Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Założenia i metody wdrażania projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świętokrzyskie Centrum Onkologii Założenia i metody wdrażania projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym."— Zapis prezentacji:

1 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Założenia i metody wdrażania projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym 2015 / 2016 Jadwiga Zapała Świętokrzyskie Centrum Onkologii

2 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” Główny organizator programu: Ministerstwo Zdrowia Organizator i koordynator na poziomie krajowym: Zakład Epidemiologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Organizator i koordynator na poziomie wojewódzkim: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Partnerzy programu: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty Państwowa Inspekcja Sanitarna Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

3 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” Adresaci programu: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice. Cel główny programu: Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów szkół wszystkich typów w oparciu o zasady prewencji pierwotnej nowotworów zawarte w „Europejskim kodeksie walki z rakiem”

4 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat roli poszczególnych elementów stylu życia w profilaktyce nowotworów złośliwych poprzez zapoznanie z zaleceniami „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. 2.Zmotywowanie młodzieży do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie umiejętności dokonywania prozdrowotnych wyborów oraz modyfikacji negatywnych zachowań zdrowotnych. 3.Budowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej postawy świadomej odpowiedzialności za swoje zdrowie. Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

5 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Oczekiwane efekty: Znajomość zasad prewencji pierwotnej nowotworów wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w programie oraz wzrost prozdrowotnych postaw w powyższej grupie w oparciu o świadome wybory. Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

6 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w latach 2013 - 2015 Projekt pn. „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” realizowany był w latach 2013 - 2015 w województwie świętokrzyskim przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Z roku na rok rośnie liczba szkół uczestniczących w projekcie. W roku szkolnym 2013/2014 certyfikat „Szkoły promującej zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” otrzymało 146 świętokrzyskich szkół, natomiast w kolejnym roku projekt realizowało już 240 szkół.

7 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Projekt w wielu szkołach stał się ważnym elementem profilaktyki szkolnej Elementy Kodeksu eksponowane były podczas zajęć w ramach różnych przedmiotów Różnorodność działań edukacyjnych promujących zalecenia Kodeksu sprzyjała wzajemnemu uzupełnianiu się programów prozdrowotnych realizowanych w szkole Działania promujące Kodeks inspirowały do realizacji kolejnych, które są dziś stałym elementem życia szkoły np. rajdy, festyny, zdrowe tygodnie. Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w latach 2013 - 2015

8 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Formy zajęć edukacyjnych dla uczniów: 45-minutowe zajęcia z wychowawcą lub pedagogiem w oparciu o prezentację własną lub otrzymane materiały  Spotkania edukacyjne dla uczniów ze specjalistami z zakresu prewencji nowotworów, profilaktyki antytytoniowej, dietetyki (np. warsztaty antytytoniowe „Dziękuję- nie palę”) Projekt Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem w roku szkolnym 2015/2016

9 Świętokrzyskie Centrum Onkologii O realizacji projektu na terenie placówki powinna być poinformowana cała społeczność szkolna, czyli nauczyciele, uczniowie i rodzice: Należy położyć nacisk na zapoznanie grona nauczycielskiego z projektem realizowanym w szkole Rodzice powinni otrzymać informację na temat założeń i celu projektu Dążymy do tego, aby inni nauczyciele i rodzice angażowali się w nasze działania (np. organizację festynu, udział w organizacji dni zdrowia, rajdy rodzinne) wzmacniając oddziaływanie szkolnego koordynatora Projekt Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem w roku szkolnym 2015/2016

10 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Propozycje działań: Akcentowanie w „życiu szkoły” tzw. Świąt Zdrowia Dni Walki z Rakiem- 4 lutego Dnia Walki z Otyłością- 24 października Światowego Dnia bez Tytoniu- 31 maja Światowego Dnia Rzucania Palenia- trzeci czwartek listopada Egzekwowanie przestrzegania zaleceń Kodeksu przez całą społeczność szkoły, np. unikanie palenia tytoniu przez nauczycieli Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym 2015/2016

11 Świętokrzyskie Centrum Onkologii w poprzednich edycjach W 30 szkołach odbyły się spotkania informacyjne dla grona pedagogicznego Ponad 40 szkół przeprowadziło spotkania informacyjne dla rodziców Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym 2015/2016

12 Świętokrzyskie Centrum Onkologii w poprzednich edycjach W większości szkół rolę informacyjną pełniły gazetki szkolne, plakaty Pojawiły się artykuły w lokalnej prasie, informacje na stronach internetowych szkół oraz audycje w szkolnym radiowęźle Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym 2015/2016

13 Świętokrzyskie Centrum Onkologii  wziąć udział w warsztatach edukacji onkologicznej, jeśli nauczyciele realizujący projekt nie uczestniczyli w podobnych warsztatach w latach poprzednich. Nauczyciele pierwszy raz uczestniczący w projekcie powinni wziąć udział w warsztatach edukacji onkologicznej, bądź zgłosić chęć zaproszenia edukatora z ramienia ŚCO do przeprowadzenia zajęć w placówce Każda szkoła, która przystąpi do programu w roku szkolnym 2015/2016 powinna:

