Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy lider dla nowego świata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy lider dla nowego świata"— Zapis prezentacji:

1 Nowy lider dla nowego świata
Prezentacja multimedialna firmy LafargeHolcim Nowy lider w nowym świecie Powstała w wyniku fuzji Holcim i Lafarge – dwóch dumnych spółek o bogatej historii i kulturze – firma LafargeHolcim jest liderem w produkcji materiałów budowlanych. Połączenie to nie tylko doprowadziło do powstania większej firmy o jeszcze szerszym zasięgu globalnym, ale także umożliwiło stworzenie unikalnego zestawu uzupełniających się możliwości.

2 32,6 miliarda CHF sprzedaży netto 115 000 pracowników
Nowa grupa – w skrócie 90 krajów 2500 placówek 32,6 miliarda CHF sprzedaży netto pracowników Notowana na SIX Swiss Exchange i Euronext Nowa grupa – w skrócie Nasz zespół, liczący ponad pracowników, działa w 90 krajach świata. Ponad 2500 placówek (1600 zakładów wytwarzających beton towarowy, ponad 600 zakładów produkcji kruszyw, ponad 180 zakładów cementowych i 70 przeładowni kruszyw). 32,6 miliarda CHF sprzedaży netto. Notowana na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych SIX i platformie Euronext. Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

3 Ponad 180 lat doświadczenia
Lafarge buduje pierwsze na świecie centrum badawcze cementu Firma Holcim inwestuje w firmy cementowe w Europie i poza nią Firma Lafarge zostaje założona w Ardèche we Francji Grupa Lafarge nabywa spółkę Orascom Cement Firma Holcim kontynuuje swoją ekspansję Powstaje centrum badawcze firmy Lafarge 1833 1887 1920–1945 Od roku 1970 do lat 90. 1990 2008 1864 1912 Od roku 1945 do lat 60. 1980 2001 2015 Firma Lafarge angażuje się w budowę Kanału Sueskiego W szwajcarskim mieście Holderbank powstaje firma Holcim Firma Holcim prowadzi inwestycje na terenie Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej Firma Lafarge opracowuje betony o wysokiej wydajności Nazwa grupy zmienia się z „Holderbank” na „Holcim” Lafarge nabywa spółkę Blue Circle Następuje fuzja spółek Holcim i Lafarge Ponad 180 lat doświadczenia Firma LafargeHolcim powstała w wyniku fuzji spółek Holcim i Lafarge w 2015 roku. Łącznie 180 lat doświadczenia pozwoli naszej Grupie wkroczyć w erę najnowszych technologii i innowacji w branży materiałów budowlanych, aby stawić czoło wyzwaniom XXI wieku.

