Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprzedaż lokalnych produktów trystycznych WARSZAWA_27_10_2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprzedaż lokalnych produktów trystycznych WARSZAWA_27_10_2015."— Zapis prezentacji:

1

2 Sprzedaż lokalnych produktów trystycznych WARSZAWA_27_10_2015

3 PROJEKT 2015 Nazwa: „LUDZIE DLA TURYSTYKI” – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE Dofinansowanie: środki Ministerstwa Sportu i Turystyki Czas realizacji: 01.04.-31.12.2015 Cel główny: Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie i poprawa jakości funkcjonowania kadr działających na rzecz rozwoju turystyki poprzez organizację spotkań szkoleniowo-warsztatowych. Działanie jest ukierunkowane na wspieranie rozwoju kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji zasobów ludzkich.

4 Tworzenie produktu turystycznego …to w zasadzie tworzenie funkcji turystycznej regionu Funkcja turystyczna jest pochodną: – atrakcyjności (walorów naturalnych i antropogenicznych) – dostępności – wartości (relacja jakość/cena)

5 Dlaczego „produkt lokalny”? Turystyka nigdy nie ogranicza się do jednego usługodawcy, jednego obiektu, jednej atrakcji – jeśli nie ma charakteru sieciowego, to nie będzie mogła się rozwijać… Konkurencja na współczesnym rynku jest tak dużą, że pojedynczy człowiek – choćby najbardziej kreatywny – nie zdoła jej sprostać

6 Sieciowy produkt turystyczny gotowa do sprzedaży, spakietowana oferta opierająca się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi i obiektów, funkcjonująca jako jedna spójna koncepcja, posiadającą wspólny, wiodący silny wyróżnik (markę)

7 Model biznesowy Długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów mająca na celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu dochodowości. Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie, a w późniejszym etapie utrzymanie, przewagi konkurencyjnej

8 Wartość Dla klienta (turysty) – źródło przeżyć, doświadczeń, emocji Dla przedsiębiorców - źródło zysków i długookresowej rentowności Dla regionu – zrównoważony rozwój w ujęciu społecznym, ekonomicznym i ekologicznym

9 Wartość dla klienta

10 Kompleksowość oferty - problemy usługodawcy i producenci nie zawsze utożsamiają się z branżą turystyczną istnieją inne podmioty zaangażowane w tworzenie lub promocję oferty turystycznej miejsca/regionu turystycznego (władze lokalne, organizacje turystyczne, instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe i jednostki badawcze itd.) nie każda zbiorowość tworzy efekt synergii

11 Pytania o potencjalnych partnerów: Jakie podmioty w naszym otoczeniu świadczą jakiekolwiek usługi dla turystów, nawet jeśli nie należą do sieci? Jakich usług potrzebują przedsiębiorcy w sieci – choć nie potrzebują ich turyści? Jakie usługi można by było oferować turystom, gdyby poszerzyć krąg usługodawców?

12 Wartość dodana Czym jest? Kto ją dodaje? W czym się wyraża?

13 Wyróżnij się - albo zgiń… Kanały dystrybucji a konkurencyjność produktu Czym się różni Egipt od Tunezji? Czym jest wartość dodana? Jak rozumieć turystykę doświadczeń?

14 Pytania o zasoby materialne – naturalne – antropologiczne – Infrastruktura techniczna i społeczna – finansowe i kapitałowe niematerialne – wiedza i kompetencje – niematerialne dziedzictwo kulturowe – relacje i systemy funkcjonalne – postawy społeczne i kapitał społeczny

15 Kiedy „doświadczamy” regionu? ?

16 Kiedy doświadczamy „lokalności”? ?

17 Zanim zaczniemy sprzedawać: do jakiej grupy docelowej kierowany jest produkt lokalny? jakie wartości (korzyści) ma oferować? w jaki sposób wartość ma być wytworzona (przy użyciu jakich zasobów)? jak będziemy promować ofertę? jak kształtujemy cenę produktu? jakimi kanałami docieramy do turystów?

18 Gdzie się dzieje sprzedaż? formy i miejsca promocji. sieć dystrybucji – kto ma ją stworzyć? „jazda na gapę”, czyli rzecz o poczuciu krzywdy...

19 Warunki niezbywalne sprzedaży produktów lokalnych partnerstwo poszukiwanie korzyści dla klienta ograniczenie strat/niedogodności dla lokalnych mieszkańców kompleksowość oferty i informacji

20 Magdalena Kachniewska_ magdalena@kachniewska.net MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Nowy Świat 27/2 00-029 Warszawa tel. 22/ 877 20 10 www.mrot.pl www.mazowsze.travel DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sprzedaż lokalnych produktów trystycznych WARSZAWA_27_10_2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google