Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witold Płocharski Wiceprezes Krajowej Unii Producentów Soków,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witold Płocharski Wiceprezes Krajowej Unii Producentów Soków,"— Zapis prezentacji:

1 Aktualne informacje na temat działalności unijnych organizacji branżowych - AIJN i EQCS
Witold Płocharski Wiceprezes Krajowej Unii Producentów Soków, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach POLAGRA FOOD, 2006

2 Reprezentacja pionowa sektora
Reprezentacja Przemysłu Soków i Napojów w UE Reprezentacja pionowa sektora Soki i nektary = A.I.J.N. Association of the Industry of Juices and Nectars from Fruits and Vegetables of the European Union – European Fruit Juice Association Napoje bezalkoholowe = UNESDA The Union of the EU Soft Drinks Association Wody mineralne = UNESEM The Union of European Associations for Natural Mineral Water Woda butelkowana = EFBWA European Federation of Bottled Water Association, w tym European Bottled Watercooler Association (uprzednio - International Bottled Water Association (IBWA) Europe)

3 Reprezentacja Przemysłu w UE
(Pozioma) CIAA = Konfederacja Przemysłu Żywnościowego i Napojowego Unii Europejskiej Confédération des industries agro-alimentaires de l'UE (Confederation of the Food and Drink Industries of the EU, Brussels, Belgium) Konfederacja Przemysłów i Pracodawców Europy (Union des confédération de l’industries et des employeurs d’Europe – Union of Industrial and Employers’Confederatio of Europe) POZIOM EUROPEJSKI AIJN CIAA UNICE VDF/KUPS PFPŻ BDI POZIOM NARODOWY

4 Konfederacja Przemysłu Żywnościowego i Napojowego w Europie http://www
Polska Członkowie CIAA: 25 krajowych federacji, w tym 3 obserwatorów, 32 stowarzyszeń branżowych, 22 największych producentów z przemysłu żywnościowego i napojowego

5 Struktura AIJN Zgromadzenie Ogólne Zarząd Sekretariat
13 krajowych delegacji Zarząd 6 członków Grupa Ekspertów ds. Polityki Rolnej Sekretariat Komitet Techniczny ds. Kodeksu Praktyki Grupa Eksp. ds. Kontaktów i Oświadczeń Żywieniowych ds. Legislacji

6 Członkowie obserwatorzy AIJN
Tureckie Stowarzyszenie Producentów Soków (MEYED) – Członek Afiliowany Rosyjski Związek Producentów Soków

7 Cele AIJN Reprezentować interesy i promować pozytywny wizerunek europejskiego przemysłu soków we wszystkich kontaktach z urzędnikami Unii Europejskiej, instytucjami Unii i innymi stosownymi organizacjami; Wspierać i lobować w instytucjach UE we wszystkich sprawach dotyczących polityki i legislacji mających wpływ na produkcję, marketing, sprzedaż i handel sokami i nektarami w UE; Promować i wspierać uczciwą konkurencję i atrakcyjność soków i nektarów w UE; Dostarczać przy współpracy z Europejskim Systemem Kontroli (EQCS) mechanizmów i narzędzi gwarantujących bezpieczne i autentyczne produkty w celu podtrzymania a nawet zwiększenia zaufania konsumentów jeśli chodzi o wizerunek soków i nektarów z owoców i warzyw jako dobrych i zdrowych produktów; Informować i radzić przemysłowi sokowniczemu odnośnie wszystkich aspektów legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na tą branżę.

