Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP"— Zapis prezentacji:

1 misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP
Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP 1

2 czy sprawca wykroczenia podlega karaniu mandatem
Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP SYTUACJA BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU FUNKCJONARIUSZA ZE SPRAWCĄ WYKROCZENIA (procedury dotyczą wszystkich kategorii wykroczeń) Weryfikacja, czy sprawca wykroczenia podlega karaniu mandatem (na podstawie załącznika do Procedur: listy państw, w których na członków misji dyplomatycznych/urzędów konsularnych nakłada się mandaty). Sprawca posiada immunitet i jest członkiem personelu misji państwa, w którym nie nakłada się mandatów Sprawca posiada immunitet i jest członkiem personelu misji państwa, w którym nakłada się mandaty Brak podstaw do kierowania wniosku o ukaranie lub nałożenia grzywny mandat karny kredytowany 2

3 Sprawca posiada immunitet i jest członkiem personelu misji państwa,
Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d. SYTUACJA BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU FUNKCJONARIUSZA ZE SPRAWCĄ WYKROCZENIA Sprawca posiada immunitet i jest członkiem personelu misji państwa, w którym nakłada się mandaty Przyjęcie i opłacenie mandatu przez sprawcę wykroczenia Przyjęcie i nieopłacenie mandatu przez sprawcę wykroczenia Nieprzyjęcie mandatu przez sprawcę wykroczenia Podjęcie czynności wyjaśniających i skierowanie wniosku o ukaranie do sądu Zwrócenie się przez organ egzekucyjny do PD MSZ o podjęcie kroków na rzecz wyegzekwowania płatności 3

4 Właściciel pojazdu - misja dyplomatyczna
Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d. Sytuacja zarejestrowania wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego oraz wszelkiego rodzaju zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu wykroczenia Właściciel pojazdu - misja dyplomatyczna lub członek personelu misji dyplomatycznej państwa, w którym nie nakłada się na członków misji mandatów Wystąpienie do misji dyplomatycznej (za pośrednictwem PD MSZ) o podanie danych osoby, która popełniła wykroczenie oraz wyjaśnienie, czy osoba ta posiada immunitet Wskazanie sprawcy wykroczenia, który nie posiada immunitetu Wskazanie sprawcy wykroczenia, który posiada immunitet Brak odpowiedzi lub brak możliwości ustalenia przez szefa misji kierującego pojazdem Odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie Odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie Procedura na zasadach ogólnych 4

5 w którym nakłada się na członków misji mandaty
Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d. Sytuacja zarejestrowania wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego oraz wszelkiego rodzaju zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu wykroczenia Właściciel pojazdu - misja dyplomatyczna lub członek personelu misji dyplomatycznej państwa, w którym nakłada się na członków misji mandaty Sprawca kierował pojazdem prywatnym Sprawca kierował pojazdem służbowym Wystąpienie do właściciela pojazdu Wystąpienie do misji dyplomatycznej o podanie danych osoby, która popełniła wykroczenie oraz wyjaśnienie, czy osoba wyraża zgodę na przyjęcie mandatu Przyjęcie i opłacenie/nieopłacenie mandatu przez sprawcę wykroczenia Nieprzyjęcie mandatu Wskazanie osoby i nieprzyjęcie przez nią mandatu Wskazanie osoby i przyjęcie przez nią mandatu Brak odpowiedzi lub niemożność stwierdzenia kto kierował pojazdem Nieopłacenie = zwrócenie się przez organ egzekucyjny do PD MSZ o podjęcie kroków na rzecz wyegzekwowania płatności Czynności w związku z wykroczeniem art. 96 § 3 k.w. Podjęcie czynności wyjaśniających i skierowanie wniosku o ukaranie do sądu 5

6 Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków
misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d. UWAGA!!! Organy prowadzące czynności wyjaśniające informują PD MSZ o wykroczeniu popełnionym przez członka korpusu dyplomatycznego i sposobie zakończenia czynności wyjaśniających za pomocą Karty Informacyjnej. Procedury (…) mają również zastosowanie do : Dyrektora Biura Informacji Rady Europy; Dyrektora Generalnego, Zastępcy Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji; Przedstawiciela, Zastępca Przedstawiciela, Funkcjonariusza Łącznikowego Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. 6

7 Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d . Zał. Nr 1- Informacja dot. oznaczeń na tablicach rejestracyjnych pojazdów należących do członków misji; Zał. Nr 2 – Wykaz znaków rejestracyjnych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce; Zał. Nr 3 – Wzory legitymacji wydawanych przez MSZ (dyplomatyczna, służbowa, konsularna, specjalna, konsula honorowego); Zał. Nr 4 – Wzór Karty informacyjnej o popełnieniu wykroczenia/ uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczenia* przez osobę posiadającą immunitet zakrajowy; Zał. Nr 5 – Lista państw, w których wystawia się mandaty członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych i oczekuje się ich opłacenia (44 państwa) 7


Pobierz ppt "misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google