Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHORWACJA. INFORMACJE OGÓLNE GRANICA:GRANICA: z Węgrami, Słowenią, Jugosławią oraz Bośnią i Hercegowiną PODZIAŁ ADMINIST.:PODZIAŁ ADMINIST.: składa się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHORWACJA. INFORMACJE OGÓLNE GRANICA:GRANICA: z Węgrami, Słowenią, Jugosławią oraz Bośnią i Hercegowiną PODZIAŁ ADMINIST.:PODZIAŁ ADMINIST.: składa się"— Zapis prezentacji:

1 CHORWACJA

2 INFORMACJE OGÓLNE GRANICA:GRANICA: z Węgrami, Słowenią, Jugosławią oraz Bośnią i Hercegowiną PODZIAŁ ADMINIST.:PODZIAŁ ADMINIST.: składa się z 4 krain historycznych: Chorwacji właściwej, Slawonii, Dalmacji i Istrii oraz z 21 województw STOLICA :STOLICA : Zagrzeb / 868 tys. mieszkańców POWIERZCHNIA:POWIERZCHNIA: 56,5 tys. km ² LUDNOŚĆ:LUDNOŚĆ: 4 775 tys.

3 USTRÓJ:USTRÓJ: Republika JĘZYK URZĘDOWY:JĘZYK URZĘDOWY: serbsko - chorwacki NARODOWOŚCI:NARODOWOŚCI: Chorwaci 76,2%, Serbowie 10,9%, Jugosłowianie 8,7% RELIGIE:RELIGIE: katolicy 76%, serbscy prawosławni 11%, protestanci 1,4%, muzułmanie 1,2% WALUTA:WALUTA: 1 kuna (HRK) = 100 lip

4 PARLAMENT liczy od 100 do 160 deputowanych czynne i bierne prawo wyborcze od 18 lat Izba Wyższa - Izba Województw (Županijski Dom) Izba Niższa - Izba Przedstawicieli (Zastupnički Dom) Prawo inicjatywy ustawodawczej posiadają:Prawo inicjatywy ustawodawczej posiadają: –deputowani –kluby parlamentarne –komisje parlamentarne –rząd

5 Ustawy uchwalane 2/3 głosów:Ustawy uchwalane 2/3 głosów: –prawa mniejszości narodowych –ratyfikowanie umów międzynarodowych Ustawy uchwalane bezwzględną większością głosów:Ustawy uchwalane bezwzględną większością głosów: –konkretyzujące konstytucyjnie zagwarantowane wolności i prawa człowieka –ordynacja wyborcza –struktura, zakres i tryb działania organów państwowych –system administracji lokalnej i samorządu lokalnego

6 PARTIE POLITYCZNE:PARTIE POLITYCZNE: –Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji / Chorwacka Partia Socjalliberalna - 74 –Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) - 46 –Chorwacka Partia Chłopska (HSS) - 24 –niezależni - 5 –inne - 5

7 RZĄD Składa się z:Składa się z: –premiera (Ivica Račan) –jednego lub więcej wicepremierów –ministrów (14 ministerstw) Kompetencje rządu:Kompetencje rządu: –władza wykonawcza –prowadzi i kieruje polityką wewnętrzną –kieruje i nadzoruje działania administracji państwowej –wspólnie z prezydentem tworzy i realizuje politykę zagraniczną

8 Powoływanie rządu:Powoływanie rządu: –powoływany na 4 lata –premiera wybiera prezydent –ministrowie są wybierani przez premiera Odwoływanie rządu:Odwoływanie rządu: –o votum nieufności może wystąpić 1/3 deputowanych i premier –votum nieufności dotyczyć może premiera, całego rządu lub członka rządu –wniosek jest poddawany pod debatę i głosowany od 7 do 30 dnia od złożenia

9 PREZYDENT Aktualnym prezydentem jest Stipe Mesć Wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat z prawem jednej reelekcji Jest głową państwa i reprezentuje Republikę w kraju i zagranicą Jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych Może uczestniczyć w posiedzeniu rządu i brać udział w dyskusji Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie konstytucji podczas sprawowania urzędu

10 SĄD KONSTYTUCYJNY Składa się z:Składa się z: 13 sędziów powoływanych przez parlament na 8-letnią kadencję Sąd orzeka w sprawach:Sąd orzeka w sprawach: –zgodności ustaw z konstytucją –sporów kompetencyjnych między organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej –sporów wyborczych –skarg konstytucyjnych przy naruszeniu fundamentalnych praw i praw człowieka

11 SAMORZĄDY LOKALNE I REGIONALNE Obywatele mają zagwarantowane prawo do tworzenia regionalnych i lokalnych samorządów oraz bezpośrednie uczestnictwo w ich zarządzaniu Samorządy powinny być autonomiczne jak np. mieć prawo do rozporządzania środkami finansowymi Rząd powinien wspomagać finansowo słabsze samorządy


Pobierz ppt "CHORWACJA. INFORMACJE OGÓLNE GRANICA:GRANICA: z Węgrami, Słowenią, Jugosławią oraz Bośnią i Hercegowiną PODZIAŁ ADMINIST.:PODZIAŁ ADMINIST.: składa się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google