Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE

2 Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce określa priorytetowe cele i zadania na lata 2014-2018, Koordynatorem rządowego POZNPT jest Główny Inspektor Sanitarny,

3 Założenia POZNPT na lata 2014 - 2018 Cel główny: Ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim.

4 Założenia POZNPT na lata 2014 - 2018 Cele szczegółowe: Zapobieganiu zwiększeniu się liczby osób rozpoczynających palenie. Zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej. Tworzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających realizację skutecznej polityki ograniczania używania tytoniu w Polsce. Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży. Zmiana postaw wobec palenia tytoniu, zmierzająca w kierunku marginalizacji tego zjawiska w społeczeństwie. Zwiększenie liczby osób rzucających palenie.

5 Chemiczny skład dymu tytoniowego

6

7 Regularni palaczePalenie, a wykształcenie

8 Narażenie na bierne palenie

9 Najskuteczniejsze czynniki mające wpływa na ograniczenie palenia

10 Informacje na temat możliwości rzucenia palenia najczęściej spotykane były:

11 Palenie wśród kobiet

12 Dane statystyczne wskazują, jak ważna jest realizacja programów profilaktyki palenia tytoniu w placówkach oświatowych.

13 Adresaci programów Czyste Powietrze wokół nas: dzieci w wieku 4 – 5 lat, uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych. rodzice i opiekunowie Nie pal przy mnie proszę uczniowie klas I – III szkół podstawowych rodzice i opiekunowie dzieci Znajdź właściwe rozwiązanie uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych uczniowie gimnazjów rodzice i opiekunowie dzieci

14 Podsumowanie realizacji programów edukacji antytytoniowej rok szkolny 2014-2015

15 Zasięg programów rok szkolny 2014/2015 „Czyste Powietrze wokół nas” realizowało: 51 placówek w tym: 20 przedszkoli, 31 oddziałów przedszkolnych 2418 dzieci w wieku 4 – 6 lat 2276 rodziców „Nie pal przy mnie proszę” realizowało: 48 placówek 3840 dzieci z klas I - III 1955 rodziców „Znajdź właściwe rozwiązanie” realizowało: 78 placówek w tym 31 gimnazjów, 47 szkól podstawowych 3253 dzieci z klas IV – VI sz. podst., 3197 uczniów z gimnazjum 1519 rodziców

16

17 Czyste powietrze wokół nas

18 Nie pal przy mnie proszę

19

20

21 Znajdź właściwe rozwiązanie

22

23

24

25

26

27 Dokumentacja

28 Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora programu należy dostarczyć do dnia: 20.05.2016r. - Czyste powietrze wokół nas 31.05.2016r. - Nie pal przy mnie proszę, - Znajdź właściwe rozwiązanie do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48 fax: (082) 565 30 13 e – mail: ozipz@pssechelm.plozipz@pssechelm.pl

29


Pobierz ppt "PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google