Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki rekrutacji Rok akademicki 2015/2016. Forma studiów 2014/2015 stan na 14.11 2015/2016 stan na 30.10 % Stacjonarne83037807-5,97 Niestacjonarne20421709-16,31.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki rekrutacji Rok akademicki 2015/2016. Forma studiów 2014/2015 stan na 14.11 2015/2016 stan na 30.10 % Stacjonarne83037807-5,97 Niestacjonarne20421709-16,31."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki rekrutacji Rok akademicki 2015/2016

2 Forma studiów 2014/2015 stan na /2016 stan na % Stacjonarne ,97 Niestacjonarne ,31 Razem ,01 Liczba zapisanych na studia wg USOS w roku akademickim 2015/2016 w odniesieniu do roku akademickiego 2014/2015

3 Liczba kandydatów na studia wg IRK w roku akademickim 2015/2016 w odniesieniu do roku akademickiego 2014/2015 Forma studiów 2014/2015 stan na /2016 stan na 1.11 % Stacjonarne Niestacjonarne Razem

4 Porównanie rekrutacji w Uniwersytecie Śląskim Forma studiów 2014/2015 stan na /2016 stan na Limit stacjonarne niestacjonarne Liczba kandydatów zarejestrowanych w systemie IRK stacjonarne niestacjonarne Liczba opłaconych zapisów w systemie IRK ogółem Liczba wpisanych na I rok studiów według dziekanatów stacjonarne niestacjonarne

5 Porównanie rekrutacji od 2013 r. do 2015 r. Sporządzono 14 listopada 2015 r. * nie uruchomiono żadnego kierunku | studia stacjonarne oznaczono kolorem szarym 2013/ / /2016 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Porównanie liczby kandydatów % 2014/2015 do 2013/2014 Porównanie liczby przyjętych % 2014/2015 do 2013/2014 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych (według dziekanatów) Porównanie liczby kandydatów % 2015/2016 do 2014/2015 Porównanie liczby przyjętych % 2015/2016 do 2014/2015 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ,94-16, ,193,18 ———0000,00 ————— Wydział Filologiczny ,101, ,44-1, ,09-16, ,00-16,43 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii ,97-21, ,52-17, ,90-63, ,17-30,77 Wydział Nauk o Ziemi ,22-24, ,834, *0*0-98,28-100,0020*0*0—— Wydział Nauk Społecznych ,217, ,57-3, ,88-6, ,885,31

6 Sporządzono 14 listopada 2015 r. * nie uruchomiono żadnego kierunku | studia stacjonarne oznaczono kolorem szarym 2013/ / /2016 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Porównanie liczby kandydatów % 2014/2015 do 2013/2014 Porównanie liczby przyjętych % 2014/2015 do 2013/2014 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych (według dziekanatów) Porównanie liczby kandydatów % 2015/2016 do 2014/2015 Porównanie liczby przyjętych % 2015/2016 do 2014/2015 Wydział Pedagogiki i Psychologii ,39-9, ,685, ,08-9, ,87-30,49 Wydział Prawa i Administracji ,3215, ,58-4, ,06-23, ,98-8,31 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach ,11-20, ,38-23, ,436, ,61-5,69 Wydział Radia i Telewizji ,2015, ,11-19, ,6317, ,83-42,99 Wydział Teologiczny ,91-36, ,000, brak przyjęć na studia , ,39-52,63 Porównanie rekrutacji od 2012 r. do 2015 r.

7 Sporządzono 14 listopada 2015 r. * nie uruchomiono żadnego kierunku | studia stacjonarne oznaczono kolorem szarym 2013/ / /2016 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK(kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK(kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Porównanie liczby kandydatów % 2014/2015 do 2013/2014 Porównanie liczby przyjętych % 2014/2015 do 2013/2014 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK(kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych (według dziekanatów) Porównanie liczby kandydatów % 2015/2016 do 2014/2015 Porównanie liczby przyjętych % 2015/2016 do 2014/2015 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ,902, ,99-38, ,807, ,50-29,19 Wydział Artystyczny ,87-1, ,872, ,00 30*0*0—— Szkoła Zarządzania ,86-25, ,81-22, brak przyjęć na studia 20*0*0-96,97-10*0*0—— Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych ———190560, ,22-3,57 ——————0,00 ————— Porównanie rekrutacji od 2012 r. do 2015 r.

