Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNICTWO ZAWODOWE we FRANCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNICTWO ZAWODOWE we FRANCJI"— Zapis prezentacji:

1 PORADNICTWO ZAWODOWE we FRANCJI
       

2 STRUKTURA PORADNICTWA ZAWODOWEGO we FRANCJI

3 METODY PORADNICTWA: liberalna, imperatywna, kolejnych selekcji,
predyktywna, edukacyjna, bilans kompetencji.

4 CENTRA INFORMACJI I PORADNICTWA (działania doradców)
wspieranie nauczycieli przedmiotów w realizacji orientacji zawodowej, udzielanie informacji uczniom i rodzicom (informatory, płyty CD, programy RTV, monografie szkół, czasopisma, biuletyny, kwartalniki, itp.), prowadzenie badań psychologicznych (grupowo i indywidualnie), udzielanie porad zawodowych, udostępnianie dokumentacji uczniom (gabinety autodokumentacji): a) programy komputerowe, b) przeźrocza, c) filmy, d) teczki o zawodach i drogach kształcenia. konsultacje opracowanego przez ucznia indywidualnego planu kariery.

5 NOWE INSTYTUCJE PORADNICTWA
Międzyinstytucjonalne Centra Bilansu Kompetencji Miasteczko Zawodów

6 Miasteczko Zawodów w Paryżu

7 WYBÓR ODPOWIEDNIEJ METODY PORADNICTWA
Zróżnicowanie metod poradnictwa zawodowego pozwala na optymalne dostosowanie oferowanych informacji do potrzeb klienta.

8 Dzięki temu założeniu możliwe jest:
Dostarczanie kompleksowej informacji o możliwościach wyboru zawodu. Odkrywanie świata zawodów i pozyskanie informacji o zachodzących w nim zmianach. Kompletowanie bazy danych o systemie edukacji.

9 POSZUKIWANIE MOŻLIWOŚCI SZKOLENIA
ZADANIA PORADNICTWA POLEGAJĄ W TYM PRZYPADKU NA: Sprecyzowaniu możliwości odbycia szkoleń lub ich kontynuacji, Opracowaniu projektów szkoleń mieszczących się w ramach indywidualnego projektu zawodowego, Dostarczaniu informacji o organizacji i sposobach funkcjonowania instytucji szkoleniowych.

10 INFORMACJE DOSTĘPNE NA KONSOLACH TO:
INFORMACJE DOSTĘPNE W FORMIE PISEMNEJ TO: - Informacje o możliwościach odbycia i kontynuowania szkoleń adresowane do osób poszukujących pracy (katalogi). INFORMACJE DOSTĘPNE NA KONSOLACH TO: Zasady organizowania i kontynuowania szkoleń zawodowych, Informacje dotyczące możliwości kontynuowania szkoleń adresowanych do poszukujących pracy, zatrudnionych i innych grup, - Przewodniki.

11 ZMIANY DOTYCZĄCE KARIERY ZAWODOWEJ
ZADANIA PORADNICTWA POLEGAJĄ W TYM PRZYPADKU NA: Podsumowaniu doświadczeń zawodowych klientów, Dostarczaniu informacji o zawodach, sektorach zatrudnienia i zachodzących w nich zmian.

12 INFORMACJE DOSTĘPNE NA KONSOLACH TO:
INFORMACJE DOSTĘPNE W FORMIE PISEMNEJ TO: - Informacje dotyczące metody Bilans Kompetencji, - Fiszki zawierające dane o świecie zawodów. INFORMACJE DOSTĘPNE NA KONSOLACH TO: Informacje adresowane do ludzi młodych podejmujących decyzję o wyborze zawodu, Informacje dla osób zainteresowanych zmianą dotychczas wykonywanego zawodu.

13 POSZUKIWANIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
ZADANIA PORADNICTWA POLEGAJĄ W TYM PRZYPADKU NA: Selekcjonowaniu napływających ofert zatrudnienia, Wdrażaniu nowych technik poszukiwania pracy, Zbieraniu informacji o zmianach dokonujących się na rynku pracy.

14 INFORMACJE DOSTĘPNE NA KONSOLACH TO:
INFORMACJE DOSTĘPNE W FORMIE PISEMNEJ TO: - Oferty kontraktów dla osób młodych, - Oferty stanowisk, na które przeprowadzane są konkursy. INFORMACJE DOSTĘPNE NA KONSOLACH TO: Oferty pracy przekazywane przez 1’ANPE i 1’APEC, Informacje o przeprowadzanych konkursach, Przewodniki, Informacje o przedsiębiorstwach, Bezpłatna pomoc w redagowaniu C.V.

15 KREOWANIE WŁASNEJ AKTYWNOŚCI
ZADANIA PORADNICTWA POLEGAJĄ W TYM PRZYPADKU NA: Udzielaniu pomocy w procesie poznawania nowych sektorów zawodowych, Zbieraniu informacji o aspektach prawnych, finansowych i socjalnych związanych ze zmianą zawodu.

16 INFORMACJE DOSTĘPNE NA KONSOLACH TO:
INFORMACJE DOSTĘPNE W FORMIE PISEMNEJ TO: - Dossier dotyczące problematyki kreowania aktywności zawodowej. INFORMACJE DOSTĘPNE NA KONSOLACH TO: Aktualizowane co roku informacje o działających na rynku pracy przedsiębiorstwach.


Pobierz ppt "PORADNICTWO ZAWODOWE we FRANCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google