Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim - zróżnicowanie przestrzenne Skąd i dokąd Wielkopolanie dojeżdżali do pracy w 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim - zróżnicowanie przestrzenne Skąd i dokąd Wielkopolanie dojeżdżali do pracy w 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim - zróżnicowanie przestrzenne Skąd i dokąd Wielkopolanie dojeżdżali do pracy w 2011 r.

2 Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011).

3 Dojazd do pracy (ang. commuting) oznacza regularne, codzienne podróże z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub studiów

4 Podstawowe pojęcia:  pracownicy najemni (zatrudnieni),  dojeżdżający do pracy,  wyjeżdżający do pracy,  przyjeżdżający do pracy,  iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem,  udział dojeżdżających do pracy w liczbie zatrudnionych,  udział wyjeżdżających (przyjeżdżających) do pracy w liczbie zatrudnionych.

5 Z przeprowadzonego w ramach NSP 2011 badania dojazdów do pracy wynika, że w Polsce w 2011 r. dojeżdżało do pracy 3130,6 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 32,5% ogólnej ich liczby. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywało znaczne zróżnicowanie przestrzenne.

6 Województwa Dojeżdżający Udział dojeżdżających do pracy w liczbie zatrudnionych (w %) w liczbie bezwzględnych W odsetkach Polska3130614100,032,5 Dolnośląskie2372737,632,5 Kujawsko-pomorskie1418784,527,0 Lubelskie1444044,631,3 Lubuskie829562,632,6 Łódzkie1924286,129,0 Małopolskie3114039,937,7 Mazowieckie35663711,426,0 Opolskie909232,938,1 Podkarpackie2065916,643,2 Podlaskie528491,721,5 Pomorskie1802585,831,0 Śląskie48729515,638,0 Świętokrzyskie955773,134,2 Warmińsko-mazurskie887982,825,8 Wielkopolskie36320711,637,6 Zachodniopomorskie981373,124,9 Dojeżdżający do pracy według województw w 2011 r.

7 Liczba przyjeżdżających do pracy i liczba wyjeżdżających do pracy oraz iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według województw w 2011 r.

8

9

10

11

12 W 2011 r. do pracy w stolicy województwa wielkopolskiego przyjeżdżało z innych jednostek terytorialnych 90755 pracowników najemnych. Pracownicy mieszkający poza województwem wielkopolskim (17244 osób) stanowili 19,0% ogólnej liczby przyjeżdżających do pracy w Poznaniu. Najliczniejsze strumienie przyjeżdżających do pracy w Poznaniu były skierowane z województwa kujawsko- pomorskiego (2,6 tys. osób), lubuskiego (2,4 tys.) i dolnośląskiego (1,9 tys.).

13 Zdecydowanie najwięcej przyjeżdżających do pracy w Poznaniu miało swoje miejsce zamieszkania w województwie wielkopolskim (81,0%). Z 315 gmin tego województwa przyjeżdżało do stolicy województwa 73510 osób.

14

15 W Poznaniu wśród przyjeżdżających i wyjeżdżających do pracy najwięcej było osób w wieku 25-34 lata. Udział tej grupy w liczbie przyjeżdżających wynosił 33,7%, a pośród wyjeżdżających było ich 40,3%

16 Przyjeżdżający do pracy w Poznaniu i wyjeżdżający do pracy z Poznania według płci i wieku w 2011 r. Grupy wieku PrzyjeżdżającyWyjeżdżający ogółemmężczyźnikobietyogółemmężczyźnikobiety ogółem907554996340792256411544410197 15-24 lata90804678440220731214859 25-343061415938146761033759144423 35-44230971282310274582735062321 45-54192601007028558418125381643 55-6482585476278228101952858 65 lat i więcej44634610041332093

17 Badając dojazdy do pracy w Polsce w 2006 r., jako podstawowe źródło danych wykorzystano rejestr podatkowy Ministerstwa Finansów. Natrafiano przy tym na pewne trudności związane z terytorialną identyfikacją faktycznego miejsca pracy. W ramach NSP’2011 głównym źródłem informacji o dojazdach do pracy były rejestry ZUS, a pomocniczo korzystano ze zbiorów Ministerstwa Finansów. Pozyskane z nich informacje znacznie zwiększyły (w porównaniu z 2006 r.) możliwości terytorialnej identyfikacji głównego miejsca pracy pracowników najemnych, a wśród nich osób dojeżdżających do pracy. Akcentowane wyżej różnice w źródłach danych, mimo zachowania takiej samej metodyki generowania z nich zbiorowości osób dojeżdżających do pracy, sprawiają, że wyniki badania dotyczące 2006 r. nie są wprost porównywalne z opisem dojazdów do pracy uzyskanym w ramach NSP’2011.

18 Informacje o dojazdach do pracy są niewątpliwie bardzo potrzebne jako charakterystyka rynku pracy, ale nie jest to jedyne ich przeznaczenie i chyba nie ono jest najważniejsze. W szerszym kontekście są one bardzo przydatne w delimitacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej, a łącznie z danymi o innych przepływach (towarów, kapitału itp.) stają się wręcz niezbędne w charakterystyce regionów i powiązań międzyregionalnych.

19 Bibliografia  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dojazd_do_pracy https://pl.wikipedia.org/wiki/Dojazd_do_pracy  http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/badania- regionalne/dojazdy-do-pracy-w-polsce--wyniki-nsp-2011/ http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/badania- regionalne/dojazdy-do-pracy-w-polsce--wyniki-nsp-2011/  „Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011” Warszawa 2011

20 Dziękujemy za uwagę Karina Jańczak Jakub Kłodziński Magdalena Molińska


Pobierz ppt "Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim - zróżnicowanie przestrzenne Skąd i dokąd Wielkopolanie dojeżdżali do pracy w 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google