Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian w klasie szóstej jest:  powszechny  obowiązkowy  warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian w klasie szóstej jest:  powszechny  obowiązkowy  warunkiem ukończenia szkoły podstawowej."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Sprawdzian w klasie szóstej jest:  powszechny  obowiązkowy  warunkiem ukończenia szkoły podstawowej

5  Ma formę pisemną  Sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej z zakresu: języka polskiego matematyki języka obcego nowożytnego,  Może zawierać zadania odnoszące się do tekstów z historii lub przyrody.

6 Sprawdzian składa się z dwóch części. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. będzie krótka przerwa na odpoczynek

7 CZĘŚĆ 1.  obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki  na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut  W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.

8 CZĘŚĆ 2.  obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego  na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut  We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź.

9 liczba zadań CZĘŚĆ 1.CZĘŚĆ 2. język polskimatematyka język obcy nowożytny zamkniętych8 – 12 35 – 45 otwartych2 – 4 –

10 W zadaniach zamkniętych uczeń – spośród kilku odpowiedzi – wskazuje jedną poprawną, np. Spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania – wybiera jeden, Spośród trzech zdań wybiera jedno fałszywe albo prawdziwe, Najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.

11  Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Po zakończeniu każdej części sprawdzianu uczeń będzie miał dodatkowe 5 min, aby spokojnie sprawdzić, czy poprawnie zaznaczył wszystkie rozwiązania na karcie.

12 W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np. Odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza, Pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem, Rozwiązuje zadania matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania.

13 Rozwiązanie zadań otwartych uczniowie zapisują na kartach wyrwanych ze środka arkusza egzaminacyjnego, w specjalnie oznaczonych miejscach.

14 Przed sprawdzianem nauczyciele udzielą uczniom szczegółowych informacji na temat pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: o pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, o ołówek, gumkę, o linijkę, ekierkę, o cyrkiel, kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

15 Zwolnieni ze sprawdzianu są:  laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej  laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, …z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego (j. angielskiego)… Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

16 Szóstoklasista powinien: posiadać umiejętności i wiadomości opisane w podstawie programowej, znać strategie rozwiązywania zadań w różnych formach, podejmować decyzje przemyślane, wykonywać polecenia zgodnie z instrukcją, zapisywać odpowiedź w wyznaczonym miejscu, pracować samodzielnie, być zdecydowanym. dobrze gospodarować czasem,

17 Wyniki sprawdzianu są wyrażone w procentach: ogólne: z każdej części sprawdzianu szczegółowe: z języka polskiego i matematyki. Wyniki sprawdzianu są ostateczne.

18 Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. 01. kwietnia 2015r. w godz. 9:00 - 12:30 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (1. czerwca)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Zadania zamknięte:  wyboru wielokrotnego,  prawda– fałsz  na dobieranie. Zadania z matematyki

32 Zadania otwarte sprawdzają: wykorzystanie i tworzenie informacji modelowanie matematyczne rozumowanie i tworzenie strategii. Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43  Rozumienie ze słuchu  Znajomość funkcji językowych  Znajomość środków językowych  Rozumienie tekstów pisanych

44

45

46

47

48

49

50 Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży www.oke.lomza.pl Szkolna strona www.sp3dzialdowo.pl Film dla uczniów ww.youtube.com/ckeedupl Strony wydawnictw

51


Pobierz ppt "Sprawdzian w klasie szóstej jest:  powszechny  obowiązkowy  warunkiem ukończenia szkoły podstawowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google