Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program eCentra - propozycja Bartosz Mioduszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program eCentra - propozycja Bartosz Mioduszewski."— Zapis prezentacji:

1

2 Program eCentra - propozycja Bartosz Mioduszewski

3 Cele programu eCentra Wykorzystanie potencjału i infrastruktury sieci publicznych eCentrów w działaniach edukacyjnych, aktywizacyjnych, integracyjnych i prorozwojowych. Upowszechnienie wykorzystania cyfrowych zasobów edukacyjnych, aktywizacyjnych i prorozwojowych tworzonych za środki publiczne poprzez scentralizowany dostęp w sieci publicznych punktów dostępu do Internetu. Wykorzystanie potencjału i infrastruktury sieci publicznych eCentrów w działaniach edukacyjnych, aktywizacyjnych, integracyjnych i prorozwojowych. Upowszechnienie wykorzystania cyfrowych zasobów edukacyjnych, aktywizacyjnych i prorozwojowych tworzonych za środki publiczne poprzez scentralizowany dostęp w sieci publicznych punktów dostępu do Internetu.

4 Główne obszary programu Integracja i rozwój sieci eCentrów Edukacja Rynek pracy e-integracja Przedsiębiorczość Integracja i rozwój sieci eCentrów Edukacja Rynek pracy e-integracja Przedsiębiorczość Niepełnosprawni Osoby 50+ Rolnicy oraz osoby odchodzące z rolnictwa Kobiety

5 Integracja i rozwój sieci eCentrów Stworzenie Centrum oraz ogólnopolskiej struktury wsparcia sieci eCentrów. Stworzenie systemu obsługi i wsparcia eCentrów. Tworzenie zasobów edukacyjnych i narzędzi, bazy wiedzy, standardów działania i obsługi. Szkolenie i rozwój kadry sieci eCentrów Promocja e-Centrów. Tworzenie nowych e-Centrów i rozwój infrastruktury eCentrów. Stworzenie Centrum oraz ogólnopolskiej struktury wsparcia sieci eCentrów. Stworzenie systemu obsługi i wsparcia eCentrów. Tworzenie zasobów edukacyjnych i narzędzi, bazy wiedzy, standardów działania i obsługi. Szkolenie i rozwój kadry sieci eCentrów Promocja e-Centrów. Tworzenie nowych e-Centrów i rozwój infrastruktury eCentrów.

6 Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Nadzór merytoryczny nad działaniami Regionalnych Centrów Wsparcia. Integracja sieci eCentrów. Zapewnienie przepływu wiedzy, informacji i zasobów w ramach sieci. Prowadzenie ogólnopolskiej platformy publikacji zasobów edukacyjnych. Inicjowanie projektów i koordynacja kluczowych projektów. Nadzór merytoryczny nad działaniami Regionalnych Centrów Wsparcia. Integracja sieci eCentrów. Zapewnienie przepływu wiedzy, informacji i zasobów w ramach sieci. Prowadzenie ogólnopolskiej platformy publikacji zasobów edukacyjnych. Inicjowanie projektów i koordynacja kluczowych projektów.

7 Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Tworzenie i wdrażanie standardów działania eCentrów i realizowanych w nich projektów. Nadzór nad jakością merytoryczną przygotowywanych i realizowanych projektów. Inicjowane tworzenia treści i dbanie o ich jakość. Stworzenie platformy obsługi i wsparcia eCentrów oraz usług on-line. Stworzenie witryn wszystkich eCentrów. Tworzenie i wdrażanie standardów działania eCentrów i realizowanych w nich projektów. Nadzór nad jakością merytoryczną przygotowywanych i realizowanych projektów. Inicjowane tworzenia treści i dbanie o ich jakość. Stworzenie platformy obsługi i wsparcia eCentrów oraz usług on-line. Stworzenie witryn wszystkich eCentrów.

8 Regionalne Centra Wsparcia Inicjowanie i koordynacja projektów w skali regionu. Kształcenie kadr eCentrów w regionach oraz wdrażanie standardów działania. Wsparcie metodologiczne i kompetencyjne w regionach. Integracja sieci w ramach regionu. Obsługa usług on-line. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne inicjatyw lokalnych. Inicjowanie i koordynacja projektów w skali regionu. Kształcenie kadr eCentrów w regionach oraz wdrażanie standardów działania. Wsparcie metodologiczne i kompetencyjne w regionach. Integracja sieci w ramach regionu. Obsługa usług on-line. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne inicjatyw lokalnych.

9 Edukacja Wsparcie edukacji formalnej i edukacja nieformalna dzieci i młodzieży. Rozwój kształcenia ustawicznego. Doskonalenie narzędzi edukacyjnych i metod kształcenia. Dokształcanie kadry samorządowej, nauczycieli etc. Analizy rynku edukacji. Wsparcie edukacji formalnej i edukacja nieformalna dzieci i młodzieży. Rozwój kształcenia ustawicznego. Doskonalenie narzędzi edukacyjnych i metod kształcenia. Dokształcanie kadry samorządowej, nauczycieli etc. Analizy rynku edukacji.

