Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© LafargeHolcim 2015 Nowy lider dla nowego świata Prezentacja multimedialna firmy LafargeHolcim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© LafargeHolcim 2015 Nowy lider dla nowego świata Prezentacja multimedialna firmy LafargeHolcim."— Zapis prezentacji:

1 © LafargeHolcim 2015 Nowy lider dla nowego świata Prezentacja multimedialna firmy LafargeHolcim

2 © LafargeHolcim 2015 Nowa grupa – w skrócie Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. 90 krajów 2500 placówek Notowana na SIX Swiss Exchange i Euronext 32,6 miliarda CHF sprzedaży netto 115 000 pracowników

3 © LafargeHolcim 2015 Ponad 180 lat doświadczenia 18641912 19902008 Od roku 1945 do lat 60. Od roku 1970 do lat 90. 18871920–1945 19802001 2015 1833 Firma Lafarge zostaje założona w Ardèche we Francji Lafarge buduje pierwsze na świecie centrum badawcze cementu Firma Holcim inwestuje w firmy cementowe w Europie i poza nią Firma Holcim kontynuuje swoją ekspansję Powstaje centrum badawcze firmy Lafarge Grupa Lafarge nabywa spółkę Orascom Cement Firma Lafarge angażuje się w budowę Kanału Sueskiego W szwajcarskim mieście Holderbank powstaje firma Holcim Nazwa grupy zmienia się z „Holderbank” na „Holcim” — Lafarge nabywa spółkę Blue Circle Następuje fuzja spółek Holcim i Lafarge Firma Holcim prowadzi inwestycje na terenie Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej Firma Lafarge opracowuje betony o wysokiej wydajności

4 © LafargeHolcim 2015 Chcemy być wiodącą i najbardziej skuteczną firmą w branży materiałów budowlanych Nasze zobowiązania Pomożemy naszym klientom się wyróżnić, utrzymać innowacyjność i odnieść sukces. Zapewnimy naszym pracownikom urozmaicone, zintegrowane i godne miejsca pracy oraz będziemy wytrwale dążyć do ograniczania naszego wpływu na środowisko. Będziemy utrzymywać wartości udziałów naszych akcjonariuszy na możliwie najwyższym poziomie. Będziemy dążyć do osiągnięcia wspólnej wartości ze społeczeństwem i lokalnymi społecznościami, których częścią się staniemy. Wizja wsparta wiarygodnymi zobowiązaniami

5 © LafargeHolcim 2015 Cele, dzięki którym ambicje staną się czynami Tworzyć sprzyjające warunki pracy dla naszych ludzi. Angażować nasze zasoby w celu realizacji najbardziej opłacalnych inwestycji i generowania środków pieniężnych. Zaspokajać potrzeby budowlane. Stać się najchętniej wybieranym partnerem w projektach z zakresu budownictwa i infrastruktury. Osiągnąć doskonałość operacyjną. Tworzyć wspólne wartości ze społeczeństwem.

6 © LafargeHolcim 2015 Wzrost liczby ludności i gwałtowna urbanizacja. Rosnąca konkurencja wśród producentów materiałów budowlanych. Cyfryzacja przedsiębiorstw i gospodarka oparta na wiedzy. Globalizacja i zmiana układu sił geopolitycznych. Zmieniające się realia konkurencyjności. Rywalizacja o ludzi uzdolnionych. Niedobór zasobów, zmiany klimatyczne. Niedostateczne kreowanie wartości całej branży. Działamy w środowisku napędzanym przez 8 kluczowych trendów

7 © LafargeHolcim 2015 Kluczowe wartości, którymi będziemy się kierować na co dzień Klienci Budowanie organizacji i kształtowanie kultury, która koncentruje się na rynku i kliencie. Zobowiązania Pasja w osiąganiu celów i wypełnianie zobowiązań z bezwzględną skutecznością, bez negatywnego wpływu na ludzi. Uczciwość Tworzenie warunków, w których stosowanie się do wartości jest tematem nadrzędnym i zobowiązaniem. Zrównoważony rozwój Dawanie przykładu w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i kształtowania odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Ludzie, otwartość i integracja Szczera troska o każdego człowieka i szacunek mu okazywany.

8 © LafargeHolcim 2015 Nasza działalność opiera się na czterech strategicznych filarach Cement Osiąganie zysków dzięki wypracowanej pozycji na dojrzałych rynkach. Zapewnianie wzrostu poprzez uwzględnienie potrzeb i kluczowych problemów klientów i użytkowników końcowych. Wyróżnianie się dzięki udoskonalonej obsłudze klienta, innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. Kruszywa Na dojrzałych rynkach: tworzenie wartości poprzez uzyskanie masy krytycznej na wybranych atrakcyjnych rynkach. Na rynkach rozwijających się: tworzenie wartości poprzez uzyskanie masy krytycznej w bardzo dużych ośrodkach miejskich. W oparciu o lokalne potrzeby i szanse: wspieranie różnicowania i zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia ogólnej wartości dla klientów. Beton towarowy Oferowanie wartości odróżniającej w celu zaspokojenia potrzeb klienta poprzez zwiększanie wartości dodanej produktów, usług i rozwiązań. Wsparcie i zabezpieczenie istniejących lub przyszłych spółek z obszaru kruszyw i cementu w zakresie jasnych ram integracji pionowej. Inne materiały budowlane Oferowanie wartości odróżniającej w celu zaspokojenia potrzeb klienta poprzez zwiększanie wartości dodanej produktów, usług i rozwiązań. Potrzeba wspierania istniejących lub przyszłych spółek z obszaru cementu i kruszyw. Wszystkie filary muszą być w stanie tworzyć wartość samodzielnie i zapewniać zyski powyżej kosztu kapitału.