8 Aktywność AIJN Działalność zewnętrzna
AIJN jest aktywnym członkiem Europejskiego Systemu Kontroli (EQCS); Członkiem afiliowanym Konfederacji Przemysłu Spożywczego i Napojowego (CIAA); Członkiem Międzynarodowej Federacji Producentów Soków Owocowych; AIJN reprezentuje przemysł soków owocowych w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. „Owoców, Warzyw i Kwiatów”, Stałej Grupy Ekspertów ds. Przetworzonych Owoców i Warzyw, a także Grupy Roboczej ds. Prognozowania Zbiorów Owoców Cytrusowych, Jabłek i Gruszek; AIJN utrzymuje kontakty z Komisją Europejską, Parlamentarzystami UE i Radą UE.   Główne osiągnięcia i bieżąca działalność Główna działalność AIJN skupia się na opracowaniu przewodników a także dokumentów wyjaśniających stanowisko przemysłu w istotnych dla branży sprawach, kodeksów praktyki itp. Dokumenty te są ważne dla całego przemysłu sokowniczego i są uzupełnieniem istniejącej legislacji unijnej; AIJN opracował dwa ważne narzędzia dla przemysłu sokowniczego: Kodeks Praktyki do oceny soków owocowych i warzywnych, który określa kryteria bezwzględnych wymagań dotyczących autentyczności 19 rodzajów soków, oraz Europejski System Kontroli Jakości (EQCS), którego celem jest utrzymanie pozytywnego wizerunku branży sokowniczej i zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku Unii Europejskiej.

9 Aktywność AIJN Główne osiągnięcia i bieżąca działalność c.d.
Główne osiągnięcia i bieżąca działalność c.d.  Ostatnio AIJN opracował dokument pomocny w jednolitej interpretacji dyrektywy 2001/112 EC, przewodnik dotyczący odtwarzania aromatów, przewodnik dotyczący identyfikowalności oraz zaktualizował kodeks higieny; Bieżąca działalność obejmuje: uzupełnienie Kodeksu Praktyki o nowych 26 gatunków, lobbing dla zapewnienia tego, aby producenci soków owocowych mogli w pełni skorzystać z możliwości jakie pojawiają się w zakresie oświadczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej; AIJN informuje szczegółowo o swojej działalności na stronie internetowej i w ach przesyłanych kilka razy w tygodniu do swoich członków (zasięgając ich opinii w różnych sprawach), bądź tylko informując o zmianach na stronie internetowej

10 Informacje ogólne Szacuje się, że w instytucjach unijnych w Brukseli jest około profesjonalnych lobbystów i obserwatorów; Chcą oni mieć wpływ na wydarzenia, bądź tylko je obserwować; Pośród nich są organizacje handlowe i branżowe. Organizacją która skutecznie lobbuje na rzecz przemysłu sokowniczego jest AIJN.

11 Lobbing AIJN oddziałuje na decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej uwzględniając, zgodnie z klasyczną definicją lobbingu: analizę procesu decyzyjnego; politykę danego organu; własne cele strategiczne; własną analizę SWOT; bieżący monitoring wydarzeń. Informuje organa ustawodawcze UE o swojej działalności; Organizuje spotkania z członkami Komisji i Parlamentu UE i organizuje zwiedzanie zakładów związanych z branżą przemysłu sokowniczego; Zaprasza na organizowane przez siebie konferencje itp. Ponadto:

12 AIJN przyczynia się do kreowania polityki Unii Europejskiej w zakresie jakości żywności i technologii, współpracując między innymi z CIAA

13 Wizja Europejskiej Platformy Technologicznej dotycząca żywności dla życia (European Technology Platform on Food for Life) Efektywna integracja strategicznie ukierunkowanych, międzynarodowych, uzgodnionych badań naukowych, w zakresie żywienia, nauk o żywności i konsumentach i zarządzaniu łańcuchem żywnościowym pozwoli na uzyskanie innowacyjnych, nowego rodzaju i udoskonalonych produktów dla krajowych, regionalnych i globalnego rynku, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów. Te produkty, łącznie z zalecanymi zmianami we wzorcach żywieniowych i stylem życia, będą miały pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństw i generalnie jakość życia („dodając życia do lat”). Tak ukierunkowane aktywności będą podtrzymywały pomyślność i konkurencyjność Pan-Europejskiego przemysłu środków spożywczych dając zapewnione przywództwo w globalnym biznesie, oparte na wzroście ekonomicznym , przekazie technologii, zrównoważonej produkcji żywności i zaufaniu konsumenta.