10 Edukacja uzupełniające kursy on-line, multimedialne materiały dydaktyczne, słowniki, encyklopedie, dostęp do archiwów prasy popularnej i naukowej, edukacyjne gry sieciowe, warsztaty on-line, sieć kółek naukowych, mentoring on-line, wykłady on-line, uzupełniające kursy on-line, multimedialne materiały dydaktyczne, słowniki, encyklopedie, dostęp do archiwów prasy popularnej i naukowej, edukacyjne gry sieciowe, warsztaty on-line, sieć kółek naukowych, mentoring on-line, wykłady on-line,

11 Edukacja społecznościowe sieci zainteresowań, dostęp do szerokiej platformy wiedzy, coaching on-line, sieciowe projekty badawcze dotyczące edukacji i działań kółek, baza wiedzy dla nauczycieli, sieciowe badania jakości materiałów i programów edukacyjnych, społecznościowe sieci zawodowe. społecznościowe sieci zainteresowań, dostęp do szerokiej platformy wiedzy, coaching on-line, sieciowe projekty badawcze dotyczące edukacji i działań kółek, baza wiedzy dla nauczycieli, sieciowe badania jakości materiałów i programów edukacyjnych, społecznościowe sieci zawodowe.

12 Rynek pracy Wsparcie w wyborze ścieżki kształcenia. Wsparcie w wyborze zawodu. Elastyczne formy zatrudnienia. Pośrednictwo pracy. Zawodowa mobilność. Wsparcie osób powracających na rynek pracy. Wspieranie standardów działań. Analizy rynku pracy. Wsparcie w wyborze ścieżki kształcenia. Wsparcie w wyborze zawodu. Elastyczne formy zatrudnienia. Pośrednictwo pracy. Zawodowa mobilność. Wsparcie osób powracających na rynek pracy. Wspieranie standardów działań. Analizy rynku pracy.

13 Rynek pracy doradztwo edukacyjne oraz doradztwo zawodowe on-line, narzędzia wspierające wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej (Indywidualne Plany Działania), stworzenie na bazie e-Centrów sieci centrów telepracy oraz platformy tele-usług, stworzenie sieci lokalnych platform pośrednictwa pracy, sieciowe badania lokalnych rynków pracy, doradztwo edukacyjne oraz doradztwo zawodowe on-line, narzędzia wspierające wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej (Indywidualne Plany Działania), stworzenie na bazie e-Centrów sieci centrów telepracy oraz platformy tele-usług, stworzenie sieci lokalnych platform pośrednictwa pracy, sieciowe badania lokalnych rynków pracy,

14 Rynek pracy platforma wsparcia mobilności zawodowej, baza wiedzy i standardów działań, lokalne platformy współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, poradnictwo prawne on-line, platforma wsparcia realizacji lokalnych projektów rynku pracy. platforma wsparcia mobilności zawodowej, baza wiedzy i standardów działań, lokalne platformy współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, poradnictwo prawne on-line, platforma wsparcia realizacji lokalnych projektów rynku pracy.

15 e-integracja eCentra jako sieć promocji wykorzystania ICT w życiu codziennym, eCentra jako węzły sieci publicznych i niepublicznych e-usług oraz e-urzędów, projekty podnoszenia kompetencji ICT od poziomu podstawowego do wsparcia rozwoju kompetencji eksperckich, sieciowe projekty badawcze dotyczące problemu e- wykluczenia, eCentra jako sieć promocji wykorzystania ICT w życiu codziennym, eCentra jako węzły sieci publicznych i niepublicznych e-usług oraz e-urzędów, projekty podnoszenia kompetencji ICT od poziomu podstawowego do wsparcia rozwoju kompetencji eksperckich, sieciowe projekty badawcze dotyczące problemu e- wykluczenia,

16 e-integracja wykorzystanie sieci eCentrów w realizacji projektów e-integracji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8 (np. wyposażenie w Internet i sprzęt komputerowy przeszkolonych w eCentrach osób), baza wiedzy dla instytucji i organizacji zajmujących się e-integracją, wypracowanie standardów działań i wdrożenie tych standardów. wykorzystanie sieci eCentrów w realizacji projektów e-integracji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8 (np. wyposażenie w Internet i sprzęt komputerowy przeszkolonych w eCentrach osób), baza wiedzy dla instytucji i organizacji zajmujących się e-integracją, wypracowanie standardów działań i wdrożenie tych standardów.

17 Przedsiębiorczość Projekty promujące i wdrażające ideę przedsiębiorczości (w tym samozatrudnienie, spółdzielczość socjalna i inne). Wykorzystanie sieci e-Centrów w realizacji projektów wsparcia przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ECentra jako sieć punktów wsparcia dla przedsiębiorców (e-marketing, e-księgowość, e- zarządzanie). Projekty promujące i wdrażające ideę przedsiębiorczości (w tym samozatrudnienie, spółdzielczość socjalna i inne). Wykorzystanie sieci e-Centrów w realizacji projektów wsparcia przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ECentra jako sieć punktów wsparcia dla przedsiębiorców (e-marketing, e-księgowość, e- zarządzanie).

