Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 3 4 5 6 7 8 Źródło: www.sport-in-europe.eu 9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 3 4 5 6 7 8 Źródło: www.sport-in-europe.eu 9."— Zapis prezentacji:

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Źródło: www.sport-in-europe.eu 9

10 10 Źródło: Eurostat - Badanie wykorzystania czasu

11 Udział nieletnich sprawców przestępstw w liczbie ćwiczących do 18 lat Ćwiczący do 18 lat oraz nieletni sprawcy przestępstw 11 - liczba nieletnich sprawców przestępstw wzrosła o 2 372 - liczba ćwiczących do 18 lat wzrosła o 122 935

12 12

13 13

14 Stan zdrowia ludności Polski – dane dotyczą ludności w wieku 15 lat i więcej 14

15 1.Ćwiczący w klubach sportowych na 1000 ludności, 2.Udział ćwiczących w wieku do 18 lat w ogólnej liczbie ćwiczących, 3.Sale gimnastyczne na 100 szkół, 4.Pływalnie przy szkołach dla młodzieży na 100 szkół, 5.Uczniowie szkół sportowych i mistrzostwa sportowego na 1000 uczniów ogółem, 6.Udział studentów kierunku wychowanie fizyczne w ogólnej liczbie studentów, 7.Kadra szkoleniowa w klubach sportowych na 100 ćwiczących w klubach, 8.Uczestnicy imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych na 1000 ludności, 9.Przeciętna liczba klubów sportowych przypadająca na gminę, 10.Liczba szkół przypadających na 1 UKS, 11.Młodzież w wieku do 18 lat ćwicząca w klubach sportowych na 1000 młodzieży do 18 lat, 12.Organizacje kultury fizycznej (AZS, START, TKKF, LZS) na 100 tys. ludności. 15

16 16

17 17 MEN – System Informacji Oświatowej

18 18 MEN – System Informacji Oświatowej

19 19 MEN – System Informacji Oświatowej

20 20 S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych

21 21

22 22 K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy

23 23

24 24 Grupa I: dolnośląskie Grupa II: kujawsko-pomorskie pomorskie wielkopolskie lubelskie warmińsko-mazurskie Grupa III: świętokrzyskie Grupa IV: łódzkie śląskie mazowieckie Grupa V: lubuskie zachodniopomorskie podlaskie Grupa VI: małopolskie Grupa VII: podkarpackie Grupa VIII: opolskie

25 25 Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zaobserwowano w Polsce znaczny wzrost zarówno klubów sportowych, jak i ćwiczących. Występują wyraźne różnice w rozkładzie przestrzennym w zakresie ćwiczących ogółem (łącznie z UKS i klubami wyznaniowymi) w porównaniu z ćwiczącymi w klubach zajmujących się ze sportem kwalifikowanym. Na tle wybranych krajów UE Polska zajmuje odległe miejsce zarówno pod względem liczby klubów sportowych, jak również aktywnych form spędzania wolnego czasu.

26 26 W ostatnich latach zauważono: Dynamiczny wzrost liczby ćwiczących i wyraźny spadek liczby zgonów z powodów chorób układu krążenia (odwrotne tendencje). Zmniejszający się udział nieletnich sprawców przestępstw w stosunku do ćwiczącej młodzieży. Poziom usportowienia określony na podstawie wskaźnika syntetycznego wskazuje, że najwyższe pozycje zajmują województwa pomorskie i śląskie, a najniższe województwa warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Zastosowanie metody Warda pozwoliło wyodrębnić VIII grup województw pod względem usportowienia.

27 Dziękuję za uwagę 27


Pobierz ppt "2 3 4 5 6 7 8 Źródło: www.sport-in-europe.eu 9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google