Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE AKTY PRAWNE"— Zapis prezentacji:

1 Prawo karne i prawo wykroczeń ćwiczenia – postępowanie w sprawach o wykroczenia

2 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
     1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. z 2007, Nr 109, poz. 756 z późn. zm. 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zm.

3 Etapy postępowania Czynności wyjaśniające – prowadzone są przez Policję (art. 54 § 1 kpw) – uproszczony odpowiednik postępowania przygotowawczego. Jeżeli czynności wyjaśniające dostarczyły podstaw do wystąpienia z oskarżeniem przygotowuje się wniosek o ukaranie. Sąd powinien otrzymać wniosek o ukaranie należycie przygotowany. W sprawach o wykroczenia nie występował i nie występuje pojęcie aktu oskarżenia.

4 Etapy postępowania Wniosek ma zawierać dane osobowe obwinionego, zarzucany mu czyn ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności popełnienia oraz dowody zebrane w sprawie.

5 Etapy postępowania II etap stanowi postępowanie główne przed sądem. Zgodnie z zasadą skargowości sąd może prowadzić postępowanie po złożeniu wniosku o ukaranie. Sprawca wykroczenia staje się obwinionym (nie oskarżonym jak w sprawie o przestępstwo). Sąd rejonowy orzeka na rozprawie, jak i na posiedzeniu jednoosobowo.

6 Etapy postępowania Kolejne stadium to postępowanie kontrolne, odwoławcze, przebiegające co do zasady przed sądem okręgowym. Środki odwoławcze to apelacja i zażalenie. Od wyroków sądów I instancji apelacja. Wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od ogłoszenia lub doręczenia.

7 Postępowania szczególne
Postępowanie przyśpieszone – orzeka się, gdy sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia i niezwłocznie doprowadzono go do sądu. Stosuje się też do osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu.

8 Postępowania szczególne
Postępowanie nakazowe – niedopuszczalne w przypadku kalectwa obwinionego lub wątpliwości co do jego poczytalności. Może zakończyć się wyrokiem nakazowym.

9 Postępowania szczególne
Postępowanie mandatowe – prowadzone jest poza sądem. Prowadzi przede wszystkim Policja, może też inspektor pracy.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODSTAWOWE AKTY PRAWNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google