14

15 W większości rozwiniętych krajów świata społeczny problem stanowi otyłość – około 25 do 30 % społeczeństwa ma nadwagę lub jest otyła Kampanie przeciwko otyłości podjęto w wielu krajach, propagując między innymi zwiększone spożycie owoców i warzyw; Ze szkół eliminuje się słodzone gazowane i niegazowane napoje orzeźwiające; Zabrania się reklamy napojów w środowiskach dzieci do lat 12; W prowadzeniu tego rodzaju kampanii bardzo pomocne są informacje zbierane przez ekspertów AIJN

16 AIJN koryguje fałszywe opinii o sokach, upowszechniając dane badań naukowych i przedstawia swoje wyważone stanowisko w sprawie konsumpcji soków In fact, the USDA analysis found that children who drank the most 100% juice (12 ounces or more) were actually taller, with lower BMIs than those who drank less. The USDA document concludes: "Fruit juice consumption in quantities recommended in the Dietary Guidelines for Americans is advantageous for healthy children (Is Fruit Juice Dangerous for Children? Nutrition Insights. USDA Center for Nutrition Policy and Promotion. March 1997). Our results are consistent with other prospective studies that have found that fruit juice is not related to childhood obesity....Current scientific evidence does not support a positive association between fruit juice and milk consumption and obesity; hence, they may still be recommended to children in reasonable amounts because they are an important source of nutrients and energy (Newby PK, Peterson KE, Berkey CS, Leppert J, Willett WC, Colditz GA. Beverage consumption is not associated with changes in weight and body mass index among low-income preschool children in North Dakota. J Am Diet Assoc. July :7: ). Regular orange juice consumption drop LDL-cholesterol (bad cholesterol) in normal subjects (Human Nutrition Laboratory, Faculty of Pharmaceuticals Sciences, Food and Nutrition Department, Sao Paulo State University - UNESPAraraquara–SP, Brazil, 2005);

17 Wyniki badań brazylijskich ( 2005) Państwowy Uniwersytet w Sao Paulo - Brazylia
Konsumpcja soku pomarańczowego powoduje spadek cholesterolu LDL we krwi: >: spadek o 8% cholesterolu we krwi 250mL/dzień oraz o 11% cholesterolu LDL >500mL/dzień: spadek o 9% cholesterolu we krwi, oraz o 17% cholesterolu LDL, a wzrost o 14% cholesterolu HDL

18 Kontrola firm rozlewających soki/nektary Kontrola dostawców surowców
Europejski System Kontroli soków, nektarów European Quality Control System (EQCS) EQCS – stan IX.2006 Porozumienie EQCS / SGF Kontrola firm rozlewających soki/nektary Niemcy, Austria, Węgry, Irlandia, Szwecja, Dania, Republika Czeska Estonia, Łotwa, Litwa, SGF/RQCS Kontrola dostawców surowców Francja IPJF SGF / IRMA Zjednoczone Królestwo BSDA Kontrola +/- 400 dostawców surowców (RM) w > 50 countries Holandia DQCS Polska DSK Źródło: M. Greeve Hiszpania Jeszcze nie zatwierdzony AEAZN

19 Za samokontrolą – współpraca międzynarodowa, a nie oskarżanie o fałszerstwa produktów
DSK jest pełnoprawnym członkiem EQCS - członkowie DSK mają prawo do korzystania z logo EQCS

