Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory prezydenckie * 9 XII 1922 r. prezydentem został Gabriel Narutowicz (kandydat PSL „Wyzwolenie") • sprzeciwiła mu się endecja Narutowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory prezydenckie * 9 XII 1922 r. prezydentem został Gabriel Narutowicz (kandydat PSL „Wyzwolenie") • sprzeciwiła mu się endecja Narutowicz."— Zapis prezentacji:

1

2 Wybory prezydenckie * 9 XII r. prezydentem został Gabriel Narutowicz (kandydat PSL „Wyzwolenie") • sprzeciwiła mu się endecja Narutowicz został zamordowany 16 XII 1922 r. nowym prezydentem został XII r. Stanisław Wojciechowski (kandydat PSL ,,Piast") poparty przez PSL „Wyzwolenie" i PPS

3 Gabriel Narutowicz …

4 …i jego zabójca: Eligiusz Niewiadomski

5 Słabość systemu demokracji parlamentarnej II Rzeczypospolitej (1921-1926):
przewaga sejmu w stosunku do osłabionej władzy wykonawczej niestałość rządów wynikająca z politycznej odpowiedzialności rządów przed parlamentem, w którym ścierały się interesy wielu partii politycznych » duża ilość partii w sejmie - słabość sejmu, rywalizacja stronnictw, brak większości parlamentarnej, stąd częste zmiany rządów

6 ograniczenie ustawodawstwa społecznego
Pakt lanckoroński (17 V 1923 r.) endecji, ChD, PSL „Piast" - rząd Chjeno-Piasta na czele z Wincentym Witosem ograniczenie ustawodawstwa społecznego XI 1923 r. strajk w Krakowie krwawo stłumiony przez rząd Witosa Wincenty Witos

7 » brak ostatecznych rozwiązań w sprawie chłopskiej
żądania autonomii przez mniejszości narodowe konstytucja zapowiadała swobody, ale jednocześnie dala katolikom uprzywilejowaną pozycję » próbą stabilizacji było tworzenie rządów pozaparlamentarnych (np.. 19 XII 1923 r rząd Władysława Grabskiego) niezależnych od składu parlamentu, ale mających jego zaufanie

8 Przyczyny kryzysu politycznego
* klęska polityki zagranicznej 1925 r. - Locarno Niemcy zagwarantowały nienaruszalność granic Francji i Belgii uznano to za zgodę na rewizję granicy polskiej Niemcy zaproszono uroczyście do napaści na wschód, żeby za tę cenę kupić sobie pokój na zachodzie. (Józef Beck)

9 * kryzys gospodarczy wojna celna z Niemcami ujemny bilans handlowy bezrobocie, „druga inflacja" nie rozwiązano problemu małorolnych i bezrolnych chłopów

10 * trudna sytuacja na Kresach
akcje terrorystyczne wymierzone w polskich urzędników w 1924 r. powołano Korpus Ochrony Pogranicza

11 * kryzys polityczny „rządy sejmokracji" upadek rządu Władysława Grabskiego skandale polityczne korupcja domagano się zmian w konstytucji

12 * powołanie rządu Chjeno-Piasta z Wincentym Witosem (5 V 1926 r.)
• oburzenie społeczeństwa, pamiętającego rządy prawicy w 1923 r. (krwawa rozprawa z robotnikami w Krakowie)

13 Rząd Chjeno-Piasta powołany 10 maja 1926 roku

14 * opozycja pozaparlamentarna z Józefem Piłsudskim na czele
poparcie środowisk kombatanckich wywodzących się z POW i Legionów część armii publicznie podporządkowała się Marszałkowi

15

16 Przewrót majowy - 12 V 1926 r.

17 Około godziny 17. na moście Poniatowskiego doszło do spotkania Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. Mjr Porwit, po przybyciu na wiadukt mostu, złożył meldunek prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu, a następnie zameldował się Józefowi Piłsudskiemu i był świadkiem rozmowy obu dygnitarzy. Marszałek chciał ustąpienia gabinetu Witosa, prezydent żądał natomiast kapitulacji przeciwnika. Po załamaniu się pertraktacji i odjeździe prezydenta mjr Porwit odmówił marszałkowi Piłsudskiemu przepuszczenia go przez most i zajął most. Natomiast nie udało się obsadzić, lojalnym wobec rządu 30 Pułkiem Piechoty, mostu Kierbedzia. Przez ten most przechodziły do Warszawy wojska współdziałające z Piłsudskim.

