Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLAGRA FOOD, 2006 Aktualne informacje na temat działalności unijnych organizacji branżowych - AIJN i EQCS Witold Płocharski Wiceprezes Krajowej Unii Producentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLAGRA FOOD, 2006 Aktualne informacje na temat działalności unijnych organizacji branżowych - AIJN i EQCS Witold Płocharski Wiceprezes Krajowej Unii Producentów."— Zapis prezentacji:

1 POLAGRA FOOD, 2006 Aktualne informacje na temat działalności unijnych organizacji branżowych - AIJN i EQCS Witold Płocharski Wiceprezes Krajowej Unii Producentów Soków, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

2 Reprezentacja Przemysłu Soków i Napojów w UE Reprezentacja Przemysłu Soków i Napojów w UE Reprezentacja pionowa sektora Soki i nektary=A.I.J.N. Association of the Industry of Juices and Nectars from Fruits and Vegetables of the European Union – European Fruit Juice Association Napoje bezalkoholowe=UNESDA The Union of the EU Soft Drinks Association Wody mineralne=UNESEM The Union of European Associations for Natural Mineral Water Woda butelkowana=EFBWA European Federation of Bottled Water Association, w tym European Bottled Watercooler Association (uprzednio - International Bottled Water Association (IBWA) Europe)

3 Reprezentacja Przemysłu w UE (Pozioma) CIAA = Konfederacja Przemysłu Żywnościowego i Napojowego Unii Europejskiej Confédération des industries agro-alimentaires de l'UE (Confederation of the Food and Drink Industries of the EU, Brussels, Belgium) Konfederacja Przemysłów i Pracodawców Europy (Union des confédération de lindustries et des employeurs dEurope – Union of Industrial and EmployersConfederatio of Europe) POZIOM EUROPEJSKI AIJNCIAA UNICE VDF/KUPS PFPŻ BDI POZIOM NARODOWY

4 Konfederacja Przemysłu Żywnościowego i Napojowego w Europie Członkowie CIAA: 25 krajowych federacji, w tym 3 obserwatorów, 32 stowarzyszeń branżowych, 22 największych producentów z przemysłu żywnościowego i napojowego Polska

5 Zgromadzenie Ogólne 13 krajowych delegacji Zarząd 6 członków Grupa Ekspertów ds. Polityki Rolnej Sekretariat Komitet Techniczny Grupa Ekspertów ds. Kodeksu Praktyki Grupa Eksp. ds. Kontaktów i Oświadczeń Żywieniowych Grupa Ekspertów ds. Legislacji Struktura AIJN

6 Członkowie obserwatorzy AIJN Tureckie Stowarzyszenie Producentów Soków (MEYED) – Członek Afiliowany Rosyjski Związek Producentów Soków

7 Cele AIJN Reprezentować interesy i promować pozytywny wizerunek europejskiego przemysłu soków we wszystkich kontaktach z urzędnikami Unii Europejskiej, instytucjami Unii i innymi stosownymi organizacjami; Wspierać i lobować w instytucjach UE we wszystkich sprawach dotyczących polityki i legislacji mających wpływ na produkcję, marketing, sprzedaż i handel sokami i nektarami w UE; Promować i wspierać uczciwą konkurencję i atrakcyjność soków i nektarów w UE; Dostarczać przy współpracy z Europejskim Systemem Kontroli (EQCS) mechanizmów i narzędzi gwarantujących bezpieczne i autentyczne produkty w celu podtrzymania a nawet zwiększenia zaufania konsumentów jeśli chodzi o wizerunek soków i nektarów z owoców i warzyw jako dobrych i zdrowych produktów; Informować i radzić przemysłowi sokowniczemu odnośnie wszystkich aspektów legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na tą branżę.