4 Wizja wsparta wiarygodnymi zobowiązaniami
Chcemy być wiodącą i najbardziej skuteczną firmą w branży materiałów budowlanych Nasze zobowiązania Pomożemy naszym klientom się wyróżnić, utrzymać innowacyjność i odnieść sukces. Zapewnimy naszym pracownikom urozmaicone, zintegrowane i godne miejsca pracy oraz będziemy wytrwale dążyć do ograniczania naszego wpływu na środowisko. Będziemy utrzymywać wartości udziałów naszych akcjonariuszy na możliwie najwyższym poziomie. Będziemy dążyć do osiągnięcia wspólnej wartości ze społeczeństwem i lokalnymi społecznościami, których częścią się staniemy. Wizja wsparta wiarygodnymi zobowiązaniami Chcemy być wiodącą i najbardziej skuteczną firmą w branży materiałów budowlanych – pod każdym względem. W związku z tym składamy naszym interesariuszom wiarygodne zobowiązania i obietnice, z których chcemy się wywiązać: Firma LafargeHolcim pomoże swoim klientom się wyróżnić, utrzymać innowacyjność i odnieść sukces Będziemy godnym zaufania, niezawodnym globalnym partnerem, z którym z pokolenia na pokolenie łatwo będzie prowadzić interesy i który zapewni silną markę będącą podstawą współpracy. Będziemy oferować innowacyjne, zrównoważone i przynoszące wzrost wartości produkty i rozwiązania, które spełnią potrzeby i sprostają wyzwaniom, z jakimi spotkają się zarówno nasi klienci, jak i końcowi użytkownicy. Firma LafargeHolcim zapewni swoim pracownikom urozmaicone, zintegrowane i godne miejsca pracy oraz będzie wytrwale dążyć do ograniczania swojego wpływu na środowisko Będziemy otwierać przed pojedynczymi pracownikami i całymi zespołami możliwości rozwoju, by mogli oni w pełni realizować swój potencjał i mieć realny wpływ na funkcjonowanie firmy. Będziemy wyróżniać i nagradzać tych, którzy wniosą najwięcej. Będziemy utrzymywać wartość udziałów naszych akcjonariuszy na możliwie najwyższym poziomie Będziemy utrzymywać wartość udziałów naszych akcjonariuszy na możliwie najwyższym poziomie. Skorzystamy z naszego zrównoważonego globalnego portfela do osiągnięcia dobrego wskaźnika wzrostu, a jednocześnie będziemy do minimum ograniczać wahania w danym regionie. Osiągniemy obiecywaną synergię i będziemy drobiazgowo podchodzić do alokacji kapitału. Będziemy wprowadzać innowacje do modelu biznesowego w celu zapewnienia trwałości dobrych wyników finansowych. Będziemy dążyć do osiągnięcia wspólnej wartości ze społeczeństwem i lokalnymi społecznościami, których częścią się staniemy Będziemy wprowadzać zrównoważone rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury, a także przyczyniać się do budowy lepszego świata i podnoszenia jakości życia. Będziemy się wywiązywać z przyjętej odpowiedzialności poprzez ograniczanie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko i maksymalizowanie naszego pozytywnego wkładu w ramach zrównoważonego budownictwa.

5 Cele, dzięki którym ambicje staną się czynami
Tworzyć sprzyjające warunki pracy dla naszych ludzi. Angażować nasze zasoby w celu realizacji najbardziej opłacalnych inwestycji i generowania środków pieniężnych. Zaspokajać potrzeby budowlane. Stać się najchętniej wybieranym partnerem w projektach z zakresu budownictwa i infrastruktury. Osiągnąć doskonałość operacyjną. Tworzyć wspólne wartości ze społeczeństwem. Cele, dzięki którym ambicje staną się czynami Opracowaliśmy zestaw celów strategicznych, który pozwoli nam przełożyć nasze ambicje na konkretne działania. Tworzyć sprzyjające warunki pracy dla naszych ludzi Stworzymy sprzyjające warunki pracy dla naszych ludzi, by mogli w całości wykorzystać swój potencjał i rozwijać się dzięki różnorodności. Angażować nasze zasoby w celu realizacji najbardziej opłacalnych inwestycji i generowania środków pieniężnych Będziemy aktywnie zarządzać naszą ofertą, prowadzić działania w dziedzinie alokacji kapitału w sposób zdyscyplinowany i selektywnie dobierać atrakcyjne możliwości rozwoju po to, by nasze zasoby mogły dostarczać jak najlepsze zyski i generować jak największe środki pieniężne. Zaspokajać potrzeby budowlane Będziemy dostosowywać naszą działalność komercyjną i działalność związaną z wprowadzaniem produktu na rynek w taki sposób, aby zbudować markę światowej klasy i wykształcić podejście do klienta, które będzie służyć potrzebom budowlanym jednostek. Stać się najchętniej wybieranym partnerem w projektach z zakresu budownictwa i infrastruktury Dołożymy wszelkich starań, aby dokładnie poznać potrzeby użytkowników końcowych oraz cały ekosystem, reagować na te potrzeby na wczesnym etapie i dostarczać innowacyjne rozwiązania zwiększające wartość dodaną, a także doskonale realizować projekty, by stać się najchętniej wybieranym partnerem w budownictwie i infrastrukturze. Osiągnąć doskonałość operacyjną Będziemy stale dążyć do tego, by osiąganie doskonałości operacyjnej, w sposób bezpieczny, weszło nam w krew. Będziemy zmierzać do tego, by zostać liderem dzięki utrzymaniu niskich kosztów produkcji i zapewniać optymalne wykorzystanie naszego kapitału i naszych zasobów. Tworzyć wspólne wartości ze społeczeństwem Będziemy opracowywać wyróżniające się i trwałe rozwiązania z najlepszym z możliwych śladem zrównoważonego rozwoju w celu tworzenia wspólnych wartości ze społeczeństwem i jego potrzebami.

