Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólna charakterystyka typów szkół- szansa na zatrudnienie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólna charakterystyka typów szkół- szansa na zatrudnienie"— Zapis prezentacji:

1 Ogólna charakterystyka typów szkół- szansa na zatrudnienie

2 Technik budownictwa absolwent ma szansę zatrudnienia w:
przedsiębiorstwach budowlanych, firmach produkujących materiały budowlane i półfabrykaty, biurach projektów jako asystent projektanta, w państwowym nadzorze budowlanym, firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów, prowadzenie własnej firmy.

3 Technik architektury krajobrazu posiadacz dyplomu upoważniony jest do wykonywania zawodów:
ogrodnik szkółkarz, ogrodnik terenów zieleni, chirurg pielęgnacji drzew.

4 Absolwent ma szansę zatrudnienia w:
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach...), prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

5 technik żywienia i usług gastronomicznych,
Technik żywienia i usług gastronomicznych, Posiadacz dyplomu upoważniony jest do wykonywania zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, organizator usług cateringowych.

6 Absolwent ma szansę zatrudnienia w:
wszystkich zakładach gastronomicznych, restauracjach, barach, bufetach i placówkach żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, szpitalach i szkołach, w komórkach rozliczeniowych, zaopatrzeniowych, kontrolnych placówkach gastronomicznych.

7 Technik rolnik posiadacz dyplomu upoważniony jest do wykonywania zawodu:
Możliwość zatrudnienia w: rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą, urzędach gminy/miast, samodzielne prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego ( agroturystyka, ogrodnictwo), marketing produktów rolnych. Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.

8 Kucharz zasadnicza szkoła zawodowa-cykl kształcenia trwa 3 lata
posiadacz dyplomu może kontynuować kształcenie w 3 letnim technikum uzupełniającym i upoważniony jest do wykonywania zawodów: kucharz, gospodyni.


Pobierz ppt "Ogólna charakterystyka typów szkół- szansa na zatrudnienie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google