9 © LafargeHolcim 2015 Dobrze zbilansowany geograficzny portfel projektów 5625 8053 10 048 5772 3863 11 735 24 657 44 102 21 570 12 039 Ameryka Północna Ameryka Łacińska Europa Afryka i Bliski Wschód Azja i Pacyfik Ogólnoświatowy zasięg firmy LafargeHolcim Sprzedaż netto (w milionach CHF) firmy LafargeHolcim Liczba pracowników w regionie

10 © LafargeHolcim 2015 Rzut oka na kluczowe dane finansowe 32,6 miliarda CHF 6,7 miliarda CHF 4,1 miliarda CHF 1,7 miliarda CHF Sprzedaż netto Wskaźnik EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

11 © LafargeHolcim 2015 Działalność w obszarze cementu Procentowy udział sprzedaży w danym regionie 263 wielkość sprzedaży (w milionach ton) 74 744 pracowników 251 cementowni i przeładowni kruszyw Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

12 © LafargeHolcim 2015 Działalność w obszarze kruszyw Procentowy udział sprzedaży w danym regionie 288,3 wielkość sprzedaży (w milionach ton) 22 610 pracowników 621 kamieniołomów Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

13 © LafargeHolcim 2015 Beton towarowy i inne materiały budowlane Procentowy udział sprzedaży w danym regionie 56,7 wielkość sprzedaży (w milionach ton) 14 988 pracowników 1640 zakładów Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

14 © LafargeHolcim 2015 Tworzymy wspólną wartość ze społeczeństwem Ochrona klimatu dzięki opracowanemu łańcuchowi wartości. Innowacyjne produkty i rozwiązania o zwiększonej wydajności. Okrężny, zoptymalizowany pod kątem zasobów model biznesowy. Firma ciesząca się największym poważeniem i atrakcyjnością wśród zainteresowanych podmiotów.

15 © LafargeHolcim 2015 Strategia: Całościowe podejście do innowacji umożliwiających zmiany i zabezpieczanie naszej przewagi wynikającej z konkurencyjności. Zintegrowane rozwiązania rynkowe Dopasowane do realizacji dużych projektów (tuneli, dróg, wieżowców). Zrównoważone budownictwo (niższa emisja, niższe zużycie energii, mniej odpadów). Wysoce wydajne rozwiązania (szyby naftowe). Mieszkania w przystępnych cenach. Obniżenie kosztów utrzymania (TCO). Punkt odniesienia całej branży dla badań i rozwoju

16 © LafargeHolcim 2015 Zdrowie i bezpieczeństwo to wartości nadrzędne Bezpieczeństwo i higiena pracy leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Zobowiązanie stosowania się do nowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 5 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak wypadków nie oznacza, że jesteśmy całkowicie bezpieczni.

17 © LafargeHolcim 2015 Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy

18 © LafargeHolcim 2015 Jak działamy SchematCharakterystyka Rada Wykonawcza Grupy Regionalny…Regionalny X Krajowy… Klastrowy… Menedżer Regionu Wsparcie regionalne Centra usług wspólnych (zakres i skala działalności zostaną określone) Platformy IT Działy grupowe Menedżerowie krajowi działający blisko naszych klientów, na kluczowych obszarach rynków, na których jesteśmy obecni, będą w pełni odpowiedzialni za wynik finansowy. Menedżerowie regionalni utworzą platformy do międzyregionalnej współpracy i zarządzania centrami usług wspólnych. Będą prowadzić i wspierać kraje w dalszym usprawnianiu funkcjonowania i wprowadzaniu zmian. Działy grupowe zwiększą wartość dodaną dzięki wiedzy na światowym poziomie i wsparciu. Będą ustanawiać zasady i standardy, aby zapewnić spójność, będą zwiększać wydajność, a także prowadzić konkretne inicjatywy, do których zostaną upoważnione przez Komitet Wykonawczy.

19 © LafargeHolcim 2015 Wyższa kadra zarządzająca i jej obszar kompetencji Jean-Jacques Gauthier Integracja, organizacja i zasoby ludzkie Ian Thackwray Menedżer regionu Azja i Pacyfik Roland Köhler Menedżer regionu Europa Thomas Aebischer Dyrektor finansowy Eric Olsen Dyrektor zarządzający Urs Bleisch Wydajność i koszty Gérard Kuperfarb Rozwój i innowacje Saâd Sebbar Menedżer regionu Bliski Wschód i Afryka Pascal Casanova Menedżer regionu Ameryka Łacińska Alain Bourguignon Menedżer regionu Ameryka Północna

20 © LafargeHolcim 2015 Połączenie dwóch silnych marek


Pobierz ppt "© LafargeHolcim 2015 Nowy lider dla nowego świata Prezentacja multimedialna firmy LafargeHolcim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google