Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP."— Zapis prezentacji:

1 Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP

2 Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP Sprawca posiada immunitet i jest członkiem personelu misji państwa, w którym nie nakłada się mandatów Sprawca posiada immunitet i jest członkiem personelu misji państwa, w którym nakłada się mandaty Brak podstaw do kierowania wniosku o ukaranie lub nałożenia grzywny mandat karny kredytowany Weryfikacja, czy sprawca wykroczenia podlega karaniu mandatem (na podstawie załącznika do Procedur: listy państw, w których na członków misji dyplomatycznych/urzędów konsularnych nakłada się mandaty). SYTUACJA BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU FUNKCJONARIUSZA ZE SPRAWCĄ WYKROCZENIA (procedury dotyczą wszystkich kategorii wykroczeń)

3 Przyjęcie i opłacenie mandatu przez sprawcę wykroczenia Przyjęcie i nieopłacenie mandatu przez sprawcę wykroczenia Nieprzyjęcie mandatu przez sprawcę wykroczenia Zwrócenie się przez organ egzekucyjny do PD MSZ o podjęcie kroków na rzecz wyegzekwowania płatności Podjęcie czynności wyjaśniających i skierowanie wniosku o ukaranie do sądu Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d. Sprawca posiada immunitet i jest członkiem personelu misji państwa, w którym nakłada się mandaty SYTUACJA BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU FUNKCJONARIUSZA ZE SPRAWCĄ WYKROCZENIA

4 Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d. Właściciel pojazdu - misja dyplomatyczna lub członek personelu misji dyplomatycznej państwa, w którym nie nakłada się na członków misji mandatów Wystąpienie do misji dyplomatycznej (za pośrednictwem PD MSZ) o podanie danych osoby, która popełniła wykroczenie oraz wyjaśnienie, czy osoba ta posiada immunitet Wskazanie sprawcy wykroczenia, który posiada immunitet Odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie Wskazanie sprawcy wykroczenia, który nie posiada immunitetu Procedura na zasadach ogólnych Brak odpowiedzi lub brak możliwości ustalenia przez szefa misji kierującego pojazdem Odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie Sytuacja zarejestrowania wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego oraz wszelkiego rodzaju zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu wykroczenia

5 Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d. Właściciel pojazdu - misja dyplomatyczna lub członek personelu misji dyplomatycznej państwa, w którym nakłada się na członków misji mandaty Sprawca kierował pojazdem prywatnym Wystąpienie do właściciela pojazdu Sprawca kierował pojazdem służbowym Wystąpienie do misji dyplomatycznej o podanie danych osoby, która popełniła wykroczenie oraz wyjaśnienie, czy osoba wyraża zgodę na przyjęcie mandatu Wskazanie osoby i przyjęcie przez nią mandatu Wskazanie osoby i nieprzyjęcie przez nią mandatu Brak odpowiedzi lub niemożność stwierdzenia kto kierował pojazdem Sytuacja zarejestrowania wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego oraz wszelkiego rodzaju zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu wykroczenia Przyjęcie i opłacenie/nieopłacenie mandatu przez sprawcę wykroczenia Nieopłacenie = zwrócenie się przez organ egzekucyjny do PD MSZ o podjęcie kroków na rzecz wyegzekwowania płatności Nieprzyjęcie mandatu Podjęcie czynności wyjaśniających i skierowanie wniosku o ukaranie do sądu Czynności w związku z wykroczeniem art. 96 § 3 k.w.

6 Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d. UWAGA!!! Organy prowadzące czynności wyjaśniające informują PD MSZ o wykroczeniu popełnionym przez członka korpusu dyplomatycznego i sposobie zakończenia czynności wyjaśniających za pomocą Karty Informacyjnej. Procedury (…) mają również zastosowanie do : 1.Dyrektora Biura Informacji Rady Europy; 2.Dyrektora Generalnego, Zastępcy Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji; 3.Przedstawiciela, Zastępca Przedstawiciela, Funkcjonariusza Łącznikowego Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

7 . Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP – c.d Zał. Nr 1- Informacja dot. oznaczeń na tablicach rejestracyjnych pojazdów należących do członków misji; Zał. Nr 2 – Wykaz znaków rejestracyjnych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce; Zał. Nr 3 – Wzory legitymacji wydawanych przez MSZ (dyplomatyczna, służbowa, konsularna, specjalna, konsula honorowego); Zał. Nr 4 – Wzór Karty informacyjnej o popełnieniu wykroczenia/ uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczenia* przez osobę posiadającą immunitet zakrajowy; Zał. Nr 5 – Lista państw, w których wystawia się mandaty członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych i oczekuje się ich opłacenia (44 państwa)


Pobierz ppt "Procedury działania w sytuacjach wykroczeń popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google