Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
mł.asp.mgr Antoni Krejpcio „Szkolenie dla Instruktorów obrony cywilnej” Kraków 2010

2 XXI wiek

3 W celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne.

4 Dlaczego?

5

6 Czas reakcji na zdarzenie!
997,998, 999,112 Czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia Czas dotarcia na miejsce zdarzenia Czas udzielania pomocy Czas obsługi zgłoszenia 6

7 Konsekwencje karne: Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

8 Konsekwencje Karne: USTAWA z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006 nr 191 poz.1410)  Art 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

9 PAŃSTWO RATOWNICTWO

10 PODSTAWY PRAWNE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

11 PODSTAWY PRAWNE USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz.1410, z 2006) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60 poz. 408, z 2007) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U.Nr 229, poz.1537, z 2008)

12 PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U nr 55 poz. 365) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. Nr 4 poz. 33, z 2007)

13 PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 39 poz.322, z 2009) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90 poz.605, z 2007)

14 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady zapewnienia edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy

15 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Określa iż System ratownictwa medycznego opiera się na trzech filarach

16 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (RATOWNICTWO PRZEDSZPITALNE) Zespoły podstawowe (P) Zespoły specjalistyczne (S) Zespoły Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) Stworzenie możliwości wsparcia systemu ratownictwa medycznego przez podmioty zatrudniające i zrzeszające ratowników, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (PSP, OSP, TOPR, GOPR, WOPR)

17 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE (SOR)

18 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
SYSTEMIE PRZYJMOWANIA WEZWAŃ ALRMOWYCH DYSPONOWANIA SŁUŻB I KOORDYNACJI DZIAŁAŃ: CPR, Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego

19 RATOWNICTWO MEDYCZNE na 2009 rok:
206 SOR (Szpitalne Oddziały Ratunkowe), 1550 zespołów na terenie całego kraju (Specjalistyczne, Podstawowe), Obecnie w ZRM oraz SOR (ach) brakuję ok lekarzy specjalistów. Zródło:”Medycyna Ratunkowa w Polsce” J.Jakubaszko Wrocław 2010

20 Podsumowanie: Usankcjonowano współpracę i wykorzystanie w systemie ratownictwa medycznego organizacji społecznych; Stopniowe dostosowanie składu zespołów ratownictwa medycznego S i P do faktycznych potrzeb ściśle związanych z racjonalizacją wydatków, Znaczące wykorzystanie potencjału ratowników medycznych; Wzrost edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy; Wprowadzenie unormowań prawnych w zakresie kształcenia ratowników, w tym na potrzeby Straży Pożarnej i Policji itp..

21 Podsumowanie (planowane zmiany w ustawie o PRM):
wprowadzenie zapisów dotyczących organizacji centrów urazowych w Polsce, wprowadzenie kategoryzacji SOR (I, II i III – kategorii), wpływającej na wysokość ich finansowania, unormowanie zapisów dot. kształcenia ratowników medycznych i ratowników, zmiany dotyczące niektórych definicji (lekarza systemu, pielęgniarki systemu, medycznych czynności ratunkowych, podwyższonej gotowości szpitali), zapewnienie nadzoru lekarza systemu nad podstawowymi zespołami ratownictwa medycznego.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google