Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skąd się wzięła socjologia?. Modernizacja jako kataklizm społeczny (refleksja na ładem społecznym) Problem ładu społecznego (człowiek jako twórca porządku,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skąd się wzięła socjologia?. Modernizacja jako kataklizm społeczny (refleksja na ładem społecznym) Problem ładu społecznego (człowiek jako twórca porządku,"— Zapis prezentacji:

1 Skąd się wzięła socjologia?

2 Modernizacja jako kataklizm społeczny (refleksja na ładem społecznym) Problem ładu społecznego (człowiek jako twórca porządku, poszukiwanie nowych podstaw życia społecznego) Socjologia jako konserwatywna reakcja na modernizację (hybrydyczny charakter socjologii)

3 Praktyczność/ użyteczność socjologii Zajmowanie się rzeczami, empiria, prawa Naturalizm Wiara w naukę i postęp

4 Socjologia jako najważniejsza z nauk Statyka i dynamika społeczna Rozwój intelektualny i jego stadia (teologiczne, metafizyczne, pozytywistyczne) Metody: obserwacja, eksperyment, metoda porównawcza Socjologia jako religia

5 Wpływy intelektualne: naturalizm, darwinizm społeczny, leseferyzm, amelioryzm Społeczeństwo jako organizm- funcjonalizm Koncepcje ewolucji społecznej Rola instytucji społecznych

6 Twórca socjologii akademickiej Socjologia a filozofia (fakty społeczne) Socjologia a psychologia ( fakty społeczne jako rzeczy) Realistyczne spojrzenie na społeczeństwo Homo-duplex Rola instytucji społecznych (religia) Pojęcie anomii społecznej Reformizm społeczny

7 Waga ekonomicznych aspektów życia społecznego Pojęcie formacji społeczno-ekonomicznej Koncepcja rozwoju życia społecznego Krytyka systemu kapitalistycznego (alienacja, wyzysk, fetyszyzm towarowy)

8 Antynaturalizm (W.Dilthey) Interakcjonizm Jednostka jako świadomy aktor życia społecznego Rozumienie Socjologia jako źródło społecznej samowiedzy

9 Koncepcja socjologii Działanie społeczne Rozumienie jako metoda socjologii Rola kultury w życiu społecznym (koncepcja narodzin kapitalizmu) Odczarowanie świata i proces racjonalizacji Koncepcje panowania i władzy

10 Jednostka jako samosterowny aktor życia społecznego Koncepcja interakcji społecznej- życie społeczne jako sieć społecznych interakcji Idea konstruowania życia społecznego

11 Twórca polskiej socjologii akademickiej Współczynnik humanistyczny Socjologia jako nauka humanistyczna Źródła socjologicznej wiedzy o życiu społecznym.

12 Zagadnienia do egzaminu: 1. Scharakteryzuj trzy główne przyczyny powstania socjologii 2. Co to jest statyka i dynamika społeczna ? (A. Comte) 3. Co to jest darwinizm społeczny ? (H.Spencer) 4. Na czym według Spencera polega rozwój społeczny? 5. Co to znaczy, iż socjologia bada fakty społeczne ? (E. Durkheim) 6. Na czym polega rola instytucji społecznych według Durkheima? (wyjaśnij na podstawie roli religii w życiu społecznym) 7. Na czym według Marksa polega rozwój społeczny? 8. Jakie są główne przyczyny krytyki systemu kapitalistycznego przez Marksa? 9. Na czym polega antynaturalizm socjologii humanistycznej? 10. Czym według Webera jest działanie społeczne? 11. Na czym polega proces odczarowywania świata? 12. Dlaczego Mead twierdzi, iż jednostka jest samosterownym aktorem życia społecznego? 13. Co to jest współczynnik humanistyczny? 14. Z jakich źródeł,według Znanieckiego, socjolog może czerpać informacje o życiu społecznym? Lektura: Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań, 2004, r. 1, Historia teorii socjologicznej: początki, str. 14-37 Zagadnienia do lektury obowiązkowej: 1.Na czym polegały różnice pomiędzy socjologią, a myślą oświeceniową? 2. Na czym według Marksa polega zjawisko alienacji?


Pobierz ppt "Skąd się wzięła socjologia?. Modernizacja jako kataklizm społeczny (refleksja na ładem społecznym) Problem ładu społecznego (człowiek jako twórca porządku,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google