Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Czyste Powietrze Wokół Nas”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Czyste Powietrze Wokół Nas”"— Zapis prezentacji:

1 „Czyste Powietrze Wokół Nas”
mgr Joanna Pawlak Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Krapkowice Krapkowice, r.

2 Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu. W związku z tym, że w życiu młodego człowieka rola rodzica i nauczyciela jest najważniejsza, warto kształtować u dzieci postawy prozdrowotne, w tym propagować niepalenie.

3 Biorąc po uwagę niekorzystne zjawisko biernego palenia, edukacja antytytoniowa staje się niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego. Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza m. in.: zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zmniejszoną gotowość szkolną, mniejszą odporność na infekcje.

4 ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ pt
ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

5 Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
Pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Program ma charakter profilaktyczny.

6 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Cele główne programu: 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

7 CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
Cele szczegółowe: 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego. 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

8 Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkoli.
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Adresaci Programu: Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkoli. Rodzice i opiekunowie.

9 Realizatorzy i uczestnicy Programu:
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Realizatorzy i uczestnicy Programu: Dyrekcja i pracownicy przedszkoli. Władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg potrzeb i możliwości.

10 Organizatorzy Programu:
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Organizatorzy Programu: Główny Inspektorat Sanitarny Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318) Partnerzy Programu: Na poziomie krajowym: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu Rzecznik Praw Obywatelskich

11 2. zajęcia II Co i dlaczego dymi?
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Przeprowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach, przy współudziale rodziców/opiekunów dzieci: 1. zajęcia I Wycieczka 2. zajęcia II Co i dlaczego dymi? 3. zajęcia III Jak się czuję, kiedy dymi papieros? 4. zajęcia IV Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? 5. zajęcia V Jak unikać dymu papierosowego? Scenariusze zajęć dla rodziców: 1. Spotkanie I 2. Spotkanie II

12 Aspekty realizacji celów skierowanych do dzieci: Ja i troska o mnie
Ja i relacje z innymi ludźmi Ja i środowisko

13 Zastosowane metody aktywizujące
umożliwiające wchodzenie w rolę – zabawa w pociąg; zabawa w kwiatki; ćwiczenia respiracyjne (oddychanie w różnych, zdrowych miejscach); nauka piosenki – piosenka o Dinku; kształtujące umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów - wycieczka – rozpoznawanie źródeł dymu; „burza mózgów” – ustalenie źródeł i przyczyn dymu; „narysuj i napisz” –źródła dymu; kształtujące umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów i symboli – odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia; projektowanie znaczków „NIE PAL PRZY MNIE”; kształtujące umiejętności komunikowania się, współpracy i odpowiedzialności - praca w małych grupach.

14 Scenariusze zajęć dla rodziców
Cel: 1. Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej. Cel: 2. Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego. Cel: 3. Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.

15 Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu programu w terenie Wykonawcy: PSSE Termin realizacji: październik czerwiec 2014

16 dla przedszkolnego koordynatora maj 2014 r.
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Termin sprawozdania dla przedszkolnego koordynatora maj 2014 r. Wzór sprawozdania zostanie przekazany pocztą elektroniczną.

17 Liczba przedszkoli realizujących program
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Liczba przedszkoli realizujących program w roku szkolnym 2011/2012 Lp. PSSE Ogólna liczba przedszkoli w powiecie Liczba przedszkoli biorących udział w IV edycji programu 1. KRAPKOWICE 42 13

18 Liczba przedszkoli realizujących program
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Liczba przedszkoli realizujących program w roku szkolnym 2012/2013 Lp. PSSE Ogólna liczba przedszkoli w powiecie Liczba przedszkoli biorących udział w V edycji programu 1. KRAPKOWICE 43 22

19 Liczba przedszkoli realizujących program
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Liczba przedszkoli realizujących program w roku szkolnym 2013/2014 Lp. PSSE Ogólna liczba przedszkoli w powiecie Liczba przedszkoli biorących udział w VI edycji programu 1. KRAPKOWICE 43 26

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Czyste Powietrze Wokół Nas”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google