Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Warszawa - 26.11.2015 Janusz Raczyński Formy współdziałania firm ochrony z państwem w odniesieniu do nowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Warszawa - 26.11.2015 Janusz Raczyński Formy współdziałania firm ochrony z państwem w odniesieniu do nowej."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Warszawa - 26.11.2015 Janusz Raczyński Formy współdziałania firm ochrony z państwem w odniesieniu do nowej strategii bezpieczeństwa narodowego

2 O wykładowcy JR_2015 2 Janusz Raczyński od 1996r. w Securitas Polska Sp. z o. o. - Menedżer Działu Szkolenia od 1989 SET Sp. z o. o. - Dyrektor ds. security/Członek zarządu od 1988 Protector Sp. z o. o. - Szef Działu Konwojów Dyrektor Krajowy i Międzynarodowy Instruktor International Bodyguard Association, w organizacji od 1991 roku (www.iba-polska.pl).www.iba-polska.pl Dyrektor Ośrodka Szkolenia Służb Ochrony w Securitas Polska Sp. z o.o.

3 Zawartość prezentacji JR_2015 3 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państwa Pola współpracy firm sektora prywatnej ochrony ze strukturami państwa Propozycje zaangażowania zasobów sektora prywatnej ochrony podczas stanu wojny

4 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państwa JR_2015 4 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzona przez Prezydenta RP w dniu 13 listopada 2007 roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 roku.

5 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw JR_2015 5 Ustawa o ochronie osób i mi z dnia 22 sierpnia 1997 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zwanych dalej „formacjami ochronnymi”, z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) w zakresie wykonywanych zadań ochrony osób i mienia.

6 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw JR_2015 6 Ustawa o ochronie osób i mi z dnia 22 sierpnia 1997 r. § 3. Współpraca formacji ochronnych z Policją polega w szczególności na: 1) wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego, 2) współdziałaniu w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 3) współdziałaniu przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń, 4) wzajemnych konsultacjach doskonalących metody współpracy. § 6. Do współpracy formacji ochronnych z obroną cywilną przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio, czyli wymianę informacji o powstałych zagrożeniach.

7 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw JR_2015 7 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 roku Rozdział Inne podsystemy ochronne w podrozdziale Prywatne odniesiono się do komercyjnych instytucji ochrony takich jak (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony, SUFO; Wewnętrzna Służba Ochrony WSO czy firmy ochrony osób i mienia).

8 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw JR_2015 8 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzona przez Prezydenta RP w dniu 13 listopada 2007 roku Nadmieniono w niej tylko o potrzebie współpracy z partnerami społecznymi.

9 Podstawa prawna współpracy podmiotów prywatnej ochrony ze strukturami państw JR_2015 9 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r. Podstawę współpracy określono w pkt. 138. w rozdziale „Inne podsystemy ochronne” gdzie stwierdza się: „Rosnący udział sektora prywatnego w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz potencjał prywatnych instytucji ochrony jest szansą na wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli oraz racjonalizację wydatków państwa. Warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju prywatnego sektora usług ochrony osób i mienia jest doskonalenie nadzoru i kontroli nad jego działalnością. Konieczne jest także określenie jego roli i opracowanie zasad współpracy w systemie bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w stanach nadzwyczajnych.”

10 Propozycje zaangażowania zasobów sektora prywatnej ochrony podczas stanu wojny JR_2015 10  Możliwości wykorzystania członków załóg interwencyjnych do działań parpolicyjnych jak kierowanie ruchem, udrażnianie dróg podczas ewakuacji ludności z miasta.  Broń, która pozostaje w dyspozycji firm ochrony może być wykorzystana do wzmocnienia działań parapolicyjnych.  Zabezpieczanie mienia opuszczonego przez mieszkańców.  Wykorzystanie pojazdów konwojowych do transportu wrażliwych lub cennych materiałów wagi państwowej, które muszą być ewakuowane do bezpiecznych miejsc. 

11 JR_2015 11  Ochrona obiektów strategicznych (mosty, przeprawy, kluczowe drogi i węzły komunikacyjne, wodociągi, stacje energetyczne, TV, radio, magazyny żywności itp.)  Skorzystanie z alternatywnych środków łączności w jakie wyposażone są firmy ochrony.  Stworzenia lokalnych lub zapasowych centrów dowodzenia na bazie central monitorowania alarmów.  Doskonała znajomości obiektów i obszarów chronionych na danym terenie przez pracowników ochrony.  Propozycje zaangażowania zasobów sektora prywatnej ochrony podczas stanu wojny

12 Pola współpracy firm sektora prywatnej ochrony ze strukturami państwa JR_2015 12  Zwiększenie umiejętności posługiwania się różnorodną bronią palną przez pracowników ochrony poprzez udostępnienie nieodpłatnie strzelnic, instruktorów, broni i amunicji do szkolenia.  Prowadzenie zajęć z taktyki walki w mieście w tym możliwość skorzystania z poligonów z infrastrukturą zurbanizowaną.  Zaznajomienie z procedurami związanymi z ochroną mienia ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej w stanie wojny.  Wsparcie i bieżąca wymiana dostępnych informacji o zagrożeniach terrorystycznych podczas ochrony imprez masowych, dużych obiektów handlowych, teatrów kin. 

13 Pola współpracy firm sektora prywatnej ochrony ze strukturami państwa JR_2015 13  Rozwiązanie możliwości inwestowania przez sektor prywatnej ochrony w wysoko zaawansowane technologie służące do ochrony infrastruktury krytycznej.  Szkolenia z pierwszej pomoc przedmedycznej w warunkach pola walki wytypowanych grup pracowników ochrony 

14 Pola współpracy firm sektora prywatnej ochrony ze strukturami państwa JR_2015 14  Wspomaganie edukacji społeczeństwa z wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństw w tym szczególnie osób z branży ochrony jako tych, którzy bezpośrednio stykają się na co dzień z tym zagadnieniem.  Wspólne działania w przeciwdziałaniu i zwalczanie terroryzmu i ekstremizmu.

15 Pytania ?

16 Kontakt JR_2015 16  Janusz Raczyński  Tel. + 48 603 913 632  mail: janusz.raczynski@securtias.pl 


Pobierz ppt "Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Warszawa - 26.11.2015 Janusz Raczyński Formy współdziałania firm ochrony z państwem w odniesieniu do nowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google