Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządy Parlamentarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządy Parlamentarne."— Zapis prezentacji:

1 Rządy Parlamentarne

2 26 stycznia 1919 odbyły się pierwsze wybory do sejmu ustawodawczego
26 stycznia 1919 odbyły się pierwsze wybory do sejmu ustawodawczego. Udział w nich mogli brać wszyscy obywatele Rzeczypospolitej powyżej 21. roku życia, bez względu na płeć, narodowość czy wyznanie. Jednak głosowanie odbyło się tylko na terenach Kongresówki oraz w zachodniej części Galicji. Najwięcej głosów otrzymała endecja zgromadzona w Związku Ludowo- Narodowym. Do sejmu weszły także ugrupowania chłopskie – Polskie Stronnictwo Ludowe- Wyzwolenie i Polskie Stronnictwo Ludowe- Piast oraz lewicowe, m.in. Polska Partia Socjalistyczna.

3 Scena polityczna II Rzeczypospolitej
Polska scena polityczna była bardzo podzielona. Największą rolę odgrywały wówczas partie prawicowe, czyli endecja i chadecja oraz centrowe, czyli PSL- Piast. Natomiast niewielkie poparcie mieli komuniści, którzy domagali się rewolucyjnych rozwiązań i wprowadzenia systemu komunistycznego.

4 PSL-Piast Chrześcijańska Narodowa i PSL- Wyzwolenie Demokracja Demokracja (endecja) Wincenty Witos Wojciech Korfanty Roman Dmowski

5 20 lutego 1919 sejm przyjął ustawę nazwaną małą konstytucją, która miała obowiązywać do momentu uchwalenia pełnej ustawy. Na mocy tego dokumentu: określono zasady funkcjonowania najwyższych władz uregulowano sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa – pełnił tą funkcję Józef Piłsudski Naczelnik wraz z rządem był odpowiedzialny przed parlamentem. Każda decyzja Naczelnika wymagała kontrasygnaty.

6 17 marca 1921 – sejm ustawodawczy przyjął konstytucję, która nazywana jest marcową.
Najważniejszą rolę konstytucja przyznawała sejmowi uchwalającemu ustawy. Władzę wykonawczą sprawował rząd oraz prezydent. Konstytucja: poszerzała zakres opieko społecznej państwa nad obywatelami gwarantowała niezawisłość władzy sądowniczej, wolność sumienia, wyznania oraz prasy, równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz nienaruszalność własności prywatnej dopuszczała możliwości przeprowadzenia wywłaszczeń, ale za pełnym odszkodowaniem Kościół rzymskokatolicki otrzymał zaś „naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań”

7 Po kolejnych wyborach paramentu, które odbyły się w 1922, nowy sejm i senat stanęły przed koniecznością wyboru prezydenta. 9 grudnia 1922 – Gabriel Narutowicz został prezydentem Niezadowolona endecja starała się przeszkodzić w zaprzysiężeniu prezydenta. Działania te nie odniosły rezultatu, dlatego 16 grudnia 1922 doszło do zamachu prezydenta. Został on zastrzelony przez Eligiusza Niewiadomskiego – fanatycznego zwolennika endecji. Kolejnym prezydentem został związany z PSL- Piast Stanisław Wojciechowski.

8 Reformy Grabskiego Po odbudowie państwa gospodarka i budżet państwa były zrujnowane. Drukowano pieniądze bez pokrycia, wartość marki polskiej spadła, w 1923 zapanowała hiperinflacja, brakowało programu naprawczego finansów państwa. W związku z tym prezydent powołał ponadpartyjny rząd kierowany przez Władysława Grabskiego, który przeprowadził reformę walutową. W tym celu: nałożono nadzwyczajny podatek majątkowy zwiększono możliwość egzekwowania zwrotu zadłużeń podwyższono ceny obniżono wydatki państwowe oraz koszty funkcjonowania administracji wprowadzono nową walutę – polskiego złotego zrealizowano ustawę o reformie rolnej

9 Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej
Najliczniejszą grupą byli Ukraińcy, którzy zamieszkiwali tereny południowo wschodniej RP i charakteryzowali się silnym poczuciem odrębności narodowej. Mieli oni legalnie działające partie, jednak w latach 30. członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów prowadzili akcje terrorystyczne przeciwko polskim politykom. Kresy Wschodnie zamieszkiwali również Białorusi i Litwinie. W woj. zachodnich i centralnych żyli Niemcy. W dawnym zaborze rosyjskim i Galicji mieszkali Żydzi, w Łódzkim i na Wołyniu – Tatarzy. W górskich rejonach Karpat Wschodnich mieszkali Łemkowie, Bojkowie oraz Hucułowie. Mimo różnych utrudnień z ludnością żydowską, mniejszości narodowe w II RP cieszyły się dużą swobodą działania.

10 Charakterystyka Rządów Parlamentarnych 1919-1926
Od stycznia 1919 do maja 1926 władzę sprawowało kolejno 13 rządów. Często programy polityczne poszczególnych koalicjantów były sprzeczne i niestabilne, z wyjątkiem rządu Wł. Grabskiego, który utrzymał się od 1923 do 1925. Życie polityczne pełne było skandali. Słaba pozycja międzynarodowa. Niemcy prowadzili z Polską wojnę celną. Jednak mimo wielu niesprzyjających zjawisk był to okres stopniowej stabilizacji państwa polskiego. Szczególne znaczenie miały reformy walutowa i rolna.

11 Prezentację wykonała: Katarzyna Szopiak kl. I b


Pobierz ppt "Rządy Parlamentarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google