8 Kierunek/ specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS O G Ó Ł E M UCZELNIA ― Zestawienie liczbowe z rekrutacji na studia STACJONARNE na rok akademicki 2015/2016

9 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejI stopnia ,08 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejII stopnia ,94 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychI stopnia ,79 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychII stopnia ,64 GrafikaII stopnia14nie uruchomiono Grafika jednolite magisterskie ,47 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier I stopnia ,47 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w grach I stopnia ,53 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier - prowadzona w języku angielskim II stopnia815 1,88 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier II stopnia81181,38 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w grach - prowadzona w języku angielskim II stopnia8760,88 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w grach II stopnia8nie uruchomiono Malarstwo i projekty interdyscyplinarneI stopnia ,21 Malarstwo i projekty interdyscyplinarneII stopnia14nie uruchomiono Wydział Artystyczny Wydział Artystyczny

10 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce BiologiaI stopnia ,82 BiotechnologiaI stopnia ,00 Ochrona środowiskaI stopnia ,12 BiologiaII stopnia ,33 BiotechnologiaII stopnia ,52 Biotechnology (Biotechnologia) - prowadzona w języku angielskim II stopnia14nie uruchomiono Ochrona środowiskaII stopnia ,92 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

11 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce EtnologiaI stopnia ,89 EtnologiaII stopnia ,56 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia ,90 Oligofrenopedagogika z arteterapiąI stopnia ,03 PedagogikaI stopnia ,27 PedagogikaII stopnia ,67 Pedagogika specjalność: resocjalization with intercultural education (resocjalizacja z edukacją międzykulturową) - prowadzona w języku angielskim II stopnia25 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

12 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia klasycznaI stopnia ,20 Filologia klasycznaII stopnia20nie uruchomiono MediteranistykaI stopnia ,56 Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia ,28 Antropologia języka i komunikacji II stopnia ,31 Sztuka pisaniaI stopnia ,53 Sztuka pisaniaII stopnia30990,30 Studia śląskieII stopnia301090,33 Filologia polskaI stopnia ,83 Filologia polska II stopnia ,01 Wydział Filologiczny

13 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia ,63 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopnia5031 0,62 Informacja w instytucjach e- społeczeństwa I stopnia ,56 KulturoznawstwoI stopnia ,81 KulturoznawstwoII stopnia ,90 Kultury mediówI stopnia ,41 Kultury mediówII stopnia ,91 Międzynarodowe studia polskie I stopnia ,67 Międzynarodowe studia polskie II stopnia251380,52 Wydział Filologiczny

14 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia angielska specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego I stopnia ,32 Filologia angielska specjalność: kultura-media-translacja I stopnia ,60 Filologia angielska specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) I stopnia ,44 Filologia angielska specjalność: nauczycielska z informatyką I stopnia ,48 Filologia angielska specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 - A2) I stopnia ,36 Filologia angielska specjalność: język biznesu I stopnia ,32 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim I stopnia ,08 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim I stopnia ,08 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim I stopnia ,48 Wydział Filologiczny

15 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 - A2) I stopnia ,30 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii I stopnia ,76 Filologia angielska specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego II stopnia20nie uruchomiono Filologia angielska specjalność: kultura-media- translacja II stopnia ,75 Filologia angielska specjalność: nauczycielska II stopnia20 131,00 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim II stopnia20nie uruchomiono Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim II stopnia ,45 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim II stopnia2013 0,65 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim II stopnia ,30 Wydział Filologiczny

