Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalni nomadzi I dzieci 3 kultury. Tożsamość – tak, osobowość - nie Do około 17 wieku ludzie nie „posiadali” rozwiniętego pojęcia osobowości, którą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalni nomadzi I dzieci 3 kultury. Tożsamość – tak, osobowość - nie Do około 17 wieku ludzie nie „posiadali” rozwiniętego pojęcia osobowości, którą."— Zapis prezentacji:

1 Globalni nomadzi I dzieci 3 kultury

2 Tożsamość – tak, osobowość - nie Do około 17 wieku ludzie nie „posiadali” rozwiniętego pojęcia osobowości, którą mogliby wyrażać (system komunikacyjny nie pozwalał na jej wprowadzenie). Odnoszono się do tożsamości (przodków i miejsca zamieszkania, pochodzenia). Ludzie potrafili wejść w role (król, kowal, chłop, kupiec), ale nie funkcjonowali w kategoriach własnego „ja”. Wiodąca była przynależność „do”…

3 …My Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski: za zgodą panów rad senatu tak duchownych, jako i świeckich, oraz posłów ziemskich Korony polskiej i Wielkiego księstwa litewskiego, bacząc ustawicznie na powinność naszą ku wspólnej Ojczyźnie swej, Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystkę ozdobę, pożytek pospolity, a najwięcej umocnienie od niebezpieczeństwa tak wewnętrznego, jak zewnętrznego, opatrzeć powinniśmy; mając przy tym przed oczyma chwalebny, a obojgu narodowi bardzo należny związek i sposobność, aktem unji przez przodki nasze po tylokrotnie na wieczne czasy, za wspólnym obydwóch narodów, tak Korony polskiej, jako i Wielkiego Księstwa litewskiego, zezwoleniem uczynioną i dotąd uprzejmością, a statecznością obojej strony dzierżawioną, stanowimy, iż jako jedną, powszechną i nierozdzielną ustawę rządową, całemu państwu naszemu, Koronie polskiej i Wielkiemu Księstwu litewskiemu służącą, mamy, tak tymże jednym rządem i wojsko nasze wspólne i skarby, w jeden nierozłączny skarb narodowy połączone, rządzone mieć chcemy, a to pod następującymi warunkami…

4 Rozkwit osobowości Stopniowo w wyniku przemian w kulturach, wyrażano własne ja, co jest dzisiaj podstawowym napędem konsumpcji. Ludzie kupują znaczenia aby móc się wyrażać. Odpowiedź na pytanie „kim jesteś?” jest jedną z najważniejszych a bywa że i najtrudniejszych.

5 Internet Ma niewiele ponad 20 lat i jest pierwszym takim „zjawiskiem” znanym naszej cywilizacji, kiedy komunikować może się każdy z każdym, a odległość przestaje mieć znaczenie w wielu dziedzinach. Po raz pierwszy również ludzie płacą „realnymi” środkami za obiekty manifestujące się tylko lub także w przestrzeni wirtualnej (niefizycznej). Pojęcie MULTI-CULTI w sieci jest czymś naturalnym

6 Globalizacja – czynniki stymulujące Wielkie odkrycia geograficzne i kolonizacje Wynalezienie druku Rewolucja przemysłowa Powszechny kapitalizm (rynek zastępuje Państwo) Organizacje Światowe (Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy, MFW…) Internet (zmniejszenie ograniczeń komunikacyjnych) Rozwój transportu i komunikacji Unie i sojusze gospodarcze oraz dostosowanie rozwiązań prawnych między państwami

7 Globalizacja marek

8 Migracje Ludzie migrują między Państwami, kulturami, kontynentami, obszarami gospodarczymi. - w ramach wykonywanej pracy (misjonarze, biznesmeni, wojskowi, nauczyciele, członkowie organizacji pozarządowych…) - z powodów ekonomicznych (w poszukiwaniu chleba i lepszego życia) - dla poczucia bezpieczeństwa (uchodźcy, ludzie prześladowani w swoich krajach) - z ciekawości Świata i kultur - z powodu studiowania w innych krajach

9 Imigranci w UE Odsetek obywateli i cudzoziemców wśród imigrantów, 2010 r.

10 Imigranci w UE Obywatele państw nienależących do UE zamieszkali w UE-27, w podziale według kontynentu pochodzenia, 2011 r.

