.4 Biblioteki. Każda ścieżka posiada bibliotekę dostosowaną do wieku i potrzeb dziecka. 7.5 Sale zabaw oraz pozostałe: Sala wystaw zmiennych. Sala dziecięcej literatury europejskiej. Jak się uczy mózg? Pokaz multimedialny. Początki programowania dla dzieci i młodzieży. Sala Bioniki. Sala dla organizacji pozarządowych. Pomieszczenia komercyjne i handlowe. Ogród zimowy. Stołówka-oddzielna dla małych dzieci/ Restauracja. Pomieszczenia biurowe. Pomieszczenia działu technicznego.

10 7.1 Wejścia Każda ścieżka edukacyjna posiada osobne wejście, to osobny ciąg komunikacyjny, nie przecinający się z trasami innych ścieżek edukacyjnych. Elewacja budynku/ wejście/ już z daleka będzie informowała o tym co znajduje się za drzwiami. Elewacją będą grzbiety, rozpoznawalnych przez dzieci najważniejszych książek dla danej grupy wiekowej.

11 7.1. 1. Wejście/ przykłady/

12 7.1. 2

13 7.1. 3.

14 7.1. 4

15 7.1. 5

16 7.2 Hol W holu dzieci spotkają swojego opiekuna – animatora. Wnętrze holu ma zachwycić dzieci pięknem scenografii, a też humorystycznymi pomysłami. Wystrój, wyposażenie holu dopasowane jest tematycznie do ścieżki edukacyjnej.

17 7.2. 1. Hol - „Zaskoczenie”

18 7.2. 2. Hol – „Zaciekawienie”

19 7.2. 3. Hol – „Wzruszenie”

20 7.2. 4. Hol – „Wyobraźnia”

21 7.2. 5. Hol- „Rozbawienie”

22 7.3 Ścieżki Edukacyjne - Podróż wagonikiem

23 7.3. 1. Podróż wagonikiem - Diorama

24 7.3. 2. Pomysł na symbol

25 7.3. 3. Dioramy

26 7.4 „Biblioteka”- świątynia wyobraźni Każda ścieżka edukacyjna posiada w pewnym miejscu odrębną przestrzeń zwaną potocznie biblioteką. Dla młodszych klas to ostatni etap ścieżki edukacyjnej. Biblioteka to „świątynia” wyobraźni w której dziecko będzie atakowane nadmiarem bodźców. Dziecko opuszcza bibliotekę, ścieżkę edukacyjną z poczuciem, że jeszcze wszystkiego nie widziało. Każde dziecko może zabrać z biblioteki jedną książkę - to wkład sponsora.

27 7.4.1 Biblioteka - przykład

28 7.4.2 Biblioteka - przykład

29 7.4.3 Biblioteka -przykład

30 7.4.4 Biblioteka - przykład

31 7.4.6 Biblioteka - przykład

32 7.4.7 Biblioteka - przykład

33 7.4.8 Biblioteka - przykład

34 7.5 Sala dużych dekoracji.

35 7.5.1 Sala dużych dekoracji.

36 7.5.2 Sala dużych dekoracji.

37 7.5.3 Sala dużych dekoracji.

38 7.5.4 Sala dużych dekoracji.

39 7.5.5 Rywalizacja, odreagowanie- Ścianka wspinaczkowa

40 7.5.6 Sala dużych dekoracji

41 7.5.7 Sala zabaw

42 8. Kontakt z dziećmi w Centrum Literatury Dziecięcej Rola animatorów, opiekunów grup. Koncepcja zaczerpnięta z harcerstwa: „starsza siostra, starszy brat”. Jeden animator ma pod opieką 4-5 dzieci. Nasi animatorzy powinni: - zamiast przekazywać wiedzę, pomagać ją dziecku odkryć. - zamiast prowadzić dziecko, towarzyszyć mu. - zamiast wydawać polecenia być opiekunem. - zamiast ukazywać fakty, wskazywać procesy. - zamiast zadawać pytania, zachęcać dzieci do poszukiwania pytań i odpowiedzi. - zamiast starać się zapanować nad dzieckiem, powinien próbować odkryć jego indywidualność.

43 8A. Profile psychologiczne i animatorzy Najważniejszym etapem tworzenia programu CLD jest opracowanie profili psychologicznych. Profil psychologiczny to grupa bodźców najskuteczniej wpływających na postawy i wybory dzieci. Dzięki tej wiedzy przy projektowaniu ścieżek edukacyjnych zastosowane będą tylko bodźce wpływające pozytywnie na pracę mózgu, na proces uczenia się. Drugim ważnym etapem jest opracowanie szkoleń dla animatorów. Animatorzy to osoby z którymi dzieci mają kontakt w czasie całej podróży ścieżką edukacyjną. Animatorzy towarzyszą dzieciom i zgodnie z programem współpracują z nimi realizując założenia programowe danej ścieżki edukacyjnej. Każda sytuacja pobudzenia intelektualnego i emocjonalnego musi być skonfrontowana, potwierdzona w relacji dziecko-animator. Animatorzy dbają o sprawne przemieszczenie się grupy oraz o bezpieczeństwo dzieci.

44 9.Propozycja Finansowania - Klaster 1. Kluczową wiedzą potrzebną do opracowania programu ścieżek edukacyjnych, tak aby zostały uznane przez MEN jako materiał uzupełniającego dla szkół podstawowych, są profile psychologiczne dzieci i młodzieży. 2. Wiedza zawarta w profilach psychologicznych jest podstawą do tworzenia skutecznych programów edukacyjnych. 3. Uzyskanie tej wiedzy będzie kosztowne, dlatego należy stworzyć klaster w ramach którego zostaną przeprowadzone prace badawcze. Klaster składający się z firm, które będą zainteresowane: a) w czerpaniu wiedzy o zastosowaniu profili psychologicznych w marketingu; b) testowaniu produktów w fazie projektowej i końcowej. 4. Beneficjentami uzyskanej wiedzy w klastrze będą: a. Centrum Literatury Dziecięcej. b. Firma powołana do testowania produktów rynkowych skierowanych do dzieci i młodzieży 5. Innowacyjność projektu, opracowanie i zastosowanie profili psychologicznych przy tworzeniu CLD umożliwi otrzymanie dofinasowania z UE.

45 10. Pozyskiwanie finansowania- Fundacja 1.Projekt CLD od strony technicznej realizuje….. firma…… 2.Szkolenia animatorów na potrzeby ścieżek edukacyjnych realizowane będą przez fundację uzyskującą granty na taką działalność z programów MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego, lub z Urzędu Pracy. 3.Fundacja składała będzie wnioski na realizację „miękkich” projektów związanych ze ścieżkami edukacyjnymi, takimi jak wystawy, imprezy tematyczne. 4.Z funduszy np. na aktywizację osób starszych. Projekt „ Dziadkowie czytający dzieciom”. Rekrutacja osób starszych z terenu gminy. 5.Tworzenie linii pomocy w nauce on-line dla dzieci obłożnie chorych, z biednych rodzin. 6.Fundusze PEFRON dla tworzenia miejsc pracy dla nauczycieli z rentą inwalidzką z powodu ograniczeń ruchowych /działania on-line/.

46

47 Gadżety - przykłady

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Gadżet- Lody z książkami /sponsor/

67 Gadżety - przykłady

68

69

70


Pobierz ppt "1. Centrum Literatury Dziecięcej - - Park Rozrywki i Edukacji v Projekt: Władysław Harasimowicz 2013 Uwaga! Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google