8 Aktywność AIJN Działalność zewnętrzna AIJN jest aktywnym członkiem Europejskiego Systemu Kontroli (EQCS); Członkiem afiliowanym Konfederacji Przemysłu Spożywczego i Napojowego (CIAA); Członkiem Międzynarodowej Federacji Producentów Soków Owocowych; AIJN reprezentuje przemysł soków owocowych w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Owoców, Warzyw i Kwiatów, Stałej Grupy Ekspertów ds. Przetworzonych Owoców i Warzyw, a także Grupy Roboczej ds. Prognozowania Zbiorów Owoców Cytrusowych, Jabłek i Gruszek; AIJN utrzymuje kontakty z Komisją Europejską, Parlamentarzystami UE i Radą UE. Główne osiągnięcia i bieżąca działalność Główna działalność AIJN skupia się na opracowaniu przewodników a także dokumentów wyjaśniających stanowisko przemysłu w istotnych dla branży sprawach, kodeksów praktyki itp. Dokumenty te są ważne dla całego przemysłu sokowniczego i są uzupełnieniem istniejącej legislacji unijnej; AIJN opracował dwa ważne narzędzia dla przemysłu sokowniczego: Kodeks Praktyki do oceny soków owocowych i warzywnych, który określa kryteria bezwzględnych wymagań dotyczących autentyczności 19 rodzajów soków, oraz Europejski System Kontroli Jakości (EQCS), którego celem jest utrzymanie pozytywnego wizerunku branży sokowniczej i zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku Unii Europejskiej.

9 Aktywność AIJN Główne osiągnięcia i bieżąca działalność c.d. Ostatnio AIJN opracował dokument pomocny w jednolitej interpretacji dyrektywy 2001/112 EC, przewodnik dotyczący odtwarzania aromatów, przewodnik dotyczący identyfikowalności oraz zaktualizował kodeks higieny; Bieżąca działalność obejmuje: uzupełnienie Kodeksu Praktyki o nowych 26 gatunków, lobbing dla zapewnienia tego, aby producenci soków owocowych mogli w pełni skorzystać z możliwości jakie pojawiają się w zakresie oświadczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej; AIJN informuje szczegółowo o swojej działalności na stronie internetowej i w ach przesyłanych kilka razy w tygodniu do swoich członków (zasięgając ich opinii w różnych sprawach), bądź tylko informując o zmianach na stronie internetowej

10 Informacje ogólne Szacuje się, że w instytucjach unijnych w Brukseli jest około profesjonalnych lobbystów i obserwatorów; Chcą oni mieć wpływ na wydarzenia, bądź tylko je obserwować; Pośród nich są organizacje handlowe i branżowe. Organizacją która skutecznie lobbuje na rzecz przemysłu sokowniczego jest AIJN.

11 Lobbing analizę procesu decyzyjnego; politykę danego organu; własne cele strategiczne; własną analizę SWOT;analizę SWOT bieżący monitoring wydarzeń. Informuje organa ustawodawcze UE o swojej działalności; Organizuje spotkania z członkami Komisji i Parlamentu UE i organizuje zwiedzanie zakładów związanych z branżą przemysłu sokowniczego; Zaprasza na organizowane przez siebie konferencje itp. AIJN oddziałuje na decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej uwzględniając, zgodnie z klasyczną definicją lobbingu: Ponadto:

12 AIJN przyczynia się do kreowania polityki Unii Europejskiej w zakresie jakości żywności i technologii, współpracując między innymi z CIAA

13 Wizja Europejskiej Platformy Technologicznej dotycząca żywności dla życia ( European Technology Platform on Food for Life) Efektywna integracja strategicznie ukierunkowanych, międzynarodowych, uzgodnionych badań naukowych, w zakresie żywienia, nauk o żywności i konsumentach i zarządzaniu łańcuchem żywnościowym pozwoli na uzyskanie innowacyjnych, nowego rodzaju i udoskonalonych produktów dla krajowych, regionalnych i globalnego rynku, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów. Te produkty, łącznie z zalecanymi zmianami we wzorcach żywieniowych i stylem życia, będą miały pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństw i generalnie jakość życia (dodając życia do lat). Tak ukierunkowane aktywności będą podtrzymywały pomyślność i konkurencyjność Pan-Europejskiego przemysłu środków spożywczych dając zapewnione przywództwo w globalnym biznesie, oparte na wzroście ekonomicznym, przekazie technologii, zrównoważonej produkcji żywności i zaufaniu konsumenta.