6 Działamy w środowisku napędzanym przez 8 kluczowych trendów
Wzrost liczby ludności i gwałtowna urbanizacja. Rosnąca konkurencja wśród producentów materiałów budowlanych. Cyfryzacja przedsiębiorstw i gospodarka oparta na wiedzy. Globalizacja i zmiana układu sił geopolitycznych. Zmieniające się realia konkurencyjności. Rywalizacja o ludzi uzdolnionych. Niedobór zasobów, zmiany klimatyczne. Niedostateczne kreowanie wartości całej branży. Działamy w środowisku napędzanym przez 8 kluczowych trendów Połączona firma będzie działać w środowisku napędzanym przez osiem kluczowych trendów, które chcemy wykorzystać. Wzrost liczby ludności i gwałtowna urbanizacja Znaczący wzrost liczby ludności, szczególnie na obszarach miejskich i wokół nich, dokąd zgodnie z prognozami do 2020 r. przeniesie się 1 mld mieszkańców. Rosnąca konkurencja wśród producentów materiałów budowlanych Ewolucja technologii budowlanych i lobbingowe oddziaływanie nowych materiałów budowlanych i firm trzecich. Cyfryzacja przedsiębiorstw i gospodarka oparta na wiedzy Wiedza, edukacja, dysponowanie dużą ilością danych oraz prace badawczo-rozwojowe mogą prowadzić do powstawania nowych, przełomowych modeli biznesowych. Globalizacja i zmiana układu sił geopolitycznych Rozwój gospodarczy i zmiana układu sił z ukierunkowaniem na rynki wschodzące, na których funkcjonują m.in. centra badawcze z możliwością szybkiej zmiany profilu działalności. Zmieniające się realia konkurencyjności Odmienne od historycznych realia tworzące nowe możliwości dla nowych graczy. Rywalizacja o ludzi uzdolnionych Rywalizacja o przyciągnięcie i zatrzymanie w firmie ludzi uzdolnionych, zwłaszcza na rynkach wschodzących. Niedobór zasobów, zmiany klimatyczne Presja oddziaływania na środowisko i społeczeństwo zasobów strategicznych takich jak energia, surowce i woda. Niedostateczne kreowanie wartości całej branży Wysoka zmienność popytu, nadwyżki i przeinwestowanie.

7 Kluczowe wartości, którymi będziemy się kierować na co dzień
Klienci Budowanie organizacji i kształtowanie kultury, która koncentruje się na rynku i kliencie. Zobowiązania Pasja w osiąganiu celów i wypełnianie zobowiązań z bezwzględną skutecznością, bez negatywnego wpływu na ludzi. Uczciwość Tworzenie warunków, w których stosowanie się do wartości jest tematem nadrzędnym i zobowiązaniem. Zrównoważony rozwój Dawanie przykładu w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i kształtowania odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Ludzie, otwartość i integracja Szczera troska o każdego człowieka i szacunek mu okazywany. Kluczowe wartości, którymi będziemy się kierować na co dzień Ważne jest nie tylko to, co robimy – liczy się sposób, w jaki uda nam się tego dokonać. Kluczowe wartości i wynikające z nich zachowania pokażą nam, jak postępować w firmie LafargeHolcim. Będą tworzyć podstawę naszej nowej, wspólnej kultury, gdy staniemy się jedną firmą. Klienci Budowanie organizacji i kształtowanie kultury, która koncentruje się na rynku i kliencie. Zobowiązania Pasja w osiąganiu celów i wypełnianie zobowiązań z bezwzględną skutecznością, bez negatywnego wpływu na ludzi. Uczciwość Tworzenie warunków, w których stosowanie się do wartości jest tematem nadrzędnym i zobowiązaniem. Zrównoważony rozwój Dawanie przykładu w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i kształtowania odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Ludzie, otwartość i integracja Szczera troska o każdego człowieka i okazywany mu szacunek.