16 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z ziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia germańska specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim I stopnia ,98 Filologia germańska specjalność: kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego I stopnia ,96 Filologia germańska specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych I stopnia ,08 Filologia germańska specjalność: język niemiecki od podstaw I stopnia25 231,00 Filologia germańska specjalność: język szwedzki I stopnia25nie uruchomiono Filologia germańska specjalność: nauczycielska II stopnia ,16 Filologia germańska specjalność: kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego II stopnia ,49 Filologia germańska specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego II stopnia25 Filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia ,98 4 (ISM)74282,96 Wydział Filologiczny

17 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia ,82 2 (ISM) Filologia specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym I stopnia25nie uruchomiono 2 (ISM) Filologia specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym I stopnia ,12 4 (ISM) Filologia specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym I stopnia ,88 2 (ISM) Filologia specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym I stopnia ,08 4 (ISM) Filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II stopnia ,14 Filologia specjalność: filologia romańska II stopnia ,30 Wydział Filologiczny

18 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo II stopnia ,05 Filologia specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym II stopnia ,90 Filologia specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym II stopnia ,35 Filologia specjalność: rosjoznawstwo I stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: język rosyjski – program tłumaczeniowy I stopnia ,13 Filologia specjalność: język rosyjski – program język biznesu I stopnia ,60 Filologia specjalność: język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej I stopnia ,60 Filologia specjalność: język rosyjski – program tłumaczeniowy II stopnia ,75 Filologia specjalność: rosjoznawstwo II stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: język rosyjski – program język biznesu II stopnia ,15 Filologia słowiańskaI stopnia ,95 Wydział Filologiczny

19 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia słowiańska specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej II stopnia ,80 Filologia słowiańska specjalność: ogólnofilologiczna II stopnia25nie uruchomiono Filologia słowiańska specjalność: komunikacja międzykulturowa Słowian Południowych i Zachodnich II stopnia20nie uruchomiono Wydział Filologiczny

20 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Inżynieria biomedycznaI stopnia ,93 Informatyka - studia inżynierskieI stopnia ,36 Informatyka po studiach licencjackichII stopnia ,49 Informatyka po studiach licencjackich specjalność: modelling and visualisation in bioinformatics (modelowanie i wizualizacja w bioinforamtyce) - prowadzona w języku angielskim II stopnia15nie uruchomiono Informatyka po studiach inżynierskich - kierunek prowadzony w języku angielskim II stopnia15nabór w semestrze letnim Informatyka po studiach inżynierskich (nabór od semestru zimowego) II stopnia50nie uruchomiono Informatyka po studiach inżynierskich (nabór od semestru letniego) II stopnia50nabór w semestrze letnim Inżynieria materiałowaI stopnia ,13 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

21 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Inżynieria materiałowa (nabór od semestru zimowego) II stopnia47nie uruchomiono Inżynieria materiałowa (nabór od semestru letniego) II stopnia47nabór w semestrze letnim Materials science and engineering (Inżynieria materiałowa) - kierunek prowadzony w języku angielskim nabór w semestrze letnim II stopnia15nabór w semestrze letnim MechatronikaI stopnia ,72 MechatronikaII stopnia47nabór w semestrze letnim Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

22 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce MatematykaI stopnia ,63 MatematykaII stopnia ,87 Matematyka specjalność: mathematical methods in compuer science (matematyczne metody informatyki) - prowadzona w języku angielskim II stopnia8nie uruchomiono Informatyka stosowanaI stopnia ,80 FizykaI stopnia ,16 FizykaII stopnia10nie uruchomiono Fizyka specjalność: theoretical physics (fizyka teoretyczna) - prowadzona w języku angielskim II stopnia10420,40 Fizyka specjalność: nanophysics, mesoscopic materials, modelisation and visualisation (nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie) (studia polsko-francuskie) - prowadzona w języku angielskim II stopnia5230,40 EkonofizykaI stopnia25nie uruchomiono EkonofizykaII stopnia25320,12 Fizyka medycznaI stopnia ,22 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

