Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T ERMINY SPRAWDZIANU TERMIN SPRAWDZIANU Sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. i składa się z dwóch części. Część 1 Język polski i matematyka zaczyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T ERMINY SPRAWDZIANU TERMIN SPRAWDZIANU Sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. i składa się z dwóch części. Część 1 Język polski i matematyka zaczyna."— Zapis prezentacji:

1

2 T ERMINY SPRAWDZIANU TERMIN SPRAWDZIANU Sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. i składa się z dwóch części. Część 1 Język polski i matematyka zaczyna się o godz. 9:00 i trwa 80 minut Przerwa Część 2 Język obcy zaczyna się o 11:45 i trwa 45 minut 45 minut

3 ZASADY OGÓLNE Sprawdzian obejmuje wiadomości i Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowe. Zadania z języka polskiego i Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian ma formę pisemną. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

4 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, czyli Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, czyli 2 czerwca 2016 r. 2 czerwca 2016 r. Część 1 Język polski i matematyka zaczyna się o godz. 9:00 i trwa 80 minut Część 2 Język obcy zaczyna się o 11:45 i trwa 45 minut 45 minut

5 Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

6 Do 15 października 2015 r. rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenia o chorobie przewlekłej ucznia. Do 15 października 2015 r. rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenia o chorobie przewlekłej ucznia. Do 30 września 2015 r. deklarację wyboru języka, jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się więcej niż jednego języka obcego. Zadeklarowany język można zmienić do 31 grudnia 2015 r. Do 30 września 2015 r. deklarację wyboru języka, jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się więcej niż jednego języka obcego. Zadeklarowany język można zmienić do 31 grudnia 2015 r.

7 ZADANIA NA SPRAWDZIANIE Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego mają formę zamkniętą. Zadania z języka obcego mają formę zamkniętą. Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast zadania z języka obcego – drugi Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast zadania z języka obcego – drugi

8 Liczba poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach

9 WYNIKI SPRAWDZIANU W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą wyrażone w procentach cztery wyniki : - wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki) - wynik z części drugiej (z języka obcego). 27 maja uczniowie poznają wyniki jakie osiągnęli na sprawdzianie


Pobierz ppt "T ERMINY SPRAWDZIANU TERMIN SPRAWDZIANU Sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. i składa się z dwóch części. Część 1 Język polski i matematyka zaczyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google