Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin Gimnazjalny 2015. Podstawa prawna Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin Gimnazjalny 2015. Podstawa prawna Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin Gimnazjalny 2015

2 Podstawa prawna Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (ostatnia 25.04.2013) Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (ostatnia 25.04.2013)ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ostatnia 25.04.2013ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ostatnia 25.04.2013 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Procedury organizowania i przeprowadzania Procedury organizowania i przeprowadzania

3 Zakres wymagań egzaminacyjnych EG sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej. EG sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej. EG odnosi się do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. EG odnosi się do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

4 Struktura egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna: Część humanistyczna: historia i wiedza o społeczeństwie – ZZ; historia i wiedza o społeczeństwie – ZZ; język polski – ZZ i ZO, w tym dłuższa wypowiedź. język polski – ZZ i ZO, w tym dłuższa wypowiedź. Część matem. - przyrodnicza: Część matem. - przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze (biol. geogr. fiz. i chem.) – ZZ; przedmioty przyrodnicze (biol. geogr. fiz. i chem.) – ZZ; matematyka – ZZ i ZO. matematyka – ZZ i ZO. Część językowa : Część językowa : język obcy nowożytny poziom podstawowy (III.0) – ZZ; język obcy nowożytny poziom podstawowy (III.0) – ZZ; język obcy nowożytny poziom rozszerzony (III.1) – ZZ i ZO. język obcy nowożytny poziom rozszerzony (III.1) – ZZ i ZO.

5 Zakres egzaminu Historia i WOS Językpolski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy Język obcy – poziom rozszerzony Dzień egzaminu Pierwszy 21 kwietnia 2015r. 21 kwietnia 2015r.wtorekDrugi 22 kwietnia 2015 r. 22 kwietnia 2015 r.środaTrzeci 23 kwietnia 2015 r. czwartek 23 kwietnia 2015 r. czwartek Godzina rozpoczęcia egzaminu 9.0011.009.0011.009.0011.00 Czas trwania egzaminu 60 min 90 min 60 min 90 min 60 min Czas przedłużenia pisania testu 20 min 45 min 20 min 45 min 20 min 30 min Organizacja czasu EG

6 Laureaci konkursów Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z jednego z grupy przedmiotów objętych EG są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego z trzeciej części EG. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z jednego z grupy przedmiotów objętych EG są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego z trzeciej części EG. Zwolnienie ucznia z odpowiedniego zakresu lub części EG, o których mowa wyżej, jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub trzeciej części EG wyniku najwyższego. Zwolnienie ucznia z odpowiedniego zakresu lub części EG, o których mowa wyżej, jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub trzeciej części EG wyniku najwyższego.

7 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego Liczba punktów za poszczególne części jest sprawą otwartą. Liczba punktów za poszczególne części jest sprawą otwartą. Zaświadczenie o wynikach przekazywane będzie w procentach i centylach dla zadań z poszczególnych zakresów. Zaświadczenie o wynikach przekazywane będzie w procentach i centylach dla zadań z poszczególnych zakresów. Wynik z języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniany przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych od roku szkol. 2018/2019. Wynik z języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniany przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych od roku szkol. 2018/2019.

8 Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien: Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem kodowania strony tytułowej arkusza i karty odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie); Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem kodowania strony tytułowej arkusza i karty odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie); Znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod; Znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod; Umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego; Umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego; Rozróżniać zadania zamknięte i otwarte; Rozróżniać zadania zamknięte i otwarte; Przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji – na arkuszu z zadaniami; Przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji – na arkuszu z zadaniami; Znać numer sali, w której będzie pisał egzamin. Znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

9 Podczas egzaminów – uczeń powinien: Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do wskazanej sali; Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do wskazanej sali; Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania lub rysowania: długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony, jedynie dorysowania, gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz; Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania lub rysowania: długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony, jedynie dorysowania, gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz; Pozostawić wszelkie urządzenia telekomunikacyjne poza salą; Pozostawić wszelkie urządzenia telekomunikacyjne poza salą; Stosować się do poleceń członków Zespołu nadzorującego; Stosować się do poleceń członków Zespołu nadzorującego; Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu egzaminu; Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu egzaminu; Po przerwie wrócić punktualnie. Po przerwie wrócić punktualnie.

10 Kodowanie - na pierwszej stronie arkusza uczeń: Wpisuje swój kod i numer PESEL Wpisuje swój kod i numer PESEL Przykleja naklejkę z kodem Przykleja naklejkę z kodem

11 Kodowanie - na karcie odpowiedzi lub/i karcie rozwiązań uczeń: Wpisuje: swój kod, swój kod, numer PESEL, numer PESEL,oraz uzupełnia matrycę znaków uzupełnia matrycę znaków i przykleja naklejkę z kodem i przykleja naklejkę z kodem

12 Kodowanie - j. polski, matematyka, j. obcy poziom rozszerzony Uczeń wyrywa są ze środka karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi Uczeń wyrywa są ze środka karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi na wskazanych w instrukcji stronach wpisuje swój kod, numer PESEL i przykleja naklejkę. na wskazanych w instrukcji stronach wpisuje swój kod, numer PESEL i przykleja naklejkę.

13 Kodowanie – karty rozwiązań ZO

14 Praca z kartami odpowiedzi

15

16 Najważniejsze nowości w procedurach 1. Wyrwanie przez uczniów ze środka arkusza z zakresu języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie rozszerzonym czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi. 2. Jednoznaczna instrukcja sposobu zaznaczania odpowiedzi w zeszytach zadań dla uczniów z dostosowaniami. 3. Po zakończeniu pracy z arkuszem dodatkowy czas (5 min.) na sprawdzenie przez uczniów poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi). 16

17 Przydatne linki www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl bnd.ibe.edu.pl bnd.ibe.edu.pl bnd.ibe.edu.pl www.gimnazjum1.swidnik.edu.pl www.gimnazjum1.swidnik.edu.pl www.gimnazjum1.swidnik.edu.pl www.ore.edu.pl www.ore.edu.pl www.ore.edu.pl www.koweziu.edu.pl www.koweziu.edu.pl www.koweziu.edu.p www.kuratorium.lublin.pl www.kuratorium.lublin.pl www.kuratorium.lublin.pl


Pobierz ppt "Egzamin Gimnazjalny 2015. Podstawa prawna Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google