8 Nasza działalność opiera się na czterech strategicznych filarach
Cement Osiąganie zysków dzięki wypracowanej pozycji na dojrzałych rynkach. Zapewnianie wzrostu poprzez uwzględnienie potrzeb i kluczowych problemów klientów i użytkowników końcowych. Wyróżnianie się dzięki udoskonalonej obsłudze klienta, innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. Kruszywa Na dojrzałych rynkach: tworzenie wartości poprzez uzyskanie masy krytycznej na wybranych atrakcyjnych rynkach. Na rynkach rozwijających się: tworzenie wartości poprzez uzyskanie masy krytycznej w bardzo dużych ośrodkach miejskich. W oparciu o lokalne potrzeby i szanse: wspieranie różnicowania i zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia ogólnej wartości dla klientów. Beton towarowy Oferowanie wartości odróżniającej w celu zaspokojenia potrzeb klienta poprzez zwiększanie wartości dodanej produktów, usług i rozwiązań. Wsparcie i zabezpieczenie istniejących lub przyszłych spółek z obszaru kruszyw i cementu w zakresie jasnych ram integracji pionowej. Inne materiały budowlane Oferowanie wartości odróżniającej w celu zaspokojenia potrzeb klienta poprzez zwiększanie wartości dodanej produktów, usług i rozwiązań. Potrzeba wspierania istniejących lub przyszłych spółek z obszaru cementu i kruszyw. Nasza działalność opiera się na czterech strategicznych filarach Cement: Osiąganie zysków dzięki wypracowanej pozycji na dojrzałych rynkach. Zapewnianie wzrostu poprzez uwzględnienie potrzeb i kluczowych problemów klientów i użytkowników końcowych. Wyróżnianie się dzięki udoskonalonej obsłudze klienta, innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. Kruszywa: Na dojrzałych rynkach: tworzenie wartości poprzez uzyskanie masy krytycznej na wybranych atrakcyjnych rynkach. Na rynkach rozwijających się: tworzenie wartości poprzez uzyskanie masy krytycznej w bardzo dużych ośrodkach miejskich. W oparciu o lokalne potrzeby i szanse: wspieranie różnicowania i zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia ogólnej wartości dla klientów. Beton towarowy: Oferowanie wartości odróżniającej w celu zaspokojenia potrzeb klienta poprzez zwiększanie wartości dodanej produktów, usług i rozwiązań. Wsparcie i zabezpieczenie istniejących lub przyszłych firm z obszaru kruszyw i cementu w zakresie jasnych ram integracji pionowej. Inne materiały budowlane: Potrzeba wspierania istniejących lub przyszłych firm z obszaru cementu i kruszyw. Wszystkie filary muszą być w stanie tworzyć wartość samodzielnie i dostarczać zyski powyżej kosztu kapitału. Wszystkie filary muszą być w stanie tworzyć wartość samodzielnie i zapewniać zyski powyżej kosztu kapitału.

9 Dobrze zbilansowany geograficzny portfel projektów
Europa Ameryka Północna 24 657 11 735 8053 5625 Azja i Pacyfik 44 102 Afryka i Bliski Wschód Ameryka Łacińska 10 048 21 570 12 039 5772 Dobrze zbilansowany geograficzny portfel projektów Mapa przedstawia kraje, w których działa firma LafargeHolcim, i pokazuje poziom sprzedaży netto oraz liczbę pracowników w danym regionie. 3863 Ogólnoświatowy zasięg firmy LafargeHolcim Sprzedaż netto (w milionach CHF) firmy LafargeHolcim Liczba pracowników w regionie

10 Rzut oka na kluczowe dane finansowe
32,6 miliarda CHF 6,7 miliarda CHF 4,1 miliarda CHF 1,7 miliarda CHF Rzut oka na kluczowe dane finansowe Sprzedaż netto: 32,6 miliarda Wskaźnik EBITDA: 6,7 miliarda Zysk operacyjny: 4,1 miliarda Zysk netto: 1,7 miliarda Wartości zostały podane w CHF. Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Sprzedaż netto Wskaźnik EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

11 Działalność w obszarze cementu
Procentowy udział sprzedaży w danym regionie 263 wielkość sprzedaży (w milionach ton) 74 744 pracowników 251 cementowni i przeładowni kruszyw Działalność w obszarze cementu Procentowy udział sprzedaży w danym regionie Azja i Pacyfik: 46,3% Afryka i Bliski Wschód: 19,5% Europa: 15,4% Ameryka Łacińska: 11,8% Ameryka Północna: 8,1% Wielkość sprzedaży: 263 miliony ton pracowników 251 zakładów klinkieru i cementu (w tym 70 przeładowni kruszyw) Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