23 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Fizyka medycznaII stopnia30nabór w semestrze letnim Fizyka technicznaI stopnia ,16 Fizyka technicznaII stopnia25nabór w semestrze letnim BiofizykaI stopnia ,20 BiofizykaII stopnia25770,28 Technologia chemicznaI stopnia ,26 ChemiaI stopnia ,63 ChemiaII stopnia ,87 Chemia specjalność: chemia budowlana II stopnia50nabór w semestrze letnim Chemia specjalność: medicinal chemistry (chemia leków) - prowadzona w języku angielskim II stopnia8nie uruchomiono Chemia specjalność: computer chemistry (chemia informatyczna) – prowadzona w języku angielskim II stopnia8nie uruchomiono Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

24 Wydział Nauk o Ziemi Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce GeofizykaI stopnia ,66 GeografiaI stopnia ,31 Geologia – studia licencjackie I stopnia ,32 Geologia stosowana – studia inżynierskie I stopnia ,23 GeofizykaII stopnia ,80 GeografiaII stopnia ,95 GeologiaII stopnia ,63 Studia regionalneI stopnia50nie uruchomiono Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia ,26 Wydział Nauk o Ziemi

25 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce HistoriaI stopnia ,89 HistoriaII stopnia ,86 Turystyka historycznaI stopnia ,99 Historia sztukiI stopnia ,60 KognitywistykaI stopnia ,92 Doradztwo filozoficzne i coachingI stopnia ,69 Doradztwo filozoficzne i coachingII stopnia ,24 FilozofiaI stopnia ,50 FilozofiaII stopnia ,62 Praca socjalnaI stopnia ,15 Praca socjalna specjalność: praca socjalna w środowisku II stopnia ,14 Praca socjalna specjalność: mediacje i negocjacje II stopnia ,20 Praca socjalna specjalność: europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej II stopnia35nie uruchomiono Stosowane nauki społeczneI stopnia40nie uruchomiono Wydział Nauk Społecznych

26 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce SocjologiaI stopnia ,51 Socjologia specjalność: studia miejskie II stopnia ,80 Socjologia specjalność: komunikacja społeczna II stopnia60nie uruchomiono Socjologia specjalność: organizowanie społeczności lokalnej II stopnia35nie uruchomiono Socjologia specjalność: socjologia (program ogólny) II stopnia35nie uruchomiono Socjologia specjalność: kariery europejskie w administracji i biznesie II stopnia35940,26 Socjologia specjalność: komunikacja personalna w organizacji II stopnia ,26 Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia ,17 Doradztwo polityczne i publiczneI stopnia ,80 PolitologiaI stopnia ,97 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia ,45 PolitologiaII stopnia ,19 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia ,29 Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych

27 Wydział Prawa i Administracji Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce AdministracjaI stopnia ,67 5 (ISM) AdministracjaII stopnia ,25 5 (ISM) Prawo jednolite magisterskie ,22 5 (ISM) PrzedsiębiorczośćI stopnia ,00 PrzedsiębiorczośćII stopnia ,76 Wydział Prawa i Administracji

28 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce PedagogikaI stopnia ,00 Pedagogika specjalnaI stopnia ,89 Pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II stopnia ,88 Pedagogika specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną II stopnia ,00 Pedagogika specjalność: pedagogika zdrowia II stopnia25nie uruchomiono Pedagogika specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne II stopnia ,21 Pedagogika specjalność: pedagogika rewalidacyjna II stopnia25nie uruchomiono Pedagogika specjalność: promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień II stopnia25nie uruchomiono Psychologia jednolite magisterskie ,53 10 (ISM) Zarządzanie zasobami ludzkimi (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW) I stopnia90−−− Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Pedagogiki i Psychologii

29 Wydział Radia i Telewizji Kierunek/specjalność Poziom kształceni a Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia ,23 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopnia ,13 ReżyseriaI stopnia85787,13 ReżyseriaII stopnia81061,25 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia jednolite magistersk ie ,25 Wydział Radia i Telewizji

30 Wydział Teologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Nauki o rodzinieI stopnia ,12 Nauki o rodzinieII stopnia ,78 Teologia specjalność: teologia jednolite magisterskie ,56 Teologia specjalność: pastoralna jednolite magisterskie ,84 Wydział Teologiczny

31 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanyc h w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Kolegium Indywidulanych Studiów Międzyobszarowych I stopnia ,35 Kolegium Indywidulanych Studiów Międzyobszarowych II stopnia ,83 Kolegium Indywidulanych Studiów Międzyobszarowych Kolegium Indywidulanych Studiów Międzyobszarowych

32 Szkoła Zarządzania Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce ZarządzanieI stopnia ,61 Szkoła Zarządzania Dane na dzień 30 października 2015 r.