18

19 Zbrojny zamach stanu walki w Warszawie (379 zabitych, 900 rannych)

20

21

22

23

24

25 Pogrzeb ofiar bratobójczych walk …

26 Poparcie dla Józefa Piłsudskiego: PPS Stronnictwo Chłopskie
PSL „Wyzwolenie" KPP („błąd majowy") Ugrupowania lewicowe zorganizowały strajki kolejarzy, które uniemożliwiły dotarcie wojsk wiernych rządowi do stolicy. • ziemiaństwo: • X 1926 r. spotkanie Piłsudskiego z arystokracją w Nieświeżu

27 dymisja premiera Wincentego Witosa i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
marszałek sejmu Maciej Rataj powierzył tekę premiera Kazimierzowi Bartlowi, prezydentem został Ignacy Mościcki (reelekcja w 1933 r.)

28 Prezydent Ignacy Mościcki
Premier Kazimierz Bartel

29 Nowela sierpniowa (2 VIII 1926 r.)
* prezydent mógł rozwiązać parlament miał prawo wydawania dekretów z mocą ustawy wzmocniono pozycję rządu w sprawach budżetowych sejm nie mógł rozpatrywać wniosku o wotum nieufności dla rządu na tym samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony

30 * Rządy sanacji - „sanacja", czyli uzdrowienie systemu władzy
* ograniczenie roli partii endecja utraciła pozycję, więc nasiliła pracę z młodzieżą o nastawieniu nacjonalistycznym partie, które poparły przewrót majowy, przeszły do opozycji, ponieważ nie uzyskały spodziewanej pozycji i wpływu na władzę

31 * Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (1928 r.) z Walerym Sławkiem
komitet wyborczy zwolenników Józefa Piłsudskiego, do którego przystąpiły różne organizacje i grupy polityczne w wyborach w 1928 r. BBWR uzyskał 27 % mandatów w 1929 r. lewica wystąpiła z wnioskiem o postawienie ministra skarbu Gabriela Czechowicza przed Trybunałem Stanu za finansowanie kampanii BBWR z budżetu państwa

32

33 Walery Sławek

34 Ulotka wyborcza BBWR

35 rządy „pułkowników" z płk Kazimierzem Świtalskim (1929 r
* rządy „pułkowników" z płk Kazimierzem Świtalskim (1929 r.) i Walerym Sławkiem (1930 r.) tłumienie opozycji wprowadzenie do sejmu w czasie debaty budżetowej w 1929 r. wojska ograniczenie swobód obywatelskich

36 Wzrost zaufania do Polski ze strony obcego kapitału
pożyczki stabilizacyjne USA i Wielkiej Brytanii układy gospodarcze z Niemcami lata były najlepszym okresem w dziejach gospodarczych IIRP * Polska podpisała pakt Brianda-Kellogga o wyrzeczeniu się wojny (1928 r. l a w 1929 r. protokół Litwinowa o niestosowaniu przemocy w dochodzeniu pretensji terytorialnych

37 Opozycja wobec sanacji
* stronnictwa centrum i lewicy sejmowej utworzyły 9 IX 1929 r. Centrolew (PSL „Piast", ChD, Narodowa Partia Robotnicza, Stronnictwo Chłopskie, PSL „Wyzwolenie", PPS) • Centrolew zorganizował Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu i wszedł na drogę działalności pozaparlamentarnej

38 w VI 1930 r. odbył się kongres w Krakowie – zakończony zamieszkami
w VIII 1930 r. Józef Piłsudski został premierem prezydent Mościcki rozwiązał parlament na polecenie Józefa Piłsudskiego aresztowano przywódców Centrolewu i uwięziono ich w Brześciu nad Bugiem

39 w latach 1931-1933 przeprowadzono proces działaczy Centrolewu
16 XI 1930 r. odbyły się wybory do sejmu zwane „brzeskimi", w których BBWR uzyskał 55% głosów fałszowanie wyników unieważniono listy Centrolewu

40 Brama twierdzy w Brzesciu n/Bugiem

41 Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej – obóz dla więźniów politycznych działający w latach w Berezie Kartuskiej

42 w III r. powstało Stronnictwo Ludowe na czele z Wincentym Witosem przebywającym na emigracji i Maciejem Ratajem w kraju postulowało przeprowadzenie radykalnej reformy rolnej i powrót do rządów demokracji parlamentarnej z inicjatywy endecji w 1926 r. powstał Obóz Wielkiej Polski z Romanem Dmowskim organizacja typu faszystowskiego, którą władze rozwiązały w 1933 r. członkowie utworzyli Obóz Narodowo-Radykalny z hasłami faszystowskimi ONR „Falanga" z Bolesławem Piaseckim na czele - program radykalny, antysemicki i nacjonalistyczny ONR „ABC" - dążący do ugody ze „starymi" z endecji

43


Pobierz ppt "Wybory prezydenckie * 9 XII 1922 r. prezydentem został Gabriel Narutowicz (kandydat PSL „Wyzwolenie") • sprzeciwiła mu się endecja Narutowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google