14

15 W większości rozwiniętych krajów świata społeczny problem stanowi otyłość – około 25 do 30 % społeczeństwa ma nadwagę lub jest otyła Kampanie przeciwko otyłości podjęto w wielu krajach, propagując między innymi zwiększone spożycie owoców i warzyw; Ze szkół eliminuje się słodzone gazowane i niegazowane napoje orzeźwiające; Zabrania się reklamy napojów w środowiskach dzieci do lat 12; W prowadzeniu tego rodzaju kampanii bardzo pomocne są informacje zbierane przez ekspertów AIJN

16 AIJN koryguje fałszywe opinii o sokach, upowszechniając dane badań naukowych i przedstawia swoje wyważone stanowisko w sprawie konsumpcji soków In fact, the USDA analysis found that children who drank the most 100% juice (12 ounces or more) were actually taller, with lower BMIs than those who drank less. The USDA document concludes: "Fruit juice consumption in quantities recommended in the Dietary Guidelines for Americans is advantageous for healthy children ( Is Fruit Juice Dangerous for Children? Nutrition Insights. USDA Center for Nutrition Policy and Promotion. March 1997). Our results are consistent with other prospective studies that have found that fruit juice is not related to childhood obesity....Current scientific evidence does not support a positive association between fruit juice and milk consumption and obesity; hence, they may still be recommended to children in reasonable amounts because they are an important source of nutrients and energy (Newby PK, Peterson KE, Berkey CS, Leppert J, Willett WC, Colditz GA. Beverage consumption is not associated with changes in weight and body mass index among low-income preschool children in North Dakota. J Am Diet Assoc. July :7: ). Regular orange juice consumption drop LDL-cholesterol (bad cholesterol) in normal subjects (Human Nutrition Laboratory, Faculty of Pharmaceuticals Sciences, Food and Nutrition Department, Sao Paulo State University - UNESPAraraquara–SP, Brazil, 2005);

17 Konsumpcja soku pomarańczowego powoduje spadek cholesterolu LDL we krwi: >: spadek o 8% cholesterolu we krwi 250mL/dzień oraz o 11% cholesterolu LDL >500mL/dzień: spadek o 9% cholesterolu we krwi, oraz o 17% cholesterolu LDL, a wzrost o 14% cholesterolu HDL Wyniki badań brazylijskich ( 2005) Państwowy Uniwersytet w Sao Paulo - Brazylia

18 Europejski System Kontroli soków, nektarów European Quality Control System (EQCS) EQCS – stan IX.2006 Kontrola firm rozlewających soki/nektary SGF/RQCS SGF / IRMA Kontrola dostawców surowców Kontrola +/- 400 dostawców surowców (RM) w > 50 countries Niemcy, Austria, Węgry, Irlandia, Szwecja, Dania, Republika Czeska Estonia, Łotwa, Litwa, Francja IPJF BSDA DQCS Zjednoczone Królestwo Holandia Polska Porozumienie EQCS / SGF AEAZN Hiszpania Jeszcze nie zatwierdzony DSK Źródło: M. Greeve

19 Za samokontrolą – współpraca międzynarodowa, a nie oskarżanie o fałszerstwa produktów DSK jest pełnoprawnym członkiem EQCS - członkowie DSK mają prawo do korzystania z logo EQCS

