Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎ określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎ określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian szóstoklasisty

2 Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎ określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎ pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎ nowożytnego.

3 Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎ stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

4 Sprawdzian składa się z dwóch części: ‎ część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎ część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

5 Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎ podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎ sprawdzianu nie można nie zdać. ‎

6 Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎ zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

7 Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut (lub 120 minut), a część druga – 45 minut (lub 70 minut). Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

8 Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎ z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎ rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

9 Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎ przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. ‎

10 Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎ otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎ wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie ‎ formułuje odpowiedź.

11 Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎ zadania z języka obcego nowożytnego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎ w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych.

12 W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎ wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎ wyniki: ‎ wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎ i matematyki) ‎ wynik z części drugiej (z obcego nowożytnego). Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎ zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład ‎ jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do ‎ zdobycia, to uzyska wynik równy 82%. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

13 Bardzo ważne informacje

14 Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 1 kwietnia (środa) 2015 roku I część – język polski, matematyka – 9.00 (80 minut lub 120 minut) II część – język angielski – 11.45 (45 minut lub 70 minut)

15 Dodatkowy termin sprawdzianu 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek)

16 W naszej szkole do sprawdzianu przystąpi 28 uczniów. Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy.

17 GrupaKlasaLiczba uczniów SalaCzas trwania sprawdzianu – część I Czas trwania sprawdzianu – część II 16204280 minut45 minut 26841120 minut70 minut

18 27 marca 2015 r. (piątek) uczniowie otrzymają informację:  do której grupy zostali przydzieleni,  w której sali piszą sprawdzian,  pod opieką których nauczycieli

19 Sprawdzian (I część sprawdzianu) rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00.

20 Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o godzinie 8.25. Spotykają się przed wyznaczonymi salami!!! O godzinie 8.30 wchodząc do sal i losują numery stolików, przy których będą pisali I i II część sprawdzianu.

21 Uczeń nie może się spóźnić na egzamin - nie będzie wpuszczony do sali!

22 Uczeń powinien zabrać ze sobą na sprawdzian wyłącznie: legitymację szkolną (ważną!), przybory do pisania i rysowania – pióro lub długopis z czarnym tuszem (pamiętamy o długopisie zapasowym), ołówek (przeznaczony jedynie do rysowania), gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz.

23

24

25

26

27 Szczegółowe informacje o harmonogramie sprawdzianu, zasadach jego organizowania i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl


Pobierz ppt "Sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎ określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google