Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH
SOCJOLOGIA WYKŁAD IV ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH

2 ISTOTA ZRÓŻNICOWANIA Świat społeczny to świat różnic: różnych ludzi, różnych form organizacji społecznych, różnych struktur społecznych Historia społecznych różnic jest tak długa, jak historia ludzkości Biologiczny, psychiczny i społeczny charakter różnic Ład i porządek społeczny to kulturowe formy „opanowania” wszechobecnego zróżnicowania

3 ZRÓŻNICOWANIE A NIERÓWNOŚĆ
Same różnice jako takie nie decydują jeszcze o nierównych (niesymetrycznych) relacjach pomiędzy jednostkami czy większymi całościami społecznymi Nierówności wynikają z różnego (łatwiejszego lub trudniejszego) dostępu do ograniczonych dóbr Te dobra muszą być społecznie (powszechnie, choć wcale nie przez wszystkich) cenione

4 RODZAJE DÓBR P. Sztompka proponuje następujące zestawienie najważniejszych dóbr cenionych społecznie: dobra materialne (w tym praca) władza (w tym informacja) prestiż wykształcenie (w tym dostęp do kształcenia publicznego) zdrowie (w tym dostęp do służby zdrowia)

5 STRATYFIKACJA SPOŁECZNA
Stopniowalny charakter dostępu do dóbr i samych dóbr sprawia, że można systematyzować zróżnicowanie społeczne w pewnym porządku czy skali „Proponuję stosować termin stratyfikacja społeczna albo uwarstwienie społeczne tylko do opisania takich grupowych lub pozycyjnych – a nie indywidualnych – różnic dostępu do cenionych społecznie celów” (P. Sztompka, s. 337) STAN – WARSTWA – KLASA

6 RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA W kontekście przemieszczania się jednostek i całości społecznych w ramach stratyfikacji społecznej mowa jest o ruchliwości pionowej Porządek stanowy charakteryzuje się silnie ograniczoną ruchliwością społeczną Ruchliwość w układzie klasowym oznaczała (Marks) przemieszczanie się całości społecznych w społecznej hierarchii Porządek warstwowy, zwłaszcza w demokratycznym systemie, przynajmniej teoretycznie charakteryzuje się największą ruchliwością społeczną

7 KLASA ŚREDNIA Współczesna koncepcja klasy średniej i jej znaczenia dla porządku i ładu społecznego Kogo można zaklasyfikować do klasy średniej? Czy klasa średnia istnieje w Polsce? Kwestia klasyfikacji statystycznej Kwestia identyfikacji i autoidentyfikacji

8 KLASA KREATYWNA Rola klasy kreatywnej w rozwoju miast i regionów (R. Florida) Kto wchodzi w skład klasy kreatywnej? Czy można mówić o klasie kreatywnej w tradycyjnym rozumieniu terminu klasa?

9 UNDERCLASS „Nowe” obszary społecznego wykluczenia – problem kapitału społecznego i kulturowego Problem dziedziczności społecznego wykluczenia Baumanowscy turyści i włóczędzy – czy nowy opis dla klasy średniej i underclass Prekariat – niechciane dziedzictwo elastycznego czasu pracy


Pobierz ppt "ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE PROBLEM NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google