Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P o w i a t ę b o r s k i Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku ul. Pionierów 16 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: Technikum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P o w i a t ę b o r s k i Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku ul. Pionierów 16 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: Technikum."— Zapis prezentacji:

1 P o w i a t ę b o r s k i Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku ul. Pionierów 16 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: Technikum nr 2 4 lata - technik logistyk – profil wojskowy - technik budownictwa - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - technik eksploatacji portów i terminali – NOWOŚĆ!!! Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 3 lata ( istnieje możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych) - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - murarz – tynkarz - stolarz - sprzedawca - fryzjer - kucharz - krawiec - klasa wielozawodowa (piekarz, cukiernik, dekarz, kamieniarz, złotnik – jubiler, zegarmistrz, obuwnik, fotograf, szklarz) Praktyki zawodowe Uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają praktykę zawodową i zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, zakładach pracy i firmach krajowych oraz zagranicznych. Mają również możliwość uczestnictwa w stażach zagranicznych. tel. 59 8621 667 www.pce.lebork.pl e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl

2 P o w i a t ę b o r s k i Baza szkoły: Budynek A, B, C oraz D ul. Pionierów 16, Lębork Biblioteka i czytelnia multimedialna Pracownia językowa Pracownia fryzjerska Pracownie komputerowe Dostęp do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych Hala sportowa Nowoczesne klasopracownie do nauki zawodów Sala do gimnastyki korekcyjnej Pracownia multimedialna do projektowania Gabinet chemiczny Pracownia gastronomiczna Świetlica i sklepik Sala sportowo – rekreacyjna Siłownia

3 P o w i a t ę b o r s k i Baza szkoły: Centrum Kształcenia Praktycznego ul. I Armii Wojska Polskiego, Lębork Pracownia mechanicznej obróbki drewna Pracownia murarska Pracownia wykończenia wnętrz Pracownia instalacyjna Pracownia obróbki mechanicznej Pracownia obrabiarek CNC Pracownia spawalnicza Pracownia komputerowa

4 P o w i a t ę b o r s k i TECHNIK LOGISTYK – PROFIL WOJSKOWY Czas trwania nauki – 4 lata Klasa dla pasjonatów wojska, militariów oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych! Zajęcia specjalistyczne w klasie wojskowej to: edukacja wojskowa i sztuki walki, w ramach których uczniowie nabywać będą umiejętności z zakresu: logistyki, strzelectwa, taktyki, terenoznawstwa, szkolenia sanitarnego, łączności, szkolenia inżynieryjno - saperskiego oraz przejdą kurs walki wręcz i poznają inne techniki walki. Technik logistyk jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy. Łączy ze sobą różne dziedziny: transport, zaopatrzenie, sztukę negocjacji, marketing, zarządzanie działalnością logistyczną, przewozy krajowe i międzynarodowe. Zamierzamy również organizować w okresie ferii lub wakacji obozy szkoleniowe na poligonach wojskowych, gdzie realizowane będą zagadnienia edukacji wojskowej oraz ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe z elementami survivalu, czyli sztuki radzenia sobie w trudnych warunkach.

5 P o w i a t ę b o r s k i TECHNIK BUDOWNICTWA Czas trwania nauki – 4 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego; przedsiębiorstwach remontowych; pracowniach projektowych; wytwórni prefabrykatów; przedsiębiorstwach produkcji materiałów i wyrobów budowlanych; laboratoriach budowlanych; organach nadzoru budowlanego. Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: majstra budowy; asystenta projektanta; technika w dziale przygotowania produkcji; laboranta; inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy budowlanej.

6 P o w i a t ę b o r s k i TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Czas trwania nauki – 4 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: w elektrowniach, biogazowniach, ekologicznych kotłowniach; przedsiębiorstwach produkujących i przesyłających energię elektryczną oraz cieplną ze złóż geotermalnych, energii słonecznej i biomasy; w przedsiębiorstwach budujących i serwisujących farmy wiatrowe, elektrownie wodne oraz biogazowe i biogazownie; w firmach instalujących oraz konserwujących solarne i geotermalne systemy grzewcze; w biurach projektów związanych z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Absolwent tej klasy może również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży związanej z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest kierunkiem z przyszłością. Polskie i zagraniczne firmy planują w tej branży rozwijać działalność na Pomorzu. Wzrasta zapotrzebowanie na projektantów, monterów i serwisantów w dziedzinie energetyki odnawialnej!!!

7 P o w i a t ę b o r s k i TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - NOWOŚĆ!!! Czas trwania nauki – 4 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: przedsiębiorstwach spedycyjnych; przedsiębiorstwach transportowych; agencjach obsługi portów morskich; portach morskich i rzecznych; terminalach lotniczych; terminalach samochodowych; terminalach kolejowych. Technik eksploatacji portów i terminali przygotowuje oferty usług dla podróżnych, obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych, wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów a także prowadzi inwentaryzację magazynów i przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu bliskiego. Absolwent tej klasy po zdaniu egzaminu maturalnego, może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku transport. Klasa technik eksploatacji portów i terminali to propozycja zarówno dla chłopców jak i dziewcząt!!!