14 Świętokrzyskie Centrum Onkologii  przeprowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów w oparciu o przygotowane przez metodyków materiały lub zorganizować spotkania dla młodzieży z edukatorami z ramienia ŚCO. Materiały tj. prezentacje i scenariusze zajęć, poradnik metodyczny będą do pobrania na stronie Programu: www.prewencja-kielce.pl w zakładce: Szkoła promująca EKWzR / materiały dla nauczycieli Zapraszamy do współpracy nauczycieli, chętnych do prowadzenia zajęć w innych szkołach Każda szkoła, która przystąpi do programu w roku szkolnym 2015/2016 powinna:

15 Świętokrzyskie Centrum Onkologii  przekazać raz na kwartał sprawozdanie potwierdzające realizację zajęć w szkole, w tym: sprawozdanie za tegoroczne działania do 10 grudnia 2015, za I kwartał 2016 r. do 15 marca 2016 r., za II kwartał 2016 r. do 3 czerwca 2016r. Każda szkoła, która przystąpi do programu w roku szkolnym 2015/2016 powinna:

16 Świętokrzyskie Centrum Onkologii WAŻNE:  jeśli w szkole działania realizowane były tylko w jednym kwartale należy przesłać sprawozdanie za dany kwartał a w kolejnych terminach tylko informację mailową o braku działań w placówce  przestrzeganie terminów sprawozdań (brak możliwości uwzględnienia przeze mnie działań szkoły w podsumowaniu dla Ministerstwa Zdrowia)  Zamieszczanie w sprawozdaniu jedynie działań związanych z zaleceniami Kodeksu np. organizacja dnia zdrowej żywności, rajd promujący aktywność ruchową, zawody sportowe z hasłem prozdrowotnym, itp. (bez akcji typu: zdrowe ząbki, mleko w szkole, itp.)  Nie wymienianie w jakich jeszcze Programach bierzecie Państwo udział tylko jakie działania wpisują się w realizację naszego projektu, np. zajęcia dotyczące biernego palenia, wpływu używek na zdrowie, spotkanie z dietetykiem, itd. Nowe sprawozdanie w roku szkolnym 2015/2016 - uwagi

17 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Nowe sprawozdanie w roku szkolnym 2015/2016 - uwagi Nazwa placówki Gimnazjum nr 2 w Radlinie - w przypadku zespołów szkół – osobne sprawozdania do SP, Gimnazjum, Liceum, technikum Miejscowość Kod pocztowy Ulica i nr domuPowiatGminaTelefonFaxE-mail Radlin 25-555Ul. Szkolna 8 kielecki Górno 33- 33333 41 33 3333 gim.2@inter ia.pl Typ placówki podstawowa* gimnazjalna * ponadgimnazjalna* *proszę podkreślić właściwe Liczba uczniów w placówce 200 Liczba nauczycieli w placówce 50 Koordynatorzy programu w placówce Anna Nowak Telefon komórkowy/ stacjonarny koordynatora 660721277/ 41 3674032 E-mail służbowy lub prywatny koordynatora Anna.nowak@....pl

18 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Nowe sprawozdanie w roku szkolnym 2015/2016 - uwagi Działania promujące Europejski kodeks walki z rakiem realizowane w placówce Termin dzia- łania Forma działania (prelekcja, warsztaty, zajęcia lekcyjne, festyn, rajd, zawody sportowe, itp.) Krótki opis działania w powiązaniu z elementami Europejskiego kodeksu walki z rakiem (tj. prezentacja całego kodeksu, czynne i bierne palenie, profilaktyka otyłości, rola warzyw i owoców w diecie, profilaktyka nowotworów skóry, szczepienia w prewencji nowotworów) WAŻNE!!! Odbiorca (uczniowie klasy …../ nauczyciel e/rodzice uczniów klas …..) Liczba ucze stników 17.09. 2015 prelek cja Zajęcia antytytoniowe ”Nie pal przy mnie proszę” – bierne palenie ucz. kl. II/- /- 30 19.09. 2015 rajdpromocja regularnej aktywności ruchowej wśród uczniów i rodziców ucz. kl I- III/nauczyci ele/ rodzice 100/20/ 15

19 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Nowe sprawozdanie w roku szkolnym 2015/2016 - uwagi Uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………… …………………… Podpis i pieczątka dyrektora szkoły Podpis szkolnego koordynatora programu

20 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Materiały dla realizatorów programu: Poradnik metodyczny dla nauczycieli – dostępny w formie papierowej i elektronicznej prezentacja multimedialna egzemplarze Kodeksu Walki z Rakiem – forma elektroniczna i papierowa Komiksy „Kodeks zdrowego życia” – forma elektroniczna i papierowa plakaty promujące zalecenia Kodeksu. Proszę o kontakt w sprawie przekazania szkołom materiałów na adres mailowy: jadwigaza@onkol.kielce.pl Projekt Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem w roku szkolnym 2015/2016

21 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Uhonorowaniem udziału w programie będzie nadanie szkole tytułu „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” na rok szkolny 2015 / 2016, potwierdzone stosownym certyfikatem.

22 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zaproszenie Zapraszam nauczycieli, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą z innymi szkołami do kontaktu mailowego: jadwigaza@onkol.kielce.pl

23 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Świętokrzyskie Centrum Onkologii Założenia i metody wdrażania projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google