Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPETENCJE vs. KWALIFIKACJE Biuro Karier UAM Kontakt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPETENCJE vs. KWALIFIKACJE Biuro Karier UAM Kontakt"— Zapis prezentacji:

1 KOMPETENCJE vs. KWALIFIKACJE Biuro Karier UAM Kontakt
ul. Zwierzyniecka 7c Poznań

2 „Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.” PETER DRUKER

3 Kompetencja to konglomerat:
opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co), umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię), postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę) .

4 KOMPETENCJE = wiedza + umiejętności + postawa
bazowe: stanowią bazę, podstawę, punkt wyjścia. Grupa pewnych umiejętności uniwersalnych. Zalicza się tutaj: kompetencje społeczne, interpersonalne, dotyczące funkcjonowania w grupie, kultury osobistej, kompetencje związane z poruszaniem się po rynku pracy, planowaniem kariery itd.

5 twarde = zawodowe Są to cechy konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy. Można je potwierdzić dyplomami, certyfikatami, świadectwami… lub podczas procesu rekrutacyjnego. Innym etapem takiego procesu może być Assessment Center. Wiedzę i umiejętności można rozwijać poprzez naukę, udział w szkoleniach i kursach, a także pracę na danym stanowisku. Znajomość języków obcych, umiejętność obsługi programów/komputera/pakietu MS Office, posiadanie prawa jazdy.

6 5 typów zadań, których możesz spodziewać się na Assessment Center:
pozwala na wielowymiarową ocenę kompetencji kandydata, poprzez obserwowanie ich w praktyce (wykorzystanie w działaniu). 5 typów zadań, których możesz spodziewać się na Assessment Center: odgrywanie roli, dyskusja grupowa, in basket, prezentacja, case study.

7 Sposoby i metody rozwijania kompetencji twardych:
wskazówka Sposoby i metody rozwijania kompetencji twardych: kursy w szkołach językowych, korepetycje face to face, wyjazdy zagraniczne (Erasmus+, praca wakacyjna, wyprawy turystyczne), kursy komputerowe, szkoły jazdy, praktyki zawodowe, staże.

8 miękkie=społeczne: to cechy psychofizyczne i umiejętności społeczne. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach i sposobie życia. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych. Dokładność/skrupulatność – to inaczej dbałość o szczegóły i precyzyjne wykonywanie zadań. Wymagana m.in. w pracy, w której ważne jest by zminimalizować liczbę występujących pomyłek. Cierpliwość – umiejętność nie zrażania się niepowodzeniami oraz wykonywania pracy rutynowej, szczególnie przydatna w pracy z klientami. Gotowość do nauki – chęć ciągłego doskonalenia się, zdobywania nowej wiedzy. Inicjatywa – sami podejmujemy działania, nie czekając na polecenia. Samodzielność – o to, co mamy zrobić pytamy szczegółowo przed wykonaniem zadania, a w trakcie realizacji zwracamy się z prośbą o pomoc, gdy jest to faktycznie konieczne.

9 miękkie = społeczne (c.d.)
Komunikatywność – umiejętność wymieniana najczęściej w ofertach pracy. Oznacza łatwość w nawiązywaniu kontaktu oraz zdolność do precyzyjnego wyrażania swoich myśli. Kreatywność – polega na umiejętności generowania ciekawych pomysłów lub rozwiązań. Cecha przydatna w marketingu i reklamie. Odporność na stres – umiejętność kontrolowania swoich emocji, zachowania dystansu do samego siebie i otoczenia, szczególnie przydatna w pracy pod presją czasu i wyników. Umiejętność pracy w zespole – umiejętność współpracy w celu zrealizowania zadania i osiągnięcia wspólnego celu. Elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków, nie obawianie się zmian. Elastyczność może również oznaczać gotowość do pracy zmianowej, czy częstych wyjazdów służbowych.

10 wskazówka Nie ma drogi na skróty w przypadku nabywania, rozwijania i doskonalenia kompetencji miękkich. Proces ten wymaga nieustannej praktyki, obserwacji, treningu i doświadczania. Istnieje jednak wiele metod, które mogą Ci w tym pomóc: kursy i szkolenia, poradniki, e-learning, coaching, mentoring, działalność w wolontariacie, staże i praktyki, warsztaty, działalność w kołach naukowych lub stowarzyszeniach.

