Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna Istota analizy wskaźnikowej Główny instrument analizy sprawozdań finansowych Wskaźniki są relacjami wybranych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna Istota analizy wskaźnikowej Główny instrument analizy sprawozdań finansowych Wskaźniki są relacjami wybranych."— Zapis prezentacji:

1

2 Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna

3 Istota analizy wskaźnikowej Główny instrument analizy sprawozdań finansowych Wskaźniki są relacjami wybranych pozycji ze sprawozdań Wybór wskaźników kluczowych o największym ładunku informacji Należy uwzględniać specyfikę branżową, regionalną i koniunkturalną

4 Rodzaje analizy wskaźnikowej Analiza rentowności (zyskowności) Analiza płynności Analiza sprawności Analiza zadłużenia i zdolności kredytowej Analiza rynkowa (wskaźników giełdowych)

5 Zalety analizy wskaźnikowej Łatwość kalkulacji Możliwość porównania ze średnimi branżowymi Służy określaniu trendów i odchyleń Wskazuje na obszary wymagające pogłębionej analizy szczegółowej Określa kondycję finansową i możliwości rozwojowe

6 Wady analizy wskaźnikowej Ma bardzo ogólny charakter Nie identyfikuje rzeczywistych przyczyn sukcesu lub niepowodzenia Wskaźniki mogą być wadliwie obliczane i interpretowane Istnieje niewiele standardów porównawczych i mogą być one wadliwe

7 Cele analizy dyskryminacyjnej Wczesne sygnalizowanie zagrożeń bankructwa przedsiębiorstwa Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

8 Główne techniki analizy dyskryminacyjnej Analiza jednowymiarowa Analiza wielowymiarowa Analiza logitowa Sztuczne sieci neuronowe

9 Wybór zmiennych objaśniających Częściej preferuje się czynniki mierzalne niż niemierzalne Przykłady czynników mierzalnych: - udział w rynku - wskaźniki giełdowe - wiek, wielkość aktywów, zatrudnienie - wskaźniki finansowe (wybierane są najczęściej)

10 Przykłady czynników niemierzalnych Kompetencje kadry zarządzającej Marka, nowoczesność produktu, patenty i inne wartości niematerialne i prawne Sytuacja w branży Koniunktura rynkowa

11 Słabości wskaźników finansowych Dotyczą przeszłości Często budowane na podstawie sprawozdań rocznych Wielkości księgowe są podatne na manipulacje

12 Typowa funkcja dyskryminacyjna Z = aX + bW + itd.. gdzie: a, b – oznaczają wagi X, W – oznaczają wartości wskaźników

13 Wartości graniczne dla Z Wyznacza się jedną lub więcej wartości granicznych Jedna wartość rozgranicza przedsiębiorstwa zdrowe i zagrożone upadłością Dwie wartości rozgraniczają: przedsięb zagrożone, strefę pośrednią i przedsiębiorstwa zdrowe Problem na ile lat wcześniej wartość Z sygnalizuje zagrożenie upadłością

14 Wskaźniki dobrze dyskryminujące Rentowność aktywów mierzona zyskiem operacyjnym Rentowność sprzedaży Relacja nadwyżki finansowej (zysk netto + amortyzacja) i zobowiązań ogółem Relacja kosztów operacyjnych i zobowiązań krótkoterminowych Wskaźniki płynności Relacja kapitału pracującego i sumy bilansowej


Pobierz ppt "Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna Istota analizy wskaźnikowej Główny instrument analizy sprawozdań finansowych Wskaźniki są relacjami wybranych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google