12 Działalność w obszarze kruszyw
Procentowy udział sprzedaży w danym regionie 288,3 wielkość sprzedaży (w milionach ton) 22 610 pracowników 621 kamieniołomów Działalność w obszarze kruszyw Procentowy udział sprzedaży w danym regionie Azja i Pacyfik: 11,9% Afryka i Bliski Wschód: 3,7% Europa: 39,6% Ameryka Łacińska: 3,6% Ameryka Północna: 41,2% Wielkość sprzedaży: 288,3 miliona ton pracowników 621 placówek Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

13 Beton towarowy i inne materiały budowlane
Procentowy udział sprzedaży w danym regionie 56,7 wielkość sprzedaży (w milionach ton) 14 988 pracowników 1640 zakładów Beton towarowy i inne materiały budowlane Procentowy udział sprzedaży w danym regionie Azja Pacyfik: 29,2% Afryka i Bliski Wschód: 10,6% Europa: 29,8% Ameryka Łacińska: 13,8% Ameryka Północna: 17,6% Wielkość sprzedaży: 56,7 miliona ton pracowników 1640 zakładów Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Dane zostały przygotowane w oparciu o podstawę pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

14 Tworzymy wspólną wartość ze społeczeństwem
Ochrona klimatu dzięki opracowanemu łańcuchowi wartości. Innowacyjne produkty i rozwiązania o zwiększonej wydajności. Okrężny, zoptymalizowany pod kątem zasobów model biznesowy. Firma ciesząca się największym poważeniem i atrakcyjnością wśród zainteresowanych podmiotów. Tworzymy wspólną wartość ze społeczeństwem Jako lider w branży czujemy się jeszcze bardziej zobowiązani, aby wyznaczyć punkt odniesienia dla bardziej zrównoważonych praktyk w łańcuchu wartości całej branży budowlanej. Opracowaliśmy cztery główne instrumenty działania, które pozwolą całemu sektorowi pójść naprzód. Ochrona klimatu dzięki opracowanemu łańcuchowi wartości Staliśmy się firmą, która spośród wszystkich producentów cementu najlepiej zarządza emisją CO2 (w przeliczeniu na tonę cementu według Getting the Numbers Right – bazy danych prowadzonej przez Sustainability Initiative Cement, organizacji zrzeszającej 25 największych producentów cementu z całego świata). Im bardziej będziemy się rozwijać, tym szerzej będziemy patrzeć poza nasze własne działania. Chcemy się zająć oddziaływaniem budynków na klimat poprzez innowacyjne rozwiązania, które redukują emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia budynku. Innowacyjne produkty i rozwiązania o zwiększonej wydajności Dzięki naszym możliwościom badawczym na całym świecie oraz obecności na rynkach lokalnych w krajach rozwijających się mamy pełną zdolność do zapewniania inteligentnych i niedrogich rozwiązań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, a tym samym poprawienia jakości życia wielu osób. Okrężny, zoptymalizowany pod kątem zasobów model biznesowy Będziemy w dalszym ciągu wdrażać zrównoważone rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami na całym świecie, przekształcając odpady w paliwa i surowce. W ten sposób będziemy aktywnie realizować okrężny model biznesowy, który zmniejsza nasze zapotrzebowanie na zasoby nieodnawialne. Firma ciesząca się największym poważeniem i atrakcyjnością wśród zainteresowanych podmiotów Jako firma stanowimy część społeczności, w których żyjemy i działamy. W związku z tym chcemy być aktywni, odpowiedzialni i poważani przez wszystkich naszych interesariuszy. Chcemy nadawać kształt naszej branży i wdrażać najbardziej postępowe strategie i inicjatywy zrównoważonego rozwoju. Wywiążemy się z naszych zobowiązań, aby uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich.

