Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda dekompozycji PKB oraz WDB w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych Maciej Banaś, Dariusz Kotlewski, Joanna Kulczycka, Michał Lewandowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda dekompozycji PKB oraz WDB w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych Maciej Banaś, Dariusz Kotlewski, Joanna Kulczycka, Michał Lewandowski."— Zapis prezentacji:

1 Metoda dekompozycji PKB oraz WDB w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych Maciej Banaś, Dariusz Kotlewski, Joanna Kulczycka, Michał Lewandowski Podziękowania dla Pana Dyrektora Mirosława Błażeja za wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz Pani Doroty Doniec i Pani Dyrektor Grażyny Witkowskiej za konsultacje dot. danych regionalnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

2 Cel i metoda Cel: identyfikacja źródeł zróżnicowania regionalnego Polski w aspekcie wzrostu PKB per capita oraz poziomu WDB per capita przy użyciu powszechnie stosowanych wskaźników statystyki oficjalnej. Dekompozycja a)wzrostu PKB per capita oraz b)różnic w WDB per capita względem średniej, Rozbicie na składowe, które syntetycznie opisują różne obszary polityki regionalnej: efektywność gospodarki, rynek pracy, procesy demograficzne. W oparciu o oficjalne i powszechnie stosowane wskaźniki statystyki publicznej. Metoda łączy dane pozyskane wg różnych metodologii, tj. rachunki regionalne, badania przedsiębiorstw, BAEL, badania demograficzne.

3 Struktura pracy - Rodzaje dekompozycji Dekompozycje Wzrostu PKB per capita Różnic w poziomie WDB per capita Pod-dekompozycja różnic w WDB na 1 pracującego Pod-dekompozycja różnic w udziale zatrudnionych w aktywnych zawodowo Pod-dekompozycja różnic w poziomie współczynnika aktywności zawodowej Czynnikowa wzrostu WDB na 1 zatrudnionego Czynnikowa różnic WDB na 1 zatrudnionego Część A Część B

4 Metody dekompozycji – część A Niech zmienna X będzie zapisana jako iloczyn N zmiennych: Dekompozycja ma wówczas postać: ∆X to przyrosty w czasie (dekompozycja wzrostu) lub różnice względem średniej (dekompozycja różnic).

5 Interakcje Pełna dekompozycja wynosi: „Interakcje” są tym większe im większe są względne przyrosty zmiennych ∆X/X. Uwzględniać je będziemy w dekompozycji różnic interakcje

6 Idea dekompozycji wzrostu

7 Idea dekompozycji różnic

8 WDB/N PKB/N WDB/N WDB/P P/A A/N WDB/N Struktura plików – część A dane makroregiony województwa podregiony bazy danych wyniki tablice różnice wzrost różnice wzrost wyniki wykresy VBA dane bazy danych WDB/P P/A A/N T Theil WDB/N PKB/N wyniki tablice PKB/N wyniki wykresy VBA B

9 Dekompozycja wzrostu PKB per capita jako iloczyn wskaźników:

10 Dekompozycja różnic WDB per capita jako iloczyn wskaźników: W dekompozycji różnic uwzględniono komponent „Interakcje”.

11 Poddekompozycje Dodatkowo w dekompozycji różnic można dokonać poddekompozycji: Poddekompozycja różnic w wydajności pracy na różnice w poszczególnych grupach sekcji PKD i w każdej z nich na: a.specjalizację sektorową; b.oraz pozostałe różnice; Poddekompozycja różnic w udziale pracujących w aktywnych zawodowo na różnice w poszczególnych grupach wykształcenia i w każdej z nich na: a.profil wykształcenia; b.oraz pozostałe różnice; Poddekompozycja różnic we współczynniku aktywności zawodowej na różnice w poszczególnych grupach wiekowych i w każdej z nich na: a.profil struktury wiekowej; b.oraz pozostałe różnice. Idea tych trzech poddekompozycji jest taka, aby oddzielić tę część różnic, która wynika ze struktury (kolejno sektorowej/wykształcenia/wiekowej) od pozostałej, którą wynika z niewykorzystanych zasobów.

12 Poddekompozycje różnic zapis formalny Subskrypt j oznacza grupę sekcji PKD: Subskrypt j oznacza grupę wykształcenia: Subskrypt j oznacza grupę wiekową:

13 Zróżnicowanie PKB per capita - dekompozycja wg współczynnika Theila Współczynnik Theila z wagami dochodowymi dla podregionów względem Polski: Dwie dekompozycje współczynnika: – Wg podgrup: Całkowite zróżnicowanie rozbijamy na zróżnicowanie: a)„Wewnątrz”: podregionów względem makroregionów i b)„Pomiędzy”: makroregionów względem Polski – Na składowe PKB per capita: PKB per capita „wewnątrz” współczynnika Theila rozbijamy na składowe podobnie jak wcześniej (iloczyn pary wskaźników)