11 Imigranci w UE Odsetek cudzoziemców wśród stałych mieszkańców, 2011 r.

12 Imigranci w UE Najważniejsze państwa pochodzenia cudzoziemców, UE- 27, 2011 r.

13 Imigranci w UE …W UE polityka dotycząca migracji w coraz większym stopniu skupia się na przyciąganiu migrantów o odpowiednim profilu, co często jest próbą łagodzenia niedoborów pracowników o określonych umiejętnościach. Kryteriami selekcji mogą być biegłość językowa, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i wiek. Ewentualnie wyboru mogą dokonywać pracodawcy, tak aby migranci po przybyciu mieli już zapewnioną pracę…. Źródło danych: badania Eurostat

14 Współczesny nomad Nomad – od greckiego nomás (koczownik). Współczesny nomad to bezustanny podróżnik, przemieszczający się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu dóbr i lepszej pracy. W dobie globalizacji charakterystyczne jest kurczenie się przestrzeni i czasu, dzięki czemu jesteśmy w stanie pokonywać niewyobrażalne dla naszych przodków dystanse. Podróż jest: Celem w samym sobie Ucieczką od narzuconego stylu życia Źródłem wiedzy i doświadczeń Przygodą

15 W roku 2000 książka zatytułowana,,Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd’’, Wydawnictwo Sorus, Poznań. Afryka lat 30. XX wieku

16

17

18 Ludzie opuszczają swoje domy, by żyć, wciąż się przemieszcza­jąc. Nie chodzi tu o świadomą bez­dom­ność (także coraz bardziej modną w Stanach i na Zachodzie Europy, ale o nomadyzm – życie w grupie podob­nych osób i w zgodzie z naturą, podróżowanie z miejsca w miejsce, oper­owanie jedynie najpotrzeb­niejszymi przed­mio­tami).

19 Zbuntowani Brytyjczycy nowej ery przesiedli się z hipsterskich rowerów, z wygodnych aut czy camperów do starych wozów. Życie od festiwalu do festiwalu. Festiwale organizowane są co roku w różnych częściach świata. Fot. Ian McK­ell.

20

21 F5 TREND BOOK wyjaśnia, skąd się wzięli nowocześni nomadzi, a francuski NUMERO ich ubiera.

22 Fot. Ian McK­ell.W kul­turze masowej pow­stał określony wiz­erunek nomadów

23 Nomadzi w USA

24

25 Dzieci 3 kultury Johan i Ruth Hill Useem wprowadzili w latach pięćdziesiątych termin,,Trzeciej Kultury”. Useemowie przyglądali się dzieciom - były to dzieci towarzyszące swoim rodzicom w realizacjach zawodowych w obcym społeczeństwie. Amerykanie w Indiach.

26 Tożsamość – nie, osobowość - tak

27 Dzieci 3 kultury Nie należą do kultury swoich rodziców, ani do kultury w której zostały wychowane. Ich świat jest połączeniem mixu kulturowego. Czynniki kształtujące dziecko,,Trzeciej Kultury’’ to: -Różnice kulturowe -Wysoka mobilność -Częste zmiany.

28 DZIECI TRZECIEJ KULTURY szukają odpowiedzi na pytania: Które zachowania są właściwe? Którą kulturę wybrać? Do której kultury należę? Skąd jestem? Do jakiego świata pasuję? Czy jestem akceptowany/a?

29 OBCOKRAJOWIEC - ten który wygląda inaczej i myśli inaczej. Czują się obco i są odbierani przez otoczenie obco. ADOPTOWANY - ten który wygląda inaczej, myśli tak samo. Czują się swojsko, są odbierani przez otoczenie obco. UKRYTY IMIGRANT -wygląda tak samo, myśli inaczej Czują przynależność do kultury rodziców, otoczenie akceptuje wygląd. LUSTRO – wygląda i myśli jak otoczenie. Czują się tak, jak wyglądają i jak są odbierani przez innych. Czują potrzebę przystosowywania się z dnia na dzień Relacje do poszczególnych kultur - kategorie dzieci trzeciej kultury

30 Światopogląd – poznanie różnic kulturowych, religijnych, politycznych punktów widzenia Pomniejszona lojalność ( brak patriotyzmu do kraju przodków). Chaos wartości (w jednej kulturze coś jest zakazane w innej pożądane). Trójwymiarowa wizja świata (świat z mediów jest wielowymiarowy przez doświadczenia pobytu) Wyrozumiałoś ć

31 Nieznajomość kultury rodziców, faktów historycznych, bohaterów zbiorowej wyobraźni. Kameleonowość - szybko dostosowują się do otoczenia - w dzieciństwie ochrona przed odrzuceniem rówieśników. Niskie zaufanie wynikające z częstych przeobrażeń (wygląd, gesty, styl porozumiewania się).