15 Punkt odniesienia całej branży dla badań i rozwoju
Strategia: Całościowe podejście do innowacji umożliwiających zmiany i zabezpieczanie naszej przewagi wynikającej z konkurencyjności. Zintegrowane rozwiązania rynkowe Dopasowane do realizacji dużych projektów (tuneli, dróg, wieżowców). Zrównoważone budownictwo (niższa emisja, niższe zużycie energii, mniej odpadów). Wysoce wydajne rozwiązania (szyby naftowe). Mieszkania w przystępnych cenach. Obniżenie kosztów utrzymania (TCO). Punkt odniesienia całej branży dla badań i rozwoju Strategia Całościowe podejście do innowacji umożliwiających zmiany i zabezpieczanie naszej przewagi wynikającej z konkurencyjności. Najważniejsi są dla nas klienci, użytkownicy końcowi i same rynki. Zaczynając od zwykłego domu, a kończąc na wielomiliardowych projektach infrastrukturalnych i najbardziej odległych kopalniach, cel zawsze mamy ten sam: służyć różnym potrzebom budowlanym ludzi. W ten sposób chcemy zostać najchętniej wybieranym partnerem w obszarach handlu detalicznego, budownictwa i infrastruktury. Zintegrowane rozwiązania rynkowe Dopasowane do realizacji dużych projektów (tuneli, dróg, wieżowców). Zrównoważone budownictwo (niższa emisja, niższe zużycie energii, mniej odpadów). Wysoce wydajne rozwiązania (szyby naftowe). Mieszkania w przystępnych cenach. Obniżenie kosztów utrzymania (TCO).

16 Zdrowie i bezpieczeństwo to wartości nadrzędne
Bezpieczeństwo i higiena pracy leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Zobowiązanie stosowania się do nowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 5 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak wypadków nie oznacza, że jesteśmy całkowicie bezpieczni. Zdrowie i bezpieczeństwo to wartości nadrzędne W LafargeHolcim chcemy nie tylko zapobiegać wypadkom, lecz także tworzyć zdrowe i bezpieczne warunki pracy dla wszystkich. Bezpieczeństwo i higiena pracy leżą u podstaw wszystkiego, co robimy Bezpieczeństwo i higiena pracy są w związku z tym nadrzędnymi wartościami w naszej firmie. Wierzymy, że bezpieczeństwo i higiena pracy powinny leżeć u podstaw naszych działań, gdy chodzi o naszych klientów, znajdując wyraz w dotrzymywaniu zawartych postanowień, uczciwej pracy, kierowaniu się zrównoważonym rozwojem i w końcu – troszczeniu się o ludzi. Zobowiązanie stosowania się do nowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Zobowiązujemy się do przestrzegania nowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym polu naszej działalności. Zawarto je w nowych procedurach firmy LafargeHolcim, w których zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności w sposób, który umożliwi powstanie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich zainteresowanych stron (pracowników, wykonawców, społeczności i klientów), opartych na prawdziwej kulturze bezpieczeństwa. 5 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie LafargeHolcim Każdy pracownik firmy LafargeHolcim musi wiedzieć, co zrobić, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci. Aby mu to umożliwić, zdefiniowano pięć zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosowanie się do tych zasad jest warunkiem zatrudnienia. Zasada nr 1: Będę oceniał i monitorował zagrożenie przed rozpoczęciem każdego zadania. Zasada nr 2: Będę wykonywał tylko takie działania, do których jestem upoważniony. Zasada nr 3: Nigdy nie będę zastępował lub używał niezgodnie z przeznaczeniem urządzeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i zawsze będę używał wymaganych środków ochrony osobistej. Zasada nr 4: Nigdy nie będę pracował pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zasada nr 5: Będę zgłaszał wszystkie zdarzenia. Brak wypadków nie oznacza, że jesteśmy całkowicie bezpieczni Wierzymy, że wyraźna, osobista odpowiedzialność kierownictwa wobec przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy będzie kluczowa na każdym poziomie całej organizacji.