33 Kierunek/ specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS O G Ó Ł E M UCZELNIA ― Zestawienie liczbowe z rekrutacji na studia STACJONARNE na rok akademicki 2015/2016

34 Zestawienie liczbowe z rekrutacji na studia NIESTACJONARNE na rok akademicki 2015/2016 Kierunek/ specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS O G Ó Ł E M UCZELNIA ―

35 Wydział Artystyczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia18nie uruchomiono Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia12 nie uruchomiono Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia1620,13 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia16 nie uruchomiono GrafikaII stopnia16 nie uruchomiono Grafika jednolite magisterskie 16 nie uruchomiono Wydział Artystyczny

36 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce EtnologiaI stopnia25nie uruchomiono EtnologiaII stopnia25nie uruchomiono Oligofrenopedagogika z arteterapiąI stopnia30nie uruchomiono PedagogikaI stopnia ,52 PedagogikaII stopnia ,66 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

37 Wydział Filologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia40nie uruchomiono Studia śląskie II stopnia ,67 Filologia polska I stopnia40nie uruchomiono Filologia polska specjalność: komunikacja społeczna specjalność: lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuropejską II stopnia40nie uruchomiono Filologia polska specjalność: nauczycielska II stopnia25nie uruchomiono Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia ,50 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopnia25nie uruchomiono Kulturoznawstwo I stopnia30nie uruchomiono Kulturoznawstwo II stopnia ,83 Kultury mediów I stopnia30nie uruchomiono Kultury mediów II stopnia30nie uruchomiono

38 Wydział Filologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia angielska specjalność: język biznesu I stopnia ,40 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim I stopnia25nie uruchomiono Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim I stopnia25nie uruchomiono Filologia angielska specjalność: kultura-media-translacja II stopnia ,93 Filologia angielska specjalność: nauczycielska II stopnia ,44 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa II stopnia ,32 Filologia angielska specjalność: język biznesu II stopnia ,72 Filologia angielska specjalność: język angielski w przestrzeni wirtualnej II stopnia25nie uruchomiono Filologia germańska specjalność: nauczycielska II stopnia ,73 Filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia ,70 Filologia specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia20nie uruchomiono

39 Wydział Filologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Filologia specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym I stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym I stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym I stopnia ,88 Filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: filologia romańska II stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: filologia włoska II stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym II stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: język rosyjski – program tłumaczeniowy I stopnia40nie uruchomiono Filologia specjalność: język rosyjski – program tłumaczeniowy II stopnia20nie uruchomiono Filologia specjalność: język rosyjski – program język biznesu II stopnia20nie uruchomiono Wydział Filologiczny

40 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Informatyka - studia inżynierskieI stopnia ,15 Informatyka po studiach licencjackich II stopnia50nie uruchomiono Informatyka po studiach inżynierskich (nabór od semestru zimowego) II stopnia ,98 Informatyka po studiach inżynierskich (nabór od semestru letniego) II stopnia100nabór od lutego 2015 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

41 Kierunek/specjalność Poziom kształce nia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanat ów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce MatematykaI stopnia50nie uruchomiono MatematykaII stopnia751790,23 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

42 Wydział Nauk o Ziemi Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce GeografiaI stopnia75 nie uruchomiono GeografiaII stopnia75 nie uruchomiono Studia regionalneI stopnia50 nie uruchomiono Wydział Nauk o Ziemi

