Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Warszawa - 26.11.2015
Formy współdziałania firm ochrony z państwem w odniesieniu do nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Janusz Raczyński

2 O wykładowcy Janusz Raczyński
od 1996r. w Securitas Polska Sp. z o. o. - Menedżer Działu Szkolenia od 1989 SET Sp. z o. o. - Dyrektor ds. security/Członek zarządu od 1988 Protector Sp. z o. o. - Szef Działu Konwojów Dyrektor Krajowy i Międzynarodowy Instruktor International Bodyguard Association, w organizacji od 1991 roku (www.iba-polska.pl). Dyrektor Ośrodka Szkolenia Służb Ochrony w Securitas Polska Sp. z o.o. JR_2015

3 Zawartość prezentacji
Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państwa Pola współpracy firm sektora prywatnej ochrony ze strukturami państwa Propozycje zaangażowania zasobów sektora prywatnej ochrony podczas stanu wojny JR_2015

4 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państwa
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzona przez Prezydenta RP w dniu 13 listopada 2007 roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 roku. JR_2015

5 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw
Ustawa o ochronie osób i mi z dnia 22 sierpnia 1997 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zwanych dalej „formacjami ochronnymi”, z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) w zakresie wykonywanych zadań ochrony osób i mienia. JR_2015

6 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw
Ustawa o ochronie osób i mi z dnia 22 sierpnia 1997 r. § 3. Współpraca formacji ochronnych z Policją polega w szczególności na: 1) wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego, 2) współdziałaniu w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 3) współdziałaniu przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń, 4) wzajemnych konsultacjach doskonalących metody współpracy. § 6. Do współpracy formacji ochronnych z obroną cywilną przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio, czyli wymianę informacji o powstałych zagrożeniach. JR_2015

7 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 roku Rozdział Inne podsystemy ochronne w podrozdziale Prywatne odniesiono się do komercyjnych instytucji ochrony takich jak (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony, SUFO; Wewnętrzna Służba Ochrony WSO czy firmy ochrony osób i mienia). JR_2015

8 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzona przez Prezydenta RP w dniu 13 listopada 2007 roku Nadmieniono w niej tylko o potrzebie współpracy z partnerami społecznymi. JR_2015

9 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r. Podstawę współpracy określono w pkt w rozdziale „Inne podsystemy ochronne” gdzie stwierdza się: „Rosnący udział sektora prywatnego w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz potencjał prywatnych instytucji ochrony jest szansą na wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli oraz racjonalizację wydatków państwa. Warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju prywatnego sektora usług ochrony osób i mienia jest doskonalenie nadzoru i kontroli nad jego działalnością. Konieczne jest także określenie jego roli i opracowanie zasad współpracy w systemie bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w stanach nadzwyczajnych.” JR_2015

10 Propozycje zaangażowania zasobów sektora prywatnej ochrony podczas stanu wojny
Możliwości wykorzystania członków załóg interwencyjnych do działań parpolicyjnych jak kierowanie ruchem, udrażnianie dróg podczas ewakuacji ludności z miasta. Broń, która pozostaje w dyspozycji firm ochrony może być wykorzystana do wzmocnienia działań parapolicyjnych. Zabezpieczanie mienia opuszczonego przez mieszkańców. Wykorzystanie pojazdów konwojowych do transportu wrażliwych lub cennych materiałów wagi państwowej, które muszą być ewakuowane do bezpiecznych miejsc. JR_2015

11 Propozycje zaangażowania zasobów sektora prywatnej ochrony podczas stanu wojny
Ochrona obiektów strategicznych (mosty, przeprawy, kluczowe drogi i węzły komunikacyjne, wodociągi, stacje energetyczne, TV, radio, magazyny żywności itp.) Skorzystanie z alternatywnych środków łączności w jakie wyposażone są firmy ochrony. Stworzenia lokalnych lub zapasowych centrów dowodzenia na bazie central monitorowania alarmów. Doskonała znajomości obiektów i obszarów chronionych na danym terenie przez pracowników ochrony. JR_2015

12 Pola współpracy firm sektora prywatnej ochrony ze strukturami państwa
Zwiększenie umiejętności posługiwania się różnorodną bronią palną przez pracowników ochrony poprzez udostępnienie nieodpłatnie strzelnic, instruktorów, broni i amunicji do szkolenia. Prowadzenie zajęć z taktyki walki w mieście w tym możliwość skorzystania z poligonów z infrastrukturą zurbanizowaną. Zaznajomienie z procedurami związanymi z ochroną mienia ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej w stanie wojny. Wsparcie i bieżąca wymiana dostępnych informacji o zagrożeniach terrorystycznych podczas ochrony imprez masowych, dużych obiektów handlowych, teatrów kin. JR_2015

13 Pola współpracy firm sektora prywatnej ochrony ze strukturami państwa
Rozwiązanie możliwości inwestowania przez sektor prywatnej ochrony w wysoko zaawansowane technologie służące do ochrony infrastruktury krytycznej. Szkolenia z pierwszej pomoc przedmedycznej w warunkach pola walki wytypowanych grup pracowników ochrony JR_2015

14 Pola współpracy firm sektora prywatnej ochrony ze strukturami państwa
Wspomaganie edukacji społeczeństwa z wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństw w tym szczególnie osób z branży ochrony jako tych, którzy bezpośrednio stykają się na co dzień z tym zagadnieniem. Wspólne działania w przeciwdziałaniu i zwalczanie terroryzmu i ekstremizmu. JR_2015

15 Pytania ?

16 mail: janusz.raczynski@securtias.pl
Kontakt Janusz Raczyński Tel  913 632 mail: JR_2015


Pobierz ppt "Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google