17 Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy

18 Centra usług wspólnych (zakres i skala działalności zostaną określone)
Jak działamy Schemat Charakterystyka Rada Wykonawcza Grupy Menedżerowie krajowi działający blisko naszych klientów, na kluczowych obszarach rynków, na których jesteśmy obecni, będą w pełni odpowiedzialni za wynik finansowy. Menedżerowie regionalni utworzą platformy do międzyregionalnej współpracy i zarządzania centrami usług wspólnych. Będą prowadzić i wspierać kraje w dalszym usprawnianiu funkcjonowania i wprowadzaniu zmian. Działy grupowe zwiększą wartość dodaną dzięki wiedzy na światowym poziomie i wsparciu. Będą ustanawiać zasady i standardy, aby zapewnić spójność, będą zwiększać wydajność, a także prowadzić konkretne inicjatywy, do których zostaną upoważnione przez Komitet Wykonawczy. Regionalny Regionalny X Menedżer Regionu Menedżer Regionu Krajowy… Krajowy… Krajowy… Krajowy… Krajowy… Krajowy… Krajowy… Krajowy… Klastrowy… Działy grupowe Jak działamy Nasz model operacyjny został zaprojektowany w oparciu o naszą strategię zorientowaną na służbę lokalnym klientom, przy jednoczesnym wykorzystaniu naszego zasięgu, doświadczenia i możliwości w skali globalnej. Menedżerowie krajowi działający blisko naszych klientów, na kluczowych obszarach rynków, na których jesteśmy obecni, będą w pełni odpowiedzialni za wynik finansowy. Menedżerowie regionalni utworzą platformy międzyregionalnej współpracy i zarządzania centrami usług wspólnych. Będą wytyczać kierunki i wspierać kraje w dalszym usprawnianiu funkcjonowania i wprowadzaniu zmian. Działy grupowe zwiększą wartość dodaną dzięki wiedzy na światowym poziomie i wsparciu. Będą ustanawiać zasady i standardy, aby zapewnić spójność, będą zwiększać wydajność, a także prowadzić konkretne inicjatywy, do których zostaną upoważnione przez Komitet Wykonawczy. Nowa struktura zostanie wdrożona w całej naszej organizacji i będzie zbieżna na wszystkich poziomach w celu uspójnienia procesów na całym świecie. Jasno określone obszary działania i mechanizmy współpracy ułatwią sprawne interakcje pomiędzy globalnymi i lokalnymi zespołami. Wsparcie regionalne Centra usług wspólnych (zakres i skala działalności zostaną określone) Platformy IT

19 Wyższa kadra zarządzająca i jej obszar kompetencji
Eric Olsen Dyrektor zarządzający Thomas Aebischer Dyrektor finansowy Jean-Jacques Gauthier Integracja, organizacja i zasoby ludzkie Urs Bleisch Wydajność i koszty Gérard Kuperfarb Rozwój i innowacje Alain Bourguignon Menedżer regionu Ameryka Północna Pascal Casanova Menedżer regionu Ameryka Łacińska Roland Köhler Menedżer regionu Europa Saâd Sebbar Menedżer regionu Bliski Wschód i Afryka Ian Thackwray Menedżer regionu Azja i Pacyfik Wyższa kadra zarządzająca i jej obszar kompetencji Eric Olsen, dyrektor zarządzający Thomas Aebischer, dyrektor finansowy Urs Bleisch – wydajność i koszty Alain Bourguignon, Ameryka Północna Pascal Casanova, Ameryka Łacińska Jean-Jacques Gauthier – integracja, organizacja i zasoby ludzkie Roland Köhler, Europa Gérard Kuperfarb – rozwój i innowacje Saâd Sebbar, Bliski Wschód Ian Thackwray, Azja i Pacyfik

20 Połączenie dwóch silnych marek
Stworzyliśmy nową markę korporacyjną, która odzwierciedla połączenie się firm Lafarge i Holcim w jeden nowy podmiot. Będzie ono dotyczyło koncernów i sześciu państw na krajowym poziomie korporacyjnym. Na poziomie operacyjnym i dla zdecydowanej większości krajów nadal funkcjonować będą obecne dotychczas na danym rynku marki. Nowe logo firmy LafargeHolcim zostało zaprojektowane z myślą o współistnieniu z logo marek Lafarge i Holcim. Będzie potwierdzeniem powiązania pomiędzy markami. Proces powiązywania będzie wprowadzany stopniowo. Należy pamiętać, że ze względu na indywidualny charakter terminów integracji, które pokrywają się w wielu krajach, wprowadzanie nowej marki lub proces powiązywania mogą się opóźniać z przyczyn prawnych. Menedżerowie odpowiedzialni za komunikację i integrację w danym kraju zostali poinformowani o takiej ewentualności.


Pobierz ppt "Nowy lider dla nowego świata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google