20 POLAGRA FOOD, 2006

21 Strategia na przyszłość W oparciu o analizę SWOT, a szczególnie biorąc pod uwagę słabe strony, zagrożenia i szanse ogólnie uznano, że najlepszą strategią na przyszłość byłoby: stworzenie jednego wspólnego dla całej UE systemu kontroli (zasad i ich egzekwowania) wykorzystując dostępne aktualnie umiejętności posiadanie jednego wspólnego budżetu wzmocnienie podstaw (zasad) prac kontrolnych udoskonalenie komunikowania się zastosowanie zasad zapewnienia jakości (QA) podjęcie wysiłków dla uzyskania uznania stron trzecich (władz, sieci handlowych i konsumentów)

22 Słabe strony Zagrożenia Szanse Komunikowanie się Struktura Uznanie Różnice kulturowe Finanse Wizerunek Zasady Łancuch dystrybucji Sprawy operacyjne Nie-członkowie Finanse Konkurencja Rozwój rynku Zafałszowania Utrata neutralnościKonflikty wewnętrzne Presja cen Sieci detaliczne Ograniczenia Jeden system w UE Jeden budżet Udoskonalone komunikowanie się Udoskonalona baza działań kontrolnych Uznanie przez strony trzecie Usługi wartości dodanej Filozofia zapewnienia jakości Zapewnienie zaufania Wykorzystanie istniejącej biegłości

23 Model 1

24 Model 2

25 Model 3

26 Grupa Robocza ds. Strategii - posiedzenie Co te 3 modele mają wspólnego: Każdy z modeli przewiduje poziom działania strategicznego i operacyjnego Każdy z modeli przewiduje, że producenci produktów finalnych są bezpośrednimi członkami systemu kontroli Każdy model obejmuje kontrolę produktów finalnych i surowców Producenci produktów finalnych (członkowie) mogą być wybrani do Zarządu W każdym modelu strategiczne decyzje w zakresie kierunku, zasad i budżetu podejmuje się na najwyższym poziomie zarządzania

27 Wyniki propozycji strategicznych Grupy Roboczej – posiedzenie Po przeanalizowaniu wszystkich 3 modeli członkowie Grupy Roboczej zdecydowali: model 2 - należy zaprzestać nad nim pracować (najmniej realny) model 1 – należy go czasowo odłożyć na bok (może być później rozpatrywany) model 3 jest preferowany przez większość członków grupy roboczej i zdecydowano o bardziej szczegółowym jego opracowaniu, dla sprawdzenia jego realności.

28 Wyniki propozycji strategicznych Grupy Roboczej – posiedzenie Dla ułatwienia dyskusji system organizacyjny w modelu 3 będzie określony jak niżej: IQCS (International Quality Control System) – Międzynarodowy System Kontroli Podczas gdy dwa wydziały będą okeślone jako: EQCS wydział dla produktów gotowych IRMA jako wydział dla kontroli surowców Przedyskutowano następujące sprawy związane z modelem 3 i Grupa Robocza przekazuje następujące zalecenia:

29 Wyniki propozycji strategicznych Grupy Roboczej – posiedzenie Członkowstwo bezpośrednie członkowstwo firm członkowie zwyczajni - producenci (produktów finalnych i półproduktów) członkowie nadzwyczajni - handlowcy, firmy transportowe i inne członkowie wspierający – odpowiednie organizacje (np. AIJN) Finanse opłaty członkowskie zależne od wielkości firm maksymalne i minimalne opłaty w powiązaniu z ilością głosów Prawo głosu połączone z wielkością składki, przy ustalonej maksymalnej wielkości dla danej firmy.

30 Ramy czasowe Przewiduje się następujące ramy czasowe:

31 Zasada zatwierdzenia zmian Zmiany w strukturze EQCS mogą być wprowadzone jedynie za zgodą wszystkich zwyczajnych członków organizacji, tj. jest w drodze consensusu

32 Polskie produkty na rynkach UE – i oby było ich więcej ProduktyMaspexu Produkty Sokpolu

33


Pobierz ppt "POLAGRA FOOD, 2006 Aktualne informacje na temat działalności unijnych organizacji branżowych - AIJN i EQCS Witold Płocharski Wiceprezes Krajowej Unii Producentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google