20 POLAGRA FOOD, 2006

21 Strategia na przyszłość
W oparciu o analizę SWOT, a szczególnie biorąc pod uwagę słabe strony, zagrożenia i szanse ogólnie uznano, że najlepszą strategią na przyszłość byłoby: stworzenie jednego wspólnego dla całej UE systemu kontroli (zasad i ich egzekwowania) wykorzystując dostępne aktualnie umiejętności posiadanie jednego wspólnego budżetu wzmocnienie podstaw (zasad) prac kontrolnych udoskonalenie komunikowania się zastosowanie zasad zapewnienia jakości (QA) podjęcie wysiłków dla uzyskania uznania stron trzecich (władz, sieci handlowych i konsumentów)

22 Słabe strony Zagrożenia Szanse Wizerunek Komunikowanie się Finanse
Ograniczenia Finanse Struktura Rozwój rynku Sieci detaliczne Zasady Różnice kulturowe Zafałszowania Presja cen Uznanie Łancuch dystrybucji Utrata neutralności Konflikty wewnętrzne Nie-członkowie Sprawy operacyjne Konkurencja Jeden system w UE Jeden budżet Udoskonalone komunikowanie się Uznanie przez strony trzecie Udoskonalona baza działań kontrolnych Usługi wartości dodanej Filozofia zapewnienia jakości Zapewnienie zaufania Wykorzystanie istniejącej biegłości Szanse

23 Model 1

24 Model 2

25 Model 3

26 Grupa Robocza ds. Strategii - posiedzenie 26-01-2006
Co te 3 modele mają wspólnego: Każdy z modeli przewiduje poziom działania strategicznego i operacyjnego Każdy z modeli przewiduje, że producenci produktów finalnych są bezpośrednimi członkami systemu kontroli Każdy model obejmuje kontrolę produktów finalnych i surowców Producenci produktów finalnych (członkowie) mogą być wybrani do Zarządu W każdym modelu strategiczne decyzje w zakresie kierunku, zasad i budżetu podejmuje się na najwyższym poziomie zarządzania

27 Wyniki propozycji strategicznych Grupy Roboczej – posiedzenie 13-3-2006
Po przeanalizowaniu wszystkich 3 modeli członkowie Grupy Roboczej zdecydowali: model 2 - należy zaprzestać nad nim pracować (najmniej realny) model 1 – należy go czasowo odłożyć na bok (może być później rozpatrywany) model 3 jest preferowany przez większość członków grupy roboczej i zdecydowano o bardziej szczegółowym jego opracowaniu, dla sprawdzenia jego realności.

28 Wyniki propozycji strategicznych Grupy Roboczej – posiedzenie 13-3-2006
Dla ułatwienia dyskusji system organizacyjny w modelu 3 będzie określony jak niżej: IQCS (International Quality Control System) – Międzynarodowy System Kontroli Podczas gdy dwa wydziały będą okeślone jako: EQCS wydział dla produktów gotowych IRMA jako wydział dla kontroli surowców Przedyskutowano następujące sprawy związane z modelem 3 i Grupa Robocza przekazuje następujące zalecenia:

29 Wyniki propozycji strategicznych Grupy Roboczej – posiedzenie 13-3-2006
Członkowstwo bezpośrednie członkowstwo firm członkowie zwyczajni - producenci (produktów finalnych i półproduktów) członkowie nadzwyczajni - handlowcy, firmy transportowe i inne członkowie wspierający – odpowiednie organizacje (np. AIJN) Finanse opłaty członkowskie zależne od wielkości firm maksymalne i minimalne opłaty w powiązaniu z ilością głosów Prawo głosu połączone z wielkością składki, przy ustalonej maksymalnej wielkości dla danej firmy.

30 Ramy czasowe Przewiduje się następujące ramy czasowe:

31 Zasada zatwierdzenia zmian
Zmiany w strukturze EQCS mogą być wprowadzone jedynie za zgodą wszystkich zwyczajnych członków organizacji, tj. jest w drodze consensusu

32 Polskie produkty na rynkach UE – i oby było ich więcej
Produkty Sokpolu Produkty Maspexu

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Witold Płocharski Wiceprezes Krajowej Unii Producentów Soków,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google