Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory prezydenckie *9 XII 1922 r. prezydentem został Gabriel Narutowicz (kandydat PSL Wyzwolenie") sprzeciwiła mu się endecja Narutowicz został zamordowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory prezydenckie *9 XII 1922 r. prezydentem został Gabriel Narutowicz (kandydat PSL Wyzwolenie") sprzeciwiła mu się endecja Narutowicz został zamordowany."— Zapis prezentacji:

1

2 Wybory prezydenckie *9 XII 1922 r. prezydentem został Gabriel Narutowicz (kandydat PSL Wyzwolenie") sprzeciwiła mu się endecja Narutowicz został zamordowany 16 XII 1922 r. nowym prezydentem został 20 XII 1922 r. Stanisław Wojciechowski (kandydat PSL,,Piast") poparty przez PSL Wyzwolenie" i PPS

3 Gabriel Narutowicz …

4 …i jego zabójca: Eligiusz Niewiadomski

5 Słabość systemu demokracji parlamentarnej II Rzeczypospolitej ( ): przewaga sejmu w stosunku do osłabionej władzy wykonawczej niestałość rządów wynikająca z politycznej odpowiedzialności rządów przed parlamentem, w którym ścierały się interesy wielu partii politycznych » duża ilość partii w sejmie - słabość sejmu, rywalizacja stronnictw, brak większości parlamentarnej, stąd częste zmiany rządów

6 Pakt lanckoroński (17 V 1923 r.) endecji, ChD, PSL Piast" - rząd Chjeno-Piasta na czele z Wincentym Witosem ograniczenie ustawodawstwa społecznego XI 1923 r. strajk w Krakowie krwawo stłumiony przez rząd Witosa Wincenty Witos

7 » brak ostatecznych rozwiązań w sprawie chłopskiej żądania autonomii przez mniejszości narodowe konstytucja zapowiadała swobody, ale jednocześnie dala katolikom uprzywilejowaną pozycję » próbą stabilizacji było tworzenie rządów pozaparlamentarnych (np.. 19 XII 1923 r rząd Władysława Grabskiego) niezależnych od składu parlamentu, ale mających jego zaufanie

8 Przyczyny kryzysu politycznego *klęska polityki zagranicznej 1925 r. - Locarno Niemcy zagwarantowały nienaruszalność granic Francji i Belgii uznano to za zgodę na rewizję granicy polskiej Niemcy zaproszono uroczyście do napaści na wschód, żeby za tę cenę kupić sobie pokój na zachodzie. (Józef Beck)

9 *kryzys gospodarczy wojna celna z Niemcami ujemny bilans handlowy bezrobocie, druga inflacja" nie rozwiązano problemu małorolnych i bezrolnych chłopów

10 *trudna sytuacja na Kresach akcje terrorystyczne wymierzone w polskich urzędników w 1924 r. powołano Korpus Ochrony Pogranicza

11 *kryzys polityczny rządy sejmokracji" upadek rządu Władysława Grabskiego skandale polityczne korupcja domagano się zmian w konstytucji

12 *powołanie rządu Chjeno-Piasta z Wincentym Witosem (5 V 1926 r.) oburzenie społeczeństwa, pamiętającego rządy prawicy w 1923 r. (krwawa rozprawa z robotnikami w Krakowie)

13 Rząd Chjeno-Piasta powołany 10 maja 1926 roku

14 *opozycja pozaparlamentarna z Józefem Piłsudskim na czele poparcie środowisk kombatanckich wywodzących się z POW i Legionów część armii publicznie podporządkowała się Marszałkowi

15

16 Przewrót majowy - 12 V 1926 r.

17 Około godziny 17. na moście Poniatowskiego doszło do spotkania Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. Mjr Porwit, po przybyciu na wiadukt mostu, złożył meldunek prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu, a następnie zameldował się Józefowi Piłsudskiemu i był świadkiem rozmowy obu dygnitarzy. Marszałek chciał ustąpienia gabinetu Witosa, prezydent żądał natomiast kapitulacji przeciwnika. Po załamaniu się pertraktacji i odjeździe prezydenta mjr Porwit odmówił marszałkowi Piłsudskiemu przepuszczenia go przez most i zajął most. Natomiast nie udało się obsadzić, lojalnym wobec rządu 30 Pułkiem Piechoty, mostu Kierbedzia. Przez ten most przechodziły do Warszawy wojska współdziałające z Piłsudskim.