32 Brak wartości absolutnych z którymi mogą się utożsamić, Brak korzeni, niskie zaangażowanie emocjonalne Instynkt migracyjny 40% badanych dzieci trzeciej kultury, w dorosłym życiu walczy ze strachem przed zażyłością spowodowanym przez lęk przed utratą. Efekt utraconych związków.

33 Odczuwanie smutku w dorosłym życiu (nienamacalne straty: dźwięki, zapachy, widoki) nie ma uroczystego pożegnania dla dzieci, nie ma miejsca na smutek. Poczucie przynależności wszędzie i nigdzie. Specyficzne poczucie nic nie jest dla nich pewne (to co w jednej kulturze jest normalne w innej jest śmieszne, głupie, niewłaściwe np.. rude włosy w inndiach). Po powrocie do kultury rodziców pojawia się poczucie wyobcowania i niezrozumienia. Poczucie niepowtarzalności doświadczenia i niemożność dzielenia się nim.

34 Fragmentaryzacja społeczna Rola systemu i instytucji maleje. Słabnie rola państwa. Oddalanie się ludzi od instytucji zbliżanie się do siebie. (swobodny kontakt internetowy). Wybieranie ludzi, tworzenie związków grupowych (bez koniecznej styczności). Uwolnienie od ludzi z bezpośredniego otoczenia. Kiedyś: Aktywność społeczna związana z silnym poczuciem miejsca i kontaktu twarzą w twarz. Dziś: Aktywność społeczna zorganizowana w terminach stosunków z nieobecnymi, którzy mogą być obecni na szerokiej przestrzeni geograficznej.

35 neo-nomad Neo-nomad odróżnia się od współczesnych nomadów wykorzystywaniem nowych technologii. -Hipermobilny, ale warunkiem mobilności jest zakotwiczenie -Ucieka przed komercją i oczekiwaniami stawianymi przez kapitalistyczne, konsumpcyjne środowisko. -Ucieka przed chaotyczną i skomplikowaną globalizacją. -Tożsamość jest tworzywem, na które można wpływać i bez przerwy kształtować.

36 Moim domem jest barka Google’a – Dzieci Trzeciej Kultury, neo-madzi

37 Włóczykij TV Łukasz Goładzki

38 Fragmentaryzacja kontaktów Rozdrobnienie i pogłębiająca się specjalizacja kulturowości Rozkładanie masowych audytoriów medialnych Konsumenci trudni do osiągnięcia dla reklamodawców Audytorium masowe podzielone na mniejsze homogeniczne segmenty Podział i skomplikowanie środowiska medialnego

39 Ted Warda, socjolog uważa że dzieci trzeciej kultury to prototyp człowieka XXI w.

40 Trend koresponduje ze zmianą społeczeństwa, jest swego rodzaju wytłumaczeniem nowej mentalności, nadaje formę nowemu stylowi życia.

41 Ekwipunek wirtualny neo-nomada Serwisy umożliwiające znalezienie załogi na prywatne statki. Wirtualne bazy darmowych noclegów, tanich lotów Serwis Couchsurfing – www.couchsurfing.org, który funkcjonuje w 243 miejscach – państwach i terytoriach – na świecie - zrzeszając blisko trzy miliony osób.www.couchsurfing.org Wizja serwisu to stworzenie “świata gdzie każdy może doświadczyć I stworzyć znaczące powiązania z ludźmi i miejscami, które odwiedzają”. Podróż jako cel sam w sobie to także okazja do wyjścia z ciasnego pudełka stereotypów i osądów, którymi funkcjonują w hermetycznych społecznościach Na liście najczęściej odwiedzanych krajów królują państwa północne, powoli w rankingu wybijają się Chiny i Brazylia, odzwierciedlając coraz większe zainteresowanie zupełnie innymi kulturami.

42 www.lonelyplanet.com, zjawisko, które narodziło się podczas spontanicznej podróży poślubnej pewnej pary po Europie i Azji.www.lonelyplanet.com Promują zrównoważone i inteligentne podróżowanie, które ma być odpowiedzią na konsumpcyjny zalew stereotypowych turystów. Wymyślili nawet określenie „odpowiedzialne podróżowanie”. Kim jest osoba spełniająca ich kryteria? Przede wszystkim przed wyjazdem zdobywa ona jak największą wiedzę o miejscu, które ma zamiar odwiedzić, by świadomie i mądrze odebrać kulturę i na nią reagować.