11 kompetencje wyróżniające:
wyróżniają kandydata spośród innych, mogą mieć znaczny wpływ na decyzję o zatrudnieniu. Kompetencje te, to znak firmowy, coś co sprawia, że kandydat staje się charakterystyczny. Specjalistyczna wiedza, znajomość mało popularnego języka, znajomość skomplikowanego programu komputerowego, prestiżowy staż lub praktyki, rzadko spotykane zainteresowania.

12 kompetencje kluczowe w funkcjonowaniu na rynku pracy:
motywacja do pracy, kultura osobista, uczciwość, mobilność, punktualność, umiejętność autoprezentacji, wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność współpracy, szacunek do przełożonych, elastyczność.

13 KWALIFIKACJE to uprawnienia do wykonywania zadań zawodowych. Mają one wymiar formalny w postaci dyplomów ukończenia szkoły, kursów kwalifikacyjnych, certyfikatów, uprawnień itp. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych jest często warunkiem koniecznym do wykonywania określonego zawodu.

14 Kwalifikacje ogólnozawodowe
to umiejętności, wiedza i cechy psychofizyczne potrzebne do wykonywania pracy w określonym obszarze zawodowym. Będą one wspólne dla zawodów pokrewnych, takich jak księgowy i specjalista ds. finansów np. umiejętność rozliczania faktur. Kwalifikacje specyficzne dla stanowiska pracy to umiejętności, wiedza i cechy psychofizyczne niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W tym przypadku zespół kwalifikacji zawodowych wiąże się z konkretnymi zadaniami wykonywanymi przez pracownika na stanowisku pracy np. uprawnienia na prowadzenie wózków widłowych.

15 Kwalifikacje kluczowe
zestaw kwalifikacji zawodowych, których posiadanie jest warunkiem wykonywania pracy na danym stanowisku np. znajomość języka obcego. Kwalifikacje pomocnicze zestaw kwalifikacji zawodowych, których posiadanie służy wykonywaniu zadań pomocniczych lub wykonywanych w wyjątkowych sytuacjach np. prawo jazdy (dla osób pracujących w biurze).

16 UZDOLNIENIA to najogólniej wrodzone predyspozycje.
Teoria inteligencji wielorakich została opracowana przez Howarda Gardnera. Autor wyróżnił 8 typów inteligencji, z każdą inteligencją związany jest inny rodzaj zawodów. Według dr. Gardnera każdy z nas rodzi się ze wszystkimi rodzajami inteligencji, jednak w miarę upływu lat niektóre z nich rozwijają się mocniej, a inne słabiej. Wiedza o posiadanych rodzajach inteligencji jest przydatna zarówno w trakcie edukacji, jak i podczas poszukiwaniu własnej drogi zawodowej.

17 8 typów inteligencji Językowa: sprzedawca, kelner, przedstawiciel, handlowy, dziennikarz, tłumacz. Matematyczno – logiczna: detektyw, prawnik, bankier, architekt, informatyk. Wizualno - przestrzenna: krawcowa, malarz, architekt, cukiernik. Kinestetyczna: fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik. Muzyczna: osoby zajmujące się nagłośnieniem, muzycy. Interpersonalna: wszystkie zawody związane z usługami np.: sprzedawca. Intrapersonalna: pisarz, poeta, psycholog, pedagog, ksiądz. Przyrodnicza: ogrodnik, zootechnik, dietetyk, weterynarz, florysta.

18 Literatura i strony internetowe:
Jamka.B (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?. Warszawa: Wydawnictwo JAK. Stabryła.A (2009). Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Kraków: Wydawnictwo Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania. file:///C:/POBIERANIE/CHROME/2_kompetencje%20kluczowe%20(4).pdf

19 Źródła zdjęć: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_chi%C5%84skie https://sensuabilitas.wordpress.com/etyka/ Autorka prezentacji: NATALIA WEGNER

20 Biuro Karier UAM Kontakt ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań

21 Tu jesteśmy!


Pobierz ppt "KOMPETENCJE vs. KWALIFIKACJE Biuro Karier UAM Kontakt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google