Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 10 oraz SZKOŁA POLICEALNA przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 10 oraz SZKOŁA POLICEALNA przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im."— Zapis prezentacji:

1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 10 oraz SZKOŁA POLICEALNA przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

2 NASZE ATUTY: wyspecjalizowana kadra pedagogiczna,
mało liczne zespoły klasowe, indywidualna praca z uczniem, nauka języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, innowacje pedagogiczne, klasy autorskie, nowatorskie metody pracy (tyflografika), specjalistyczne środki dydaktyczne, bogata oferta kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych, zajęcia rewalidacyjne, opieka medyczna, likwidacja barier architektonicznych, projekty unijne;

3 Ośrodek im. L. Braille’a kształci na następujących poziomach:
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oddział dzieci głuchoniewidomych Szkoła Podstawowa nr 53 Gimnazjum nr 43 XVIII Liceum Ogólnokształcącym Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 (w zawodach: elektromechanik, kucharz, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) Szkoła Policealna (technik administracji, technik tyfloinformatyk) Szkoła Przysposabiająca do Pracy

4 MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
Montuje, obsługuje maszyny i urządzenia

5 Kariera zawodowa Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach
przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo- naprawczych i innych firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Możesz prowadzić również własną firmę.

6 ŚLUSARZ  Wykonuje, naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzi.

7 Kariera zawodowa Pracę znajdziesz w zakładach usługowych świadczących naprawy sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, a także konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego. Możesz prowadzić własny warsztat ślusarski.

8 ELEKTROMECHANIK Elektromechanik montuje, uruchamia
i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

9 Kariera zawodowa Elektromechanik jest pracownikiem serwisu, wyspecjalizowanym w naprawie i obsłudze sprzętu elektrycznego. Możliwości zatrudnienia: Stacje diagnostyczne, serwisy autoryzowane i prywatne na terenie całego kraju stwarzają możliwości zatrudnienia dla elektromechaników, zainteresowanych pracą w branży artykułów gospodarstwa domowego.

10 PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
Wykonuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem porządku i obsługą gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz w jego toczeniu.

11 Kariera zawodowa Pracę znajdziesz w hotelach, pensjonatach, motelach, centrach konferencyjnych, w ośrodkach wypoczynkowych, i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

12 KUCHARZ Przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery. Przechowuje żywność oraz wydaje potrawy i napoje.

13 Kariera zawodowa Typowymi miejscami pracy kucharza
są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, internaty. Kucharz może być zatrudniony również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa kuchni.

14 TECHNIK ADMINISTRACJI
Rozpoznaje problemy klientów administracji publicznej oraz rozwiązuje je. Sporządza dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego. Identyfikuje zakres spraw regulowanych prawem administracyjnym. Prowadzi postępowanie administracyjne z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń biurowych oraz systemów informatycznych.

15 Kariera zawodowa Możesz pracować
w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych.

16 TECHNIK TYFLOINFORMATYK
Obsługuje oprogramowanie oraz sprzęt informatyczny wspomagający użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową; Konfiguruje systemy i sieci komputerowe

17 Kariera zawodowa Pracę znajdziesz w firmach, które zamierzają zaadaptować komputerowe miejsca pracy dla osób z dysfunkcją wzroku oraz w firmach projektujących sprzęt i programy komputerowe dla takich osób.

18 NASZE PRACOWNIE

19 Nie samą nauką uczeń żyje…

20

21

22 facebook.com/soswnr1wbydgoszczy
Spotkajmy się: ul. Z. Krasińskiego 10 Bydgoszcz Telefon: 52  facebook.com/soswnr1wbydgoszczy

23 Otwieramy dla Was Nasze Drzwi
13 kwietnia 2013r. Sobota godz Otwieramy dla Was Nasze Drzwi Z A P R A S Z A M Y !!!!


Pobierz ppt "ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 10 oraz SZKOŁA POLICEALNA przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google