Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW"— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW
STOWARZYSZENIE KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW Informacja z Walnego Zgromadzenia Członków AIJN Bruksela, 1 grudnia 2006 Walne Zgromadzenie Członków KUPS 6 grudnia 2006, Warszawa

2 DYREKTYWA SOKOWA Propozycje zmian AIJN do Dyrektywy sokowej
zdefiniowanie min. Brix dla soków odtworzonych z soków zagęszczonych konieczność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia Brix

3 DYREKTYWA SOKOWA Propozycje zmian AIJN do Dyrektywy sokowej c.d.
Każdy dodatek cukru do soku wiąże się z koniecznością deklaracji jako „sok słodzony” Prawie jednomyślność delegatów w powyższej kwestii Pojawiły się propozycje całkowitej eliminacji możliwości dodatku cukru do soków Kwestia obecności cukru w soku jest obecnie szeroko dyskutowana ze względu na: możliwość formalnej kwalifikacji 200 ml soku jako porcji owoców w programie 5-a-day czyli 5x dziennie owoce i warzywa (jest to oczywiste wykluczeniem dodatku cukru) wątpliwości odnośnie uznania soków owocowych trakcie prac nad tworzeniem profili żywieniowych jako produktów zdrowych, ze względu na naturalnie występującą wysoką zawartość cukrów

4 DYREKTYWA SOKOWA Propozycje zmian AIJN do Dyrektywy sokowej c.d.
włączenie pomidora do przepisów Dyrektywy sokowej. jako argument przeciw było powołanie się na odrębne procesy przetwórcze pomidorów. dodatkowo strona francuska zajęła stanowisko, iż sokiem pomidorowym można nazwać jedynie sok bezpośredni (nieodtworzony z koncentratu). zweryfikowane stanowisko AIJN przewiduje zatwierdzenie pomidora do wymagań Dyrektywy sokowej i implementacje po roku 2010

5 DYREKTYWA SOKOWA Propozycje zmian AIJN do Dyrektywy sokowej c.d.
Kwestie wymagające doprecyzowania: zdefiniowanie „normalnie występującej ilości komórek w różnych sokach, powyżej której będzie konieczność znakowania AIJN w ramach najbliższych prac grupy roboczej podejmie powyższą kwestę konieczność przygotowania właściwego tłumaczenia we wszystkich językach wyrażenia „ Fruit juice from concentrate” w celu eliminacji błędnego tłumaczenia uregulowanie kwestii stosowania azotu jako gazu obojętnego Kwestia ewentualnego znakowania „ pakowane w atmosferze gazu obojętnego”

6 Definicja „SOK 100%” Propozycja jednoznacznego definiowania określenia „sok 100%” brak przepisów prawnych przy kwalifikacji brak wspólnego stanowiska branży sokowniczej Plany prac grupy roboczej AIJN przewidują w 2007 roku wypracowanie wspólnego stanowiska i zdefiniowania „ soku 100%”

7 Restrukturyzacja EQCS
Propozycja SGF bezpośrednia przynależność firm do centrali ( Niemcy), wspólne kierownictwo EQCS i SGF(IRMA) zmiana statusu krajowych systemów kontroli jako jednostek pomocniczych ( pobór próbek, audity), ocena autentyczności i jakości przez ekspertów w centrali, centralne podejmowanie działań korygujących, w ciągu 5 lat wypracowanie w drodze konsensusu ostatecznej formuły organizacji Propozycja AIJN umiejscowienie biura centralnego w Brukseli, która jest właściwym miejscem dla przedstawicielstw krajów UE25 kierowanie biura przez Sekretarza Generalnego, wspieranie krajowych systemów kontroli klarowny rozdział kompetencji AIJN, EQCS i SGF(IRMA)

8 Kodeks Praktyki AIJN Bieżące prace: Nowe tematy:
zawartość pektyn rozpuszczalnych w wodzie w pomarańczach i grejpfrutach wartości odniesienia dla soku marchwiowego rewizja wartości odniesienia dla soku: z czarnych porzeczek, malin, truskawek, wiśni Nowe tematy: wartości odniesienia dla soku z granatu

9 Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe
W państwach UE narasta ilość produktów spożywczych oznakowanych i reklamowanych z użyciem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. W różnych państwach istnieją różne uregulowania prawne w tej sprawie Rozporządzenie 2000/13/EC z 20 marca 2000 r. dotyczące znakowania produktów spożywczych zabrania stosowania mylących informacji lub informacji przypisujących produktom spożywczym własności leków

10 Rozporządzenie UE dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
Prace w UE nad Rozporządzeniem unijnym dotyczącym oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych głosowanie Parlamentu Europejskiego – 16 maj 2006 przyjęcie przez Radę Europejską – 12 październik 2006 spodziewana publikacja – styczeń 2007 Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 6 mies. po opublikowaniu w Official Journal of the European Union okres przejściowy ogólny – data końca przydatności produktu specjalny okres przejściowy- 3,4 i 15 lat Rozporządzenie zawiera m.in.. listę dozwolonych oświadczeń żywieniowych oraz ogólne zasady tworzenia i oceny oświadczeń zdrowotnych. Podobnie jak wszystkie rozporządzenia UE, również rozporządzenie dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

11 Profile żywieniowe W ciągu 24 mies. po ogłoszeniu Rozporządzenia Komisja ustali specyficzne profile żywieniowe dla poszczególnych kategorii produktów spożywczych, które będą brane pod uwagę przy wykorzystywaniu oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Profil żywieniowy będzie ustalany biorąc pod uwagę w szczególności: ilości niektórych składników odżywczych i innych składników zawartych w produkcie, takich jak tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe, kwasy tłuszczowe typu „trans”, cukry proste oraz sód lub sól znaczenie produktu (lub kategorii produktów) w zbilansowanym sposobie żywienia ogólny skład produktu oraz obecność składników odżywczych, które posiadają udowodniony naukowo wpływ na zdrowie ludzkie.

12 Profile żywieniowe Stanowisko AIJN odnośnie profili żywieniowych w przypadku soków nektarów i produktów sokowych Kategoryzacja: owoce i warzywa soki, nektary i napoje z wysoką >25% zawartością soku Profile żywieniowe mogą być wytycznymi w wyznaczaniu pewnych ograniczeń lub zakazów przy niektórych kategoriach żywności.

13 Inne działania AIJN Inne prace legislacyjne w których bierze udział AIJN Regulacje w sprawie wzbogacania witaminami, związkami mineralnymi Rozporządzenie zostanie opublikowane na początku ‘07 Rozporządzenie w sprawie znakowania wartością odżywczą Projekt oczekiwany w 1-szym kwartale ‘07 Działania w kierunku usankcjonowania porcji soku jako jednej z porcji w programie „5 x day”

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google