43

44

45 Faza zaangażowania Całkowite zakorzenienie w danej kulturze Uczestniczy w zwyczajach, dzieli wartości, angażuje się społecznie Społeczeństwo zna talenty, reputacje, upodobania, zainteresowania. Faza opuszczenia Skupianie się na własnych oczekiwaniach wobec przyszłości Poczucie odrzucenia, nieangażowanie się w życie zawodowe, przyjaciół Huczna impreza pożegnalna, która daje poczucie, że odjeżdżający jest kimś wyjątkowym i że pozostałym będzie go brakowało. Faza przeniesienia Całkowity chaos. Zmiana zajęć, nowi ludzie, nowe oczekiwania, nowe zadania, zaburzenia funkcjonowania rodziny utrata komfortu, poczucia bezpieczeństwa wcześniej zajmowanej roli społecznej. Skupienie się na sobie. Zmartwienia o związek, zdrowie, finanse, bezpieczeństwo. Wyolbrzymianie problemów. Mniej czasu dla dzieci. Kulturowe i językowe pomyłki wprowadzają w niepokój, wstyd, zakłopotanie. Faza wejścia Przybysz podejmuje świadome decyzje i działania. Staje się częścią społeczności. Stara się być akceptowanym, boi się popełniania błędów. Faza ponownego zaangażowania. Przybysz staje się członkiem nowej społeczności.

46 Zmiany we wnętrzach będą związane z naszym nomadyzmem. Duża torba, masywne okulary Sofa w centrum Gadżety

47 Co dalej ? 3 drogi Przez część autorów, zajmujących się procesami globalizacji, ujmowane są one jako dążące do integracji ekonomicznej i homogenizacji kulturowej, głównie pod wpływem dominacji społeczeństw zachodnich, przy założeniu negującym wpływ indywidualnych podmiotów i struktur lokalnych na te procesy. Przeciwstawne podejście zakłada, że następuje hybrydyzacja, możliwa dzięki autonomii kultury wobec ekonomii i polityki. Natomiast koncepcją godzącą te dwa przeciwstawne stanowiska jest ujęcie Robertsona, znane jako glokalizacja, co oznacza tworzenie się lokalności w odniesieniu do globalnej kultury wikipedia

48 Czynniki stymulujące dalsze zmiany Pływające miasta przyszłości http://nt.interia.pl

49 Czynniki stymulujące dalsze zmiany Wzrastające napięcie i zderzenie kultur „Muzułmanie wymusili na władzach telewizji norweskiej zawieszenie dziennikarki, która ośmieliła się na wizji pokazać krzyżyk na szyi” wpolityce.pl

50 Czynniki stymulujące dalsze zmiany Projekt dotyczy skonstruowania superszybkiego systemu transportowego Evacuated Tube Transport, bazującego na próżniowych rurach, w których na poduszce magnetycznej mają się poruszać specjalne kapsuły pełniące rolę wagonów. Dzięki próżni, możliwe byłoby osiągnięcie zawrotnych prędkości 6400 km/h, przy bardzo niskich kosztach całego przedsięwzięcia. technowinki.onet.plwww.core77.com

51 Czynniki stymulujące dalsze zmiany Amero – waluta hipotetycznej unii monetarnej Ameryki Północnej – Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Koncepcja jest wzorowana na wspólnej walucie Unii Europejskiej – euro. Pomimo że oficjalnie żadne ze wspominanych państw nie potwierdziło chęci wprowadzenia tej waluty według spiskowej teorii, ich rządy już nad nią pracują. nrzeczywistosc.wordpress.comwww.riseearth.com

52 Czynniki stymulujące dalsze zmiany Khazar Islands w Azerbejdżanie to archipelag sztucznych wysp na Morzu Kaspijskim, na których ma powstać nowoczesny kompleks mieszkaniowo- handlowy. Na 41 sztucznych wyspach (niektóre źródła mówią o 55 wyspach) powstanie miasto-przyszłości, w którym zamieszka ok. miliona ludzi. Specjalnie dla nich powstanie 150 szkół, 50 szpitali, galerie handlowe, parki, przystanie jachtowe, teatry, kina, restauracje i... tor Formuły 1. podroze.onet.pl

53 Pytanie: Jakie mogą być konsekwencje, możliwości i zagrożenia takich zjawisk?


Pobierz ppt "Globalni nomadzi I dzieci 3 kultury. Tożsamość – tak, osobowość - nie Do około 17 wieku ludzie nie „posiadali” rozwiniętego pojęcia osobowości, którą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google