Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOCJOLOGIA WYKŁAD IV ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOCJOLOGIA WYKŁAD IV ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 SOCJOLOGIA WYKŁAD IV ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH

2 ISTOTA ZRÓŻNICOWANIA ● Świat społeczny to świat różnic: różnych ludzi, różnych form organizacji społecznych, różnych struktur społecznych ● Historia społecznych różnic jest tak długa, jak historia ludzkości ● Biologiczny, psychiczny i społeczny charakter różnic ● Ład i porządek społeczny to kulturowe formy „opanowania” wszechobecnego zróżnicowania

3 ZRÓŻNICOWANIE A NIERÓWNOŚĆ ● Same różnice jako takie nie decydują jeszcze o nierównych (niesymetrycznych) relacjach pomiędzy jednostkami czy większymi całościami społecznymi ● Nierówności wynikają z różnego (łatwiejszego lub trudniejszego) dostępu do ograniczonych dóbr ● Te dobra muszą być społecznie (powszechnie, choć wcale nie przez wszystkich) cenione

4 RODZAJE DÓBR ● P. Sztompka proponuje następujące zestawienie najważniejszych dóbr cenionych społecznie: ● dobra materialne (w tym praca) ● władza (w tym informacja) ● prestiż ● wykształcenie (w tym dostęp do kształcenia publicznego) ● zdrowie (w tym dostęp do służby zdrowia)

5 STRATYFIKACJA SPOŁECZNA ● Stopniowalny charakter dostępu do dóbr i samych dóbr sprawia, że można systematyzować zróżnicowanie społeczne w pewnym porządku czy skali ● „Proponuję stosować termin stratyfikacja społeczna albo uwarstwienie społeczne tylko do opisania takich grupowych lub pozycyjnych – a nie indywidualnych – różnic dostępu do cenionych społecznie celów” (P. Sztompka, s. 337) ● STAN – WARSTWA – KLASA

6 RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA ● W kontekście przemieszczania się jednostek i całości społecznych w ramach stratyfikacji społecznej mowa jest o ruchliwości pionowej ● Porządek stanowy charakteryzuje się silnie ograniczoną ruchliwością społeczną ● Ruchliwość w układzie klasowym oznaczała (Marks) przemieszczanie się całości społecznych w społecznej hierarchii ● Porządek warstwowy, zwłaszcza w demokratycznym systemie, przynajmniej teoretycznie charakteryzuje się największą ruchliwością społeczną

7 KLASA ŚREDNIA ● Współczesna koncepcja klasy średniej i jej znaczenia dla porządku i ładu społecznego ● Kogo można zaklasyfikować do klasy średniej? ● Czy klasa średnia istnieje w Polsce? ● Kwestia klasyfikacji statystycznej ● Kwestia identyfikacji i autoidentyfikacji

8 KLASA KREATYWNA ● Rola klasy kreatywnej w rozwoju miast i regionów (R. Florida) ● Kto wchodzi w skład klasy kreatywnej? ● Czy można mówić o klasie kreatywnej w tradycyjnym rozumieniu terminu klasa?

9 UNDERCLASS ● „Nowe” obszary społecznego wykluczenia – problem kapitału społecznego i kulturowego ● Problem dziedziczności społecznego wykluczenia ● Baumanowscy turyści i włóczędzy – czy nowy opis dla klasy średniej i underclass ● Prekariat – niechciane dziedzictwo elastycznego czasu pracy


Pobierz ppt "SOCJOLOGIA WYKŁAD IV ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google