18

19 Zbrojny zamach stanu walki w Warszawie (379 zabitych, 900 rannych)

20

21

22

23

24

25 Pogrzeb ofiar bratobójczych walk …

26 Poparcie dla Józefa Piłsudskiego: PPS Stronnictwo Chłopskie PSL Wyzwolenie" KPP (błąd majowy") Ugrupowania lewicowe zorganizowały strajki kolejarzy, które uniemożliwiły dotarcie wojsk wiernych rządowi do stolicy. ziemiaństwo: X 1926 r. spotkanie Piłsudskiego z arystokracją w Nieświeżu

27 dymisja premiera Wincentego Witosa i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego marszałek sejmu Maciej Rataj powierzył tekę premiera Kazimierzowi Bartlowi, prezydentem został Ignacy Mościcki (reelekcja w 1933 r.)

28 Prezydent Ignacy Mościcki Premier Kazimierz Bartel

29 Nowela sierpniowa (2 VIII 1926 r.) *prezydent mógł rozwiązać parlament miał prawo wydawania dekretów z mocą ustawy wzmocniono pozycję rządu w sprawach budżetowych sejm nie mógł rozpatrywać wniosku o wotum nieufności dla rządu na tym samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony

30 *Rządy sanacji - sanacja", czyli uzdrowienie systemu władzy *ograniczenie roli partii endecja utraciła pozycję, więc nasiliła pracę z młodzieżą o nastawieniu nacjonalistycznym partie, które poparły przewrót majowy, przeszły do opozycji, ponieważ nie uzyskały spodziewanej pozycji i wpływu na władzę

31 *Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (1928 r.) z Walerym Sławkiem komitet wyborczy zwolenników Józefa Piłsudskiego, do którego przystąpiły różne organizacje i grupy polityczne w wyborach w 1928 r. BBWR uzyskał 27 % mandatów w 1929 r. lewica wystąpiła z wnioskiem o postawienie ministra skarbu Gabriela Czechowicza przed Trybunałem Stanu za finansowanie kampanii BBWR z budżetu państwa

32

33 Walery Sławek

34 Ulotka wyborcza BBWR

35 *rządy pułkowników" z płk Kazimierzem Świtalskim (1929 r.) i Walerym Sławkiem (1930 r.) tłumienie opozycji wprowadzenie do sejmu w czasie debaty budżetowej w 1929 r. wojska ograniczenie swobód obywatelskich

36 Wzrost zaufania do Polski ze strony obcego kapitału pożyczki stabilizacyjne USA i Wielkiej Brytanii układy gospodarcze z Niemcami lata były najlepszym okresem w dziejach gospodarczych IIRP *Polska podpisała pakt Brianda-Kellogga o wyrzeczeniu się wojny (1928 r. l a w 1929 r. protokół Litwinowa o niestosowaniu przemocy w dochodzeniu pretensji terytorialnych

37 Opozycja wobec sanacji *stronnictwa centrum i lewicy sejmowej utworzyły 9 IX 1929 r. Centrolew (PSL Piast", ChD, Narodowa Partia Robotnicza, Stronnictwo Chłopskie, PSL Wyzwolenie", PPS) Centrolew zorganizował Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu i wszedł na drogę działalności pozaparlamentarnej

38 w VI 1930 r. odbył się kongres w Krakowie – zakończony zamieszkami w VIII 1930 r. Józef Piłsudski został premierem prezydent Mościcki rozwiązał parlament na polecenie Józefa Piłsudskiego aresztowano przywódców Centrolewu i uwięziono ich w Brześciu nad Bugiem

39 w latach przeprowadzono proces działaczy Centrolewu 16 XI 1930 r. odbyły się wybory do sejmu zwane brzeskimi", w których BBWR uzyskał 55% głosów fałszowanie wyników unieważniono listy Centrolewu

40 Brama twierdzy w Brzesciu n/Bugiem

41 Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej – obóz dla więźniów politycznych działający w latach w Berezie Kartuskiej

42 w III 1931 r. powstało Stronnictwo Ludowe na czele z Wincentym Witosem przebywającym na emigracji i Maciejem Ratajem w kraju postulowało przeprowadzenie radykalnej reformy rolnej i powrót do rządów demokracji parlamentarnej z inicjatywy endecji w 1926 r. powstał Obóz Wielkiej Polski z Romanem Dmowskim organizacja typu faszystowskiego, którą władze rozwiązały w 1933 r. członkowie utworzyli Obóz Narodowo- Radykalny z hasłami faszystowskimi ONR Falanga" z Bolesławem Piaseckim na czele - program radykalny, antysemicki i nacjonalistyczny ONR ABC" - dążący do ugody ze starymi" z endecji

43


Pobierz ppt "Wybory prezydenckie *9 XII 1922 r. prezydentem został Gabriel Narutowicz (kandydat PSL Wyzwolenie") sprzeciwiła mu się endecja Narutowicz został zamordowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google