Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

0. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza TECHNIKUM nr 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "0. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza TECHNIKUM nr 1."— Zapis prezentacji:

1 0. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza TECHNIKUM nr 1

2 Drogi gimnazjalisto! Oferta edukacyjna LO i Technikum jest szeroka i dostosowana do Twojego dalszego kształcenia. Gwarantujemy Ci bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, który równocześnie będzie dla Ciebie egzaminem wstępnym na studia. Każdego roku nasza młodzież zajmuje wysokie miejsce w województwie śląskim pod względem zdawalności matury. W roku 2010 zdawalność ta wyniosła zarówno w liceum jak i w technikum 100%! Dzięki tym wynikom LO zakwalifikowało się na 53 miejscu w rankingu najlepszych szkół województwa śląskiego. Jeszcze lepiej wypadło TE, które znalazło się w ścisłej czołówce i zajęło 4 miejsce!

3 udział w olimpiadach i konkursach powiatowych; zajęcia z matematyki w języku angielskim; program matematyczny MAPLE; koła zainteresowań: matematyczne, chemiczne, historyczne, ekonomiczne, strzeleckie, astronomiczne, warsztaty dziennikarskie, Młodzieżowa Akademia w Eterze; Szkolny Klub Europejski; imprezy szkolne: Dni Mickiewiczowskie, Powiatowe Dni Językowe, Koncerty Noworoczne; wymiany i wycieczki międzynarodowe; gazetka szkolna i radiowęzeł;

4 3 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 1

5 Oferta kształcenia na rok szkolny 2011/12 4 informatyka matematyka fizyka i astronomia chemia biologia geografia wos język polski historia j.obcy inne zajęcia matematyczno- informatyczna program MAPLE matematyczno- przyrodnicza fizyka w doświadcz. biologiczno- chemiczna zajęcia z matemat. geograficzno- językowa koło geograficzne dziennikarsko- artystyczna warsztaty dziennikarskie humanistyczna koło artystyczne służb państwowych zajęcia sportowe

6 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1A kierunek matematyczno-informatyczny matematyka informatyka fizyka język polski matematyka fizyka informatyka studia politechniczno - inżynierskie lub uniwersyteckie robotyki, ekonomii, matematyki, analizy finansowej, informatyki, inżynierii budownictwa, elektroniki, zarządzania, teleinformatyki, matematyki

7 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1B kierunek matematyczno- przyrodniczy matematyka fizyka chemia język polski matematyka fizyka chemia uniwersyteckie i politechniczne gospodarki przestrzennej, geodezji, budownictwa, transportu, zarządzania i inżynierii produkcji

8 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1C kierunek humanistyczny j. polski historia wos język polski historia j. obcy wos uniwersyteckie w zakresie prawa, administracji, nauk społecznych, pedagogiki prawa karnego (adwokat, prokurator, sędzia), cywilnego, administracyjnego (radca prawny), politologii, socjologii, historii, polonistyki, europeistyki, psychologii, filologii obcej

9 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1D kierunek biologiczno - chemiczny fizyka chemia biologia język polski fizyka biologia chemia studia medyczne i politechniczne medycyny, farmacji, biotechnologii, inżynierii chemicznej, inzynierii biomedycznej, stomatologii, ochrony środowiska, fizjoterapii

10 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1E kierunek dziennikarsko - artystyczny j. polski j. obcy wos j. polski j. obcy historia wos studia uniwersyteckie, szkoły artystyczne dziennikarstwa, politologii, socjologii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, produkcji filmowych i telewiz., lingwistyki stosowanej

11 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1F kierunek geograficzno - językowy geografia j. obcy wos j. polski geografia j. obcy wos studia uniwersyteckie lub politechniczne stosunków międzynarodowych, europeistyki, geografii, turystyki i rekreacji

12 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1G kierunek służb państwowych mundurowych j. obcy wos j. polski j. obcy wos informatyka szkoły mundurowe i studia na kierunkach obronności politologii, nauk społecznych, służb państwowych i mundurowych

13 Proponowane kierunki nauczania - Technikum nr 1 Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: Zajęcia dodatkowe Kierunek – technik ekonomista j. polski matematyka geografia j. obcy studia ekonomiczne (finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing) filologie obce (np..: j. angielski, niemiecki) ekonomiczno- finans. w przeds., bankach i instytucjach (księgowi) urzędnika podatkowego (urzędy skarbowe, biura podatkowe), urzędnika ubezpieczeń społ., agenta celnego, spedytora, pracowników biurowych, prowadzenia własnej firmy zajęcia z matematyki, język biznesu, praktyki w lublinieckich zakładach pracy, bankach i instytucjach

14 Proponowane kierunki nauczania - Technikum nr 1 Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: Zajęcia dodatkowe Kierunek – technik obsługi turystycznej j. polski matematyka geografia j. obcy studia uniwersyteckie na kierunkach: geografia, turystyka i rekreacja do spraw organizacji imprez turystycznych, w urzędach administracji terenowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, prowadzenie własnej firmy zajęcia z języka włoskiego, praktyki w lublinieckich zakładach pracy, bankach i instytucjach

15 Szkoła Policealna Podstawa przyjęcia Osoba kończąca szkołę jest specjalistą w zakresie: Możliwości zatrudnienia Technik rachunkowości ukończenie szkoły średniej prowadzenia ksiąg rachunkowych analizy i interpretacji wyników finansowych, sporządzania wyniku finansowego przedsiębiorstw, dokonywania rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym w przedsiebiorstwach, bankach i instytucjach państwowych

16 Szkoła Policealna Podstawa przyjęcia Osoba kończąca szkołę jest specjalistą w zakresie: Możliwości zatrudnienia Technik organizacji reklamy ukończenie szkoły średniej sprzedaży usług reklamowych radiowych i telewizyjnych, stosowania technik reklamy wizualnej, przeprowadzania analiz marketingowych w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w specjalistycznych agencjach reklamy, w biurach ogłoszeń i promocji środków masowego przekazu, w działach public relations

17 16 DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYJĘCIU 1.Podanie 1.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 2.Życiorys. 3.Świadectwo 3.Świadectwo ukończenia gimnazjum gimnazjum i zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego 4.Zaświadczenie 4.Zaświadczenie lekarskie (w technikum - zaświadczenie o przydatności do zawodu). 5.Trzy 5.Trzy zdjęcia o wymiarach 30x42 mm. 6.Kartę 6.Kartę zdrowia i szczepień. 7.Orzeczenie 7.Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej (składają kandydaci z wadami słuchu lub innymi schorzeniami). 8.Dokumenty 8.Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach.

18 17


Pobierz ppt "0. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza TECHNIKUM nr 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google