Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co wpływa na jakość życia w późnym okresie dorosłości ? Prof. dr hab. Anna Brzezińska Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co wpływa na jakość życia w późnym okresie dorosłości ? Prof. dr hab. Anna Brzezińska Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Co wpływa na jakość życia w późnym okresie dorosłości ? Prof. dr hab. Anna Brzezińska Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Późna dorosłość: młodsi starsi starsi starsi najstarsi starsi Późna dorosłość: młodsi starsi starsi starsi najstarsi starsi

2 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Konieczne jest rozróżnienie: Jakość życia Jakość życia Perspektywa zewnętrzna Perspektywa zewnętrzna Poczucie jakości życia Poczucie jakości życia Perspektywa wewnętrzna Perspektywa wewnętrzna 1.W diagnozie uwarunkowań szukamy innych czynników 2.W projektach interwencji społecznych inne są cele i priorytety 3.W projektach pomocy dla jednostek inne są obszary działania

3 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu młodzimłodzi starzystarzy Sami sobie Osoby młodsze i starsze tworzą zamknięte środowiska = GETTO i w ich ramach zaspokajają ważne dla siebie potrzeby SEGREGACJASEGREGACJA BARIERY FIZYCZNE I MENTALNE Kto ma lepszą jakość życia, kto ma wyższe poczucie jakości życia ?

4 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu młodzimłodzistarzystarzy Dla osób starszych tworzy się GETTA W ŚRODOWISKU IZOLACJA + (AKCEPTACJA) BARIERY FIZYCZNE i MENTALNE Kto ma lepszą jakość życia, kto ma wyższe poczucie jakości życia ?

5 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Kto ma lepszą jakość życia, kto ma wyższe poczucie jakości życia ? Osoby starsze tworzą zamknięte grupy = GETTO W INSTYTUCJACH: INTEGRACJAINTEGRACJA BARIERY MENTALNE młodsi starsi

6 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu WYJŚCIE POZA GETTO: osoby starsze i młodsze uczestniczą w tych samych działaniach w różnych instytucjach w tym samym środowisku fizycznym NORMALIZACJANORMALIZACJA BRAK BARIER - problemy rozwiązuje się wspólnie Samostanowienie i uczestniczenie

7 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu OSOBY w RÓŻNYM WIEKU CZERPIĄ ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Z ODMIENNYCH ŹRÓDEŁ: młodsi i pracujący: aktualna sytuacja i znajomi w podobnym wieku starsi i niepracujący: przeszłość i znajomi w podobnym wieku czyli także starsi

8 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Wnioski Korzenie poczucia jakości życia tkwią w relacjach społecznych z innymi ludźmi Szczególne znaczenie mają relacje z osobami znaczącymi Podstawowy warunek wysokiego poczucia jakości życia to przewidywalność zachowania osób znaczących i jak najwięcej kontaktów z osobami młodszymi Duża i różnorodna aktywność tworzy okazje do gromadzenia i weryfikowania wiedzy o sobie i o otoczeniu Pozytywny stosunek do siebie zwiększa ciekawość poznawczą, eksplorację oraz daje wytrwałość w pokonywaniu przeszkód Warunkiem pozytywnego stosunku do siebie jest pozytywny (bez barier mentalnych / uprzedzeń) stosunek otoczenia do jednostki Korzenie poczucia jakości życia tkwią w relacjach społecznych z innymi ludźmi Szczególne znaczenie mają relacje z osobami znaczącymi Podstawowy warunek wysokiego poczucia jakości życia to przewidywalność zachowania osób znaczących i jak najwięcej kontaktów z osobami młodszymi Duża i różnorodna aktywność tworzy okazje do gromadzenia i weryfikowania wiedzy o sobie i o otoczeniu Pozytywny stosunek do siebie zwiększa ciekawość poznawczą, eksplorację oraz daje wytrwałość w pokonywaniu przeszkód Warunkiem pozytywnego stosunku do siebie jest pozytywny (bez barier mentalnych / uprzedzeń) stosunek otoczenia do jednostki

9 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Co to znaczy być zdrowym ? Co to jest zdrowie ?

10 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Zdrowie psychiczne PSYCHE Zdrowie fizyczne SOMA Zdrowie fizyczne SOMA Zdrowie społeczne POLIS Zdrowie społeczne POLIS Zdrowie duchowe Zdrowie duchowe W zdrowym ciele zdrowy duch Zdrowie to nie jest tylko brak choroby. To poczucie szczęścia, sensu, bycia blisko ludzi nastrój proporcja emocji pozytywnych do negatywnych spostrzeganie uwaga pamięć myślenie poważne choroby drobne niedomagania relacje z ludźmi: rówieśnikami, młodszymi i starszymi

11 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Podstawowa zasada zdrowie aktywnośćrozwój

12 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Obszary aktywności DOM RODZINA PRACA ZAJĘCIE CZAS WOLNY Jaka jest Pani / Pana rola w rodzinie? Ile kontaktów dotyczy osób w podobnym wieku, ile ich jest z osobami starszymi, a ile z młodszymi? Czym zajmuje się Pani / Pan w ciągu dnia? Ile czasu spędza Pani / Pan na zajęciach poza domem? Jakie działania podejmuje Pani / Pan na rzecz innych osób? Ile czasu poświęca Pani / Pan na swoje zainteresowania, hobby? Jak wygląda odpoczynek? Jak woli Pani / Pan odpoczywać – sam czy wśród innych ludzi? Czas tylko dla siebie Czas spędzany wśród ludzi Jestem tylko dla rodziny Jestem tylko dla pracy

13 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu poczucie sensu zaangażowanie Jaka aktywność służy zdrowiu i rozwojowi? przyjemność Integracja: jedno działanie spełnia wszystkie funkcje

14 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Kiedy mamy kłopoty ze zdrowiem? Nie ma zaangażowania Nie ma przyjemności Nie ma sensu Życie niepełne: dezintegracja 1 działania OD SASA DO LASA

15 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Kiedy mamy kłopoty ze zdrowiem? zaangażowanie Tylko przyjemność sens Życie niepełne: hedoniści 2 Brakuje:

16 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Kiedy mamy kłopoty ze zdrowiem? 3 Tylko ZAANGAŻOWANIE przyjemność sens Życie niepełne: tytan pracy, Babcia-Polka Brakuje:

17 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Kiedy mamy kłopoty ze zdrowiem? zaangażowanie przyjemność Tylko SENS Życie niepełne: pustelnik, filozof, myśliciel 4 Brakuje:

18 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Życie pełne: aktywne, ku zdrowiu i ku rozwojowi Życie przyjemne Życie zaangażowane Życie sensowne ŻYCIE PEŁNE

19 (c) Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Co wpływa na jakość życia w późnym okresie dorosłości ? Prof. dr hab. Anna Brzezińska Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google