14 na makroregiony na wskaźniki na makroregiony na wskaźniki Theil

15 Algorytm redukcji błędu W dekompozycji różnic składnik „Interakcje” może być duży. W dekompozycji można uwzględnić niektóre elementy interakcyjne, np. te które przekraczają wartość +/-0,5% interakcje ŁÓDZKIEMAZOWIECKIEMAŁOPOLSKIEŚLĄSKIELUBELSKIEPODKARPACKIEPODLASKIE WDB_i/N_i -6.66%58.93%-11.96%5.92%-29.61%-30.08%-28.27% 1 WDB_i/Pp_i-9.35%30.81%-12.92%6.48%-27.48%-27.00%-21.53% część ujęta w dekompozycji 2 Pp_i/Pz_i-11.83%6.38%5.71%-2.58%-10.18%2.28%-3.41% 3 Pz_i/Az_i-0.98%2.32%-0.37%0.76%-0.45%-3.60%1.09% 4 Az_i/NB15+_i1.16%7.84%-1.01%-4.37%1.22%0.75%-0.34% 5 NB15+_i/N15+_i15.15%4.01%-2.03%4.63%7.28%-2.79%-6.46% 6 Ni15+_i/N_i1.26%-0.49%-1.01%1.29%-0.02%-0.83%0.43% 1*2-0.14%0.50%-0.06%0.11%-0.12%0.02%0.01% Interakcje (zbyt małe wartości pomojane) 1*3-0.01%0.18%0.00%-0.03%-0.01%-0.03%0.00% 1*40.01%0.62%0.01%0.19%0.01% 0.00% 1*50.18%0.31%0.02%-0.20%0.09%-0.02%0.02% 1*60.01%-0.04%0.01%-0.06%0.00%-0.01%0.00% 2*3-0.15%0.09%0.01%0.03%-0.03%0.10%-0.07% 2*40.18%0.31%0.02%-0.20%0.09%-0.02%0.02% 2*52.29%0.16%0.04%0.21%0.53%0.08%0.42% 2*60.19%-0.02%0.02%0.06%0.00%0.02%-0.03% 3*40.01%-0.04%0.01%-0.06%0.00%-0.01%0.00% ……………………

16 Podsumowanie części A Prosta metoda oparta na oficjalnych wskaźnikach – Umożliwiająca syntetyczne i obrazowe porównanie różnych obszarów w czasie i pomiędzy sobą Składowe odpowiadające obszarom różnych polityk reg. – Przy uwzględnieniu różnic w strukturze sektorowej/wiekowej/wykształcenia danego obszaru Podkreśla znaczenie kompatybilności danych pozyskanych wg różnych metodologii

17 Struktura pracy - Rodzaje dekompozycji Dekompozycje Wzrostu PKB per capita Różnic w poziomie WDB per capita Pod-dekompozycja różnic w WDB na 1 pracującego Pod-dekompozycja różnic w udziale zatrudnionych w aktywnych zawodowo Pod-dekompozycja różnic w poziomie współczynnika aktywności zawodowej Czynnikowa wzrostu WDB na 1 zatrudnionego Czynnikowa różnic WDB na 1 zatrudnionego Część A Część B

18 Dekompozycja czynnikowa

19

20

21

22

23

24

25 Wyniki dekompozycji czynnikowej: przykłady dla całego kraju (można podstawić naliczone dane dla województw i sekcji) WDB WDB/Z WDB i WDB/Z Wkład WP Wkład WK

26 Dekompozycja przyrostu WDB dla wszystkich województw, grup sekcji lub sekcji oraz jednocześnie województw i grup sekcji lub sekcji Cztery przykłady dla województw

27 Dekompozycja przyrostu WDB/Z dla wszystkich województw, grup sekcji lub sekcji oraz jednocześnie województw i grup sekcji lub sekcji Cztery przykłady dla województw

28 Dekompozycja odchylenia WDB/Z dla wszystkich województw, grup sekcji lub sekcji oraz jednocześnie województw i grup sekcji lub sekcji Cztery przykłady dla województw

29 Wnioski Prosta metoda oparta na oficjalnych wskaźnikach – Umożliwiająca syntetyczne i obrazowe porównanie różnych obszarów w czasie i pomiędzy sobą w „rozbiciu” na wkłady czynników „pracy” i „kapitału” Metodologię można rozwinąć w kierunku: – Agregacji wg procedury Tornqvista z zastosowaniem logarytmów – Dekompozycji typu KLEMS wg Jorgensona z rezydualnym MFP (Multifactor Productivity – odmiana TFP) – Dekompozycji typu Solowa (z „resztą Solowa” jako TFP) Realizacja ww. odmian metodologicznych umożliwi pełne wykorzystanie aparatu neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego i zrealizowanie całego jej potencjału wyjaśniającego.

30 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

31

32

33

34

35


Pobierz ppt "Metoda dekompozycji PKB oraz WDB w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych Maciej Banaś, Dariusz Kotlewski, Joanna Kulczycka, Michał Lewandowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google