Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przewrót majowy i rządy sanacji. 1.Zamach majowy 1926. a.Geneza: niezadowolenie z rządów(bieda, kryzysy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przewrót majowy i rządy sanacji. 1.Zamach majowy 1926. a.Geneza: niezadowolenie z rządów(bieda, kryzysy."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przewrót majowy i rządy sanacji. 1.Zamach majowy 1926. a.Geneza: niezadowolenie z rządów(bieda, kryzysy polityczne, porażki w polityce zagranicznej), wycofanie się Józefa Piłsudskiego z życia politycznego po zabójstwie Narutowicza, podziały w armii, sprzeciw Piłsudskiego wobec rządu Wincentego Witosa; b.Zamach majowy – 12 – 15 maja 1926 – Piłsudski prosił Wojciechowskiego o odwołanie rządu, gdy ten odmówił doszło do walki oddziałów wiernych Piłsudskiemu z siłami rządowymi, rząd ustąpił a prezydent w proteście przeciw zamachowi podał się do dymisji. c.Marszałek sejmu Maciej Rataj pełniąc funkcję głowy państwa funkcję premiera powierzył Kazimierzowi Bartlowi. d.31 V 1926 Wybór Józefa Piłsudskiego na prezydenta(odmówił) a następnie Ignacego Mościckiego e.2VIII 1926 – nowela sierpniowa – prezydent może rozwiązać sejm i senat oraz wydawać dekrety z mocą ustawy, wzmocniono rząd wobec sejmu.

2

3

4

5

6

7

8

9 Pierwszy rząd Kazimierza Bartla po zaprzysiężeniu 15 maja 1926

10 2.Rządy sanacji. a.Formalnie działała Konstytucja marcowa; b.Rzeczywiście decyzje podejmował Piłsudski – formalnie był Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i podlegał prezydentowi; c.Lewica, która poparła zamach przeszła do opozycji; d.Walery Sławek utworzył Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – w wyborach 1928 r. uzyskał 27% mandatów; e.1929 – powstaje Centrolew – koalicja partii opozycyjnych; f.VI 1930 – prezydent rozwiązał sejm; g.IX 1930 – aresztowanie przywódców Centrolewu; h.1931 – proces przywódców Centrolewu za próbę obalenia siłą rządu;

11

12 i.XI 1930 – wybory – przy wsparciu administracji BBWR uzyskał 55% mandatów; j.Prace nad zmianą konstytucji – lecz BBWR nie miał większości konstytucyjnej (2/3); k.26 I 1934 przedstawiono 63 tezy jako podstawę do dyskusji, opozycja demonstracyjnie wyszła z sali obrad; l.Na wniosek BBWR (Stanisław Car) tezy uznano za formalny projekt konstytucji i uchwalono; m.23 kwietnia 1935 – podpisanie Konstytucji przez prezydenta – stąd Konstytucja kwietniowa.

13 3.Konstytucja kwietniowa. a.Ustrój prezydencki-autorytarny; b.Najwyższą władzę sprawuje prezydent: odpowiada przed Bogiem i historią, zwierzchnik rządu, sejmu, senatu, sił zbrojnych, sądów i organów kontroli państwowej, mianował i odwoływał premiera, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Naczelnego Wodza i Głównego Inspektora Sił Zbrojnych, powoływał 1/3 senatu, mógł rozwiązać sejm i senat, wetować ustawy sejmu. Prezydenta wybierało Zgromadzenie Elektorów: Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Premier, Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, 75 elektorów wybranych przez Sejm i Senat. Kandydatów na prezydenta wyznaczali: ustępujący prezydent i Zgromadzenie Elektorów, w razie wojny następcę mógł wyznaczyć prezydent;

14 c.Sejm – funkcja opiniodawczo-kontrolna; d.Senat – zatwierdzał uchwały sejmu i wnosił poprawki do projektów ustaw; e.Legalizacja ustroju autorytarnego.

15

16

17 4.Opozycja antysanacyjna. a.Obóz Wielkiej Polski 1926-1933, z inicjatywy Romana Dmowskiego, zafascynowani faszyzmem włoskim, rozwiązany przez władze państwowe; b.Stronnictwo Narodowe 1928, powstało z przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, hasła ograniczenia praw Żydów, w 1933 r. do SN wstąpiła większość OWP; c.Obóz Narodowo-Radykalny – powołany w 1934 r. przez część działaczy OWP, organizacja paramilitarna, antysemityzm, upaństwowienie obcego kapitału, zdelegalizowany, podzielił się na ONR „Falanga” i ONR „ABC”;

18 d.1931 – Stronnictwo Ludowe – z połączenia PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwo Chłopskie – antyrządowe wystąpienia; e.Front Morges-1936, charakter chrześcijańsko- demokratyczny, z inicjatywy Ignacego Jana Paderewskiego, gen. Władysław Sikorski; f.Polska Partia Socjalistyczna; g.1934 – obóz izolacyjny w Berezie Kartuskiej utworzony po zabójstwie ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego osadzano ludzi oskarżonych o działalność wywrotową, pobyt 3 miesiące i dłużej, surowy regulamin i brutalne traktowanie – przewinęło się 16 tys. ludzi;


Pobierz ppt "Temat: Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przewrót majowy i rządy sanacji. 1.Zamach majowy 1926. a.Geneza: niezadowolenie z rządów(bieda, kryzysy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google