Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna

2 Istota analizy wskaźnikowej
Główny instrument analizy sprawozdań finansowych Wskaźniki są relacjami wybranych pozycji ze sprawozdań Wybór wskaźników kluczowych o największym ładunku informacji Należy uwzględniać specyfikę branżową, regionalną i koniunkturalną

3 Rodzaje analizy wskaźnikowej
Analiza rentowności (zyskowności) Analiza płynności Analiza sprawności Analiza zadłużenia i zdolności kredytowej Analiza rynkowa (wskaźników giełdowych)

4 Zalety analizy wskaźnikowej
Łatwość kalkulacji Możliwość porównania ze średnimi branżowymi Służy określaniu trendów i odchyleń Wskazuje na obszary wymagające pogłębionej analizy szczegółowej Określa kondycję finansową i możliwości rozwojowe

5 Wady analizy wskaźnikowej
Ma bardzo ogólny charakter Nie identyfikuje rzeczywistych przyczyn sukcesu lub niepowodzenia Wskaźniki mogą być wadliwie obliczane i interpretowane Istnieje niewiele standardów porównawczych i mogą być one wadliwe

6 Cele analizy dyskryminacyjnej
Wczesne sygnalizowanie zagrożeń bankructwa przedsiębiorstwa Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

7 Główne techniki analizy dyskryminacyjnej
Analiza jednowymiarowa Analiza wielowymiarowa Analiza logitowa Sztuczne sieci neuronowe

8 Wybór zmiennych objaśniających
Częściej preferuje się czynniki mierzalne niż niemierzalne Przykłady czynników mierzalnych: - udział w rynku - wskaźniki giełdowe - wiek, wielkość aktywów, zatrudnienie - wskaźniki finansowe (wybierane są najczęściej)

9 Przykłady czynników niemierzalnych
Kompetencje kadry zarządzającej Marka, nowoczesność produktu, patenty i inne wartości niematerialne i prawne Sytuacja w branży Koniunktura rynkowa

10 Słabości wskaźników finansowych
Dotyczą przeszłości Często budowane na podstawie sprawozdań rocznych Wielkości księgowe są podatne na manipulacje

11 Typowa funkcja dyskryminacyjna
Z = aX + bW + itd.. gdzie: a, b – oznaczają wagi X, W – oznaczają wartości wskaźników

12 Wartości graniczne dla Z
Wyznacza się jedną lub więcej wartości granicznych Jedna wartość rozgranicza przedsiębiorstwa zdrowe i zagrożone upadłością Dwie wartości rozgraniczają: przedsięb zagrożone, strefę pośrednią i przedsiębiorstwa zdrowe Problem na ile lat wcześniej wartość Z sygnalizuje zagrożenie upadłością

13 Wskaźniki dobrze dyskryminujące
Rentowność aktywów mierzona zyskiem operacyjnym Rentowność sprzedaży Relacja nadwyżki finansowej (zysk netto + amortyzacja) i zobowiązań ogółem Relacja kosztów operacyjnych i zobowiązań krótkoterminowych Wskaźniki płynności Relacja kapitału pracującego i sumy bilansowej


Pobierz ppt "Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google