43 Wydział Nauk Społecznych Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce HistoriaI stopnia50nie uruchomiono HistoriaII stopnia50nie uruchomiono Turystyka historycznaI stopnia50nie uruchomiono Historia sztukiI stopnia30nie uruchomiono KognitywistykaI stopnia60nie uruchomiono Doradztwo filozoficzne i coachingI stopnia ,99 Doradztwo filozoficzne i coachingII stopnia70nie uruchomiono FilozofiaI stopnia60nie uruchomiono FilozofiaII stopnia30nie uruchomiono Praca socjalnaI stopnia60nie uruchomiono Praca socjalna specjalność: praca socjalna w środowisku II stopnia60nie uruchomiono Praca socjalna specjalność: mediacje i negocjacje II stopnia ,80 Praca socjalna specjalność: europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej II stopnia60 nie uruchomiono Stosowane nauki społeczneI stopnia60 nie uruchomiono

44 Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce SocjologiaI stopnia140nie uruchomiono Socjologia specjalność: studia miejskie II stopnia60nie uruchomiono Socjologia specjalność: komunikacja społeczna II stopnia60nie uruchomiono Socjologia specjalność: organizowanie społeczności lokalnej II stopnia60nie uruchomiono Socjologia specjalność: socjologia (program ogólny) II stopnia60nie uruchomiono Socjologia specjalność: komunikacja personalna w organizacji II stopnia60nie uruchomiono Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodoweI stopnia ,47 Doradztwo polityczne i publiczneI stopnia60nie uruchomiono PolitologiaI stopnia60nie uruchomiono Dziennikarstwo i komunikacja społecznaI stopnia90nie uruchomiono PolitologiaII stopnia60nie uruchomiono Dziennikarstwo i komunikacja społecznaII stopnia ,49 Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych

45 Wydział Prawa i Administracji Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce AdministracjaI stopnia ,61 AdministracjaII stopnia ,32 Prawo jednolite magisterskie ,31 PrzedsiębiorczośćI stopnia90nie uruchomiono PrzedsiębiorczośćII stopnia120nie uruchomiono Wydział Prawa i Administracji

46 Wydział Pedagogiki i Psychologii Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce PedagogikaI stopnia ,50 Pedagogika specjalnaI stopnia60nie uruchomiono Pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II stopnia6032 0,53 Pedagogika specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną II stopnia60 nie uruchomiono Pedagogika specjalność: pedagogika zdrowia II stopnia25 nie uruchomiono Pedagogika specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne II stopnia ,19 Pedagogika specjalność: pedagogika rewalidacyjna II stopnia60 nie uruchomiono Pedagogika specjalność: promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień II stopnia25 nie uruchomiono Psychologia jednolite magisterskie ,66 Zarządzanie zasobami ludzkimi (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW) I stopnia60−−− Wydział Pedagogiki i Psychologii

47 Wydział Radia i Telewizji Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia ,88 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopnia ,95 Wydział Radia i Telewizji

48 Wydział Teologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce Nauki o rodzinieI stopnia25nie uruchomiono Nauki o rodzinieII stopnia ,56 Teologia specjalność: teologia jednolite magisterskie ,72 Wydział Teologiczny

49 Szkoła Zarządzania Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok (dane z dziekanatów ) Liczba kandydatów na 1 miejsce ZarządzanieI stopnia90nie uruchomiono Szkoła Zarządzania Dane na dzień 30 października 2015 r.

50 Zestawienie liczbowe z rekrutacji na studia NIESTACJONARNE na rok akademicki 2015/2016 Kierunek/ specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS O G Ó Ł E M UCZELNIA ―

51 Liczba kandydatów zarejestrowanych w IRK, zakwalifikowanych i przyjętych na studia z podziałem na wydziały stan na

52 Kandydaci w IRK wg dyplomów

53 Kandydaci w IRK wg dyplomów Olimpijczycy

54 Kandydaci w IRK wg województw Razem

55 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wyniki rekrutacji Rok akademicki 2015/2016. Forma studiów 2014/2015 stan na 14.11 2015/2016 stan na 30.10 % Stacjonarne83037807-5,97 Niestacjonarne20421709-16,31."

Podobne prezentacje


Reklamy Google