18 Przedsiębiorczość poradnictwo dla przedsiębiorców on-line, szkolenia on-line podnoszące kompetencje przedsiębiorców na poziomach od podstawowego da zawansowanego, coaching on-line, projekty promocyjno-informacyjne upowszechniające dobre praktyki, promocja i wdrażanie ekonomii społecznej, wspieranie, promocja, kreowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w przedsiębiorczości. poradnictwo dla przedsiębiorców on-line, szkolenia on-line podnoszące kompetencje przedsiębiorców na poziomach od podstawowego da zawansowanego, coaching on-line, projekty promocyjno-informacyjne upowszechniające dobre praktyki, promocja i wdrażanie ekonomii społecznej, wspieranie, promocja, kreowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w przedsiębiorczości.

19 Niepełnosprawni wsparcie edukacji formalnej na wszystkich poziomach (od przedszkola do dokształcania dorosłych) mentoring on-line, doradztwo edukacyjne i zawodowe on-line, pomoc w budowie oraz wsparcie realizacji indywidualnych planów działania dla osób z niepełnosprawnością, wsparcie edukacji formalnej na wszystkich poziomach (od przedszkola do dokształcania dorosłych) mentoring on-line, doradztwo edukacyjne i zawodowe on-line, pomoc w budowie oraz wsparcie realizacji indywidualnych planów działania dla osób z niepełnosprawnością,

20 Niepełnosprawni prezentacja nowych metod rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego on-line, platforma wiedzy i dobrych praktyk z zakresu aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, lokalne platformy współpracy organizacji, instytucji i firm uczestniczących we wsparciu osób z niepełnosprawnością. prezentacja nowych metod rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego on-line, platforma wiedzy i dobrych praktyk z zakresu aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, lokalne platformy współpracy organizacji, instytucji i firm uczestniczących we wsparciu osób z niepełnosprawnością.

21 Osoby 50+ eCentra jako kluby aktywności osób 50+, doradztwo i poradnictwo on-line, mentoring on-line, pośrednictwo pracy, doradztwo, szkolenia, kursy, warsztaty on-line, elastyczne formy zatrudnienia, dopasowanie / przystosowanie narzędzi informatycznych do potrzeb grupy 50 +, kampanie informacyjno-promocyjne na rzecz aktywności społecznej i zawodowej grupy 50+. eCentra jako kluby aktywności osób 50+, doradztwo i poradnictwo on-line, mentoring on-line, pośrednictwo pracy, doradztwo, szkolenia, kursy, warsztaty on-line, elastyczne formy zatrudnienia, dopasowanie / przystosowanie narzędzi informatycznych do potrzeb grupy 50 +, kampanie informacyjno-promocyjne na rzecz aktywności społecznej i zawodowej grupy 50+.

22 Rolnicy oraz osoby odchodzące z rolnictwa eCentra jako punkty poradnictwa on-line dla rolników, eCentra jako punkty e-usług dla rolników (księgowość rolnicza, wsparcie w tworzeniu projektów prorozwojowych itp.), wykorzystanie e-Centrów w realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, baza wiedzy dla rolników, eCentra jako punkty poradnictwa on-line dla rolników, eCentra jako punkty e-usług dla rolników (księgowość rolnicza, wsparcie w tworzeniu projektów prorozwojowych itp.), wykorzystanie e-Centrów w realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, baza wiedzy dla rolników,

23 Rolnicy oraz osoby odchodzące z rolnictwa lokalne portale społecznościowe integrujące producentów rolnych, działania wspierające zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej- granty, elastyczne formy zatrudnienia, kampanie promocyjno-informacyjne dotyczące min. zatrudnienia poza rolnictwem, szkolenia, kursy, warsztaty on-line. lokalne portale społecznościowe integrujące producentów rolnych, działania wspierające zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej- granty, elastyczne formy zatrudnienia, kampanie promocyjno-informacyjne dotyczące min. zatrudnienia poza rolnictwem, szkolenia, kursy, warsztaty on-line.

24 Kobiety eCentra jako koła aktywności kobiet, lokalne platformy aktywności kobiet, baza wiedzy i przykładów aktywności kobiet, kampanie promocyjno-informacyjne dotyczące m.in. promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz dotyczące godzenia życia zawodowego i rodzinnego, szkolenia, warsztaty, poradnictwo on-line eCentra jako koła aktywności kobiet, lokalne platformy aktywności kobiet, baza wiedzy i przykładów aktywności kobiet, kampanie promocyjno-informacyjne dotyczące m.in. promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz dotyczące godzenia życia zawodowego i rodzinnego, szkolenia, warsztaty, poradnictwo on-line

25 Dziękuję za uwagę Bartosz Mioduszewski Dziękuję za uwagę Bartosz Mioduszewski


Pobierz ppt "Program eCentra - propozycja Bartosz Mioduszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google