8 P o w i a t ę b o r s k i MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Czas trwania nauki – 3 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane; małych i średnich przedsiębiorstwach wykonujących usługi remontowo – budowlane. Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na: montażu systemów suchej zabudowy (np. z płyt kartonowo – gipsowych); wykonywaniu robót malarsko – tapeciarskich; wykonywaniu robót posadzkarskich i okładzinowych; wykonywaniu pomocniczych czynności – remontowych, rozbiórkowych i naprawczych w branży budowlanej. Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy remontowo - budowlanej.

9 P o w i a t ę b o r s k i MURARZ - TYNKARZ Czas trwania nauki – 3 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: przedsiębiorstwach budowlanych; rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych. Absolwent klasy murarz - tynkarz: sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania; wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki betonowe; muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych materiałów budowlanych konstrukcje budowlane; wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy; wykonuje remonty i rozbiórkę konstrukcji budowlanych; wykonuje tynki oraz ich naprawy i konserwację; wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych. Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy remontowo - budowlanej.

10 P o w i a t ę b o r s k i MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Czas trwania nauki – 3 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: przedsiębiorstwach budowlanych; przedsiębiorstwach instalacyjnych; warsztatach rzemieślniczych; administracji obiektów budowlanych. Absolwent tej klasy będzie przygotowany do pracy polegającej na montażu, konserwacji, naprawie i remoncie: sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych; sieci i węzłów ciepłowniczych; instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wykonuje oprócz tego połączenia rur przy użyciu różnych technik (także spawania). Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy instalacyjno - montażowej.

11 P o w i a t ę b o r s k i STOLARZ Czas trwania nauki – 3 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu drzewno – meblarskiego; przedsiębiorstwach stolarki budowlanej oraz galanterii drzewnej; przedsiębiorstwach produkujących opakowania z drewna; magazynach wyrobów drzewnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na: wykonywania ręcznej i maszynowej obróbki drewna oraz tworzyw drzewnych; wykonywaniu wyrobów z drewna i materiałów drzewnych (mebli, drzwi, okien, schodów, altan); wykonywaniu napraw, renowacji i konserwacji różnych wyrobów stolarskich zgodnie z dokumentacja konstrukcyjno – technologiczną a także wymaganiami klientów. Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w branży stolarskiej.

12 P o w i a t ę b o r s k i SPRZEDAWCA Czas trwania nauki – 3 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: punktach sprzedaży detalicznej; punktach sprzedaży hurtowej; miejscach, gdzie dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej. Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na: przyjmowaniu, przechowywaniu i przygotowywaniu towaru do sprzedaży; wystawianiu dokumentów związanych z obrotem towarowym; pakowaniu, wydawaniu i odbiorze towaru; obsługiwaniu urządzeń i sprzętów technicznych stosowanych w nowoczesnych sklepach; doradzaniu klientowi podczas wyboru towaru; zabezpieczaniu i odprowadzaniu utargu. Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy handlowej.

13 P o w i a t ę b o r s k i FRYZJER Czas trwania nauki – 3 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: zakładach fryzjerskich; charakteryzatorniach (w teatrach, telewizji lub na planie filmowym). Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na: strzyżeniu włosów damskich, męskich i dziecięcych; wykonywaniu zabiegu ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego włosów; wykonywaniu fryzur okolicznościowych; zagęszczaniu i przedłużaniu włosów; koloryzowaniu i rozjaśnianiu włosów; podkreślaniu cech indywidualnych klienta; ukryciu ewentualnych mankamentów urody klienta; ocenianiu stanu włosów i skóry głowy; dobieraniu preparatów do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnego zakładu fryzjerskiego.

14 P o w i a t ę b o r s k i KUCHARZ Czas trwania nauki – 3 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi, gospodach, zajazdach; jadłodajniach i stołówkach (np. w szkołach, przedszkolach, hotelach, internatach, pensjonatach i sanatoriach). Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na: dobieraniu surowców do sporządzania potraw i napojów; przygotowywaniu różnych potraw, napojów i półproduktów; przygotowywaniu ciast; stosowaniu receptur gastronomicznych; przechowywaniu żywności zgodnie z obowiązującymi normami; porcjowaniu i dekorowaniu potraw; wydawaniu potraw i napojów. Absolwent klasy kucharz w wyniku zdobytego doświadczenia w szkole i miejscu pracy, może awansować na szefa kuchni.

15 P o w i a t ę b o r s k i KRAWIEC Czas trwania nauki – 3 lata Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w: przedsiębiorstwach produkujących odzież lekką, ciężką i skórzaną; krawieckich zakładach usługowych; wytwórniach odzieży roboczej, ochronnej; wytwórniach dodatków do odzieży i bielizny. Absolwent klasy krawiec wykonuje: usługi krawieckie; różne wyroby odzieżowe; prace związane z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych; rysunki modelowe wyrobów odzieżowych. Ponadto krawiec: dobiera kompozycje kolorystyczne; korzysta z projektów wyrobów odzieżowych; obsługuje maszyny szwalnicze; dokonuje przeróbek wyrobów odzieżowych; dokonuje naprawy wyrobów odzieżowych. Absolwent klasy krawiec może prowadzić również własny zakład krawiecki.

16 P o w i a t ę b o r s k i KLASA WIELOZAWODOWA Czas trwania nauki – 3 lata W klasie wielozawodowej oferujemy naukę następujących zawodów: piekarz, cukiernik, dekarz, kamieniarz, złotnik – jubiler, zegarmistrz, obuwnik, fotograf, szklarz.


Pobierz ppt "P o w i a t ę b o r s k i Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku ul. Pionierów 16 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: Technikum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google